Békés Megyei Népújság, 1990. február (45. évfolyam, 27-50. szám)

1990-02-19 / 42. szám

r ■s Felsőfokú végzettséggel és legalább 5 éves gyakorlattal rendelkező SZÁMVITELI OSZTÁLYVEZETŐT KERESÜNK FELVÉTELRE. Jelentkezni lehet: Békés Megyei Vendéglátóipari Vállalat, Békéscsaba, Gutenberg u. 3, A Generál Ipari Szolgáltató Szövetkezet (Békéscsaba, Bartók Béla út 46—50. sz.) előnyös feltételekkel vállal MINDENNEMŰ KÁRPITOSMUNKÁT egyéni megrendelők és közületek részére. Érdeklődni: Kneifel István művezetőnél (Telefon: 24-788/12.) PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI vezetőt keres szentesi ipari vállalat. „Nagy gyakorlat 153365” jeligére levelet a szentesi hirdetőbe.----------------------------------' H ütötárolókat bérbe adnánk 1990. április 1-jétől. Alapterület: 300 négyzetméter. „0 C-fok fölött” jeligére a kiadóba. f-----------------------------------------------------* Az Orosházi Új Élet Mgtsz szállítási üzeme FELAJÁNLJA MEGVÉTELRE a következő járműveit: 2 db M—24-es Volga szgk. (3 évesek), 1 db IK 211-es autóbuszt, 1 db TATRA 138-as autódarut. VÍZSZIGETELÉS. az Atrium KISSZÖVETKEZET szakképzett tetőszigetelőkkel régi és új lapos tetők SZIGETELÉSÉT VÁLLALJA, kapcsolódó bádogosmunkákkal együtt. Békéscsaba, Gyulai út 1. Telefon: (66) 23-021. HC d=lí\li[^ AJÁNLATA. Egyedi műholdvevő berendezések elő jegyezhetők, rövid szállítási határidővel: TÍPUS: ALBA SAT 300 SZTEREO, INFRA TÁVIRÁNYÍTÓS — 4 nyelvi hangcsatorna — 16 programlehetőség I — kis antennahelyigény, 85 cm-es ofszet — 1,1 dB-es fej + egybeépített polárváltó — tv-, video- és dekódercsatlakozás kiépítve — irányár: 59 900,— Ft. Cím: Békés, Rákóczi u. 3. Telefon: (66) 41-169. FOTOEm® SZILÁGYI KFT Gyula, Vásárhelyi P. u. 6. A buszpályaudvari üzletsoron. Rendkívüli árengedmény!!! Március 31-igü! SZÍNES FILMEK KIDOLGOZÁSA, KÉPENKÉNT HÁROM FORINT ÁRKEDVEZMÉNNYEL!!! MOST EZ A LEGOLCSÓBB SZÍNES KIDOLGOZÁS. ^eimpcu'0etmal­Pályázati felhívás Az Orosháza és Vidéke ÁFÉSZ, Orosháza, Táncsics M. u. 20., 1990. április 1-jétől 1992. december 31-ig INGATLAN Gyula, Budapest krt. 7. flszt. 3. számú háromszobás, tehermen­tes lakáé eladó. ___________ E ladó I. emeleti háromszobás lakás kp. + OTP. Érdeklődni: Gyula. Budai Nagy Antal utca 18. alatt, 16 órától.______________ K étszobás, fürdőszobás ház el­adó vagy elcserélhető. Kunágo- ta. Dózsa u. 102. Békéscsabán, a Szent László u. 6. alatt 400 négyszögöles ingat­lan eladó. Tánsaeház-építési le­hetőség. Érdeklődni: (66) 39-524- es tel e fo non.__ B ékésszentandráson, Körös-par­ti, 150 négyszögöles telek eladó. Víz. villany van. Érdeklődni: (67) 13-542-es telefonszámon. Háromszobás, kertes ház igé­nyesnek eladó. Újkígyós. Pető­fi u. 54'1. Érdeklődni: délután. Utcai házrész, kétszoba, össz­komfortos. garázzsal, mellék- épülettel. áron alul, sürgősen eladó. kp. + 150 000,— Ft OTP- vel. Békéscsaba, Hegedűs u. 5. (Érdeklődni: naponta 14—15 óráig.) ____________________________ H áz tej porgyárral szemben el­adó, valamint régi könyvek. Érdeklődni: Gyula. Városház u. 23. (Kulcsmásoló üzlet.) Kétszobás, 'udvari házrész el­adó. Érdeklődni: Békéscsaba. 