Békés Megyei Népújság, 1983. június (38. évfolyam, 128-153. szám)

1983-06-25 / 149. szám

APRÓHIRDETÉSEK A város központjában 2 szobás, összkomfortos utcai házrész azonnal beköltözhetően eladó. Békéscsaba, Bocskai u. 8. sz. Bútorozott egyszobás, összkom­fortos lakás kiadó a Lencsésin. Érdeklődni: Békéscsaba, Degré utca 13/1. ___ B ékéscsaba, Vécsey utca 30. III. em. 9. alatti OTP-s lakás eladó, kp. + OTP-vel. Érdeklődni: egész nap.____ ___ B eépíthető telket vennék Bé­késcsabán, ármegjelöléssel. Cí­meket: „Belvárosban” jeligére kérek a lapkiadóba. 4,5 kW-os hőtárolós kályha el- adó. Sarkad, Béke sétány 4/1. Zaporozsec személygépkocsi jó műszaki állapotban 25 ezer fo­rintért eladó. Érdeklődni: Bé­késcsaba, Haán tér 3. IV. 12. Munkanap: 17 óra után, szom- bat, vasárnap egész nap. Budapesti külkereskedelmi vál­lalat bérelne Békéscsaba köz­pontjában 30—40 négyzetméter nagyságú helyiséget képviseleti iroda céljából. Telefon, illetve telefonbekötési lehetőség szüksé­ges. Ajánlatot kérjük 1983. jú­nius 30-ig leadni a KISZÖV, Bé­késcsaba, Szabadság tér 16—18. címére. Parketta eladó (2 évig száradt), Békéscsaba, Egység utca 37. MZ ETZ 250, új állapotban el­adó, pótalkatrészekkel. Békés­csaba, Székely Mihály utca 67. Trabant sebességváltó és motor, új főtengely eladó. Békéscsaba, Csiki utca 13. Hidraulikus libatömő gép jó ál­lapotban, egy többszörös kitű­nő puli kan és egy szuka eladó. Békéscsaba, Máriássy utca 29. Doboz, Lehel utca 39. számú ház eladó (kertészkedésre is alkal­mas). Érdeklődni: szombat, va­sárnap. Zsibongó utca 39. Szat­mári Erzsébetnél. Esztergamunkákat rövid határ­időre vállalok vállalatok és ma­gánszemélyek részére. Páros hé­ten délelőtt, páratlan héten dél­után. Békéscsaba, Damjanich utca 1/4. Újkígyós, Hosszú utca 48. szá­mú ház eladó, megosztható 1200 négyszögöles telekkel, kertészet­re alkalmas. Érdeklődni: Ujköz út 45. alatt. ____________________ E lőhasú kocák eladók. Békés­csaba, Egység utca 45. __ CT-s Trabant 601-es eladó. Bé­késcsaba, Lencsési út 25—27. III. 15. Érdeklődni: 17 órától. ___ C saládi ház nagy telekkel, kö­zel a városhoz, termő gyümöl­csössel eladó. Érdeklődni: Bé­késcsaba, Kiss Ernő utca 4. Eladó Békéscsabán, a Lencsési úton 47 négyzetméter alapterü­letű X. emeleti szövetkezeti la­kás OTP-átvállalással is. Érdek­lődni levélben, Moskál, Buda­pest, Szekeres utca 14. 1222, te­lefon Budapest 464-448. (16 óra után.) ZF-es rendszámú, 65 ezer kilo­métert futott Lada 1200-as el­adó. Spaniel József, Mezőhe­gyes Kozma Ferenc utca 21. TS 125-ös MZ négyéves motor- kerékpár és Elektrosvit hűtőgép eladó. Érdeklődni: egész nap. Békéscsaba, Kulich Gyula tér 3. fszt. 4. 300 négyszögöles porta eladó. Szabadkígyós, Áchim utca 2. (Kastélybejáró.) 