Békés Megyei Népújság, 1988. július (43. évfolyam, 156-181. szám)

1988-07-23 / 175. szám

Békéscsabán hosszabb időre üres lakást bérelnék. Ajánlatokat: „Megegyezünk” jeligére a lap­kiadóba. _______________ B ékéscsabán, a Dózsa Gy. úton 57 négyzetméteres, II. emeleti, 1+2 fél szobás, étkezős la­kás- készpénzért eladó. Érd.: a 2i-607-es telefonon.___________ Gyulán, a Paradicsomi lakóte­lepen 2 szoba + ebédTős, 60 négyzetméteres OTP-s lakás kp. + OTP-átvállalással eladó. Ér­deklődni lehet: levélben, Gyu­la, Komjáth A. u. 3. I. 3.______ B ékéscsabán, a Lencsési-lakóte- lep központjában 2 + félszo­bás, II. emeleti lakás kp. + OTP-átvállalással eladó. Érdek­lődni: a koraesti órákban és hét végén lehet a 39-530-as te­lefonom__________________________ 5 2 négyzetméteres, 2 szobás la­kás eladó, kp. + 180 ezer OTP- átvállalással. Békéscsaba. Len­csés! út 132. II. 8. Érdeklődni : 18—20 óráig, vagy napközben, a 26-984-es telefonon._____________ K ertes családi ház garázzsal sürgősen eladó. Gázvezeték az udvarban, vagy kisebbre cse­rélhető. Békéscsaba. Gorkij ut­ca 52.____________________________ S zanazugi félkész nyaraló sür­gősen eladó. Gépkocsit beszá- mitok. Tel. 17 óra után 56-191. A kötegyáni keltetőben előne­velt gödöllői Hampschilb csi­bék kaphatók kedvezményes áron._____________________________ C saládi ház 600 négyszögöles kerttel, gazdasági épületekkel, garázzsal eladó. Kunágota, Dó­zisa Gy. u. 68. alatt.____________ F elhívás! Kérem a becsületes megtalálót vagy nyomravezetőt, hogy magas jutalom ellenében értesítsen július 13-án Csorvás, 2. ,sz. büfénél (vasútállomással szemben) eltűnt fekete, törzs­könyvezett, fültetovált, 6 hóna­pos németjuhász kan holléte fe­lől. Cím: Mészáros László, Csorvás, Bajcsy-Zs, u. 99. 5929. Családi ház eladó. Csorvás, Hu- nyadi u. 14. Érdeklődni: szom­batonként 10 órától 15 óráig, a helyszínen. _______________________ 3 00 négyszögöl kert Békésen, a Nagykertekben, gyümölcsfák­kal, faházzal, fúrott kúttal el­adó. Érdeklődni: Gajdos, Békés­csaba. Lenin u. 16. 17 óra után. Békéscsabai belvárosi 2 1/2 szo­bás, földszinti, tehermentes, egyedi gázfűtéses lakás eladó. Érdeklődni: naponta 17—19 óra között, Békéscsaba, Damjanich u. 8/1. sz. alatt.__________________ K étszobás, összkomfortos, ker­tes társasház eladó, garázzsal. Irányár: 900 000 Ft. Érdeklődni: 17 óra után, szombat, vasárnap egész nap. Békéscsaba, Bocskai u. 1,______________________________ G yulán, a szupermarket köze­lében — Vásárhelyi Pál u. 7. alatt — I. emeleti, 86 négyzet- méteres, 3 szobás lakás eladó Érdeklődni: Sarkad 101.. vagya (66) 6l-830-as telefonon._________ H ázrész eladó! Békéscsaba, Lestyán Gy. utca 25. sz. Ér­deklődni: 5 óra után, Izsó. HK—5 billenő platós IFA pót­kocsi. friss műszakival eladó. Békés. Bolyai u. 6.