Békés Megyei Népújság, 1989. április (44. évfolyam, 77-100. szám)

1989-04-12 / 85. szám

1989. április 12., szerda SPORT SPORT SPORT SPORT Olaszországért — negyedszer Ma este a Népstadionban 18 órakor az európai 6. csoport­ban játsszák le a Magyarország—Málta labdarúgó vb-selej- tezőt. Ez lesz a hazai együttes negyedik erőpróbája, s az el­várás nem lehet más: csak a győzelem a megfelelő ered­mény, csakis két pont birtokában maradhat versenyben Ma­gyarország együttese a jövő nyári olaszországi vb-döntőbe jutásért. A máltai labdarúgók ked­den délelőtt az Érdért pá­lyáján, délután pedig a szer­dai összecsapás színhelyén, a Népstadionban gyakoroltak. A délelőtti foglalkozás előtt Horst Heese, a szigetországi labdarúgók nyugatnémet szö­vetségi kapitánya a követ­kezőket nyilatkozta a 90 perc esélyeiről-: —•' Kétségtelenül a magyar válogatott az esélyes — mondta a 44 éves szakem­ber, aki korábban az NSZK- ban a Kickers Offenbach, a Nürnberg, a Fortuna Köln, a Freiburg és az Aschaffen­burg edzője is volt. — Igen nagy a valószínűsége, hogy a vendéglátók két ponttal gazdagodnak, de ennek el­lenére sem adjuk fel a küz­delmet, mert Málta mai vá­logatottja igen jól felkészí­tett csapat. Nem jött jókor persze, hogy Buttigieg, Ca­ra bott és Gregory nem tel­jesen egészségesen érkezett Budapestre. Remélem, szer­da estére rendben lesznek. Heese megfigyelőként az eddigi összes budapesti vb- selejtezőn jelen volt. A küz­delmek egyik részeseként jól ismeri a 6. csoport vá­logatottjainak játékerejét. Melyik két együttes jut el az ön véleménye szerint az olaszországi vb-döntőbe? — Spanyolország biztos el­sőnek tűnik, az ibériaiak mellett Írország lesz ott Itá­liában. Utóbbit talán nem veszik udvariatlanságnak, de egyszerűen ez a vélemé­nyem. Mire alapozom? Már­ciusban, a Magyarország— Írország összecsapáson az önök együttesének szeren­cséje volt, az írek álltak kö­zelebb a győzelemhez. Más kérdés, hogy 0—0 lett a vég­eredmény. Heese szavaiból az derül ki, hogy Détárit a 90 perc egyik kulcsfigurájának vár­ja. Ha ez így van, akkor bi­zonyosan külön testőrt is ál­lít rá, nemde? — Tagadhatatlan, Détári jelenleg a földkerekség egyik legjobb formában levő lab­darúgója, úgy hiszem, 90 percen keresztül lehetetlen­ség őt ellenőrizni, ezért egyetlen játékost nem is bízok meg az őrzésével, de azt sem mondom, hogy zöld folyosót nyitunk neki a ka­punkig ... A várható máltai kezdőcsapat : David Cluett — Alex Azzopardi, John Buttigieg, Joe Galea, Ed­win Camilleri — Raymond Vella, Charles Scerri, Martin Gregory, Dennis Cauchi — Carmel Busut- tii, David carabott. A magyar válogatott összeállí­tása (zárójelben az eddigi válo­gatottságok száma) : Disztl Péter (30) — Kozma István (13), Disztl László (8), Bognár Zoltán (2), Keller József (9) — Kovács Er­vin (ÍR), vagy Balog Tibor (2), Détári Lajos (34), Bognár György (24), Sass János (12) — Boda Imre (4), Hajszán Gyula (33). II játékvezető: Arie Frost A találkozót iz­raeli játékveze­tői hármas diri­gálja. A vezető bíró Arie Frost lesz, aki így emlékezett pá­lyafutásáról: 1948-ban szü­lettem Ciprus­ban. Fiatalabb éveimben külö­nösen a labda­játékokat kedveltem. Aztán be­iratkoztam egy labdarúgó-já- tévezetői tanfolyamra. A kez­deti sikerek