Békés Megyei Népújság, 1986. február (41. évfolyam, 27-50. szám)

1986-02-04 / 29. szám

1986, február 4.. kedd SPORT SPORT SPORT SPORT Kilencszázhuszonketten a téli kistúrán Olimpiai ötpróba — négy helyszínen Rövid „téli pihenő" után került sör az olimpiai öt- próbaakció idei első, összes­ségében 11. rajtjára, me­gyénkben négy helyszínen: Békésen, Orosházán, Sarka­don és Szarvason. Immár egy esztendeje vesznek részt ezen a legkitartóbbak, akik közül sokan megkapták az első „körben." teljesítmé­nyükért a jutalmakat is. Ezúttal két helyszínről adunk részletesebb tudósí­tást. Békés. A dánl'oki ifjúsági tábor felé vezető úton nem sokkal hét óra után hosszú kígyózó sorban meneteltek a zömmel iskolásokból álló fia­talok. A mozgalom szellemé­nek különös jelentőséget tu­lajdonítottak a rendezők. így nem véletlen a meglepően nagyszámú túrázó jelenléte. A két csoportban rajtoló né­pes mezőnyt Cs. Varga László. Békés város sport- felügyelője köszöntötte, s kívánt sikeres teljesítést a 2(1 km-es távra, a dánfok— gerlai fordulóig és vissza. Már mindenki elindult, amikor még két fiatal érke­zett: — Lehet még nevezni? — kérdezte Binder Anikó, aki Bertók Lászlóval autó­stoppal érkezett a szomszé­dos Mezőberényből. — Saj­nos, nem jött a buszunk, amivel időben ide érhettünk volna, de mivel mindenképp szeretnénk indulni, kényte­lenek voltunk ezt a megol­dást választani, vagyis autó­stoppal jöttünk' — toldotta meg a két gimnazista diák. Egy óra 15 percet kellett várni az első célbaérkezőre. aki a békéscsabaiak hosszú­távfutója, Kiss Ferenc volt: — Felkészülési edzésnek szántam a próbát, amelyet közepes idővel teljesítettem a zavartalan útvonalon — mondta azért megizzadva a maratoni versenyző. Aztán kisvártatva egy fe­kete melegítós fiatalember érkezett, Gajda Mihály: — A tavalyihoz képest lénye­gesen jobb időt sikerült el­érnem, pedig különösképpen nem készültem a próbára, csak kedvtelésből rajtoltam — kommentálta a 16 éves szeghalmi középiskolás. Nem sokkal később két bé­kési gimnazista érkezett egy­mást átkarolva: — Barátnők vagyunk, s csupán becsvágy­ból vágtunk neki a távnak — mondta Gyebnár Gabriel­la. — A táv legnagyobb ré­szét edzéstempóban tettük meg. ugyanis a BSE-ben ké­zilabdázunk. Még úgy iga­zán el sem fáradtunk — fűzte hozzá Apáti Anna. A kellemes időben 427.-en vágtak neki a távnak és tel­jesítették a követelményt. A békési rendőrök tökéletes biztonságot nyújtó felügyele­te mellett 257 hölgy (!) és 170 férfi vett részt az akción. A 14 éven aluliak 153-an voltak. Gyurkó Mihály SZARVAS. A rendezők előre felkészültek a résztve­vők fogadására, mert előze­tes értesítés alapján a helyi indulók mellett Martfűről és Gyomaendrődről is vártak téli kispróbázókat. Éppen ezért a versenyiroda 7 óra­kor már kinyitott, és 7.30- kor több mint százan neki is vágtak a 20 kilométeres távnak, amely részben a vá­roson, majd a várost körül­vevő védőtöltésen és köves- útón volt kijelölve. Az első rajtolók után egy órával be­futottak a gyomaendrődiek is, két „autóbusznyian", csaknem százan. Közben Martfűről kétszer fordult az autóbusz, és mintegy 80 ver­senyzőt szállított a szarvasi KISZ-üdülőhöz. Az utolsó indítás 9 órakor volt, s a gyors összegzésnél kiderült. 