___________ E TZ 250 motorkerékpár, kék, megkímélt állapotban, három- táskával eladó. Érdeklődni: mindennap 17 órától. Sarkad- keresztúr. Szélső utca 14. (Vas­útállomás.) _____ L ada 1200 S. hároméves, GA írsz. személygépkocsi, friss mű­szaki vizsgával eladó. Megte­kinthető: szombat, vasárnap egész nap. Békéscsaba I. kér., Üjsor u. 6. (MÁV-pálya mellett a második utca balra.)_________ G yulán, a fürdő közelében, csendes, nyugodt helyen, gáz­fűtéses, kertes családi ház el­adó. Üdülőnek is alkalmas. Gyula. Bethlen Gábor u. 10. Érdeklődni: vasárnap. ___________ B ékéscsaba V. kér.. Győri u. 3. sz. alatti kertes ház eladó. Ér­deklődni: Madách u. 26._______ Eladó Gyula. Budrió-ltp. 1. fszt. 2. alatti lakás, kp. + OTP-át­vállalással. Tel.: 61-289._________ C sorvás, Kossuth u. 27. szám alatti, 3 szobás, gázfűtéses la­kás eladó. Orosházi csere is ér­dekek____________________________ O rosháza belvárosában 3 szo­bás, padlástér-beépítésű, kertes ház eladó. Csak készpénzért, „Igényes” jeligére az orosházi hirdetőbe. ___________________ H áromszobás családi ház 440 négyszögöl telekkel, beköltözhe­tően eladó. Orosháza. Gyopáro­si út. 7._____________________ H áz eladó. Orosháza. Csorvási út 28. Érdeklődni: 32, alatt. összkomfortos, nagy családi ház. 2400 négyszögöl telekkel el­adó, Csanádapáca. Hunyadi u. 37. Érdeklődni: Gádoros. Marx u. 33 B._______________________ V egyes tüzelésű kazán, csempe- kályha, olajbojler. 7 éves Tra­bant eladó. Békés. Szarvasi u. 80. _______________________________ U E forgalmi rendszámú Lada 1200-as eladó. Gyula. Törökzu­gi sor 22. II. em. 9.____________ G arázs kiadó Békéscsabán. a Penza-lakótelepen. Érdeklődni: a 22-118-as telefonon.__________ É pítésre alkalmas, megosztható telekrész eladó. Gáz, szennyvíz beköthető. Érdeklődni: 17 óra után, Békéscsaba, Május 1. u. 8.________________________________ I kerházban 4 szobás + ebédlős. két fürdőszobás, összkomfortos lakás kerttel, melléképületek­kel. reális áron eladó. Békés- csaba. Asztalos J. u. 54. sz. Ház eladó. Újkígyós, Kiss utca 2. szám alatt. Érdeklődni le- het: mindennap 18 óra után. Vésztő, Szabadság u. 5. sz. alat­ti telek, lebontható házzal el­adó. Érdeklődni: Szeghalom. Petőfi u. 3/1. alatt._____________ F ürdőhöz közel kétszobás, össz­komfortos, gázfűtéses, kertes családi ház eladó. Gyula, Ka­tona József tér 7. Érdeklődni: 16 órától 18 óráig.______________ T ársasház építésére alkalmas telek eladó Békéscsaba belterü­letén. Elvi építési engedély, ipa­ri áram, víz. gáz, telefonvonal van. Érdeklődni lehet: 24-674- es telefonon. APRÓHIRDETÉSEK 1 db kecskegida, 1 db bárány, 1 kis kos és egy 8 hónapos do- berman szuka eladó. Békéscsa­ba;^__________ 1 985-ben átadott, 140 négyzet- méteres, garázsos átriumház el­adó. Kp. + OTP-vel. Békéscsa­ba, Pásztor u. 1O0. Telefon: 27- 446._______________________________ U dvari fél ház. Békéscsabán, a Szent László utcában eladó. Ér­deklődni: a 21-238-as telefonon, naponta 17—21 óra között. TJ Lada 1200-as eladó. Mezőbe- rény, Achim u. 24. sz. Érdek­lődni: 16 óra után._____________ O rosháza központjában családi ház gázbevezetési lehetőséggel sürgősen eladó, társasház épí­tésére alkalmas telekkel. Ér­deklődni : Orosháza. Bercsényi u. 33.