Békés Megyei Népújság, 1983. december (38. évfolyam, 283-307. szám)

1983-12-07 / 288. szám

• HIRDETÉS TELEFON: 25-173 • HIRDETÉS TELEFON: 25-173 • Vállalatok, brigádok, baráti társaságok, figyelem! Vadvacsorák lebo­nyolítását helytől és létszámtól függetle­nül 10—30%-OS ÁR­ENGEDMÉNNYEL VÁLLALJUK. Ételbár, Békéscsaba, Tanácsköztársaság útja 50. Szakképzett kereskedőt, gépírónőt, adminisztrátort, tehergépkocsi-vezetőt, narancsválogatót, takarítónőt, portást FELVESZÜNK. FÜSZÉRT, Békéscsaba, Északi ipartelep (forgácsoló mellett). IRODAGÉP­HIBABEJELENTÉS ÚJ TELEFONSZÁMON: 24-656 Irodagép-javító szakcsoport, Rákóczi Mgtsz, Körösújfalu BÉRFŐZÉST VÄLLAL — rövid átfutási idővel — a Békés megyei Üdítőital-ipari Vállalat 2. sz. szeszfőzdéje Gyomaendrődön — nagy teljesítményű főző­berendezésekben . Békés megyei Tanács V. B. Munkaerő- szolgálati Iroda Békéscsaba, Irányi u. 1. PL 270. Tel.: 22-420 Telex: 83-602 DIAKOK FIGYELMÉBE! Békéscsabai diákok részére, akik továbbtanulni szán­dékoznak, vagy korrepetálást igényelnek, segítséget nyújtunk: matematika, kémia, fizika, történelem, bio­lógia, orosz, német tantárgyakból. Az érdeklődőknek bővebb felvilágosítást irodánk nyújt ÁLLÁSAJÁNLATAINKBÓL! A felsorolt vállalatok az alábbi munkakörökbe keres­nek munkavállalókat: MÁV Körzeti Uzemfőnökség, Bcs.: középiskolát vagy szakmunkásképzőt végzett fiatalokat villamos- mozdony-vezetőnek (2 éves képzés Békéscsabán tör­ténik, a munkavégzés helye Budapest lesz), kocsiren­dező, váltókezelő, kocsilakatos, villanyszerelő. Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Állomás. Bcs.: állategészségügyi szaksegéd. Forgácsolószerszám-gyár, Bcs.: műszaki rajzoló. Üdítőital-ipari V., Bcs.: könyvelő, pénzügyi előadó Alföldi TÜZÉP V. mintabolt, Bcs.: férfi és női el­adó. Bm. Tüzeléstechnikai V., Bcs.: cserépkályhás, cse­répkályhás mellé' segédmunkás. Békés, Orosháza: át- képzős kéményseprő. Társadalombiztosítási Igazgatóság, Bcs.: üzemellen­őr, előadó. Csaba Szőnyegszövő, Bcs.: érettségizett gépíró, szö­vő, művezető, előkészítő művezető, lakatos (textilgép­szereléshez). Kertészeti és Köztisztasági V., Bcs.: környezetvédel­mi őr, autófényező, autószerelő, gépkocsivezető, köz- tisztasági munkás. Híradótechnikai V., Bcs.: tmk-géplakatos, tmk-vil- lanyszerelő, női betanított munkás, takarító. Kötőipari Szövetkezet, Gyomaendrőd: szövő, síkkö­tő, konfekcionáló. FÉKON, Bcs.: gépi varró. Vídia, Bcs.: vas-műszaki eladó. Volán 8. sz. V., Bcs.: akkumulátor-karbantartó és-kezelő, gépjármű-villamossági műszerész, autószerelő, gumiszerelő, kocsimosó, takarító, Gyula: autószerelő. Bm. Víz- és Csatornamű V., Bcs.: villanyszerelő, kútfúró (szak- és betanított), kubikos. Ingatlankezelő V., Bcs.: lakatos, asztalos, villany- szerelő, gépszerelő, segédmunkás. MEZŐGÉP, Orosháza: esztergályos, betanított mun­kás, Mezőkovácsháza: fémfestő, gépszerelő, forgácsoló, betanított