felbátorítottak és ennek köszönhetem, hogy 1972 óta vezetem hazám I. osztályú mérkőzéseit, majd 1982-ben tag­ja lettem a FIFA-keretnek. He­tenként négy alkalommal, in­tenzív edzésekkel készülök fel fizikailag mérkőzéseimre. Anya­nyelvemen kívül angolul beszé­lek. Hobbiként szenvedélyes bélyeggyűjtő vagyok. Civilben a General Bonded Albany Ltd. exportosztályának vezetőjeként dolgozom Tel-Avivban. S. I. n Viharsarok Kupától a diákolimpiáig Ismét a békéscsabaiak jeleskedtek Immár több mint egy év­tizedes hagyománya van a minden év tavaszán meg­rendezendő Viharsarok Ku­pa úszóversenynek, amely­nek a békéscsabai Árpád- fürdő ad otthont és a főren­dező a Békéscsabai Előre Spartacus. Először az idén nemzetközivé bővült a me­zőny, a krakkóiak részvéte­lével, s ugyanakkor először volt kétnapos a rendezvény. Láthattunk jó néhány csa­tározást és ígéretes teljesít­ményt. Örömmel nyugtáz­hattuk ezúttal is, hogy az IBV-válogatottak közül a békéscsabai Szabados Béla és Pribojszki Mátyás ezúttal is kitett magáért. Szabados nem talált legyőzőre és Pri­bojszki is csak úgy szorult a 2. helyre a pillangóúszás­ban, hogy az a lengyel ver­senyző előzte meg, aki a ta­valy nyári IBV-n is előtte végzett. Ezúttal szorosabb csatát hozott kettejük ver­sengése, s Kovács Ottó ve­zető edző azt is elmondta: Bízom benne, hogy tanít­ványom hamarosan .meg­fogja’ a lengyel fiút”. Egyébként díjazták a leg­eredményesebb külföldi és hazai versenyzőt is, amely­nek során értékes tisztelet­díjat vehetett át Galka Kondrad és Synowska Ewa krakkói versenyző, valamint Szabados Béla és klubtársa, az ugyancsak békéscsabai Pusztai Anikó. Győztesek és a megyei he­lyezettek. Fiúk. 50 m serdülő gyors: 1. Szabados Béta 25,53. 2. Katona 26.64. 3. Zsilinszky (valamennyi Békéscsaba) 26,66. 50 m úttörő hát: 1. Piotrowski Tomas (Krakkó) 32,34, 2. Purcsi 33.24. 3. juhász A. (mindkettő Bcs.) 33.96. 50 m béka hát: 1. Paku Zoltán (HÓDIAK) 38,19, 3. Hankó (Bcs.) 43,10. 50 m gyer­mek pillangó 1. Galka Kondrad (Krakkó) 28 41, 2. Pribojszki 28.87. 3. Selmeczi (mindkettő Bcs.) 31,45. 100 m delfin mell: 1. Székely Tóth Gergő (Szen­tes) 1 :27,59, 2. Hovorka (Bcs.) 1:32,50. 100 m úttörő gyors: 1. Juhász Ákos (Bcs.) 1:03,49, 2. Rácz (Gyula) 1:06,30, 3. Kiss (Bcs.) 1:06,83. 200 m gyermek mell: 1. Tóth Rudolf (Bcs.) 2:45,61, 3. Herczeg (Tótkomlós) 2:50,35. 50 m béka gyors: 1. Ba- ranyi Péter (Szentes) 33,53, 3. Szekeres (Bcs.) 38.26. 50 m út­törő gyors: 1. Juhász Ákos 29,47. 50 m gyermek hát: 1. Sza­bados Béla 30,77. 100 m delfin hát: 1. Paku Zoltán (HÓDIAK) 1:20.51, 2. Laczó 1:21,66, 3. Milyó (mindkettő Bcs.) 1:22, 15. 100 m gyermek gyors: 1. Szabados Bé­la 57.00. 3. Zsilinszky 59,83. 100 m úttörő hát: 1. Pietrowski To­mas 1:09,0, 2. Purcsi 1:11,46, 3. Juhász A. 1:14.51, 200 m serdü­lő vegyesúszás: 1. Katona Zsolt (Bcs.) 2:34,02, 2. Selmeczi 2:40,54, 3, Cserkúti (Gyula) 2:45.92. 4X50 m serdülő gyors­váltó : 1. Békéscsaba A (Szaba­dos, Selmeczi, Pribojszki Ju­hász) 1 :50,95. 2. Békéscsaba, B (Katona, Zsilinszky, Tóth, Kiss) 1:51,06, 3. Gyula (Cserkúti, Rácz, Kende, Varga) 2:05,83. 4X50 m delfin vegyesváltó: 1. Békés­csaba A. (Milyó, Hovorka, Ir- házii, Laczó) 2:32 91. 