____________________________ K ertes családi ház 1781 négy­zetméter kerttel eladó. Békés­csaba VIII. kér.. Babits M. út 38. (Gerla). Érdeklődni: 16 óra után (kp. + OTP). Úa SÓDER kell, hívja a 23*033-at szállítás (ovid határidővel Wartburg bontásra eladó. Bé­késcsaba V., Julius Fucsik ut- ca l. _____ E gyedül álló idős hölggyel el­tartási szerződést kötnék, bel­városiak előnyben. (Békéscsa­ba. sétálóutca.) „Megbízható­ság” jeligére a békéscsabai "hirdetőbe,_____________________ x N agy családosok, vállalkozók fi- gyelmébe: eladó 2 szintes, tető­tér-beépítési lehetőséggel 6 szo­bás. 2 fürdőszobás, garázsos új ház. Ipari áram, gáz, szennyvíz bekötve. Ugyanott 2 6zoba, für­dőszoba, melléképületekkel sa­roktelken eladó, műút mellett. Telefonbekötés folyamatban. Megtekinthető: Békéscsaba, Tes- sedik utca 43. szám alatt, min- dennap 9—19 óráig. Kétszobás, összkomfortos, ga­rázsos házrészem elcserélném erkélyes, kétszobás, első eme­leti lakásra. Érdeklődni: Békés­csaba III., Pöltemberg utca 10. Fiatal házaspár gyermekkel Bé­késcsabán, a laktanya közelé­ben albérletet keres. Mező Já­nos. Gyula, Liszt Ferenc utca 13. 5700.____________________________ Hetente 2-3 alkalomra, csak fő­zés céljára bejárónőt keresek. Érdeklődni: Békéscsaba, Len­csési út 58. I. 5.__________________ Egy darab SIMPLEX—04 kazán 5 db konvektoros lapradiátor szerelvénnyel eladó. Vésztő. Ba­csó Béla út 12.___________________ 1 25-ös MZ Traphy olcsón eladó. Békéscsaba, Bartók Béla út III. 1+__________________________________ M—-24-es Volga elacfo. jó álla- potban. Békéscsaba. Égressy ut­ca 59.______________________________ T anya eladó. Felsőnyomás 334. Ivóvíz, villany, 380 W és gazda­sági épületek vannak. Érdek­lődni: a helyszínen, Csjaki Mi- hály. a 44-es főút 111 km-nél. 412-es Moszkvics alkatrészen­ként eladó. Medgyesegyháza, 5666. László-telep 41. szám, Ko­vács.________________________________ 1500-as Polski Fiat, friss mű­szakival olcsón eladó. Érdek­lődni: Békéscsaba, Jósika utca 95. szám,___________________________ Eladó egy négyszemélyes asz­tal, régi porcelán tányérok és egy téka. Békéscsaba V., Má- riássy utca 74. (Megtekinthető: délelőtt. _______________________ 4 személyes műanyag csónak eladó. Békéscsaba, Felső-Körös sor 26.___________._________________ F igyelem! Csincsilla tenyészál­lat (egy család) eladó. Érdek­lödni: telefonon 26-833.__________ Ü j családi, összkomfortos ház, nagy gazdasági épülettel, kert­tel eladó. Békéscsaba, Bercsé­nyi út 29._______________________ 1 310-es Dacia, meggypiros, 3 éves, 21 000 km-rel eladó. Két­egyháza. Gyulai út 7/1.