Békés Megyei Népújság, 1990. április (45. évfolyam, 77-100. szám)

1990-04-25 / 96. szám

• RADIO TAXI 28-200 RÁDIÓ TAXI 28-200 • RÁDIÓ TAXI 28-200 RÁDIÓ TAXI 28-200 • FELSŐFOKÚ VÉGZETTSÉGGEL ES LEGALÁBB 5 EVES GYAKORLATTAL RENDELKEZŐ — számviteli osztályvezetőt — csoportvezetőt — pénzügyi csoportvezetőt, VALAMINT KÖZÉPFOKÚ VÉGZETTSÉGGEL — SZTK-ügyintézőt és — bérszámfejtőt FELVESZÜNK. Jelentkezni liehet: Békés Megyei Vendéglátó-ipari Vállalat, Békéscsaba, Gutenberg u. 3. INGATLAN Állattartók, figyelem! A Szarvasi Állami Tangazdaság örménykút—rózsás! kerülete 70—140 kg súlyú magyar tarka x holstein-friz keresztezett BIKABORJAKAT ÉRTÉKESÍT. Nagyüzemek, kistermelők egyaránt vásárolhatnak. Érdeklődni hétköznap 7—16 óra között a SZAT örménytkúti tehenészeti telepén lehet Telefon: (67) 11-866 vagy (67) 11-762. MÁR MÁJUS-tóI lájékiztatás sziixron 07 AUTÓCENTER. A hazai gyártatású személy- és tehergépjármű­alkatrészek mellett import gyári alkatrészeket is forgalmaz |a — VISZONTELADÓK — KÖZÜLETEK — ÉS A LAKOSSÁG SZAMÁRA. A szektorsemlegesség elvén az ORSZÁGBAN ELSŐKÉNT nagykereskedelmi áron szolgáljuk ki: — A GÉPJÁRMÜSZERELÖ — \ SZEMÉLY- ÉS TEHERSZÁLLÍTÓ KISIPAROSOKAT. Partniereinik számára terftőkocsdjaiimk az árut kiszállítják az ország egész területére. Nyitva tartás: hétfőtől /péntekig 7.00—16.00-ig. 9026 Győr, Szövetség u. 6. Telefon: (96) 12-251. HA ÖN FORGALMIADO-VISSZA TÉRÍTÉS RE JOGOSULT, afa-mentesen vásárolhat a Kelet-magyarországi Tüzép Vállalat telepein, boltjaiban és Fészek Áruházaiban ADÓIGAZOLÁS LAKÁSÉPÍTÉSI ENGEDÉLY KÖLTSÉGVETÉS ÉS 10 000 FT ÁFA-TARTALMAT IGAZOLÓ SZÁMLA , ELLENÉBEN. (Az adóigazolás beszerezhető a terüleftdílleg illetékes adófelügyelőségeken.) FIGYELEM! A vásárláshoz Személyi igazolvány szükséges. Tájékoztatjuk a tisztelt közlekedőket, hogy Békéscsabán, a Bartók B. út—Dózsa Gy. út— Szabadság tér csomópontban gázvezeték-építési munkák kezdődtek április 4-én. A munkavégzés időtartama alatt — mely előreláthatólag 3 hónap — a Lencsés! lakótelep felől a Dózsa Gy. úton csak a menetrendszerű autóbuszok hajthatnak be. A Bartók B. úton a Nemzeti Bank előtti szélsó forgalmi sáv lezárásra került, ezért az ebből az irányból érkező járművek esetében torlódásra kell számítani. Az adódó kellemetlenségekért elnézést kérve, javasoljuk a csomópont lehetőségek szerinti elkerülését. . DÉGÚZ Békéscsabai üzemigazgatóság „SZFINX” INGATLANKÖZVE­TÍTŐ MAGÄNIRODA. szolgál­tatásaink: építési tervek készí­tése, műszaki vezetés, ingatla­nok értékelése, jogi adás-vételt szerződések készítése. Ajánlata­inkból: Békéscsabám, Gyulán, Békésen, Sarkadon, Mezőko- vácsházám, lakások, családi há­zak, házrészek, üzlethelyiségek, irodák, hétvégi házak, kertek, tanyák, albérletek. Családi há­zak : Szabadkígyós, Újkígyós, Kunáigota, KJsdombegyház, Ge­rendás, Sarlcadkeresztúr, kedve­ző hitellehetőségekkel. Üdülők: Endrődön, Szamazug központjá­ban, Békés-Dánfokon. Üdülőtel­kek: Békésszemtan drásan, Sza- nazug. Szarvas, halásztelek, Gyopárosfürdőn. Békéscsabán telefonos családi vagy sorházat keresünk Igényes bérlőnek; Ér­deklődni : Békéscsaba, Bartók Béla út 33—35. Telefon: 26-987. Nyltvatartás: 10-től 17-lg, ______ S zoba-konyhás házrész és bú­torok eladók. Érdeklődni: dél­előtti órákban, Békéscsaba, Mil­lennium u. 6. n. em. 7.