4X50 m gyermek vegyesváltó: 1. Békés­csaba A (Szabados, Selmeczi, Pribojszki, Kiss) 2:05,94, 2. Bé­késcsaba B (Purcsi, Tóth, Ju­hász,, Zsilinszky) 2:06,55 , 3. Tót­komlós (Vamtana, Takács Her­czeg, Orbán) 2:17,53. Leányok. 50 m delfin hát: 1. Póda Krisztina (Bcs.) 43,69, 2. Mészáros (Gyula) 45,41, 3. Róza (Bcs.) 47,38. 50 m serdülő hát: 1. Selmeczi Gabriella' 3,93, 2. Perdi (mindkettő Bcs.) 34,41, 100 m úttörő pillangó: 1. Hra- bovszki Anikó 1:20 20. 3. Vi­czián (mindkettő Bcs.) 1:23,63. 100 m serdülő mell: 1. Synowska Ewa (Krakkó) 1:20,05, 2. Papp Szilvia (Bcs.) 1:22,62, ifjúsági aranyjelvényes szint, 3. Vita- szek (Bcs.) 1:24,63. 100 m úttörő hát: 1. Jantyik Judit 1:20,02 , 2. Hrabovszki 1:22,22 3. Botyánsz- ki (mindhárom Bcs.) 1:23,13. 100 m gyermek gyors: 1. Dávid Szilvia (Gyula) 1:06,9. 50 m bé­ka mell: 1. Medovarszki Niko­lett (Bcs.) 1:00,47. 50 m serdülő mell: 1. Synowska Ewa 37,91. 2. Papp 38,65, 3. Sánta (Gyula) 39.80. 50 m delfin mell: 1. Dob- rocsi Szilvia 48,39, 3. Póda (mindkettő Bcs.) 49,37. 100 m úttörő mell. 1. Jantyik Judit li.27.69. 100 m serdülő hát: L Selmeczi Gabriella 1:12,19, 2. Perdi 1 :14,57. 200 m ifjúsági mell: 1. Synowska Ewa 2:50,7, 2. Pusztai (Bcs.) 2:53,84, 3. Papp 3:00.17. 4X50 m úttörő vegyes­váltó: 1. Békéscsaba A (Hra- bovszkil, Jantyik Viczián, Bo- tyánszki) 2:35,04, 3. Békéscsaba B (Lipták, Lázár, Ipacs, Klem- bucz) 2:48,85. A pontverseny végeredménye: 1. Békéscsaba 383 pont, 2. Krak­kó 82, 3. Hódmezővásárhely 75. 4. Szentes 64 5. Gyula 60, 6. Tisza Bútor (Csongrádi 43, 7. Tótkomlós 15. * * * Mint arról beszámoltunk, a dunaújvárosi IBV-válogatón, amely egyben az Arany Üst nemzetközi verseny is volt, a békéscsabai Szabados Béla or­szágos korosztályos rekorddal nyerte a 100 m gyermek gyors- úszást, Pribojszki Mátyás pedig ezüstérmes volt a 100 m-es pil­langóúszásban.. Az eddigi jel­zés szerint úgy tűnik, mind­kettőjüket meghívták abba az utánpótlás-válogatott csapatba, amelyik még e hónapban Gö­rögországba utazik egy nagy­szabású nemzetközi versenyre. Edzőjük:, Kovács Ottó is velük tart. Ugyanakkor jó eredményt ért el Szabados Béla a 200 m-es vegyesúszásban, is ahol 2:20,87 perces eredménnyel 4. lett, Tóth Rudolf pedig a 200 m-es mell­úszásban volt 7. (2:45,35). A lá­nyok közül Selmeczi Gabriel­la a hátúszó mezőnyben a 100 méteres távon ötödik (1:13,66), 200-on pedig hatodik (2:35,18). * * * Ugyancsak Dunaújvárosban rendezték meg a diákolimpiát is, amelyen Zsilinszky Tibor a Békéscsabai József Attila Álta­lános Iskola tanulója, az 50 m-es gyorsúszásban 26,54-gyel aranyérmes lett. Purcsi György (Bcs. 1. Sz. Általános Iskola) a fiú hátúszásbain a hetedik (33,40), Perdi Szilvia (Bcs. Sza­bó Pál Téri Általános Iskola) a lányoknál negyedik (34,73). A leány mellúszók mezőnyében Papp Szilvia a Gerlai Általános Iskola tanulója a 7. helyen kö­tött ki (38 05). * * * Az országos középiskolás baj­nokságon hasonlóképp kiváló eredményeket értek el a békés­csabai diákok. Pribojszki Má­tyás, a Sebes György Közgaz­dasági Szakközépiskola tanulója az 50 m pillangóúszásban arany­érmes lett (28,48), és ezüstöt vehetett át a 100 m-es táv után (1:03,9). A Vásárhelyi Pál Szak- középiskola első osztályos diák­ja, szabados Béla az 50 m-es hátúszásbain 2., (30,15), 200 m-es vegyesúszásban ötödik (2:24,49). A Sebes György Közgazdasági Szakközépiskola diákjai közül Katona Zsolt kétszer ért el 7. helyezést (50 m gyors — 27,02, 100 m gyors — 59,61), míg a lá­nyok közül Pusztai Anikó két­szer volt 4. (50 m mell — 38,80, 100 m mell — 1:21,41). Míg mindig vesztegetési ügy Békéscsaba—Mikkel! 