1. sz. iskola. Petőfi út. (Králik István gondnoknál.) Bútairozott lakás Gyulán, Tö­rökzugban. 2-3 nő részére ki­adó. Érdeklődni: 18 órától, ne­velőotthonban, Baginénál. Szarvason, Nyúlzugbab vízparti telek, faházzal eladó. Érdek­lődni : Demosák Pál. Szarvas, Aipád u. 5. I. 4. Eladó Szent István utca 59. szám alatti kétszoba, komfor­tos. kertes ház. 725 négyzet- méteren. Érdeklődni: Gyula, Budrió ltp. 11. III 10. Telefon: 61-137 _____________________ O rosházán háromszobás. fürdő­szobás, komfortos kertes há2 eladó. Érdeklődni: Széchenyi tér 1. fezt. 1.__• 8 0 négyzetméteres, egyedi gá­zos.. belvárosi Lakás eladó. Bé­késcsaba, Kulich tér 1. III. 14. Komfortos családi ház eladó. Orosházi, Csapó Mihályné u. 29._______________ H áz, gazdálkodásra alkalmas nagy telekkel eladó. Gyula, Dombi L. ui. 6. Érdeklődni: Gyula, Szamuely u. 17.________ 8 00 és 1600 négyszögöl föld ki­adó Békésen. Érdeklődni: Bé­késcsaba. Zrínyi u. 22._______ K étszobás, első emeleti lakás. Békéscsabán, Lencsésin. 400 négyszögöl telekgerendási telek eladó. Békéscsaba. Pásztor u. 63. I. 6. Érdeklődni: este, a 39-761-es telefonon. Békéscsabán, a Bánát u. 4. Sizáim alatt, egyszobás, kertes ház eladó. Érdeklődni: a Bé­késcsabai Ügyvédi Munkakö­zösségben dr. Molnár ügyvéd­től. Telefon: 23-211. Eladó belterületi, 50 négyzet- méteres, utcai szoba irodának, kft.-nek. vagy raktárnak. Ugyanitt kiadó 30 négyzetméte­res szerelőgarázs. gáz, ipari áram van. Érdeklődni: 25-287-es telefonon. _________ B ékéscsabai, egyszobás házrészt vennék. Ajánlatokat: ..Nyugdí­jas” jeligére, a lapkiadóba ké­rek. _______ B ékéscsaba, Munkás utca 27. számú kertes ház eladó. JÁRMŰ 3,5 tonnás, billenőplatós pótko­csi eladó. Békéscsaba V., Ber­csényi u. 29 1. ____________ G J-s Trabant, megkímélt álla­potban eladó. Érdeklődni: a 61- 546-os telefonon. 17 órától, hét­végén egész nap. f-------------------------------------------­G ARÁZSÉPÍTÉSI LEHETŐSÉG a gyulai Felszabadítók úti lakótelepen. Jelentkezéseiket fogadunk el az alábbi (címen: OTTHON Lak ásszövetkezet, 5700 Gyula, Jókai utca 17. Teliefomszám: 61-340.- - -....................­C ross autómat vensenykész ál­lapotban, olcsón eladnám, vagy utánfutóra, esetleg színes tele­vízióra, videóra cserélném, meg­egyezéssel. Cím: Gyomaendrőd. Micsurin u. 30. Utánfutót veszek, leromlott ál­lapotút is. Ajánlatokat ármeg­jelöléssel erre a címre kérem: Pelyva József. Gyomaendrőd, Micsurin út 30._ Volkswagen Passat, CL, egy­éves». eladó. Érdeklődni: a 06 (65) ll-157-es telefonon. Kiss & Nagy autókereskedés Békéscsabán. Barnevál mellett. Lada Combi, 1300-as, kétéves, el­adó. M edgy es egyháza, Dózsa u. 30 A.__ P latós ZUK, kétéves műszaki­val eladó. Gyomaendrőd, Asz­talos u.16,_____________________ Tudor Diesel, bontva, új alkat­részekkel együtt eladó. Érdek­lődni: 16 órától. Szuhaj And- rás. Kondoros, Kilián u. 16. 