Békés Megyei Népújság, 1989. december (44. évfolyam, 285-308. szám)

1989-12-12 / 294. szám

B HAZA MINDEN ELŐTT BÉKÉS MEGYEI N É PÚJSÁG POLITIKAI NAPILAP 1989. DECEMBER 12.. KEDD Ára: 4,30 forint XLIV. ÉVFOLYAM, 294. SZÁM Mai számunkból: Egy ismeretlen József Attila-fénykép története (4. oldal) Lesz-e munkánk, tudunk-e keresni? (5. oldal) „Minden egyes versmondás bare" <5. „mao Tudományos ülés a békéscsabai kórházban (6. oldal) Diák kézilabdázók a Télapó-kupáért (». oidai) Folytatja munkáját a mezőgazdasági szövetkezetek kongresszusa A mezőgazdasági szövet­kezetek VI. kongresszusa hétfőn reggel a Budapest Kongresszusi Központban a Termelőszövetkezetek Orszá­gos Tanácsának beszámoló­ja, valamint a gazdaságpo­litikai és a szövetkezetpoli­tikai ad hoc bizottságok va­sárnap előterjesztett jelenté­sei feletti vitával folytatta munkáját. A vitában elsők között ka­pott szót Nagy Tamás, a Gyáli Szabadság Tsz elnöke, az Agrárszövetség vezetője. Egyebek között elmondotta: az agrárágazatot, véleménye szerint, totális csőd fenyege­ti, azonban a szektor talpon- maradása nemzeti létérdek, ezért tisztességes életfeltéte­leket kell teremteni a gaz­dálkodók, a falun élők szá­mára. Ezt követően szólalt fel Hütter Csaba mezőgazdasá­gi és élelmezésügyi minisz­ter. A mezőgazdasági üze­mek és a kormány kapcso­latáról kijelentette: a lát­szat ellenére a jelenlegi kor­mány agrárpárti, s a pénz­ügyminiszter is az. A Mi­nisztertanácsban is tudják, hogy a mezőgazdaság az egyetlen nettó devizatermelő ágazat ma az országban. Az idei nettó dollár árbevétele például eléri a 950 millió dollárt. A kormányban azt is jól érzékelik, hogy az el­hangzott bírálatok nem mindegyikének a címzettje ez a kabinet. (Folytatás a 3. oldalon) Issza, vagy vissza ? Tasakban csak a tejet szeretjük igazán... Lassan már az ufókat is háttérbe szorítják azok a kis, literes tasakok, amelyek megyénk 16 településén decem­ber 6-a körül tűntek fel. Bár nem a Mikulás osztotta szét ezeket az arzénmentes ivóvizet tartalmazó csoma­gocskákat, az „ajándékra” mégis izgatottan vártak az emberek. Aztán az örömszerzés néhol mégsem úgy si­került, mint ahogy azt eltervezték. A tasakos ivóvíz körüli gondokról a Körös Volánnál, a megyei tanácsnál és néhány helyszínen érdeklődtünk. A napokban az a hír jár­ta Békéscsabán, hogy egy egész ivóvízszállítmány meg­fagyott, és a tasakok kisza­kadtak. Baráth Mátyás, a Volán kirendeltségvezetője mindezt cáfolta és elmondta, hogy ilyesmi elő sem for­dulhat, hiszen a vizet ter­moszkocsikban hozzák Kom­lóról. Gondot inkább az okoz a Volánnak, hogy az üres rekeszeknek csak egy­negyedét tudták hétfőn dé­lig begyűjteni, emiatt a töl­tőállomáson akadozik a fo­lyamatos pótlás. Ma példá­ul csak tízezer liter vizet tudnak Komlóról megyénk­be szállítani. Bálint Lajosnál, a megyei tanács műszaki osztályának főmunkatársánál arról ér­deklődtünk, hogy mennyibe kerül a megyének a komlói víz. — Elméletileg semmibe, hiszeh a költségeket a Kör­(Folytatás a 3. oldalon) 5 Hétfő 6 Kedd 7 Szerda Tatnál 8 CsatOitfik Zoliin 24 Szombat Gábor 23 Vasárnap Irén. Írisz 26 HirtO Eminuel 27 Kedd Hajnalka 