Békés Megyei Népújság, 1987. augusztus (42. évfolyam, 180-204. szám)

1987-08-20 / 196. szám

NÉPÚJSÁG 1987. augusztus 20., csütörtök o MŰSOR MŰSOR A Sakál napja. Angol—francia film. Péntek. Tv 1. műsor Csütörtök KOSSUTH RÁDIÓ 6.00: Jó reggelt! Zenés műsor. 7.30: Országgazdák. 7.55: Műsorismertetés. 8.10: Színes népi muzsika. 8.50: Versek augusztus 20-ára. 9.00: Műsorajánlat. 9.05: Az Ifjúsági Rádió kabaré­műsora. 10.05: Régi magyar indulók. 10.20: örökzöld dallamok. 11.00: íróvá avatnak. 12.20: Nyári levelek. 12.50: Törvénykönyv. 13.00: Klasszikusod délidőben. 14.05: Műsorismertetés. 14.10: Szomszéd-frigy . . . 14.40: Az Állami Népi Együttes felvételeiből. 15.08: Illyés Gyula műveiből. 16.05: Müvészlemezek. 17.15: A Bartók-kiállításon. Be­szélgetés Somfai Lászlóval. 18.15: Hol volt, hol nem volt... 18.30: Alkotmány napi krónika. 19.00: A köznek ösméretes mu­zsikusa. Rádiójáték. 19.47: Barbra Steisand és Julio Iglesias énekel. 20.28: Mozart: Figaro házassága. Négyfelvonásos opera. 23.31: Dohnányi: Desz-dúr vo­nósnégyes. 0.10: Himnusz. 0.15: Éjfél után. PETŐFI RÁDIÓ 6.00: Dallamkoktél. 7.57: Műsorismertetés. 8.05: Napközben. Országjárás ünnepnapon. 12.00: Jó ebédhez szól a nóta. 12.58: Műsorismertetés. 13.05: Slágerről slágerre, (ism.) 13.43: Dzsesszzenekedvelőknek. 14.28: Operaáriák. 15.05: Sanzonpódium. 16.00: A büdapestt MHSZ-klubok vetélkedője. 16.58: Műsorismertetés. 17.05: A Szabó család, (ism.) 17.35: A Magyar Rádió nemzeti­ségi népzenei fesztiválja. 18.15: Közvetítés az úszó EB-ről. 18.30: A hangversenyközvetítés folytatása. 19.05: Sporttudósítások. 19.15: Lottósorsolás! 19.20: Slágerlista. • 19.50: Sporttudósítások. 20.02: A Magyar Rádió Karinthy Színpada, (ism.) 21.05: A Poptarisznya dalaiból. 22.05: Egy legenda nyomában. 23.19: Éjszakai csevegés. 0.15: Éjfél után. BARTÓK RÁDIÓ 6.03: Népszerű muzsika korán kelőknek. 8.05: Műsorismertetés. 8.07: Időszaki kiállítások. 8.12: Oj lemezeinkből. 9.00: A Magyar Rádió és Tele­vízió énekkara énekel. 9.30: Zene korabeli hangszere­ken. 10.30: A magyar költészet hete. 11.00: Népszerű opera- és ope­retthangverseny. 12.23: Ernest Ansermet két szvi­tet vezényel. 13.03: Műsorismertetés. 13.05: Jancsó Adrienne összeál­lítása. Fürdőhelveink VÍZSZINTES: 1. Gyógyhatású fürdővárosunk, a Rábaköz köz­pontja, 1969 óta nyújt kellemes pihenést a fürdővendégeknek. 6. Elsősorban mozgásszervi meg­betegedések megszüntetésére al­kalmas fürdő. Virág Benedek szülőhelye. 14. Téli Sporteszköz. 15 Dohány. 16. Dombság a Kis­alföld peremén. 17. Időmérő szerkezet. 19. Kisebb folyóvíz. 21. Európa-bajnok asztalitenisze­zőnk (Judit). 22. Körmével nyo­mot váj valamibe. 