mnkás. II. sz. téglagyár, Bcs.: lakatos, gázszerelő, motor­szerelő. III. sz. cserépgyár, Bcs.: villanyszerelő, motorszerelő Bm. Gabonaforgalmi és Malomipari V., Bcs.: üzem­rendész, adminisztrátor, gyors- és gépíró, lakatos, au­tószerelő, villanyszerelő. Hűtőház, Bcs.: férfi és női betanított munkás, tmk- villanyszerelő, rakodó. Könnyűfémöntö és Betonelemgyártó V., Gyula: önt­vénytisztító, betonelemgyártó. Ganz Villamossági Művek, Gyula: normatechnoló­gus, gyártásfejlesztő, fúrós, marós, esztergályos. Szénbányák, Oroszlány: lakatos, villanyszerelő, be­tanított munkás. Tejporgyár, Gyula: férfi és női betanított munkás. Bm. Tanács Autójavító V., Gyula: karosszérialaka­tos, általános lakatos, takarító. Kőbányai Sörgyár, Budapest: adminisztrátor, eszter­gályos, lakatos, villanyszerelő, valamint három műsza­kos betanított munkásokat (szállás biztosított). Szabók Ipari Szövetkezete, Gyula: gépi varró, taka- - rító. Bm. Állami Építőipari V., Bcs.: könyvelő, gépíró, lakatos, kőműves, asztalos, festő, bádogos, vízveze­ték-szerelő, hidegburkoló. Endrődi Cipész Szövetkezet, Gyomaendrőd: cipész, cipőfelsőrész-készítő. KÉRJÜK, FIGYELJE HIRDETÉSEINKET, ÉS A SZA­BADSÁG TÉRI HIRDETŐTÁBLÁNKON LEVŐ KÖZ­LEMÉNYEINKET, VALAMINT AZ UNIVERZÁL ÁRUHÁZ KIRAKATÁBAN A KÉPÚJSÁGOT! APRÓHIRDETÉSEK Egy -f 2 fél szobás, OTP-s la­kás olcsón eladó. Békéscsaba, Lencsési út 25—27. X. 58. (Ér­deklődni: 17 után.) Eladó Békéscsabán, Kassai ut­ca 18. szám alatti üres telek. Érdeklődni: Lencsési út 55—57. VII. 37. Ház eladó. Békéscsaba iV., La­tinka utca 2. Érdeklődni: dél­után. Kötegyán, Ságvári utca 56. szá­mú ház eladó. Érdeklődni: Kes- keny utca. 7. szám alatt. Békéscsabán, közponbtan levő garázs vállalat részére kiadó. Cím: ,.Központ” jeligén a lap­kiadóban. Kétszobás, 60 négyzetméteres lakás garázzsal, kp. -j- OTP-át- vállalással eladó. Békéscsaba, Egyetértés utca 2. I. 5. (Len­csési úti mintalakótelep.) Egy új 4 méteres lemezkapu kiskapuval eladó, és egy 5 ton­nás billenős lovas kocsi, igé­nyesnek. Békéscsaba, Szőlő ut­ca 87. Egy tizhetes bikaborjú eladó. Kamut, Kossuth utca, Hidvégi. Kétszobás, fürdőszobás házrész eladó. Érdeklődni: Békéscsaba V. kér., Orosházi út 106/1. (Má- riássy utca felőli bejárat.) Ér­deklődni: hét végén, más napo- kon 18—19 óráig. Egyedi gázos, vagy központi fü- téses lakást keresek albérletbe Békéscsabán. Ajánlatokat: ,,Csak bútorozatlan” jeligére a lapki­adóba. Boltok és üzlethálózatok áta­lánydíjas elektromos karbantar­tását, valamint villanymotorok tekercselését vállalom. Cím: ,.Mester” jeligén a békéscsabai la p kiadóban. Háromszobás, központi fűtéses, OTP-s lakást kétszobásra cse­rélnénk. Békéscsaba. Lencsési út 36. H. 5. Érdeklődni: 17 óra után. Török új irhabunda eladó, 180— 190 centiméter magas férfira. Békéscsaba, Berényi út 77. Garázs eladó vagy kiadó a vá­rosközpontban. magánszemély­nek