0 kilométeres Wartburg Stan­dard. piros. Golf-motoros, el­adó. Csorvás, Rákóczi u. 32. Te­lefon: 110. esti órákban. Hosszúplatós IFA eladó, friss műszakival. Békéscsaba, Temes­vári u. 25. ____________________ E ladó ZL fnsz. 1500-a6 Polski Fiat, lejárt műszakival, vala­mint 5000 darab kisméretű cse­rép. Érdeklődni: Kondoros, Ta- nya 151. (Károlyi iskola). IP-s fnsz., 1200-as, fehér Lada. friss műszakival eladó. Érdek­lődni: Gyula (Vári), Béke utca 34.^ egész nap. Citroen BX 14 személy gépkocsi eladó. Olcsóbb cserét beszámí­tok. Békéscsaba. ör u. 13. fezt. 2. __. S imsön segédmotor-kerékpár el­adó. Érdeklődni: * Békéscsaba, Lenkey u. 9. (16 órától). • Simson S 51 B segédmotor-ke­rékpár sürgősen eladó. Békés- csaiba. Zöldfa u. 11. (15 órától). GP-s Lada 2107-es eladó. Gyu­la, Ajtóssy Albert u. 21. Érdek- lödni: 17 órától. Autóbontó! Bontott alkatrészek, gépjárművek vétele. eladása, készpénzért. Műhely: Békéscsa­ba, Csányi u. 3. Üzlet: Szarvasi út ?9. Megrendelés mindkét he­lyen . ________________ Ü zemképes IFA-t, illetve Próga ezippantót vennék. Békéscsaba, Schweidel u. 36. Ikarus 255 típusú. 1979-es évjá­ratú. garázsban tárolt autóbusz eladó. Motorhiba miatt leállít­va. lejárt műszaki vizsgával. Futómű és felépítmény ió álla­potú, új üléshuzat-garnitúrával. Egyetértés Mezőgazdasági Ter­melőszövetkezet, Ecsegfalva, géptelepén megtekinthető. Ár megegyezés szerint. Felvilágo­sítás. időpont-egyeztetés kérhe­tő a 16-os telefons/ámon. SZOLGÁLTATÁS Redőny, reluxa részletre is, 10 százalék árengedmény. Telefon: (66) 28-897. REDÖN YAKCIÖ! Minitokos re­dőny, reluxa l5"n-os árkedvez­ménnyel megrendelhető. Szabó Miklós, Szarvas, Jókai u. 36. Telefon: (67) 13-827. Redőnygyártás Szarvason meg­rendelhető: Kemény István, Szarvas. 5540. Damjanich u. 20. Telefon: (67) 11-005. Rönkfa szállítását speciális fel­szereléssel, valamint mindenne­mű építőanyag gépi és kézi ra­kodását. szállítását vállalom, rö­vid határidővel. Szaszák Adám, Békéscsaba. Árpád sor 132. Ér­deklődni : személyesen, egész nap, 17 óra után, a 21-019-es telefonon. __________________________ V íz-, gáz-, központi fűtés-szere­lés, javítás, átalakítás, közüle­tek és magánosok részére, rö­vid határidővel is. a megye egész területén. Lukoviczky György víz-, gáz-, központifű­tés-szerelő mester. Békéscsaba, Franklin u. 8. 'megnyitottam GÉPKOCSI­KÖLCSÖNZÖMET. Telephely: Békéscsaba, Bánom u. 9. Telefon: 06 (66) 25-234. Békéscsaba, Munkácsy .11. 5. SZUCSIK ISTVÁN. Köszönetnyilvánítás Fájó szívvel mondunk köszönetét mindazoknak a kedves rokonoknak, barátoknak, szomszédok­nak. akik szeretett fér­jem. BORBÉLY ILLÉS temetésén megjelentek, sírjára a kegyelet virá­gait elhelyezték, s nagy fájdalmunkat részvétük­kel enyhíteni igyekeztek. A gyászoló felesége Gyula. 1990. február hó Köszönetnyilvánítás Ezúton monduok kö- szönetet mindazoknak, akik szeretett férjem, édesapánk, nagyapánk, testvérem, rokonunk. id- CSATÁRI MIHÁLY végtisztességén megje­lentek és fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek. A gyászoló család Redőny, reluxa vidékre is. kö­zületitek is. Telefon: (66) 27-902. 