23. A Tele­vízió sportriportere (Dezső). 25. Ételízesítő. 26. Szóösszetételek­ben jelentése: fül. 27. Folytonos- sági hiány, népiesen. 29. Határo­zórag. 30. Arzén páratlan betűi. 31. Japán drámai műfaj. 32. Gé­piesen tanul. 34. Készítem a le­velet. 35. Irásmünek nagyobb önálló egysége. 37. Szóról- ... 38. „Piros . . . alja, aligha szél nem lesz” (Petőfi). 40. Bányavágatok. 42 Illat. 43. Férfinév. 44. Csúnya írás. 46. Telefonfajta. 48. Szovjet váltópénz. 49. Kicsinyítő képző. 50. Borítókosár, ford. 51. Nem lát. 53. Román és kambodzsai autójel. 54. Kamionjelzés. 55. Arany, franciául. 56. Sakkfigu­rák áthelyezése más helyre. 58. Árengedmény. 59. Nyugat-afrikai folyó. 61. Majd a . . . szakad meg érte (mondás). 63. Megteendő út. 64. Gondolatot egy másikhoz kapcsol. 66. Az egyik arab ál­lamból való. 68. A tetejére. 69. Történelmi nevezetességű váro­sunk, a nyár folyamán igen sok fürdővendég keresi fel. 70. Az emberiség legrégibb korszaka. FÜGGŐLEGES: 1. 1943-ban ta­láltak itt gyógyvizet, azóta e községünk nagy idegenforgalmat bonyolít le. 2. Könnyeivel ázta­tó. 3. Részvénytársaság. 4. A strandoláshoz nélkülözhetetlen. 5. Fürdőjéről és barlangjáról ne­vezetes település Baranyában. 6. Francia színésznő (Marie-José). 7. Nem megy simán. 8. ... ki­rálya (Lalo). 9. Szétválik. 10. Szándékozik. H. Magatartási sza­bályok összessége, rendszere. 12. Nyelvtanulás ideje az iskolában. 13. Talán egyik leglátogatottabb fürdőhelyünk. 18. Román autó­márka. 20. Éra. 24. A hegy le­ve. 28. Népszerű színészünk (András). 30. Kalászos növény. 13.43: Bosko Petrovics dzsessz- kvartettje játszik. 14.24: Placido Domingo opera­áriákat énekel. 15.05: Nagy mesterek — világhí­rű előadóművészek. 16.05: Romantikus férfihangok. 16.20: Hangos rockenciklopédia. 17.15: A Ljubljanai filharmoni­kus zenekar hangverse­nye. 18.30: Román nyelvű műsor. 19.03: Műsorismertetés. 19.05: Kamarazene. 19.58: Magyar zeneszerzők. 20.36: Cliff Richard összes felvé­tele. 80/80. rész. 21.16: Közvetítés a Gyulai Vár­színházból: István, a ki­rály. MAGYAR RÁDIÓ, SZEGED 8.00—11.00: Ünnep Szeren. — Közvetítés az ópusztaszeri nemzeti emlékparkból, a „szeri puszta” népének hagyományos ünnepsé­géről. TV, BUDAPEST, I. MŰSOR 8.45: Tv-torna gyerekeknek. 8.50: Virágkarnevál Debrecen­ből. 9.25: Tisztavatás. 10.30: Közvetítés a budapesti honvédelmi napról. 12.00: Képújság. 14.00: Alkotmányunk ünnepén. Közvetítés a budai várból. 14.45: Stúdióbeszélgetés Szlame- niczky István agrármér­nökkel, a Szövosz főtitká­rával. 15.50: Mi a haza ma? Riport - dokumentumfilm. 16.35: A Magyar Alkotmány. Do­kumentumfilm. 17.05: Stúdióbeszélgetés Huszár István közgazdásszal, a Párttörténeti Intézet igaz­gatójával. 