________ M ásfél szobás házrész eladó. Érdeklődni: Békéscsaba, Wesse­lényi u 21. 14 órától (udvar vé­gén)._____________________________ G yula-Űjváriban kertes családi ház fóliázásra is alkalmas te­lekkel, aszfaltút mellett eladó. Gázbekötés megoldható. Érdek­lődni: a (66) 39-962-es telefonon, 17 ára után. Városközpontban 160 négyzetmé­teres, előkertes társasházi la­kás eladó. Kisebb lakást beszá­mítok. „Sürgős 172 265” Jellgé- ré a békéscsabai hirdetőbe. Medgyesegyháza, Tanya 21. alatt 50 mázsa górézott, csöves kuko­rica eladó, ugyanott 5 hold föld eladó vagy bérbe adó,_________ V ennék Békéscsabám 2-3 szobás, újszerű házat. „Készpénz” j el­Igére a Lapkiadóba._____________ Ü jkígyós, Eperjes tanya 1., jó állapotban, 1 hold földdel el- jadó, kövesút mellett. Villany, /víz van. Érdeklődni: Üjkígyós, József Attila u. 5,_______________ T anya eladó kövesút meMiett, víz, ipari áram van. Gazdálko­dásra alkalmas. Érdeklődni: Kétsoprony, Tanya 212. Mezőkovácsháza, Lakatos P. u. 17. számú, ötszobás, összközmű- ves, befellezetlen ház eladó. Ér­deklődni : Kev érmés, Felszaba­dulás U. 15.______________________ összkomfortos családi ház el­adó, gazdálkodásra alkalmas melléképülettel. Újkígyós, Kos­suth U. 106._____________________ K ét család részére alkalmas, öt­szobás, két fürdőszobás, telefo­nos, egyedi gázos családi ház eladó. Békéscsaba, Békési út 10. Telefon,: (66) 25-917._____________ G yulán, Pósteleki út 45. számú ház, Külső-Törökzugban 700 négyszögöl föld eladó. Érdek­lődni: (66) 25-234, 8-től 16-lg. Ház eladó. Pusztaottlaka, Tán­csics u. 44. Érdeklődni : hétköz­nap 17 órától, hétvégén._______ G yula-Városerdő, sikló sor 43. alatt nyaraló eladó. Jámki Sánn dór, Sarkad; áfész-kőzpomt. Gyula, Budapest krt. 49. IV. em. 19. számú két és fél szobás la­kás, tehermentesen éladó. Ér- deklódml: délután 5 órától. Eladó háromsraobás, kertes ház, garázzsal. Érdeklődni: a (66) 23­891-es telefonon._________________ L akást vennék Gyulán, Békés­csabán, Idő® személy által la­kottam is. Készpénz -t- havi tör­lesztéssel. Nem költözöm oda. Levélcím: Békéscsaba, pf.: 142. Békéscsabán, a belvárosban összkomfortos ház eladó. Ér­deklődni: a helyszínen, bármi­kor, Achim u. 8. szám. A Krner Nyomdánál.______________________ 2, 5 szobás lakás az TJ-alakú épü­letben eladó. Telefon: 27-462, vagy 27-148._________________________ E gyedi gázfűtéses lakás kis kerttel eladó. Békéscsaba, Achim ltD. M 13/3. Érdeklődni: egész nap. JÁRMŰ Zárt ARÓ-t vennék 6-tól 8 éve­sig. Dévavánva, Damjanich u. 2, Zsombok Imre.____________. R endszám nélküli Robur eladó. Érdeklődni: Békéscsaba, Sallai út 40. Telefon: 23-436. Értesítjük a t. lakosságot, hogy a titkosért szivattyútelep 20 kV 4- OTR, Körösladány, vezetékrendezés, Békés, Kisplnce u. 20 kV + OTR c. munkákat 1990. április 26-án FESZÜLTSÉG ALA HELYEZZÜK. A létesítményeken _ /elhelyezett tárgyak érintés» életveszélyes és TILOS! Démász üzemigazgatóság, Békéscsaba Délkelet legnagyobb autókeres­kedése, -választéka: Békéscsa­ba; Gyulai út 29., és a vásár­csarnoknál. ________________ Z UK-alkatrészek eladók. Újkí­gyós, Apponyl u. 21/L__________ G épjármüvek adása, vétele a Generálnál. Békéscsaba, Bartók B, út 46—50, Telefon: 24-783. P—20 motorkerékpár eladó. Kö­röstarcsa, Dttbögő u. 8._____ E ladó egy darab Ikarus 533-as busz. Érdeklődni: a 21-139-eBte­lefonon.