__________ Szarvas belvárosában, Bem ut­ca 36. számú, jó állapotban le­vő nagy családi ház osztható telekkel. 3 fázissal, fürdőszobás, gázos, garázzsal eladó.__________ K ét debreceni lakást cserélek békéscsabai kertes házra. „Őszi csere” jeligére a békés­csabai hirdetőbe._________________ L ada 1300 S, KA írsz., jó mű- szaki állapotban, 149 000.— Ft­ért eladó. Érdeklődni: a 25-970-' es telefonon. __________________ T anya 400 négyszögöl földdel el­adó. Békéscsaba, Fényes 1042. Irányár: 180 000,— Ft. Érdeklőd- ni: Békéscsaba, Micsurin u. 70. TERRA kerti traktor tartozé­kaival és egy Jáva segédmotor eladó. Érdeklődni: Köröstarcsa, Kossuth u. 47. sz._______________ T ársasház, kétszintes, padlástér­beépítési lehetőséggel eladó. Gyula, Székely Aladár u. 17 A. 300 négyszögöl telek és ház el­adó. Szeghalom, Petőfi út 38. sz. alatt. 1600 Ft négyszögöl. Ér­deklődni: Körösladány. Széche­nyi út 22. _______________ M egkímélt 250-es ETZ motorke­rékpár eladó. Békéscsaba, Gyus- ka János u. 7. Érdeklődni: egész nap. ______________________ S zarvason, Lenin tér 10. sz. alatt két és fél szoba, összkom­fortos. kertes ház garázzsal, melléképületekkel. üvegházzal eladó._____________________________ N égyéves, 2107-es, 1500-as Zsi­guli eladó. Sarkad. Bihar u. 34/A,________________________________ M ezőberény központjában, Mun­kácsy u. 1. sz. alatt udvari fél ház sürgősen eladó. Érdeklőd­ni: bármikor ugyanott._________ R égi asztalosműhely berendezé­se eladó. Érdeklődni lehet: 24­674-es telefonon.__________________ B enzinmotoros vízszivattyú ön­tözéshez eladó. Érdeklődni: es- te 42 14-921-es telefonon.________ 8 00 méter 130-as vascső eladó. Gyulavári, Béke u. 18. Utcai házrész eladó. Békéscsa­ba. Partizán u. 43. sz._________ H áromszobás ház kövesút mel­lett eladó. Újkígyós, Gyulai u. 77.________________________________ Egyszobás, utcai társasházrész (52 négyzetméter) egyedi gáz­fűtéssel eladó. Gyula, Szent István u. 45. Érdeklődni: Gyu­la. József Attila tér 7. Tel.: 61­517._______________________________ D ebrecen, Kishegyi út és Har­sona utca kereszteződésénél épí­tési .telkek olcsón eladók. Ér­deklődni levélben Vaszil László. Kerepestarcsa, Tölgyfa u. 3. 2144.______________________________ H áz eladó. Békéscsaba, Vörös­marty u. 8. Érdeklődni: Békés­csaba, Liszt F. u. 2/1. _________ J ó állapotban levő 250/1 MZ mo­torkerékpár sürgősen eladó. Ér­deklődni: Békés II. kér., Isko­la u. 5/1. Danzugon 200. négyszögöles víz­parti telek bekerítve eladó. Ér­deklődni : Békéscsaba V., Te- mesvári u. 25. sz. ____________ D almada 3 hónapos kölyökku­tyák eladók. Békéscsaba, Lá- zár u. 33. __________ M ost vizsgázott, jó állapotban levő Ikarus 2ll-es autóbusz el­adó. Megtekinthető Mezőberény 47/A útvonal mellett, a közpon­ti géptelepen, Aranykalász Mgtsz.____________________________ Házhely melléképülettel eladó Gyulán, Vár utcai zug. Érdek­lődni: Corvin u. 27. Eladó 3 db üsző, 1 évesek, 8 db Lsüldő. 