vagy vállalatnak. Érdek­lődni: Békéscsaba, Derkovits sor 15, iil/li. _____ H ordozható csempe- és olaj­kályha eladó. Békéscsaba. Egy­ség utca 122. Fürdőszobás nagy ház nagy kerttel eladó. ,Békéscsaba. Mok- ri utca 19. Társasházépítésre főutcán fél telek eladó. Gáz van. Érdek­lődni lehet: Gyula. Vár utca 14. szám, délután 2 órától. Olaj- és vegyestüzelésű bojler eladó. Gyula. Selyem utca 26. Családi ház eladó. Békéscsaba VII., Augusztus 20. u. 26. FIGYELEM, ÁRAMSZÜNET! Értesítjük t. Fogyasztóin­kat. hogy Békéscsabán 1983. december 8-án 7.00— 15.00-ig az alább felsorolt területeken hálózatépítés miatt az Áramszolgál­tatás SZÜNETEL. Tes- sedik u. (Egressy u.—Sze­mere u. között), Arany J. u. (Tessedik u.—Kereki si­kátor között). Bánát u. (Tessedik u.—Kölcsey u. között), valamint a Szeme­re, Vofcárik, Erkel utcák­ban. Hálózati berendezése­inket az áramszünet ideje alatt is feszültség alattinak kell tekinteni. DÉMASZ Üzemigazgatóság, Békéscsaba Gyulaváriban, Bánya utca 6. számú háromszobás, összkom­fortos családi ház két és fél szobás tanácsi lakásra elcserél­hető, fizetéskülönbözettel. Ér­deklődni: ugyanott bármikor. Wartburg alkatrészenként eladó. Gyulavári, Ságvári Endre u. 27. (17 óra után.) 50-es MTZ rendszámmal eladó. Békés, X. kerület 56. (Révai ut­cával szemben.) 1200-as 3-4 éves karambolos La­dát vennék. JBrusznyiczki Mi­hály, Szarvas, Lenin utca 85/1. Eladó 200 db 6 méter hosszú, 10 centiméter átmérőjű. vékony falú (fekete) vascső, 300 forint darabonként. Fóliafütésre kivá­ló. Villannyal is hegeszthető. Ajánlatokat: ,,Kertészet” jeligé­re a békéscsabai lapkiadóba ké­rek. Trabant Combi, 8 éves, felújí­tott, President-Grant Stalker—9 CB-rádiók, újak, eladók. Sán­dor Gábor, Szarvas, Lenin u. 2. Telefon: 116. Eladó új 48-as méretű hörcsög­bunda. Szeghalom, Kinizsi utca 57. szám. (Megtekinthető: 17 óra után.) Két család részére is alkalmas családi ház beépíthető telekkel eladó. Békéscsaba, Lipták And­rás utca 8. Kilenchetes palotapincsi kutya- kölykök eladók. Újkígyós, Jó­kai utca 5. '— Eladó használt cserép és egy 5,5 méteres tölgyfa gerenda. Bé­kés, Móricz Zsigmond utca 5. Elektromos libatömő gép eladó. Sarkad, Arany János utca 7,'A. (Papp.) Békéscsabán, a Haán Lajos tér 19. I. i. számú telefonos. 3 szo­bás, étkezős, egyedi gázfűtéses lakás eladó. Érdeklődni: 19 óra után. Békésen, Fáy utca 10. C n/7. egyszobás, összkomfortos, egye­di gázfűtéses lakás garázzsal, azonnal beköltözhetően eladó. Érdeklődni: Fáy utca 9. C 1/3. Somlyai. Egy -f- fél szobás lakás garázs- zsal eladó. Békéscsaba. Szabó Pál tér 2. IV. ll. Kisállattenyésztéshez társat ke­resek. ..Azonnali kezdés” jel­igére a békéscsabai hirdetőbe. Legújabb típusú VHS-rendsze- rü SHARP—VIDEO (Pal-Secam- NTSC) infravörös távirányítóval eladó. Békéscsaba, Wlassich sé­tány 10. fszt. 4. (6 után.) Csabaszabadiban vagy Puszta- ottlakán egy hold