__________________________ I I írsz. fehér, 2104 Lada Combi kifogástalan állapotban eladó. Gyula, Bartók B. út 7. I. 1. (Lecbner), Érdeklődni: délután. Nagy bódés A VIA teljesen fel­újítva és Dacia Combi, féléves, eladó. Érdeklődni: mindennap, Kálmánehey Ferenc, Üjfehértó, Petőfi út 17. _______________ H ároméves, 120 LE Ford Sierra 2 OIS Ghla extrákkal, igényes­nek eladó. Jelentkezni: „Ezílet- metál” jeligére a békéscsabai hirdetőbe.________________________ M azda 606 LX Diesel extrákkal eladó. (Cserekocsit beszámítok.) Érdeklődni: (66) 39-297._________ E ladó: Volkswagen lakóautó, tízéves (teherszállításra Is al­kalmas). Megtekinthető: Békés­csaba, Madách u. 16/1. Telefon: (66) 27-007. ___________________ 2 5 000 kilométert futott, ötse- bességes; 2,5 éves Skoda 120 GLS eladó, Békés, Drága út 35. szám alatt. SZOLGALTATAS Redőny, reluxa, 20% kedvez- ménnyel. Telefon: (66) 23-945. Gyártó eladásra felkínál 20-25-40 tonnás excenter préseket. Meg­rendelhető: Eger, Balázs Ignác út 22, Telefon: (36) 13-212. Tisztel megrendelők! Vállalok minden típusú épületbádogos­munkáikat. Rézből, alumínium­ból, anyagot biztosítok. Helybe szállítok, közületek és magán- személyek részére. Megrendel­hető: levélben, táviratban, sze­mélyesen. Szuhaj András, bádo- gosmester, 5553 Kondoros, Kiii­án u. 16.________________________; V alamennyi számítógépes Lepo­rellót raktárról szállítunk, vegy- kezelt, önátírós és indigós kivi­telben. Számitógépes leporelló, pénzforgalmi leporelló, szab­vány számlaleporelló. Kedvező árak — azonnali szállítás. Egye­di igények szerinti rendelése­ket is felveszünk. Szerződés ese­tén azonnali szállítás. RADAY- testvérek Gmk., 1112 Budapest, Menyecske u. 15. Telefon: 185- 381.1. Kérje árjegyzékünket. REDÖNYAKCIÖ1 Mint tokos re­dőny, reluxa 15%-os árkedvez­ménnyel megrendelhető. Szabó Miklós, Szarvas, Jókai út 36. Telefon: (67) 13-827. * * * Elek Nagyközség Tanácsa közhírré teszi, hogy az 1990. április 28-ára hirdetett ál­latvásár elmarad. aje s|c ife Azonnali DUGULÁSELHÁ­RÍTÁS a megye területén. BÉKÉSCSABÁN, GYULÁN REKLÁMÁR. Magánlaká­sokban 200,— Ft, közületek- nek 30 százalékos árkedvez­mény. ÁLLANDÓ ÜGYE­LET, hétvégén is. Telefon: (66) 61-575. * * * DUGULÁSELHÁRÍTÁS bon­tás nélkül. Telefon: (66) 26- 281. * * * Bontás nélküli DUGULÁS- ELHÁRlTÁS a megye terü­letén. CSÖTISZ GMK. Te­lefon: (66) 61-575. * * * ESKÜVÖIRUHA-kölcsönsső. Gyula, Budrió-ltp. 18. * 4c 4c Menyasszonyi ruha-kölcsön­zés, nyugati katalógusból ké­szített ruhákkal. Battonya, Lenin u. 65/4. Telefon: 308. EGYEB „Kemper” fűkasza eladó. Bá- thori László, Körösladány, Gát­őrház 2. ________________________ K éthetes kacsa 50 Ft/da rab, na­poskacsa 36 Ft/darab, folyama­tosan kapható. Megrendelhető