1 hasas koca, Két- soprony. Tanya 379., 44-es főút mellett._____________________________ Kertes családi ház eladó. Bé­késcsaba V. kér.. Kolozsvári ut- ca 78.____________________________ Kétszobás, 50 négyzetméteres la­kás eladó. Békéscsaba. Wlassich sétány 8. fszt. 3. _________________ B érházban albérletet keresek fürdőszoba-használattal. Címe­ket ..Dohányzó” jeligére a bé­k és c sa b ai_lapkiadóba kérek. T rabant, 601-es típusú, eladó. Békéscsaba. Bartók Béla út 67 —69. A lh. IV. em. 15._________ K ét és félszobás lakás eladó. Gyula. Törökzugi sor 19. II. e. 7. Ház eladó. Békés. Gát utca 44. 480 négyszögöl telekkel. Egyedi gázos, másfél szobás la­kás azonnal beköltözhetően el- adó. Békés. Móricz Zs. utca 8. Háromszobás, összkomfortos la­kás ikerházban eladó. Békés­csaba. Nagy Sándor u. 17. sz. «alatt. Érdeklődni: a címen hét- köznap esténként és hét végén. Zaporozsec, lejárt műszakival olcsón eladó. Irányár: 14 000,— Ft. Csanádapáca. Kossuth u. 44. Háromszobás utcai házrész el­adó. Érdeklődni: Békéscsaba, Szent László u. 5. sz„ hétköz­nap 17 órától, hét végén 13—17 óra között. ___________________ H orgászcsónak eladó. Mezőme- gyer, Fő u. 37.__________________ O lajtartály 10 000-es, MZ 125 TS-es rotáció eladó. Gyula, Komjáth u. 6, IV. 12.__________ b ejáratott, bérelt üzlethelyiség­ben gyermekdivatáru-készlet el­adó. körülbelül 150 000,— Ft. Ajánlatokat: „Családi ok” jel­igére a lapkiadóba kérek.______ Fagylaltgép, kétkaros, olasz, el- adó. Tiszabicske, Fürdő u. 41. Gyula, Semmelweis utca 26. sz„ 4 szobás, 2 bejáratú ház eladó. _______________________ Java lux 350 kifogástalan, új­szerű állapotban sürgősen el­adó. Érdeklődni: Battonya, Mol- nár C. P. ltp, 3 B 4.____________ I K 1200-as Zsiguli Szkif után­futó és Rivál 2,5-es kazán el­adó. Gyula, Felszabadítók u. 4/B._______________________________ Főiskolás vagy egyetemista fiú részére Szegeden külön bejára­tú. bútorozott szoba kiadó. Ér- deklödni: 24-306-os telefonon. Szeptember l-től garázst kere­sünk Békéscsabán, a Vécsey ut­cához közel, legalább egy év­re. Jövőre esetleg meg is ven­nénk. „Dacia” jeligére a bé- késcsabai hirdetőbe.___________ I F írsz. 850-es Fiat ’89-ig érvé­nyes műszakival, jó állapotban eladó. Tótkomlós. István u. 11. este 4 óra után. ________________ É pítési telek eladó. Gyula, Emi­nescu u. 49.____________________ J utányos áron 60 négyzetméte­res, új kertes ház, 180 négyszö­göl telekkel, sürgősen eladó. Gáz, víz bekötve. Gyula, Ker­tész u. 9. (Szentpálfalva). Ér­deklődni: naponta 61-737-es te­lefonon. 19 órától 20 óráig. 10 éves, 1500-as Polski Fiat el­adó. Irányár: 45 000.— Ft. Gyu­la, Hámán Kató u. 28/A (Tö- rökzug). Érdeklődni: 16 órától. * 1 Ház eladó Gyula, Csatorna u. 18. szám alatt, azonnali beköl­tözéssel. Érdeklődni: Gyula, Bárdos u. 22.