28 Szerda Gedeon 29 Csütörtök Auguszta 30 Péntek Zalán 31 Szombat Árpád Április 1 Vasárnap Hugó 2 Hétfő Áron. Ferenc 3 Kedd Buda. Richárd 4 Szerda Félsz, ünnepe 3 Csütörtök Vince 6 Péntek Vilmos 7 Szombat Herman 8 Vasárnap Dénes 9 Hétfő Erhard 10 Kedd Zsolt 11 Szerda Leó. Glória «Csütörtök Gyula 13 Ida Tibor 17 Kedd Rudolf 18 Szerda Andrea. A 19 Csütörtök Emma 20 Péntek Tivadar 21 Szombat Konrád 2b Csütörtök Ervin 27 Péntek Zita 28 Szombat Valéria 29 Vasárnap Péter 30 Hétfő Katalin. K <Jaburek Karol) i/v.frv /vaai Yu.igcscinlclct BÉKÉS MEGYEI Foto Tulok Ferenc NÉPÚJSÁG Eredményekben gazdag, boldog új esztendőt kívánnak a szerkesztőség és a lapkiadó vállalat dolgozói SZEPTEMBER OKTÓBER NOVEMBER DECEMBER 1 Szombat Eped. Er» 1 Hétfő Mariin 1 Csütörtök Marianna 1 Szombat Elza 3 Hétfő Hilda ■ Szerda Helga 3 Szombat Győző 3 Hétfő Ferenc 4 Kedd Rozália 4 Csütörtök Ferenc 4 Vasárnap Károly 4 Kedd Borbála. Barbara 5 Szerda Viktor. Lőrinc 5 Péntek 5 Hétfő Imre 6 Csütörtök Zakariás Brúnó. Renáta 6 Kedd Lénárd 6 Csütörtök Miklós 7 Hintek 7 Vasárnap 7 Szerda Okt. szoc. fon. Unn. 7 Péntek Ambrus 8 Szombat Mána. Adrienn 8 Hétló Koppány. Etelka 8 Csütörtök ZSontbor. Gotfrid 8 Szombat Mária 9 Vasárnap Adám 9 Kedd Dénes 9 Péntek Tivadar 9 Vasárnap Natália 10 Hitló Erik. Nikolett 10 Szerda Gedeon C 11 Kedd Teodóra. Igor II Csütörtök Brigitta II Vasárnap Márton II Kedd 12 Szerda Mána 12 Péntek Rezső. Miksa 12 Hétfő Jónás 12 Szerda Gabriella 13 Csütörtök Kornél. Ludostka 13 Szombat Kálmán. Ede 13 Kedd Szilvia. Szaniszló 13 Csütörtök 14 Péntek Szeréna 14 Vasárnap Helén 13 Szombat Enikó 15 Hétfő Teréz 13 Csütörtök Albert.Lipót 15 Szombat Valér 10 Vasárnap Edit 16 Kedd Gál 16 Péntek Odón Etelka 17 Hétfő Zsrifia, Hajnalka 17 Szerda Hedvig 17 Hétfő Lázár 18 Kedd Diána 18 Csütörtök Lukács 18 Kedd 19 Szerda Vilhelmina. Vilma 19 Péntek Nándor Viola 20 Csütörtök Friderika 20 Szombat Vendel 20 Kedd Jolán 20 Csütörtök Teofil 21 Péntek Máié 21 Vasárnap Orsolya 21 Szerda Olivér 21 Péntek A dem Manarnr Unn 22 Szombat Móric 22 Hétfő Előd 22 Csütörtök Cecília 22 Szombat Zénó. Anikó 23 Vasárnap Tekla 23 Kedd Közt. kikiáll. napja 23 Péntek Kelemen 23 Vasárnap Viktória Gclléit. Mercédesz 24 Szerda Sálamon 24 Szombat Emma 24 Hétfő 25 Kedd Eufrozina 2' Csütörtök Blanka 25 Vasárnap Katalin 25 Kedd 26 Szerda 26 Péntek Dömötör 26 Hétfő Virág 27 Csütörtök Adalbcrl 27 Szombat Szabina 27 Kedd Virgil 28 Péntek Vencel 28 Vasárnap 28 Péntek Kamilla Mihály 2« Hétfő Nárcisz 29 Csütörtök Taksony 29 Szombat Tamás. Tamara 30 Vasárnap Jeromos ti Kedd Alfonz 30 Péntek Andris 30 Vasárnap Dávid »1 Szerda Farkas 3! Hétfő Szilveszter Békés Megyei Lapkiadó Vállalat. Békéscsaba. Igazgató-főszerkesztő: Árpási Zoltán. Kner Nyomda. Békéscsaba (192) 7 Szombat Apollónia. Cirill 8 Vasárnap Ellik, Edgár. Teréz 9 Hétfő Lukrécia 10 Kedd Amália 11 Szerda Nőn. Lili 12 Csütörtök Izabella. Dafana 26 Csütörtök Anna. Anikó AUGUSZTUS 3 Vasárnap Krisztina 8 Szerda 10 Péntek 11 Szombat 12 Vasárnap •13 Hétfő 14 Kedd László. Oszvaid Ernőd, Ibolya Lőrinc Zsuzsanna. Tiborc Klára Ipoly Marcell, özséb 18 Szombat Ilona 