0—0 Nemzetközi labdarúgó-mérkőzés, Békéscsaba, 1000 néző. V.: Győ­ri. Békéscsaba: Gulyás — Mracskó, Ottlakán, Szenti (Fabulya), Kanál — Belvon (Zahorán), Csató, Csanálosi, Gruborovics — Oroszki, Szekeres (Csernus). Edző: Csank János. Mikkeli: Siitonen (Tuonanen) — Ronkainen, Raatikainen, Kangaskorpi, Ruhanen — Dot)es (Peikonen), Karvinen, Liikanen — Saarelme (Peitola), Sa- jevicz, Nieminen. Edző: Jorma Immonen. Kedden kihallgatást tar­tott az MLSZ Fegyelmi Bi­zottsága a labdarúgó-vesz­tegetési ügyben. Kora dél- előttől a késő délutáni órá­kig 12 játékost — Sallai Sándort, Andrusch Józsefet, Fodor Imrét, Sikesdi Gábort, Kovács Kálmánt, Fitos Jó­zsefet, Gróf Attilát, László Istvánt, Kerepeczky Györ­gyöt, Deákvári Antalt, Meksz Gyulát és Rácz Lász­lót — hallgattak meg. Pénteken további labda­rúgókat — Pásztor József, Szabó László, Varga János, Steigerwald Zoltán, és Lebo- niczky Imre — hallgatnak meg, s előreláthatólag a ké­ső délutáni órákban várható döntés. A testvérvárosi kapcsolat alapján érkezett a Viharsa­rokba a finn első ligás lab­darúgócsapat, s mérte össze tudását a lila-fehérek együt­tesével. A közepes színvona- • liú mérkőzés egyenlő erők küzdelmét hozta. A második félidőre valmelyest javult a színvonal, egyre többet ve­szélyeztettek a hazaiak, ami elsősorban a cseréknek kö­szönhető. A hosszúra nyúlt bajnoki szünetben minden­képpen hasznos volt ez a találkozó. Jó: Gulyás, Ott­lakán, Szenti, Csanálosi, ill. Siitonen, Dobes, Saarelma, Ronkainen. Április 12-én, ma 14.30 órakor Szarvason lép pályá­ra újra a finn csapat, a he­lyi gárdával mérkőznek meg. (Gyurkó) Totótippjeink a 15. heti szelvényekhez: 1. Leverkusen—1. FC Köln x 2 2. Mönchengl.—St.Pauli 1 3. Dortmund—B. München 2 z 4. Karlsruhe—Frankfurt 1 5. Fort. Köln—Blau-Weiss 90 1 6. Solingen—Meppen z 1 7. Darmstadt—Branuschw. 1 z 8. Fiorentina—Napoli z 9. Lecce—Milan 2 10. Roma—Sampdoria 1 z 11. Ancona—Udinese 2 z 12. Avellino—Padova 1 13. Barletta—Licata z 1 PÖTMÉRKÖZÉSEK 14. Taranto—Piacenza z 15 Monza—Messina z 16. Empoli—Bari z „Gratulálok, pajtás!” Az egyik főszervező, Ilovsz- Kizárjam? Ne zárjam? ki Lajos Jövőre, ugyanitt! FÁBIÁN ISTVÁN felvételei BÉKÉS MEGYEI Az MSZMP Békés Megyei Bizottsága és a Békés Megyei Tanács lapja. Főszerkesztő: Arpási Zoltán. Főszerkesztő-helyet­tes: Selcszt Ferenc. Szerkesztőség: Bcs. PL: 111. Munkácsy u. 4. sz., 5601. Tel.: 27-844, főszerkesztő: 21-401. Kiadja a Békés Megyei Lapkiadó Vállalat, Bcs. PL: 111. Munkácsy u. 4. sz., 5601. Telefon: 27-844. Felelős kiadó: Csala János. Tele­fon: 26-395. Terjeszti a Magyar Posta. Előfizethető a hfrlapkézbesltő postahivataloknál és a kézbesítőknél. Előfizetési díj : egy hónapra 105 Ft, egy évre 1260 Ft. Kner Nyomda lapüzeme, Bcs., Lenin út 9—21., 5600. Vezérigazgató : Háromszéki PáL ISSN 0133—0055 Kéziratokat, képeket nem őrzünk meg és nem küldünk vissza. Akkor mehetünk... Kupagyaloglók Forma—1

Next

/
Oldalképek
Tartalom