____________________ T etőtér-beépítésű családi ház kp. + OTP-átvállalással olcsón eladó. Gyulavári, Liget u. 3/B (a tó mögött). Érdeklődni: 17 órától 19 óráig. ______________ 1 db lovas kocsi és 1 db köny- nyű gumis kocsi eladó. Békés- csaba, Kostelep 1021.____________ Jó állapotban levő 126 P Fiat eladó. Érdeklődni: Békéscsaba, Május 1. u. 29/1. Két családnak is megfelelő, 140 négyzetméter alapterületű ház 240 négyszögöles kerttel sürgő­sen eladó. Cím: Békéscsaba, Kolozsvári u. 49. Érdeklődni: 18 óra után. Wartburg Lim. (TY), piros, friss műszakival, megkímélt ál­lapotban eladó. Érdeklődni: 16 órától. Szarvas, Ságvári u. 14. Kiszel Judit. Gyula központjában 618 négy­zetméteres közművesített teLek, érvényes építési engedéllyel, sürgősen eladó. Érdeklődni: es­ténként lehet a 62-184-es tele­fonon. 500xl4-es deszka, pala, 40x40-es, eladó. Érdeklődni: Kunágota, Lenin u. 33. HONDA F—400 típusú kistrak- tor tartozékkal eladó. Horga Pál. Orosháza, Kossuth u. 20. II. 7. 17—-18 óra között. Reluxát — redőnyt kér? Fi­gyeljen a minőségre! Gyorsan — olcsón kapja a Fővárosi LUX—SZOLG. GMK-tól. Cím: Gyula, Budiró-ltp. 16. Írjon, vagy hívja telefonon: 61-336. Megéri! Barkas koffer, 7 éves, 1990-ig érvényes műszakival eladó. Dé- vaványa. Arany J. u. 11. alatt. Erdei. MUNKAALKALOM • A Békéscsabai Lakásszövetke­zet felvesz karbantartó fűtés- szerelőket, épületgépész anyag- ismerettel rendelkező raktári kiadót, érettségizett, gépírni tu­dó adminisztrátort, mérlegképes könyvelőt, számviteli csoportve­zetői beosztásba. Jelentkezni le­het: Békéscsaba, Hunyadi tér 6. szám alatt személyesen és írásban, vagy a 24-022-es tele­fonon*. A START Sportszergyártó és Fémipari Kisszövetkezet felvé­telre keres: lakatos, asztalos szakmunkásokat. Békés, Ver­seny u. 3—5. A Könnyűfémöntő és Beton- elemgyártó Vállalat, Gyula, Henyei M. u. 13. öntödéjébe jó kereseti lehetőséggel ^szak-, be­tanított és segédmunkásokat, vasbetonműhelyébe női autóke­?elöt keres felvételre. __________ A Nyomdaipari Szakközépisko­la takarítónőket keres felvétel- re. Békéscsaba, Gyulai út 57. sz. Szakképzett kereskedőt, áruki­adót, targoncavezetőt, raktári segédmunkást felveszünk. Kun­ság Füszért, Orosháza, Gyárte­lep u. 2. A Békéscsabai Mezőgép Válla­lat, Békéscsaba. 'Szarvasi út 86 —88. az alábbi 'munkakörök be­töltésére felvételt hirdet: mi­nősített hegesztő, kiemelt óra­bérrel, valamint hegesztő, gép­lakatos, " esztergályos, marós, mezőgazdasági gépszerelő, rak­táros, középfokú gépész vég­zettségű CNC lemezmegmunkáló. Jelentkezni lehet: a személyzeti és munkaügyi osztályon. 40 év körüli takarítónőt azon­nali belépéssel felveszünk. Cím: KISZ-iskola, Lencsési út 136. A Békés Megyei Tanácsi Költ­ségvetési Elszámoló Hivatal TPA 11-es és IBM PC-s környezetbe felhasználói rendszerek fejlesz­téséhez és üzemeltetéséhez prog­ramozókat és rendszerszervező­ket vesz fel. Fizetés szakmai képzettségtől és gyakorlati idő­től ifüggően megegyezés szerint. Jelentkezés: TAKEH számítás- technikai osztály, Békéscsaba, Kiss Ernő u. 2. Szalai Lajos osztályvezető. ____________________ F aesztereályost — megfelelő műhellyel, géppel — vállalko­zóként vagy bedolgozóként al­kalmazunk. „Éva” Építő-, Vas- és Asztalosipari Kisszövetkezet, Gyula, Gábor Áron 15. Telefon: 62-508.