17.40: Részlet az István, a király című rockoperából. 17.55: Az államalapító István ki­rály alakja a magyar tör­ténelemben. 18.40: Képújság. 18.45: Tom és Jerry. XVI/9. rész. 19.10: Esti mese. 19.30: Híradó. 20.10: Magyar költők tájakról, emberekről, hazáról. 20.40: Alkotmányunk ünnepén. Közvetítés a budai várból és a Televízió I-es stúdió­jából. 20.45: A hárommilliomodik. Csa­ládi vetélkedő. 22.20: Híradó 3. 22.40: Kapcsolás a várba. Kis éji zene. 22.50: Szent István intelmei. 23.00: A nap összefoglalója. 23.05: Himnusz. II. MŰSOR 15.50: A pék felesége. Francia film. (ism.) 17.50: Tv-torna. 17.55: Képújság. 18.00: Pannon Krónika. 19.00: Teniszklub. Amerikai rajz­film. 19.15: Lottósorsolás. 19.20: Lóvátett lovagok. Angol tv-film. 21.20: Híradó 2. 21.35: Közvetítés az úszó EB-ről. névelővel. 32. Bizonyos értéke van. 33. A földre helyez. 34. Bács-Kiskun megyei község. 35. Rettegek. 36. A Haladás labdarú­gója. 39. Az egyik kispróféta. 41. Alkáli sókat tartalmazó gyógyfürdőnk. 45. Tikkasztó, fül­22.20: Meghökkentő mesék. An­gol tv-filmsorozat: „Bécsi elixir.” 22.45: Képújság. BUKAREST 20.00: Tv-hiradó. 20.20: Gazdasági figyelő. 20.30: Dotkumentumfilm. 20.50: Fesztiválgyőztesek műso­ra. 21.15: Augusztus 23. A román filmművészetben. 21.50: Tv-híradó. ÚJVIDÉKI TV-MÜSOR 15.05: Műsorismertetés magya­rul. 15.10: Híradó magyarul. 15.25: Gyermekműsor. 15.40: Nyári délután — szóra­koztató műsor. 17.10: Híradó szerbhorvátul. 17.30: Deszkák a fejben. — Gyermekműsor. 18.00: Újvidéki képeslapok. 18.30: Vajdaság a háborúban. 19.00: Ma. — Szerbhorvát nyel­vű hírmagazin. 19.15: Rajzfilm. 19.30: Híradó magyarul. 20.00: Más tévéállomások mű­sorából választottuk. 20.45: Zenés est. 22.15: Híradó szerbhorvát nyel­ven. 22.30: Műsorzárás. BELGRAD, I. MŰSOR 8.55: Hírek. 9.00: Nyári délelőtt. 15.10: Magyar nyelvű tv-napló. 15.30: Hírek. 15.40: Nyári délután. 17.10: Rajzfilm. 17.25: Hírek. 17.30: Adás gyerekeknek. 18.00: Művelődési adás. 18.40: Vetélkedő. 19.00: Tv-kalendárium. 19.10: Rajzfilm. 19.27: Ma este. 19.30: Tv-napló. 19.50: Sport. 19.53: Időjárás. 20.00: Politikai magazin. 20.55: Kiválasztott pillanat. 21.05: Pink Panther bosszúja. Játékfilm. 22.45: Tv-napló. 23.05: Plusz műsor. 23.35: Hírek. II. MŰSOR 19.27: Ma este. 19.30: Tv-napló. 20.00: Népi muzsika. 20.45: Hírek. 21.00: Dokumentumest. 22.30: Könyvek és eszmék. Péntek KOSSUTH RÁDIÓ 6.00: Jó reggelt! 7.30: Találkozások. 7.55: Műsorismertetés. 8.05: Énekszóval, muzsikával. 8.54: Reklám. 9.00: ,,Egy bús nézéstől fiává lettem . . .” 9.53: Műsorajánlat. 10.05: Édes anyanyelvűnk. (Ism.) 10.10: A világlíra gyöngyszemei. 10.24: Bruno Walter vezényel. 