318-an adták le nevezésüket. A célba érkezéseket köve­tően tisztázódott, hogy több fiatal csak úgy igazolvány nélkül vágott neki a túrá­nak, szórakozásból teljesí­tette azt. Végül 314-en fu­tották, gyalogolták végig szintidő alatt a távot — 182 férfi és 132 nő —, akik kö­zül 170-en voltak 14 év alattiak és két 50 év fölötti. A szervezők valamennyi résztvevőnek kártyanaptárt adtak, amelyen az idei Bé­kés megyei olimpiai ötpróba rendezvénysorozata szerepel. Mindemellett tombolát ren­deztek, s végül úgy búcsúz­tak egymástól a próbázók: Orosházán, a futópróbán új­ra találkozunk — április­ban ! * * * Orosházán 116-an rajtoltak — 75 férfi, 41 nő —, közü­lük húszán voltak 14 év alattiak. Sarkadon mindösz- sze 61-en vágtak neki a táv­nak — 37 férfi, 24 nő — és 16 tizennégy éven aluli volt. — A megyében csaknem ezren." pontosabban 922-en álltak starthoz — összegez­te a gyorsmérleget Tóth Márton, a megyei tso mun­katársa. — Majdnem meg­egyező a férfiak és a nők aránya, ugyanis 458 gyen- gébbnembeli teljesítette a 20 km-es téli kispróbát és 464 férfi. Közülük hatan voltak 50 év fölöttiek és 362- en 14 éven aluliak. Ki futva, ki gyalogolva teljesítette a 20 km-es távot a Békés— Gerla—Békés útvonalon A versenyzőket a szatyrok­tól, csomagoktól megszaba­dítva, kit-kit barátja, roko­na kísér kerékpáron ... . . . másokat pedig kutyájuk S aki szintidőn belül teljesí­tette a távot — pecsétet kap Fotó: Gál Edit A „fordulóban” forró tea várta a túrázókat Hólabdák az olimpiáról Stgíts magadon... ha szánkód nincsen, vagyis ha a cél előtt néhány méterrel cserbenhagyott (Folytatás az l. oldalról) Szóval, jó sajtója yan a versenynek. Szabó Imre, a Magyar Üttörők Országos Szövetsége sportszakbizott­ságának titkára nemcsak emiatt volt. elégedett: — Nagyszerű házigazda volt Nógrád megye, köze­lebbről Salgótarján. Akár­csak öt évvel ezelőtt, most is mindent megtettek a siker érdekében. Sok megye kül­döttségének vezetőjével be­szélgettem. s egyöntetű az el­ismerésük. A diáksport re­mélhetőleg napról napra emelkedő rangja indokolja is. hogy méltó kereteket biztosítsunk vetélkedőiknek, s nemcsak az úgynevezett magas szintű eseményeknek„ Ha már a rendezőkről esett szó, feltétlen elismerés illeti a Salgóbánva szom­szédságában levő megyei KISZ-iskola vezetőit. Az eresztvénvi pályákhoz közeli, festői környezetben levő intézményt érdemes fel­fedezni. Kényelmes, négy­ágyas szobáiból kitekintve pillanatok alatt elfelejti az ember városi mivoltát. Met­sző hegyi levegő, legfeljebb cinkeszólókkal szí nősített csend árasztja a nyugalmat. Van remek fedett uszodájuk, mellőle a szauna sem hiány­zik, és automata tekepálya is várja á vendégeket. Szép Erika szerint a mini üdülő- pihenő központ úgymond nyitott, s bizonyos feltételek mellett bárkinek rendelkezé­sere állnak. Megígértük, hogy ..továbbadjuk" a látottakat- hallottakal. és népszerűsítjük a nógrádi sportcentrumot. Megérdemli. Amelyhez talán még fel­tétlenül érdemes hozzáfűzni: a gondnoktól a szakács néni­kig. hajnaltól estig jé» szó­val, készséggel kalauzolják, segítik az ide érkezőket. Sal- gó vára mellett nyugodtan sorolhatjuk ezt is a látvá­nyosságok közé. Fábián István Eredmények. Műlesiklás. Fi­úk. 11-12 évesek (3. kés.): Baj­nok: Góczi Viktor (Budapest). 13-14 évesek (4. kés.). B.: Litt- key Árpád (Veszprém). Lányok. 11-12 évesek. B.: Litter Anna (Budapest). 13-14 évesek (4. kcs.). B.: Diószegi Judit (Bu­dapest. 