1200-as Zsiguli alkatrészenként eladó. Békéscsaba, Csányi ut­ca 3. Haán Lajos téren első emeleti, másfél szobás, egyedi gázfűté­ses lakás eladó. „1984. tavasz” jel­igére a békéscsabai lapkiadóba. Békés, Irányi utca 50. számú régi ház eladó. Érdeklődni: Irá­nyi utca 43. alatt. ________________ K étszobás, kertes ház eladó. Bé­késcsaba IV., Nagy Balogh Já­nos utca 10. Körös-parti 200 négyszögöl zárt- kert 32 négyzetméteres faház­zal, alatta 24 négyzetméteres téglapince sürgősen eladó. Cím: Békés, Kossuth utca 32. _________ H áz eladó Békéscsaba, Mátyás király utca 85. Érdeklődni: Tre- fort utca 4/1. fszt. 1., délután 14 órától. Eladó összkomfortos, nagy, ker­tes ház közületnek vagy eset­leg két családnak is megfelelő. Érd.: Békéscsaba, Aulich u. 16. (17 óra után.) Eladó Robi rotációs kapa, Bé­kés, Kossuth utca 22/2. Érdek­lődni : délután 4-től. Békéscsabán, városközpontban egyedi gázfűtéses, kétszobás, szövetkezeti lakás eladó kp. + OTP-vel. Érdeklődni lehet: min­dennap 17 óra után, szombat, vasárnap egész nap. Békéscsa­ba, ör utca 8. III. 10. (ABC mögött.) _____________________ O lajégős kazán 2000 literes sül­lyesztett tartállyal eladó. Bé­késcsaba, Felső Körös sor 8. Garázs eladó a Kulich lakóte­lepen. Címeket: „3-as mögötti” jeligére a békéscsabai lapkiadó­ba kérek. ______ 3 0 négyzetméter alapterületű zárható helyiség raktárnak vagy garázsnak kiadó. Békéscsaba, Dobozi út 24._____________________ F elhívás! Műkőkészítő, sírkő, épületmunkák elkészítését válla­lom. Turbucz István, Békéscsa­ba, Bartók Béla út 67—69. X. 42. Érdeklődni: 16 óra után. Békés, Posta utca 10. számú ház beköltözhetően, sürgősen eladó. Érdeklődni: Korona utca 2. Vegyes fűtésű használt bojler eladó. Békéscsaba, Bánát u. 37. 127-es Fiat eladó. Érdeklődni: Mezőberény, Kölcsey utca 2. Vasbeton gerenda, E 7—66 jelű, 25 db, eladó. Békéscsaba, Út­törő utca 11. Komfortos, négyszobás ház el­adó, elcserélhető I—II. emeleti, egyedi OTP-s lakásért. Békés­csaba, Bánát utca 38. Gumis kocsi egy ló után eladó. Békéscsaba, Zrínyi utca 12. Mezőberényben 200 négyszögöl zártkert eladó. Érdeklődni: Bé­késcsaba, Könyves utca 1. Eladó két ötéves sodrott csikó. Gyula, Eleki út, 2. kilométerkő­nél, Szabó. Csónak motorral olcsón eladó. Gyomaendrőd, Gyóni Géza ut­ca^ 38. Méhek NB kaptárban eladók. Füzesgyarmat, Ady Endre ut­ca 1,A. ETZ—250-es de Luxé motorke­rékpár eladó. Békéscsaba VI., Kodály utca 5. Éladó Újkígyós, Hosszú utca 08. számú régi parasztház nagy te­lekkel. Érdeklődni: Újkígyós, Fő utca 9. Fejes János. Másfél szobás, Lencsési úti la­kásomat kertes házra vagy be­építhető telekre cserélném Bé­késcsabán. Címeket: „Központ” jeligére a lapkiadóba kérek. Sarkadon, főút mellett, kom­fortos ház eladó. Érdeklődni: Sarkad, Gyulai út 11.____________ Szkif—M vadonatúj, fehér sát­ras utánfutó sürgősen eladó. Békéscsaba, Degré utca 2/1. Gépkocsival rendelkező, vállal­kozó szellemű fiatalember bár­milyen munkát vállal főállás­ban is, kisiparosnál. Címeket: „Univerzális” jeligére a békés- csabai lapkiadóba. Családi ház és 150 négyszögöl telek eladó. Érdeklődni: 14—19 óráig. Békéscsaba V. kér., Franklin utca 19. ZV-s Trabant Special 1986-ig ér­vényes műszaki vizsgával eladó. Szarvas, Körös út 11. Telefon: 251. __________________ E ladó egy Moszkvics 412-es és egy Zaporozsec. Doboz, Marx Károly utca 49. szám. Érdeklőd­ni: egész nap. 50-es MTZ eladó pótkocsival. Csanádapáca, Somogyi Béla út 