11.00: Gondolat-jel. 12.15: Harminc perc alatt a Föld körül. 12.45: Klasszikusok délidőben. 13.20: Az élő népdal. Béres Já­nos műsora. 13.30: Szonda. 14.05: Műsorismertetés. 14.10: Zenés séták a természet­ben. 15.14: A Magyar Népköltészet Hete. 15.45: Magyar kórusmuzsika. ledt. 47. Asztal része, 49. Szé­lesre nyitó. 51. Szerelem az el­ső ... (filmcím). 52. Éles szer­szám. 54. Robbanóanyag. 56. Tit­kon figyeli. 57. Fontos szervünk. 60. Görög és zambiai autójel. 62. Papírra veté. 65. Személynév­más. 67, Kötőszó. » Beküldendő: a vízsz. 1.. 6.. 69.. függ. 1., 5., 13., 41. számú so­rokban* található települések ne­ve. Jankov László 16.05: ,.Júlia, szép leány” —1 Kiss Gyöngyi és Liptay Kata­lin névnapi köszöntője sok muzsikával. (Ism.) 17.00: Jelenidőben — arról, ami még nincs ... 17.30: Mi a titka? 18.15: Hol volt, hol nem volt... 18.28: Műsorismertetés. 18.40: Remekírók hangszalagon. 21.18: Tévedni — ,.zenei” dolog? 22.19: Európa hangversenyter­meiből. 0.10: Himnusz. 0.15: Éjfél után . . . Zenés mű­sor hajnalig. PETŐFI RÁDIÓ 6.00: Dallamkoktél. 6.54: Mai programok. 7.05: A Dallamkoktél folytatása. Közben: 7.35: A jövő hét költője: Su- monyi Zoltán. 7.52: Torna. 7.57: Műsorismertetés. 8.05: A „Szünidei olvasmány- élményem” c. gyermek­irodalmi pályázat orszá­gos döntője. 9.05: Varázsos hangok — va- rázsos dallamok. 9.55: Reklám. 10.00: Apa született. . . III. rész. 11.05: ünnepi koktél. 12.00: Hírek németül, oroszul és angolul. 12.10: Reklám. 12.13: Jó ebédhez szól a nóta. 12.58: Műsorismertetés. 13.05: A Gyermekrádió bemuta­tója. 13.42: Müsorajánlat. 14.00: A Z’zi Labor felvételei­ből. 14.30: Közvetítés a Magyaror­szág—Románia vízilabda EB mérkőzésről. 15.05: Táskarádió. 16.00: Színházi kívánságműsor. 16.58: Műsorismertetés. 17.05: A Magyar Népköltészet Hete. 17.25: Sport. Közvetítés a kö­töttfogású birkózó VB- ről, az úszó EB-ről és a kajak-kenu VB-ről. 18.30: Prímásfantázia. 19.05: Tudósítás az úszó- és ví­zilabda EB-ről, a kajak­kenu VB-ről és az orszá­gos atlétikai bajnokság­ról. 19.15: A Rádió Dalszínháza: Pompadour. Leo Fall ope­rettjének rádióváltozata. 20.45: A Szupertrió felvételeiből. 21.05: A Poptarisznya dalaiból. 22.07 Egy legenda nyomában. 23.19: Noktürn. Éjszakai beszél­getés Gulyás Dénessel és Kováts Krisztával. 0.15: Éjfél után . . . BARTÓK RÁDIÓ 6.03: Népszerű muzsika. 8.05: Műsorismertetés. 8.07: Időszaki kiállítások. 8.12: Komolyzenei kívánságmű­sor. 10.00: Vlagyimir Atlantov opera­áriákat énekel. 10.30: Slágerlista. 11.00: A Gustav Mahler Ifjúsági Zenekar hangversenye. Vezényel: Claudio Abba- do. 12.20: Kamarazene. 12.55: Kis magyar néprajz. 13.03: Műsorismertetés. 13.05: Magyarán szólva . . . (Ism.) 13.20: Versenymüvek. 