levélben Is, már 50 darabtól díj­talan házhoz szállítás. Simon Jenő, 6900 Makó, Kolozsvári út Te._______________________ B iogiliszta eladó. Ingyen bete­lepítést és házhoz szállítást vál­lalok. Dévavánva, Győzelem u. 7. Szigetcsépi dinnyepalánta eladó. Medgyesegyháza, Szabadság u. 4. Telefoni: (69) 11-411._________ 1 50 darab fésűs merinó anya­juh törzstenyésztett kosokkal, eladó. Dr. Rosta, Geszt. Tele­fon: 70. YZiiKÍOil 3/ AKCIÓ! AKCIÓ! AKCIÓ! AKCIÓ! A megye egész területén OTP-re is megvásárolhatja (70 ezer forintig) előleg befizetése nélkül a komplett műholdvevő rendszert. Kívánságára összeállítjuk, ASTRA vagy más műholdprogramok vételére. Lakásába varázsoljuk egyenesben a FUTBALL-VILÁGBAJNOKSÁGOT. 99 vagy 48 programc« sztereo beltéri, 1,1 DB LNC fej, O 80-tól O 180-ig parabolaantennák s nagy választékban. Egyedi és nagyközösséigű műholdas tv-rendszerek szerelését, javítását vállaljuk. ANTENNA M & T. GYULA, Árnyas u. 9. GYÁSZHlR Mély fájdalommal tu­datjuk, hogy ID. SITKÉI JÓZSEF Pusztaiföldvár, Rákóczi út 50. szám alatti lakos éle­tének 75. évében elhunyt. Temetése 1990. április 26- áu 10 órakor lesz Pusz­taföldváron. Gyászoló család GYÁSZHÍR Fájdalommal tudatjuk, hogy özv. LIKER ANDRASNÉ, szül.: Hazad Anna 84 éves korában el­hunyt. Temetése: 1990. április 26-án, 12 órakor lesz, Békéscsabán, a szarvasi úti katolikus te­metőben. A gyászoló család Köszönetnyilvánítás Mély fájdalommal mon­dunk köszönetét mind­azoknak a rokonoknak, kollégáinak, kondoros! barátainak, szomszédaink­nak, ismerőseinknek, akik • egyetlen leányunk, GYEMENGYI MARIA temetésén szeretetükkel, együttérzésükkel velünk voltak, sírjára vi­rágot, koszorút helyez­tek, soha el nem múló fájdalmunkat enyhíteni Igyekeztek. Külön köszö­netét mondunk a Gyulai Tej porgyá r vezetőinek és dolgozóinak, valamint a Megyeri családinak. Gyászoló szülei Kondoros, 1990. áprilist Békéscsabán üzemelő önkiszolgáló raktárunk IRÁNYÍTÁSÁRA VEZETŐT KERESÜNK. Feltétel: érettségi + szakmai végzettség, kereskedelmi gyakorlat. A pályázatot részletes önéletrajzzal a MÓDI Kereskedelmi Vállalat személyzeti osztályára (Bp., Alpári Gy. u. 8. 1051) kérjük küldeni. Kerítésdrót, 150 méter, panorái- miás gyermekkocsi, előszobafal, rotációs kapa eladó. Békéscsa­ba, Szőlő u, 94. _________________ B iohumuszt termelő giliszta, szerződéssel eladó. Békéscsaba, V„ Wagner u. 77._______________ G épírást vállalok mellékfoglal­kozásban. Ajánlatokat: „Biztos” jeligére a lapkiadóba. ___________ F iatalember számítógép-kezelőt állást keres. Ajánlatokat: - „I. B. M." jeligére a gyulai' hlr- detőbe. (Petik Ambrus u. 17.) Naposcsibe, nagytestű, fehér, sárga, tarka és Hemsire elője­gyezhető. Kotiut Pálné, Mező- berény, Petőfi u. 38. Telefon: 66-360, ___________________________ F igyelem! Fajkutyák és macs­kák felvásárlása fizetés levonás nélkül, azonnal. Telefon: 06 (1) 1-488-627, 1-277-698. Érdeklődésü­ket előre Is köszönjük!________ C erbona COj hegesztőgép el­adó. Telefon: 39-405, 19-tól 20 óráiig,____________________________ G yári, fémvázas nyúlketrecefc eladók, Békés, Nyíl út 35. szám alatt. MUNKAALKALOM A Békéscsabai Konzervgyár igazgatóhelyettes munkatársa­ként — angol vagy {német nyel­vet beszélő, gépírni tudó S— tlt­káraőt keres.