19 Vasárnap 20 Hétfő 21 Kedd 22 Szerda Huba Alkotmány ünnepe Sámuel. Grácia 28 Kedd 29 Szerda E 30 Csütörtök F Lajos. Patricia L Izsó Gáspár Holnapi, szerdai számunk előfizetői, vásárlói díjtalan falinaptár-melléklettel kapják meg a Népújságot. A falinaptárt Gaburek Károly: Virágcsendélet című alkotása díszíti. Czinege Lajos meghallgatása Czinege Lajos nyugalma­zott miniszterelnök-helyet­test, egykori honvédelmi mi­nisztert hallgatta meg az Országgyűlés honvédelmi vizsgálóbizottsága hétfői, második ülésén. Mint ismeretes, az Or­szággyűlés október 18-i ta­nácskozásán Márton János felszólalását követően — a miniszterelnök parlamenti bizottság kiküldését kérte, hogy az vizsgálja meg dr. Bokor Imre nyugállományú mérnök ezredes Kiskirályok mundérban című könyvében leírtakat. Ezt követően dr. Király Ferenc interpellált a könyvvel, illetve a szerző nyugállományba helyezésé­vel kapcsolatban. A vizsgálóbizottság — dr. Raffay Ernő vezetésével — több mint két és fél órán keresztül tett fel kérdéseket Czinege Lajosnak pályafutá­sával, szakmai képzettségé­vel, magánéletével, s a könyv őt érintő megállapítá­saival kapcsolatban. Czinege Lajos elmondta: megrázta őt a könyv, első­sorban azért, mert abban nem esik szó arról, hogy a hadseregben több évtizeden keresztül kemény munka folyt. Erkölcsi, politikai és becsületbeli kérdésnek tar­totta, hogy lemondjon ka­tonai rendfokozatáról, ha ez­zel hozzájárulhat ahhoz, hogy a hadseregben meg­nyugodjanak a kedélyek. A képviselőket élénken foglalkoztatta Kaszópuszta ügye. Ennek kapcsán az egy­kori miniszter kifejtette: több olyan szigorúan titkos katonai objektumot kellett létrehozni, amelyet el kellett rejteni a külvilág elöl. Ezért, ha egy ilyen épült, általában létrehoztak egy hozzá ha­sonlót is. Ez utóbbi tevé­kenységét „felnagyították”, hogy ezzel álcázzák az ere­detit, s ez vonja el az „ér­deklődők” figyelmét. Emlí­tett egy esetet, amikor egy fontos objektumról suttogni kezdtek a környező települé­sen, milyen üzem lehet az, ahova reggel nem megy be senki, és este nem jönnek (Folytatás a 3. oldalon) Szükség van közösségre... Csak így tovább, Kardoskút! Az embernek szüksége van bizonyos szertartásokra. Mi azonban már alaposan elfe­lejtettük, hogy mit is jelent ez valójában. Pedig ettől nem olyan egyik nap, mint a másik, ezért különbözik egyik óra a másiktól — így tanította a róka a kis her­ceget. Ilyen szertartás életünk­ben a születésnap. A bará­tok, rokonok, ismerősök gra­tulálnak, a köszöntött pedig sorra veszi: mit is végzett eddig; mit kellene másképp, jobban csinálnia ezután. Születésnapot ünnepeltek Kardoskúton. Nem is akár- hányadikat, a harmincadi­kat. Túl az ifjúkor első len­dületén, megállapodottan, éretten, de nagy dolgokra készen, fénylő arccal állt az ünnepelt, amikor a tisztele­tére rendezett estre megér­keztünk. Egész Kardoskút szeretettel köszöntötte a 30 éves művelődési házat. (Ké­pes tudósításunk a 4. olda­lon.) — A kardoskúti művelődési ház három évtizede nem eseménytelenül telt el — meséli Nagy Lászlóné, az in­tézmény vezetője. (Rögtön hozzá is teszi, hogy ő első­sorban népművelő, másod­sorban