Békés Megyei Népújság, 1985. július (40. évfolyam, 152-178. szám)

1985-07-19 / 168. szám

1985. július 19., péntek SPORT SPORT SPORT Páston a párbajtőrözők Zakopánéi telefon Tegnap délután te­lefonált Zakopáné- ból Sülé István, a Békéscsabai Előre Spartacus labdarúgócsapatá­nak vezető edzője. Az edző-* táborozáson részt vevő lila­fehérek eszerint kitűnő kö­rülmények között készülhet­nek. Szálláshelyük a Hotel Imperiál, és csak a legjob­bakat tolmácsolhatják az itt­honiaknak az ellátásról, az edzéskörülményekről, az ot­taniak segítőkészségéről. Be­kapcsolódott már a munká­ba Szekeres és Adorján is, akik később érkeztek. Az „új fiúk” — Takács II.. Szabó, Varga. Kvasznovszki —. va­lamint a három juniorkorú. Szarvas, Simák, Kukely is szorgalmas!, jól bírja az erős edzéseket. Eközben itthon, Mezőhegyesen afféle építő­edzőtáborozáson vesznek részt az ifik, szám szerint huszonnégyen. A serdülők .pedig — nem kevesebb, mint 44-en — július 29-től a szo­kásos kétegyházi edzőtábor­ban készülnek. Üjság még a lila-fehérek-, nél, hogy Bánfi és Belvon az Aranykalász Kupa nemzetkö­zi ifitomán szerepel, míg Kanál és Marik a Kínába ' készülő, dr. Csanádi Árpád­ról elnevezett ifjúsági Világ Kupán képviseli válogatot­tunkkal hazánkat. A 16 éven aluliak világtornájára júli­us 23-án utaznak fiataljaink, Bicskey Bertalan vezetésé­vel. Tegnap csak egy fegyvernem, a párbajtőr egyéni küzdelmeit bonyolították le a barcelonai vívó-világbajnokságon. A sport­ág kiemelkedő eseményének he­tedik napján, a 32-es táblán már direkt kieséses rendszer­ben folytak a csűrték, ekkor még mind az öt magyar pár­bajtőröző versenyben volt. A 16 közé jutásért — „első nekifu­tásra” — hárman vették az akadályt: a két ex-világbajnok, Székely Zoltán és Pap Jenő, valamint Kolczonay Ernő. Pász­tor Szabolcs és Takács Péter a vigaszágra került. A sors fur­csa játéka Székelyt és Pásztort egymás elleni asszőra kény­szerítette, ez Székelynek sike­rült jobban. Csütörtökön Pierre Abric, a Francia Vívó Szövetség elnöke közölte, hogy a kedden, szú­rás következtében súlyosan megsérült francia tőröző, Phi­lippe Conscience állapota ki­elégítő, a biztos javulás jelei mutatkoznak. Ha nem követke­zik be váratlan komplikáció, akkor a jövő hét elején haza­szállíthatják Barcelonából a francia sportolót. Nosztalgiatalálkozót rendeztek a minap Mezöberényben. A csehszlovákiai Kolarovo, a Vág menti kisváros öregfiúk labdarúgói látogattak el 20 esztendő után a nagyközségbe, ahová töb- büket rokoni szálak is fűzik. Jártak a gyulai várfürdőben, s megmérkőztek a medgyesegyházi öregfiúkkal is. Mint mondták, nemcsak azért érezték jól magukat, mert a zöld gyepen jobb­nak bizonyultak a vendéglátóknál (mellesleg, 9—2 volt az eredmény). Az elkövetkező hetek­ben a herényiek hivatalosak Kolarovóba. Képünk a mezőberényi találkozó tablófelvétele Játékvezetők Gyomaendrödön Palotai emlékei- és tanácsai Negyvenkét Békés megyei labdarúgó-játékvezető rész­vételével ötnapos nyári szak­mai továbbképző tanfolyam fejeződik be ma Gyomaend- rődön. Ceréb István, a tan­folyam vezetője elmondta, hogy a tábor célja: a megye játékvezetőit elméletben és a gyakorlatban is felkészíte­ni a következő bajnokságra. A továbbképzés egyik elő­adója és vendége volt Nyes­te István, az MLSZ JB okta­tási előadója, és a nemzetkö­zi szaktekintély, Palotai Ká­roly. Az