____________________________ F iatal férfi ‘munkaerőt raktári munkára felveszünk. Déltex le­rakat, Békéscsaba, Orosházi út 103. A békéscsabai ifjúsági ház pá­lyázatot hirdet egy előadói munkakör betöltésére. Felsőfokú végzettségűek írásban pályáz­hatnak augusztus 10-ig. Pf.: 60 címre. A Generál Ipari Szolgáltató Szö­vetkezet (Békéscsaba, /Bartók B. u. <16—50.) felvételre keres ta­karítónőket, valamint középfo­kú végzettséggel bérszámfejtőt és általános adminisztrátorokat (lehet kezdő is). 120 literes villanybojler, jó ál­lapotban, olcsón eladó. Békés­csaba, Forgách u. 12. Érdek­lődni: vasárnap egész nap. 55 négyzetméteres, összkomfor­tos lakás, magas OTP-vel el­adó. Békéscsaba, Lencsési út 69. III. 7. Érdeklődni: 19 óra után. Békéscsaba belvárosában, csen­des helyen üresen álló házrész azonnali beköltözéssel eladó. Telefon: 61-915. BMX kerékpárt vennék. Békés­csaba. Égressy utca 39. Eladó Békéscsabán, a Lencsési út elején kétszobás, erkélyes, egyedi gázfűtéses, I. emeleti la­kás. tehermentesen. Érdeklőd­ni: Wagner u. 7. 17 órától. Békéscsaba, Pásztor utca 101.1. emeleti üres lakás kiadó. Cím: „Augusztus” jeligén a lapkiadó­ban. 4 méteres zárt nagykapu + kiskapu eladó. Békéscsaba, Thurzó u. 21. Vámkezelt, japán, Orion táv­irányítású video lejátszó el­adó. Érdeklődni: a 25-860-as, vagy a 23-224-es telefonszámon. Ház eladó. Szeghalom, ’Arany János u. 13 1. 1280 négyzetméter zártkert el­adó kenderföldeken. Szabadidő- központ területén. Érdeklődni: Békéscsaba, Dessewfy u. 17. Ház eladó. Békés. Daru utca 15. Ugyanott keresek 174x150 ern­es. három szárnyas ablakot (bontásból). A Gyulai Vasipari Kisszövetkezet felvételre keres esztergályos és marós szakmunkásokat. Bérezés: gyakorlati időtől függő besorolás, egyéni teljesítménybér plusz prémium. Öntőtanulóknak kiemelt társadalmi ösz­töndíjjal 16 év alatti, 8. általánost végzett fiatalokat. Érdeklődni lehet: a szö­vetkezet személyzeti ve­zetőjénél. Cím; Gyula, Dobozi út 42. szám. 5701. Pf.: 16. Telefon: (66) 62-633. Az Orosházi Sütő és Édesipari Váll. PÁLYÁZATOT HIRDET munkakör betöltésére. Teltétel: felsőfokú szak­irányú iskolai végzettség, ötévi (leinformálható) műszaki, termelési és vezetői gyakorlat, erköl­csi feddhetetlenség, kö­zépfokú politikai vég­zettség. Bérezés: a rendeletek szerint. A pályázatukat, részletes szakmai önéletrajzzal augusztus 15-ig juttassák el a vállalat személyzeti vezetőjéhez. Cím: Orosháza, Gyártelep u. 5. sz. GYASZHlR Mély fájdalommal tu­datjuk, hogy liptAk JÁNOS ny. molnár volt Békéscsaba. Frank­lin utcai lakos, életének 84. évében elhunyt. Te­metése július 