100,— Ft-ért 10 000,— Ft-ot is nyerhet. Hogyan? 100,— Ft utánvéttel elküldöm. Petrovszki László, 5666, Medgyesegyháza, Dózsa u. 20. * * * DUGULÁSELHÁRlTÁS bon­tás nélkül a legkorszerűbb gépekkel, hétvégén is, a megye területén. Telefon: 26-281. Békéscsaba, Bartók Béla út 71. IV. 13. * * * MENY ASSZON YIRUHA- KÖLCSÖNZÉS. Gyula, Ká­rolyi Mihály út 14. (Fürdő­höz közel.) * * * Bontás nélküli DUGULÄS- ELHÁRÍTÁS a megye te­rületén. CSÖTISZ GMK, Gyula. Telefon: (66) 61-575. * * * Figyelem! ÚJVÁROSGRILL- BÜFÉ. Nyitás: február 20- án: hamburger, gofri, szend­vics, sör, bor, üdítő, csoko­ládé. Szucsik László, Gyula, Kálvin u. 34. * * * FIGYELEM! Február 20-án csak egy napig 50 százalékos árengedmény a FÉLPÉN­ZESBEN. Békéscsaba, Gyóni Géza u. 7. HÁZASSÁG 35 éves. 170 magas szakmunkás, elvált férfi, aki gyermekét egye­dül neveli, keres 20-tól 30 éve­sig szerény hölgyet élettársnak, vagy házastársnak. „Lakás van 438 348” jeligére az orosházi hin­detőbe. _____________________________ 3 3 éves, 177 cm magas, diplo­más fiatalember társat keres*, hozzáillő, rendes, csinos, szép­arcú lány személyében. „Fény­képes levelek előnyben” jeligé­re^ lapkiadóba.______________ E gyedül van? Társat keres? Se­gítségére leszünk. Érdeklődni: a (66) 39-484-en. vagy válaszbo­rítékban küldünk tájékoztatót. Békéscsaba. 5601. pf.: 244. Üzleti életben jártas 31/172 cm, barna hajú, zöld szemű fiatal­ember, rendezett anyagiaikkal megismerkedne — kizárólag há­zasság céljából — lánnyal, vagy elvált asszonnyal. ..Gondolj ‘rám” jeligére a lapkiadóba. 2500 darab HRF—1 paprikapa­lánta eladó. Február 20-ától szál­lítható. Sarkad, Szigeti kereszt 18. ___________________2_____________ R ókaketrecek eladók. Csorvás, Bercsényi u. 6.______._______ T ápkockás Nasvadi palánta el­adó. Medgyesegyháza, Dózsa u. iá.____________________________ Eladó 3 darab 150-180 kilogram­mos hízó. 70.— Ft/kg. táp nél­kül hizlalva. Fényes. Tanya 1375. (szeszfőzdénél). GYÁSZHÍR Mély fájdalommal tu­datjuk, hogy szeretett férjem, édesapánk, nagy­apánk. PÁSZTOR ANDRÁS volt postai dolgozó életének “76. évében csen­desen elhunyt. Temetése 1990. február 20-án 13 órakor Békéscsabán, a Berényi úti temetőben lesz. A gyászoló család GYÁSZHÍR Mély fájdalommal tu­datjuk, hogy szeretett feleségem, édesanyánk, testvérünk, menyem. MAJOR GYULANÉ született: Pauló Jolán rövid szenvedés után. 1990. február 18-án. 59 éves korában elhunyt. Temetése 1990. február 20-án. kedden 15 órakor lesz Békéscsabán. a Szarvasi úti római kato­likus temetőben. A gyászoló család GYÁSZHÍR Fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett édesanyánk, anyósunk, nagymamánk és dédikénk, ÖZV. KRISZTOF ANDRÁSNÉ szüL: Hrabovszki Mária Békéscsaba, Berzsenyi u. 125. sz. alatti lakos, sú­lyos szenvedés után 94. évében elhunyt. Temeté­se 1990. február 20-án 15 órakor a Vasúti temető­ben lesz. A gyászoló család Fizikából és matematikából kor­repetálást vállalok. Érdeklődni: délután a 23-065-ös telefonon. Üjszerü szücsvarrógép eladó. Ér­deklődni : Békéscsaba, Bánom u. 2­Munkagép eladó. Szabadkígyós, Vörösmarty u. 12. Háromnapos bútorszállításhoz férfi munkaerőt keresek. Tele- fon: 39-905. Napi egy óra hosszára takarí­tónőt keresek Orosháza belvá­rosában!. Telefon: 06 (66) 39-905. Törzskönyvezett szülőktől 7 he­tes Újfundlandi kiskutyák el­adók. Irányár: 4000,— Ft. Vész- tő._Mező Imre u. 38. 