ex-FIFA-bíróval be­szélgettünk az egyik foglal­kozás szünetében. # Miről tartott előadást? — Egy örökzöld problémá­ról, a helyezkedésről. Ma­gyarán arról, hogy a bíró és a partjelzők úgy találják meg helyüket a játéktéren, hogy a legoptimálisabb hely­zetben tudják követni a mérkőzést, ugyanakkor a já­tékot, a játékosokat ne za­varják, ne akadályozzák. # Van erre valamilyen re­cept, szabály? — Talán a megérzés és a rutin. Példa erre, hogy míg egy fiatal, kezdő játékvezető sokat fut a pályán — s lehet, hogy nem is mindig a leg­jobb helyről kíséri a játék menetét —, addig egy idő­sebb, rutinosabb bíró 'nem lohol annyit, hisz ő már megérzi, ki tudja számítani a labda és a játékosok útját. A mai, modern fociban a játékvezetőnek közel kell lennie az eseményekhez. Hi­szen fő feladata elsősorban a szabálytalanságok megelő­zése, s ez csak így érhető el. Másrészt, ítéletét is köny- nyebben fogadják el, ha a labda közelében tartózkodik. Ehhez persze rutin és kon­díció kell. Ezt szolgálja a gyomaendrődi felkészülés is. # Hogyan értékeli az Előre Spartacus bajnoki szereplését? — Békéscsabai származású vagyok, ezért más szemmel nézem, figyelem a csapatot és eredményeit. Örülök, hogy az együttes — megérdemel­ten — végre a tabella első felében végzett. Egyébként meghívhatnának kabalának a meccseikre. A Szeged és a Ferencváros elleni mérkőzé­sen ott voltam, mint játék­vezető-ellenőr, és mindkét idegenbeli találkozót a Csa­ba nyerte. ♦ A futballbíró is ember, te­hát tévedhet. Pályafutása alatt melyik volt a legnagyobb baki­ja a zöld gyepen? — 1976-ban vezettem első BEK-döntőmet, a Bayern München—St. Etienne mécs­esét. Három nappal később Glasgow-ban a brit bajnok­ság Anglia—Skócia mérkőzé­sét dirigáltam. Az első fél­idő utolsó percében, 0—0-ás állásnál nem adtam meg egy — mint később a televízió jóvoltából kiderült — telje- | sen nyilvánvaló, jogos tizen- I egyest a hazaiaknak. Már j csak 10 másodperc volt hát- I ra a találkozóból, az órámat j néztem, s ez a pillanat elég j volt, hogy elveszítsem a já- < ték „fonalát”, ne tudjam „be- j látni” a helyzetet. Végül is — szerencsémre —- a hibám a mérkőzés eredményét nem befolyásolta, mert a skótok 2—1-re nyertek. • Két éve abbahagyta a já­tékvezetést. Mivel tölti idejét egy , »nyugdíjas” bÍTÓ? — Szabad időm szinte most sincs. A munkám ugyanannyi, mint régebben volt. Oktatók, tanfolyamokat vezetek ... Pár pap múlva egy törökzugi továbbképző táborba vagyok hivatalos, mint előadó. Augusztusban Romániában lesz a szocia­lista országok játékvezetői­nek tanfolyama. Ezenkívül itt vannak még a hazai prog­ramok is. A sport kitölti az ember életét, én sem tudok elszakadni a zöld gyeptől, a j labdától, a futballtól. Hornok Ernő : fl területi labdarúgó-bajnokság őszi sorsolása-------------------------*----------ISmUMiM A területi bajnokság Kö­rös csoportjában az 1985/86. évi bajnokság őszi fordulója augusztus 11-én kezdődik. A sorsolás: 1. forduló, augusztus 11. (17.00 óra): Kecskeméti SC—Szarvasi Vasas Szegedi Dózsa—• Határőr Dózsa SE (Orosháza) Szegedi Vasutas-Gyulai SE Miskei TSZSK—Békési SE Szentesi Vízmű— Lajosmizsei Községi SE Tápé Egységes Sportegyesület —Makói Spartacus VSE Orosházi MTK—Honvéd Kun B. SE (Kiskunfélegyh.) Soltvadkert—Kecskeméti TE 2. forduló, augusztus 17. (17.00) : H. Kun B. SE—Tápé Augusztus 18. (17.00): Kecskeméti