14.10: Rádiószínház: Diogenész, a kutya. Domitru Solo­mon drámájának rádió­változata. 15.14: Respighi: Róma fenyői — szimfonikus költemény. 15.36: A főszerepben: Mirella Freni. — Puccini: Bohém­élet. Négyfelvonásos ope­ra. 17.30: Nagy slágerek. 18.05: A Kölni Collegium Vocale énekel, vezényel: Wolf­gang Frome. 18.15: Nagy mesterek kamaraze­néjéből. 19.03: Műsorismertetés. 19.05: A kamarazene folytatása. 19.44: Üj lemezeinkből. • 21.05: Nagy siker volt! 22.22: Részletek Chico Freemen „The Pied Piper” című dzsesszlemezéről. 23.05: Zsebrádiószínház: Ne ölj. csak törvényesen. Görgey Gábor hangjátéka. (Ism.) MAGYAR RÁDIÓ, SZEGED 8.00: Anyanyelven. A nemze­tiségi szerkesztőségek magazinja. 8.00: Rotmán nyelvű műsor. 8.30: Szlovák nyelű műsor. 9.00: Élő szó. Közben: 10.00: Hírek, időjárás. 10.30—11.00: Lemezmustra. TV, BUDAPEST, I. MŰSOR 8.30: Tv-torna gyerekeknek. 8.35: Angol nyelvlecke: Follow Me! 9.00: Óvodások filmműsora. 9.20: Telemim. 9.35: Kalózkisasszony. NDK filmsorozat. 10.00: Reklám. 10.05: Három kívánság. 11.35: A Pécsi Körzeti Stúdió német nyelvű műsora. (Ism.) 11.55: Képújság. 15.15: Képújság. 15.20: A sziklákon. Amerikai rö­vidfilm. (Ism.) 15.50: Három nap tv-müsora. 15.55: A zene nyelve. II/2. rész. 16.30: Mézga Aladár különös ka­landjai. Krimibolygó. 17.00: Híradó. 17.15: Kapcsolás a Várba. 18.05: A korona hazakerülése. 18.55: Családi torna. 19.00: Reklám. 19.10: Esti mese. 19.30: Híradó. 20.00: Vers mindenkinek. 20.05: Szeszélyes évszakok. 21.15: Van öt perce? 21.20: A Sakál napja. Angol- francia film. (Csak fel­nőtteknek 1) 23.35: Híradó 2. II. MŰSOR 15.15: MOVI-Krónika. 15.25: Száz híres festmény. 15.15: Tv-egyetem. 16.35: A korona kálváriája. 17.25: Úszó Európa-bajnokság. 19.00: Képújság. 19.05: A Neoton Família és ven­dégei. 21.20 19.30: Hadsereg a sírban. Kínai rövidfilm. (Ism.) 20.00: Mozart-est a Zeneakadé­mián. 21.20: Kötő tfogású Birkózó Vi­lágbajnokság. 22.20: Képújság. BUKAREST 20.00: Tv-híradó. 20.20: Világhíradó. 20.40: Történelmi olvasókönyv. 21.15: A megismerés rejtélyei. — Folytatásos film. 21.50: Tv-híradó. ÚJVIDÉKI TV-MÜSOR 15.05: Műsorismertetés magyarul. 15.10: Híradó magyarul. 15.25: Gyermekműsor. 15.40: Nyári délután — szóra­koztató műsor. 17.10: Híradó szerbhorvát nyel­ven. 17.30: Üsző Európa-bajnokság. Közvetítés Strasbourgból, magyarul. 18.00: Tévémagazin szlovák nyelven. 19.00: Ma — hírmagazin szerb­horvátul. 19.15: Rajzfilm. 19.30: Híradó magyarul. 20.00: Cagney és Lacey. — Ame­rikai bűnügyi tévéfilmso­rozat. 20.55: Híradó szerbhorvátul. 21.05: Az egyetlen férfi a vilá­gon. — Angol játékfilm. 22.40: Műsorzárás. BELGRAD, I. MŰSOR 8.55: Hírek. 