földet vásá­rolnék. Apáti-Nagy Gábor, Bé­késcsaba V., Szegfű u. 24. Ház eladó. Békéscsaba III., Északi sor 10. KART 25-ös revolver-eszterga felújítva eladó. Csongrád, So­mogyi Béla u. 9. (8—14 óráig.) ZK-s Trabant és új utánfutó eladó. Csongrád. Kereszt u. 6. (Délelőtt.) Felújított 3011-es Zetor levizs­gáztatva és 4 dobos, rotációs fűkasza eladó. Békés. Szarvasi u. 36. Egyedi gázos, kétszobás, OTP-s lakás eladó. Békéscsaba, Len­csési út 33. fsz. 2. Egyedi gázos, kétszobás, OTP-s lakás eladó. Békéscsaba, Len­csési u. 31. III. 9. Egyszobás, komfortos lakás ki­adó. Békéscsaba, Lencsési u. 9. A Ih. fsz. í. Érdeklődni": hétfő­től péntekig 8—17 óráig. Antik ebédlőgarnitúra, háromsú­lyos óra, vemhes üsző, ezer ké­ve kukoricaszár eladó. Med- gyesegyháza. Kossuth tér 3. Te­lefon: 178. A Hortobágyi Állami Gazdaság mátai lótenyésztő telepén SELEJTEZŐ ÁRVERÉST TART 1983. december 19-én 10 órától. A Békés megyei Gabonafor- galmí és Malomipari Vállalat, Békéscsaba, Gyulai út 2. sz., középiskolai végzettséggel be­ruházási adminisztrátort és gyors- és gépírót keres felvétel­re. A kamuti csárda szakképzett férfi felszolgálót keres felvétel­re. Jelentkezés az üzletvezető­nél. A Békés megyei Gabonaforgal­mi és Malomipari Vállalat szarvasi körzeti üzeme középfo­kú végzettséggel raktárost, szállító-rakodó munkást, vala­mint villanyszerelőt keres fel­vételre. Fegyveres szolgálatra keresünk 18. életévüket betöltött, legalább 8 általános iskolai végzettséggel rendelkező, büntetlen előéletű, sorkatonai szolgálatot teljesített, nőtlen férfiakat 35 éves korig. Havi jövedelem: 5000—6000 Ft. Igény esetén szállást biztosí­tunk- Jelentkezéseket rövid ön­életrajzzal „Éberség ...” jeligé­re a 1475 Budapest, pf. 22. cím­re kérjük. VIDÉKIEKNEK IS! Heituki sztareg-. kirplttlsztltás, osztrák, NSZK gépekkel, tisztítószerekkel! Gálasl Lajos kisiparos, M0T- Bókóscsaba, Pf.: 159. Tel.: 24-540 Bútorgyártásban jártas faipari mérnököt vagy üzemmérnököt keresünk termelésirányítói mun­kakörbe. Véglegesítés esetén la­kást biztosítunk. Jelentkezése­ket rövid önéletrajzzal az 1475 Budapest, pf. 22. címre kérjük. A békési ÁFÉSZ felvételre ke­res tánczenekart a Dübögő ét­terembe és a Tulipán presszó­ba. Jelentkezés: ÁFÉSZ, ven­déglátó osztály. Megyei vállalat — békéscsabai telephelyre — vezető műszaki beosztásba gépészmérnök je­lentkezését várja. Megfelelő szakirányú végzettség, vezetői és szervezési gyakorlat szüksé­ges. Bérezés megegyezés sze­rint. Jelentkezéseket életrajzzal együtt „Szakember” jeligére kérjük a lapkiadóba. A Békés megyei Tanácsi Költ­ségvetési Elszámoló Hivatal fel­vételre keres középiskolai vég­zettséggel rendelkező ügyinté­zőket eladói és könyvelői mun­kakörbe, valamint 8 órás mun­kaidőben takarító hivatalsegé­det reggeli és esti munkavég­zésre. Jelentkezni lehet: Békés­csaba, Szabadság tér 7—9. A bélmégyeri üj Barázda Mgtsz fő- és