25-én, 13 órakor lesz. a békéscsa­bai Berényi úti temető­ben. A gyászoló család GYÁSZHÍR Mély fájdalommal tu­datjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy szeretett férjem, a békéscsabai Húsáruház vezetője, PORTÖRÖ ISTVÁN 51 éves korában tragikus körülmények között el­hunyt. Hamvasztás utá­ni búcsúztatása 1988. jú­lius 27-én 11.00 órakor a békéscsabai Vasúti teme­tőben lesz. A vállalat sa­ját halottjának tekinti. fA gyászoló család, Élelmiszer-kiskereskedelmi Vállalat Köszönetnyilvánítás Fájó szívvel mondunk köszönetét mindazoknak a rokonoknak, ismerő­söknek. szomszédoknak, akik szeretett nagyma­mánk, özv. MAZÄN JANOSNÉ temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot helyeztek, mély fájdal­munkat enyhíteni igye­keztek. A gyászoló család Békéscsaba, 1983. július Köszönetnyilvánítás Fájó szívvel mondunk köszönetét mindazoknak, akik LACZÓ JANOS Békéscsaba. Szabadság tér 20—22. IIT/17. sz. alatti lakos temetésén megjelentek, sírjára a kegyelet virá­gait elhelyezték, gyá­szunkban osztoztak. A gyászoló család Békéscsaba. 1988. július Köszönetnyilvánítás Fájó szívvel mondunk köszönetét mindazoknak a rokonoknak, ismerő­söknek. barátoknak, szomszédoknak, akik sze­retett édesapánk, apó­sunk, nagyapánk, SZÁNTÓ RUDOLF temetésén megjelentek, részvétükkel fájdalmunk­ban osztoztak. A gyászoló család Békéscsaba. 1988. július hó Köszönetnyilvánítás Fájó szívvel mondunk köszönetét mindazoknak, akik özv. PUCZKO ISTVANNÉ szül. Ludvig Róza temetésén részt vettek, fájdamunkban osztoztak, síitára a kegyelet virá­gait elhelyezték. Gyászoló gyermekei és családja Köszönetnyilvánítás Köszönetét mondunk mindazoknak a rokonok­nak, szomszédoknak, munkatársaknak, akik szeretett halottunk, KORBELY GYÖRGY temetésén megjelentek, sírjára virágot helyeztek, gyászunkban osztoztak. A gyászoló család, A Békés Megyei Víz- és Csatornamű Vállalat KÖZLEMÉNYEK Azonnali DUGULÁSELHA- RlTÁS. CSÖTISZ GMK, Gyula. Telefon: 61-289. * * * Tehertaxi- és taxirendelés. Telefon: 61-99«. A Békés Megyei Tanács Pándy Kálmán Kórház Rendelőintézete, Gyula, Semmelweis u. 1. főigazgató főorvosa ÁLLÁST HIRDET érettségizett lányok és fiúk számára. A felvételt nyert munkatársaink részére hároméves munka melletti képzési idő helyett — megfelelő számú jelentkező esetén — 20 hónap alatt biztosítjuk a felnőtt szakápolói képesítés megszerzését. Részletes tájékoztatás és jelentkezés az intézetvezető főnővérnél. A Bélmegyeri Üjbarázda Mgtsz átalánydíjas részlegek jelentkezését várja, mindenféle ipari tevékenységben. Termelőszövetkezetünk a következő szolgáltatásokat biztosítja a részlegek részére: naplófőkönyv-vezetés és a szabályzatban rögzített adminisztrációs munkák elvégzését. Érdeklődni lehet: Béltnegyer, Petőfi u. 13—15. sz. alatt. Valamint telefonon: (66) 51-119. Telex: 83-515. Az átalánydíjas iroda vezetőjénél. r ' ------- t,

Next

/
Oldalképek
Tartalom