9.00: Nyári délelőtt. 15.10: Magyar nyelvű tv-napló. 15.40: Nyári délután. 17.10: Rajzfilm. 17.30: Adás gyerekeknek. 18.00: Művelődési adás. 18.40: Számok és betűk. 19.00: Tv-kalendárium. 19.10: Rajzfilm. 19.27: Ma este. 19.30: Tv-napló. 19.50: Sport. 19.53: Időjárás. 20.00: Cagney és Lessie. Film­sorozat. 21.05: Szórakoztató műsor. 22.00: Tv-napló. 22.20: A szív kultúrája. 23.50: Plusz műsor. II. MŰSOR 19.27: Ma este. 19.30: Tv-napló. 20.00: Szórakoztató adás. 20.55: Játékfilm. 22.25: Egy szerző, egy film. Szombat KOSSUTH RÁDIÓ 4.30: Jó reggelt! Zenés műsor. 8.05: Műsorismertetés. 8.15: Mai programok. 8.25: Családi tükör. 8.55: Reklám. 9.00: Vízi zene — a rádió 6-os stúdiójában. 9.55: Müsorajánlat. 10.05: Ismét a javából. 12.30: Szerkezetváltás a növény- termesztésben. 13.00: Klasszikusok délidőben. 13.49: Énekeljünk együtt! 14.05: Műsorismertetés. 14.10: Egy korty tenger. 14.20: Mindennapi irodalmunk. 14.50: Zenekari muzsika. 15.24: Üj Zenei Újság. 15.54: Reklámparádé. 16.05: Tanyasi történet. 17.05: Müsorajánlat. 17.10: A tenorkirály. 13.15: Hol volt, hol nem volt... 18.25: Könyvújdonságok. 18.28: Műsorismertetés. 18.45: Leszállás Párizsban. Marc Camoletti vígjátéka. 20.31: Évfordulók nyomában. 21.20: Csajkovszkij-müvek. 22.10: Sporthíradó. 22.25: Kapaszkodó. 22.55: Évszázadok mesterművei. 23.40: Régi híres énekesek mű- m sorából. 0.10: Himnusz. 0.15: Éjfél után . . . PETŐFI RÁDIÓ 4.30: Dallamkoktél. 8.05: Sztereó beállító műsor. 8.11: Népszerű muzsika — vi­lághírű előadók. 9.05: Ezüsttükrös kávéház­ban . . . 10.14: Gólkirály voltam. 10.30: Térzene a Halászbástya előtt. 10.57: Reklám. 11.05: Csak fiataloknak! 12.00: Hírek németül, oroszul és angolul. 12.10: Jó ebédhez szól a nóta. 12.58: Műsorismertetés. 13.05: Mesejáték. 13.37: Vidám kórusmuzsika. 14.00: Három tavasz. 14.20: Közvetítés a Magyaror­szág—Szovjetunió vízilab­da EB-mérkőzésről, vala­mint a kajak-kenu VB-ről. 15.15: Poptarisznya. 16.30: Reklámparádé. 16.58: Műsorismertetés. Kb. 18.20: Reklám. 20.03: Berki Gézára emlékezünk. 21.05: Társalgó. 22.30: Most érkezett. 23.10: Bemutatjuk Pat Metheny dzsesszlemezét. 0.15: Éjfél után . .. BARTÓK RÁDIÓ 6.05: Népszerű muzsika — ko- ránkelőknek. 7.03: Román nyelvű műsor. 7.30: Szlovák nyelvű műsor. 8.05: Műsorismertetés. 8.07: Időszaki kiállítások. 8.18: Orgonamuzsika. 9.20: A kamarazene kedvelői­nek. 10.25: Operarészletek. 11.00: Hangfelvételek felsőfo­kon. 12.02: Évfordulók nyomában. 13.03: Műsorismertetés. 13.05: Kívánságműsor szomba­ton. 14.05: Lemezbörze helyett. 15.00: A magyar népköltészet hete. 15.30: Hidas Frigyes—Gál Zsu­zsa: Hajnaltól estig — gyermekkantáta. 15.47: Üj Eterna-lemezeinkből. 