vezető, és egyáltalán nem igazgató.) Csak néhány héttel ezelőtt vette észre, egy szakdolgozatot lapozgatva, hogy nevezetes nap közele­dik. Harminc évvel ezelőtt, november 28-án adták át a lakosság hozzájárulásából felépült Móra Ferenc Műve­lődési Házat. Működött itt pávakör, volt mozi, tájelő­adásokat is rendeztek a Jó­kai Színház művészei. Há­rom éve, amikor Nagy Lász­lóné átvette a vezetést, to­vább élénkült a kulturális élet. — A nyugdíjasklubbal kez­dődött — mondja. — Egy farsangi mulatságon odajött egy néni, és arról panasz­kodott, hogy nincs hová menniük ... Azóta már a mi kezdeményezésünkre meg­alakult a nyugdíjas tolifor­gatók megyei klubja is. Ne­gyedévenként találkoznak a megye különböző városai­ban, községeiben. Dolgozik a tiniklub, a hímzőszakkör, a videoklub. Felélesztettük a pávakört. Van olyan tag­juk, aki a húsz évvel ez­(Folytatás az 4. oldalon) B testőr diktál, majd távozik — ... a múltkor bejött haverjaival egy válogatott ke­rettag dzsúdós nagyfiú. Szinte félrelökött az ajtóból, amikor a diszkó belépőjegy árát kértem tőlük. „TJgyan, öcsi, nem szeretjük, ha pattog valaki” — jegyezte meg, s már ment volna tovább. Kénytelen voltam megfogni a kezét. Jegy nélkül nem megy — mondtam neki, igen nagy nyugalommal. £s hozzátettem: „Gyere ki, beszél­jük meg ezt a dolgot.” Nagy pofája volt, még nevetett is, amikor levetettem a kabátomat, és kimentem utána... Az eset előzményeiről, majd az ezt követő ingszaka­dásról és pofonokról, valamint egy bár italkészlctét cél­ba vevő hamutartó-dobálásról, no meg hasonló „apró­ságokról” írunk lapunk 4—5. oldalán, Az álmos falu cí­mű riportsorozat második részében. Művészeti tanácskozás Dékéscsabán Lenni vagy nem lenni? A megyei művészeti szak- bizottság tegnapi, Békéscsa­bán tartott üléséről sok min­dent el lehetne mondani, de hogy rövid volt vagy esemé­nyek nélküli, azt semmi­képp. Volt ott vita, vádas­kodás, érzelemdús hozzászó­lás, látványos kivonulás, hogy csak a legfontosabba­kat említsük. A szembenállás a bizott­ság léte, avagy felszámolása körül alakult ki. A testület három évvel ezelőtt alakult, kettős feladattal. Az egyik, hogy évente elbírálják a megye művészei által be­nyújtott pályázatokat, s ja­vaslatot tegyenek, kik ré­szesedjenek a megyei tanács 250 ezer forintos művészeti alapjából. A másik, hogy szakmai tanácsokkal segít­sék a megyében dolgozó ál­lami és társadalmi vezető­ket, ha igénylik. Mivel ez utóbbi, sokak által neme­sebbnek tartott feladatra nemigen jött felkérés, töb­ben megkérdőjelezték a bi­zottság létjogosultságát. Me­gint mások úgy vélték: a művészeknek ezt a csekély támogatást nem szabad elve­szíteniük, márpedig a bi­zottság feloszlatása valószí­nűleg a 250 ezer forint visz- szavonásával lenne egyenlő. Néhányan egy külső, a me­gyei művészektől független kuratórium felállítását java­solták, ám ez az elképzelés csak tovább erősítette a vi­tát. Végül — ahogy a műkö­dési szabályzat előírja — a két éve elnöklő Dariday Ró­bert és színművész társai helyett a szakbizottság új vezetőséget választott, ezút­tal a zeneművészek köréből. —ria

Next

/
Oldalképek
Tartalom