30 méteres fóliaváz eladó. Két- egvháza. Hősök u. 5. Palotapincsit. csivava kölykö- ket. törzskönyvest én nélkülit, keresek megvételre. (Árajánla­tot kérek, érte megyek). Bá­nyámé, Békés. Fülöp u. 5/1. Energomat automata mosógé­pem elcserélném hasonló érté­kű antik órára, bútorra stb. Szász. György, Békéscsaba V., Orosházi u. 27. Telefon: 06 (66) 2H-545. Egyfázisú, 300 literes betonke­verő eladó. Sarkad, jArdi u. 4. Ültetnivaló HRF paprikapaián- ta március TO—20. közötti kiül­tetéssel eladó. Érdeklődni: Bé­késcsaba:. Felsőnyomás 399. (Bé­késcsabától 5 kilométerre. a Szarvasi úton-. Lenin Tsz ba­romfinevelő-telep mögött.) ______ E ladó 10 darab anyajuh. Békési Szélmalom u. 3. ELŐNEVELT csirke, hibro. 35.— Ft. Fl-es. tarka, 33.— Ft 'db, fo­lyamatosan kapható, február 24- étől. Megrendelhető levélben. 50 darabtól díjtalan házhozszállí­tás. Simon Jenő. Makó. Kolozs­váiri u. 76.________________________ H éjas tökmag eladó. Dévarvá- nva. Radnóti u. 1. MUNKAALKALOM Gépkocsivezetőt alkalmaznék C* E kategóriával. „Kiemelt bére­zés” jeligére a lapkiadóba. Kazánkezelőt (vagy fűtőt) ke­res felvételre a Démász Békés­csabai Fűtőműve, három mű­szakos. folyamatos munkarend­ben. Jelentkezés: Békéscsaba, Bocskai u. 31. Telefon: 21-5S4. terjedő időre bérleti rendszerű üzemelésre ajánlja a 6-os számú vegyesbolt, Orosháza, Aradi u. 31., 8-as számú bolt-italbolt, Pusztaföldvár, 30-as számú húsbolt, Orosháza, Bajcsy u. 31. szám alatti kiskereskedelmi üzleteit. A versenytárgyalásra 1990. március 19-én délelőtt 9 órakor kerül sor az áfész központi tanácskozótermében. A pályázatokat március 16-ával bezárólag lehet benyújtani a szövetkezet üzemgazdasági osztályán. Tájékoztató adatokat és felvilágosítást március 4-étől az üzemgazdasági osztály ad. GARANCIÁVAL. Teljes felszereléssel. VANYOREK LÁSZLÓ kútfúró kisiparos, SZEGED 6753, Déva út 25. v_____________________________ Az Orosházi Uj Élet Mgtsz szállítási üzeme az 1990. évre kedvező FELTÉTELEKKEL BÉRBE ADJA IFA ADK—70-es DARUJÁT. Érdeklődni: /telefon: (68) 11-455. Kisiparosok, kiskereskedők, cukrászok, fagylaltpor-felhasználók figyelmébe! MOST RENDELJE MEG A PRÍM’ FAGYLALTPORT, amely stabilizáló és emuigáló anyagokkal dúsított, EZÉRT A LEGJOBB MINŐSÉGET ÉS KIHOZATALT BIZTOSÍTJA. Ha most rendeli meg. egész évben a jelenlegi legolcsóbb áron forgalmazunk az ön részére! MEGRENDELHETŐ: Győzelem Mgtsz, Gyomaendrőd, Tímár Mihály lerakatvezetőnél, a (67) 31-802-es telefonszámon, valamint: Veszprém Megyei Tejipari Vállalat Jégkrémüzeme, Veszprém, Vörös Október u. 93. sz. Telefon: (80) 26-2^3.

Next

/
Oldalképek
Tartalom