16.40: Schubert: Pisztráng-ötös. 17.25: Régi magyar táncmuzsika. 17.45: Mindennapi irodalmunk. 18.15: Renata Tebaldi operafel­vételeiből. 19.03: Műsorismertetés. 19.05: Holnap közvetítjük . . . 19.25: Alfred Brendel (zongora) hangversenye. 21.20: A heavy metal kedvelői­nek. 22.00: Századunk zenéjéből. 22.41: Láncreakció. TV, BUDAPEST, I. MŰSOR 9.00: Tv-torna gyerekeknek. 9.05: Iroda a Piccadillyn. An­gol filmsorozat. 9.35: Cimbora. 10.15: 80 nap alatt a Föld körül Willy Foggal. Spanyol rajzfilmsorozat. 10.40: ,, . . . és szól a szív”. 15.05: Képújság. 15.10: A Közönségszolgálat tá­jékoztatója. 15.15: Égi emberek. Dokumen­tumfilm. 15.30: Toto Cotugno. 17.00: Delta. 17.30: Nézzük együtt. 18.00: Álljunk meg egy szóra! 18.20: Családi torna. 18.25: Meséről mesére. 19.00: A Hét. 20.00: Híradó. 20.10.: Az öreg. NSZK bűnügyi tv-filmsorozat: ,.A zsák­mány”. 21.10: A hét műtárgya. 21.15: Kapcsoltam. 21.55: Hírek. II. MŰSOR 15.30: Tanévkezdés előtt. 16.15: Vivát Benyovszky! Tv- filmsorozat. 17.15: Képúsjág. 17.20: Telesport. Kb. 19.30: Margaréta Sterian. Román kisfilm. 19.40: Lely mélyföldjén. Hol­land kisfilm. 20.10: Csak egy primadonna. 21.15: Kötöttfogású birkózó-vi­lágbajnokság. 22.15: A Hét. (ism.) 23.15: Képújság. BUKAREST 13.05: Hét végén. 14.45: A hét politikai esemé­nyei. 19.10: Tv-híradó. 19.30: Dokumentumfilm. 19.50: Ünnepi műsor. 20.30: Az első vonalban — té­véfilm. 22.00: Népzene. 22.15: Tv-híradó. BELGRAD, I. MŰSOR 9.00: Nyári délelőtt. 15.25: Műsorismertetés. 15.30: Népi muzsika. 16.00: Szívélyes üdvözlettel. 16.50: Tv-kalendárium. 17.00: Jugoszláv atlétikai baj­nokság. 19.15: Rajzfilm. 19.27: Ma este. 19.30: Tv-napló. 19.50: Sport. 19.53: Időjárás. 20.00: Fenntartott idő. 20.15: Miként a bumeráng. Fran­cia játékfilm. 21.45: Tv-napló. 22.05: A denevér. II. MŰSOR 12.10: Hogyan legyünk együtt? 12.40: A hetedik kontinens. Ju­goszláv játékfilm gyere­keknek. 14.10: Történetek a gyárból. 15.10: Előadás gyerekeknek. 16.10: Dallas. — Filmsorozat. 17.00: Mentsétek meg a gyereke­ket. 22.05: Tárca. 22.35: Dzsessz. 23.05: Sportszombat. Beküldési határidő: 1987. augusztus 31. Helye: Békés Me- gyei Népújság szerkesztősége, Békéscsaba, Pf. 111, 5601. Megfejtéseket csak levelezőlapon fogadunk el. A helyes megfejtők között hat darab 50 forintos könyvvásárlási utalványt sorsolunk ki, amelyet postán küldünk el. Az augusztus 8-i rejtvény helyes megfejtése: A szerelem tragédiája nem a válás, hanem a közömbösség; Maupassant. Nyertesek: Hankó Judit, Békéscsaba; Kloiber Sándor, Sarkad; dr. Kulcsár, Lászlóné, Gyomaendrőd; Lőrinczi Im­re, Sarkad; Németh Lászlóné, Orosháza, Balog Istvánná, Murony.

Next

/
Oldalképek
Tartalom