12. Szirony Agnes (Bé­kés). Óriás műlesiklás. Fiúk. 11- 12 évesek. B.: Kaszai Krisztián (Győr in.). 31. Izsó Hunor (Bé­kés m.). 13-14 évesek (4. kcs.). B.: Kelen Adáin (Borsod m.), 34. Grünwald Tamás (Békés in.). 35. Kliment Zoltán (Békés in.). Leányok. 11-12 évesek. B.: Litter Anna (Budapest, 21. Szi­rony Éva (Békés m.) 13-14 éve­sek. B.: Dur Agnes (Budapest). 23. Szirony Agnes (Békés in.). Alpesi összetett. Fiúk. 11- 12 évesek. B.: Goezy Viktor (Budapest). 13-14 évesek. B.: Litkey Árpád (Veszprém). Leá­nyok. 11-12 évesek. B.: Litter Anna (Budapest). 13-14 évesek. II.: Diószegi Judit (Budapest). Hi. Szirony Agnes (Békés m.). Szánkó. Fiúk. 9-10 évesek (2. kcs.). B.: .Molnár Gábor (Heves in.). 5. Mindák Tamás (Békés in.) 11-12 évesek. B.: Ispán Zsolt (Nográd in.). 15. Tímár Attila (Békés ni.). 13-14 évesek. 11.: Lopatovszki Ottó (Nográd ni.). 3. Salánki Zsolt (Békés ni.). Leányok. 9—10 évesek. B.: dayman Katalin (Pest m.), 9. Herter Éva (Békés m.). 11-12 évesek. B.: Hadnagy Beáta (Za­la m.). 7. Wolf Mária (Békés m.). 13-14 évesek. B.: Kottyán Márta (Veszprém m.), 17. Ko­vács Krisztina (Békés). JtA. Az utolsó jótanácsok a Békés megyei bronzérmes, Salánki Zsoltnak — Halász István testnevelő tanártól A szerző felvételei Totó Ma utazik a csapat Három mérkőzés az NDK-ban A Békéscsabai Előre Spar­tacus NB I-es labdarúgócsa­pata február 4. és 11. kö­zött a Wismuth Aue vendé­geként az NDK-ban készül fel a bajnoki rajtra. A li­la-fehérek három előkészü­leti mérkőzést játszanak február 5., 7. és 9-én, az el­lenfelek I. és II. ligás csa­patok lesznek. Malév-géppel kedden dél­után a következők utaznak el az NDK-ba: dr. Simon Mihály, a városi tanács osz­tályvezetője, Sülé István ve­zető edző, Marosvölgyi Ká­roly edző. Such Sándor tech­nikai vezető, Baukó András gyúró. A játékosok: Lebo- niczky. Szabó L, Vígh, Ott- lakán, Szabó II., Takács J.. Varga, Steigerwald, Pásztor. Csanálosi, Adorján, Szeke­res, Vágó. Takács Z., Fecs- ku, Kanál. Marik, Kanyóri, Újvári. A Sportfogadási és Lotlóigaz- gaióság közlése szerint az 5. heti totónyeremények értékelé­se hétfőn a késő esti órákban ér csak véget, ezért a. hivata­los totó-nyeremény jegyzéket kedd reggel adjuk ki. Tájékoz­tatásul a nemhivatalos lista, az 5. játékhét nyereményei az ille­ték levonása után: 13 plusz 1 találalos szelvény 444 darab, nyereményük egyenként 16 303 forint; 13 találatos szelvény 273 darab, nyereményük egyenként 10 598 forint; 12 találatos szok­vány 11 92(1 darab, nyereményük egyenként 425 forint; 11 talála­tos szelvény 81 217 darab, nye­reményük egyenként 62 forint; 10 találatos szelvény 345 949 da­rab, nyereményük egyenként 27 forint. BÉKÉS MEGYEI Az MSZMP Békés megyei Bizottsága és a Békés megyei Tanács lapja. Főszerkesztő: Árpás! Zoltán. Főszerkesztő-helyet­tes: Seleszt Ferenc. Szerkesztőség: Bcs. Pf.: 111. Munkácsy u. 4. sz., 5601. Tel.: 27-844, főszerkesztő: 21-401. Kiadja a Békés megyei Lapkiadó Vállalat, Bcs. Pf.: 111. Munkácsy u. 4. sz., 5601. Telefon: 27-844. Felelős kiadó: Csala János. Tele­fon : 26-395. Terjeszti a Magyar Posta. Előfizethető a hírlapkézbesítő postahivataloknál és a kézbesítőknél. Előfizetési díj: egy hónapra 43 Ft, egy évre 516 Ft. Kner Nyomda lapüzeme, Bcs., Szerdahelyi u. 2/A, 5600. Vezérigazgató: Háromszék! Pál. ISSN 0133—0055 Kéziratokat, képeket nem őrzünk meg és nem küldünk vissza.

Next

/
Oldalképek
Tartalom