TE—OMTK Makó—Szentes Lajosmizse—Miske Békés—Szegedi VSE Gyula—Szegedi Dózsa Határőr Dózsa SE— Kecskeméti SE Szarvas—Soltvadkert 3. forduló, augusztus 25. (17.00) : Kecskeméti SC-Gyula Sz. Dózsa—Békés Szegedi VSE—Lajosmizse Miske—Makó Szentes—H. Kun B. SE Tápé—K TE OMTK—Soltvadkert Szarvas—Határőr Dózsa SE 4. forduló, augusztus 31. (16.00) : H. Kun B. SE—Miske szeptember 1. (16.00): OMTK—Szarvas Soltvadkert—Tápé KTE—Szentes Makó—SZVSE Lajosmizse—Sz. Dózsa Békés-KSC Gyula—Határőr Dózsa SE 5. forduló, szeptember 8. (16.00): KSC—Lajosmizse Sz. Dózsa—Makó SZVSE—H. Kun B. SE Miske—KTE Szén tes—Solt vad kert Tápé—OMTK Határőr Dózsa—Békés Szarvas—Gyula 6. forduló, szeptember 14. (16.00): H. Kun B. SE—Sz. Dózsa szeptember 15. (16.00): Tápé—Szarvas OMTK—Szentes Soltvadkert—Miske KTE-SZVSE Makó—KSC Lajosmizse—Határőr Dózsa Békés—Gyula 7. forduló, szeptember 22. (15.00) : KSC—H. Kun B. SE Sz. Dózsa—KTE SZVSE—Soltvadkert Miske—OMTK Szentes—Tápé Gyula—Lajosmizse Határőr Dózsa SE—Makó Szarvas—Békés 8. forduló, szeptember 28. (15.00) : H. Kun B. SE—Határőr Dózsa szeptember 29. (15.00): Szentes—Szarvas Tápé-Miske ■ OMTK—SZVSE Soltvadkert—Sz. Dózsa KTE—KSC Makó—Gyula Lajosmizse—Békés 9. forduló, október 6. (14.00): KSC—Soltvadkert Sz. Dózsa—OMTK SZVSE—Tápé Miske—Szentes Békés—Makó Gyula—H. Kun B. SE Határőr Dózsa SE—KTE Szarvas—Lajosmizse 10. forduló, október 12. (14.00) : H. Kun B. SE-Békés- október 13. (14.00): M iske—Szarvas Szentes—SZVSE Tápé—Sz. Dózsa OMTK—KSC Soltvadkert—Határőr Dózsa SE KTE—Gyula Makó—Lajosmizse — 11. forduló, október 20. (13.30) : KSC—Tápé Sz. Dózsa—Szentes SZVSE—Miske Lajosmizse—H. Kun B. SE Békés—KTE Gyula—Soltvadkert Határőr Dózsa SE-OMTK Szarvas—Makó 12. forduló, október 26. (13.30) : H. Kun B. SE—Makó október 27. (13.30): SZVSE—Szarvas Miske—Sz. Dózsa Szentes—KSC Tápé—Határőr Dózsa SE OMTK—Gyula Soltvadkert—Békés KTE—’Lajosmizse 13. forduló, november 3. (13.00) : KSC—Miske Sz. Dózsa—SZVSE Makó—KTE Lajosmizse-Soltvadkert Békés—OMTK Gyula—Tápé Határőr Dózsa SE—Szentes Szarvas—H. Kun B. SE 14. forduló, november 10. (13.00) : Sz. Dózsa—Szarvas SZVSE—KSC Miske—Határőr Dózsa SE Szentes—Gyula Tápé—Békés OMTK—Lajosmizse Soltvadkert—Makó KTE—H. Kun B. SE 15. forduló, november 16. (13.00) : H. Kun B. SE—Soltvadkert november 17. (13.00): KSC-Sz. Dózsa Makó—OMTK Lajosmizse—Tápé Békés—Szentes Gyula—Miske Határőr Dózsa SE—SZVSE Szarvas—KTE Az ifjúsági csapatok sorso­lása azonos a felnőttekével. Még az elmúlt bajnokságban, tavasszal készült ez a kép, a Nagyszénási TSZSK—Békési SE találkozón. Két békési és két nagyszénási harcol a labdáért F»tó: Veress Erzsi BÉKÉS MEGYEI Az MSZMP Békés megyei Bizottsága és a Békés megyei Tanács lapja. Főszerkesztő: Árpást Zoltán. Főszerkesztő-helyet­tes: Seleszt Ferenc. Szerkesztőség: Bcs. Pf.: 111. Munkácsy u. 4. sz., 5601. Tel.: 27-844, főszerkesztő: 21-401. Kiadja a Békés megyei Lapkiadó Vállalat, Bcs. Pf.: 111. Munkácsy u. 4. sz., 5601. Telefon: 27-844. Felelős kiadó: Csala János. Tele­fon : 26-395. Terjeszti a Magyar fosta. Előfizethető a hírlapkézbesítő postahivataloknál és a kézbesítőknél. Előfizetési díj: egy hónapra 43 Ft, egy évre 516 Ft. Kner Nyomda lapüzeme, Bcs., Szerdahelyi u. 2/A, 5600. Vezérigazgató: Háromszék! Pál. Kéziratokat, képeket nem őrzünk meg és nem küldünk vissza.

Next

/
Oldalképek
Tartalom