____________________ A HOTEL ARANYKERESZT Gasztronómiai Kft. az alábbi munkakörökben állást hirdet: szakács, konyhai segédmunkás. Fiatal lányok részére vendéglá­tó-ipari eladó szakmában állást ajánl, SZOT-szállóban. Jelent­kezés: (66) 62-144-es számú tele­fonon. vagy személyesen, Sza­bó Árpád ügyvezetőnél. HOTEL ARANYKERESZT ÉTTEREM­BEN. _______________________' A gilis, széles üzleti kapcsolat­tal rendelkező ÜZLETKÖTÖKET keresünk. Kedvező kereseti le­hetőség. Előnyös munkafeltéte­lek. Minden korosztály Jelent­kezését várjuk. Telefon: 18.1-3811. Hirdetésszervezőket keresünk J* kereseti lehetőséggel, Békés me­gyében. Érdeklődni: (86) 25-23«, 8-tól 16-lg._____________________ M agas kereseti lehetőséggel var­rónőket keres budapesti külke­reskedelmi gmk. Jelentkezni a 22-771-es telefonon. gyAszhír Mély fájdalommal tu­datjuk, hogy szeretett édesanyám, nagymamám, anyósom, ÖZV. TERÉNYI JANOSNÉ szül. Lázár Erzsébet életének 81. évében el­hunyt. Temetése 1990. április 26-án 11 órakor Békéscsabán, a Szarvasi úti katolikus temetőben lesz. Gyászoló család GYÁSZHÍR Fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett fértem, édesapám, nagyapánk, bartolAk pal 50 éves korában váratla­nul elhunyt. Temetése 1990. április 26-án 13 órai­kor lesz a békéscsabai zsi gmond utcai temető­ben. A gyászoló család Köszönetnyilvánítás Fájó szívvel mondunk köszönetét mindazoknak a rokonoknak, hozzátar­tozóknak, barátoknak, is­merőseinknek, jó szom­szédainknak, akik drága kisfiúnk, öcsénk, JÖZSA MISIKÉ temetésén részt vettek, s slnjárai koszorút, virágot helyeztek. Külön köszö­netét mondunk a Gádo­rosa Általános Iskola ta­nárainak, tanulóinak, dr. Molnár Gyula főorvos­ba ráltumknak, akik fáj­dalmunkat és mély gyá­szunkat enyhíteni Igye­keztek. Gyászoló szülei és testvérei Gádoros. 1990. április. Köszönetnyilvánítás Köszönetét mondunk mindazoknak a rokonoké nak, szomszédoknak, Is­merősöknek, akik szere­tett férjem, édesapánk, tar­tónk, apósunk, ID. KNYIHAR GYÖRGY temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot helyeztek, fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek. Kü­lön köszönetét mondunk a forgácsoló és a gázte­lep dolgozóinak. Gyászoló család Békéscsaba, 1990. április. GYÁSZHÍR Szomorú szívvel tu­datjuk mindazokkal, akik Ismerték és tisztelték, hogy GYULAVARI JANOS 72 éves korában, hosszú betegség után elhunyt. Temetése 1990. április 26- án, 15 órakor lesz, a ge­rendása temetőben. Gyászoló csalid Köszönetnyilvánítás Köszönetét mondunk a rokonoknak, ismerősök­nek, akik szeretett édes­anyánk és nagymamánk, SZÁSZ FERENCNE temetésén megjelentek és sírjára virágot helyeztek el, s fá jdalmunkban osz­toztak. A gyászoló család Gyula, április hó. Köszönetnyilvánítás Köszönetét mondunk mindazoknak a rokonok­nak, szomszédoknak. Is­merősöknek, akik ÖZV. NAGY FERENCNÉ szül. Tokaji Zsuzsanna temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot helyeztek el. A gyászoló család Gyula, április hó.

Next

/
Oldalképek
Tartalom