mellékállású szakcsopor­tokat és gazdasági munkaközös­ségeket foglalkoztatna. Előnyös feltételek, korrekt felügyelet. Jelentkezni: bélmegyeri Üj Ba­rázda Mgtsz kooperációs iroda, Békéscsaba, Corvin utca 15. Telefon: 28-488. Köszönetnyilvánítás Köszönetét mondunk mindazoknak, akik szere­tett kislányunk, BENKE MARTA temetésén megjelentek. Külön köszönjük a szarvasi Vajda Péter Gimnázium és Szakkö­zépiskola tantestületének és a diáktársaknak, a dé- vaványai rokonoknak, barátoknak, ismerősök­nek, hogy fájdalmunkban velünk osztoztak. A gyászoló család Dévává ny a. 1983. nov. Köszönetnyilvánítás Fájó szívvel mondunk köszönetét mindazoknak a rokonoknak, ismerő­söknek, barátoknak, szomszédoknak, akik fe­lejthetetlen feleségem, testvérünk, BOTTÁ JANOSNÉ szül. Sztankó Zsófia temetésén megjelentek, sírjára a szeretet virá­gait elhelyezték, fájdal­munkban osztoztak. Gyászoló férje és testvérei Békéscsaba. 1983. dec. Köszönetnyilvánítás Fájó szívvel mondunk köszönetét mindazoknak a rokonoknak, barátok­nak, ,elvtársaknak, szom­szédoknak, ismerősök­nek, akik szeretett fér­jem, édesapám, apósom, ID. BÉKÉSI LAJOS temetésén megjelentek, sírjára a szeretet, tisz­telet virágait elhelyez­ték, fájdalmunkban osz­toztak. Köszönetét mon­dunk továbbá a lelkiis­meretes kezelésért dr. Gacs Jánosnak és dr. Ve­csernyés Mónika körzeti orvosoknak. A gyászoló család Békéscsaba, 1983. dec. Szennyvízleíolyók dugulásei- hárítását falbontás nélkül vállalom. Kősasvári László, Békéscsaba. Trefort u. 47. * * * Kati divatáru új színekben, női ruhák és kötöttáruk nagy választékban kapha­tók. Békéscsaba. Orosházi u 112. ll Békés és Vidéke ÁFÉSZ értesíti a lakosságot, hogy a békési, tarhosi. bélmegyeri, muronyi, kamut-gyúrpusztai baromfifelvásárló helyein megkezdte az 1984. évi naposbaromfi, napos- és 18 hetes előnevelt Tetra SL tojójércék előjegyzését szerződéses árutojás-termelésre. Libahizlalásra, angóragyapjú előállítására új termelőket is tudunk fogadni. Bővebb felvilágosítást a felvásárlóhelyek vagy az ÁFÉSZ felvásárlási osztálya ad. Ügyintéző: Tokajiné. Gépjármű-üzemeltetők figyelem! — IFA W 50 típusú tehergépkocsik — Ikarus—211 típusú autóbuszok kis- és középjavítását, saját hatáskörben történő időszakos műszaki vizsgáztatását 1984. évre a kért, ill. megrendelt határidőre Vásárhelyi Pál u. 4. 6725. Telefon: 23-322/370 mellék. Telex: 82-355. vállaljuk. Értesítjük tisztelt ügyfeleinket, hogy a Pestvidéki Gépgyár által gyártott összes típusú olaj- és gázégők, hőlégfúvó berendezések és ezek alkatrészeinek értékesítését A VÁSÁRLÖK JOBB, GYORSABB ÉS EGYSZERŰBB KISZOLGÁLÁSA ÉRDEKÉBEN 1984. január 1 -tői társaságunk végzi. Megrendeléseiket tehát a jövőben az alábbi címről elégítjük ki: TAT Tüzeléstechnikai Berendezés- és Alkatrészellátó Társaság, 1135 Budapest, Reitter Ferenc u. 17. Telex: 22-5285. Telefon: 200-914.

Next

/
Oldalképek
Tartalom