17. ___________________________ K ét és fél szobás öröklakás kp. plusz OTP-átvállalással eladó. Gyula, Budapest krt. 51. X. em. 60. Érdeklődni: 17 óra után, szombat, vasárnap egész nap. Háromszobás, komfortos családi ház eladó. Gyula, Galamb utca 33. alatt. Bejárat a Vár utcá­ról. Építésre alkalmas, Gyula, ko­máromi utca 32. szám alatti 495 négyzetméter területű kertes la­kóház eladó. Érdeklődni: fenti címen egész nap. 3 hónapos süldők eladók. Bé­késcsaba, Alkotmány utca 3. Négy. darab előhasú és három darab harmadfiaztatású félidős hasas kocák eladók. Rövid or- rúak. Békéscsaba VI. kér., Ku­lich Gyula u. 25. _________• B első-Törökzugban kétszer 480 négyszögöl föld eladó. Érdek­lődni : Gyula, Kálvin utca 20/A alatt. _ Simson Star (rendszám nélküli) kismotor megkímélt, gyári al­katrészekkel felújított, eladó. Gyula, Csiga utca 24. __ M egnyílt Gyulán a „Zugi-Cuki”! Lehet kapni: sütit, fagyit. Zsi­nór utca 44. szám alatt. ______ Kétszobás, összkomfortos örök­lakás kp. plusz OTP-átvállalás­sal eladó. Gyula, Budapest krt. 20. II. em. 6. Érdeklődni: dél­után 17 órától.____________________ Eladó egy K—25-ös traktor üzemképes állapotban, pótkocsi­val együtt, lovas fogatot beszá­mítok. Érdeklődni: Gránicznál, Arpádhalom. ___________________ O rosháza, Bajcsy-Zsilinszky utca 28. számú komfortos ház eladó. Utánfutó, LISZ 501-es, új, pony­vával együtt eladó. Csanádapá­ca, Damjanich utca 69. szám. Építési és nem beépíthető telek eladó Orosházán, a Vereckei utcában. Érdeklődni: az ügyvédi munkaközösségben^ Családi ház eladó 300 négyszög- öles telekkel, 2 szoba, összkom­fort. Csorvás, Móricz Zsigmond utca 47. szám. Érdeklődni: Csa­nádapáca, piactéri büfé. Két darab 1 éves, sodrott csikó betanítva, könnyű gumis kocsi, 1 ló után való, 1 pár kulcsos lószerszám eladó. Pusztaföldvár, Rákóczi utca 133. _____ ___ K ét család részére modern ta­nya szép környezetben, 1600 négyszögöl szőlő, gyümölcsösben nagy istállóval, melléképületek­kel a megye legnagyobb tsz-e szomszédságában, korlátlan munkalehetőség férfiak és nők számára. A közelben tejbegyűj­tő, buszmegálló, vasútállomás, iskola a 47-es műúttól 600 mé­terre, ugyanott törzskönyvezett kanca, kocsik, lószerszám eladó. Érdeklődni a helyszínen, Peré- nyi János, Hódmezővásárhely, Tanya 1375. Rákóczi Tsz mellett. Eladó 3 éves Dácia 1300-as 52 ezer kilométerrel. Tótkomlós, Bajcsy-Zsilinszky utca 23. Mi- halik. Érdeklődni: hétköznap 17 után, vasárnap egész nap. Új családi ház eladó Gádoros, Kállai Éva utca 4. Liszkai György.___________ _________________ K I írsz. Trabant és ZV-s Tra­bant eladó. Orosháza, Luther utca 61. __________ T örzskönyvezett 3 éves bernát­hegyi kankutya eladó. Oroshá­za, Bethlen Gábor ^itca 58.___ Eladó takarmányfüllesztő, 120 literes, kukoricapattogató, Ossa típusú varrógép. Orosháza, Zombai utca 37. _____ Orosházán, városközpontban több szobás családi ház, volt asztalosműhely melékhelyiségek- kel eladó. Érdeklődni: Csendes utca 2., csak szombat és va­sárnap délelőtt 9—12 óráig.___ E ladó MB 1000-es alkatrészen­ként és IR írsz. S—100-as Sko­da, novemberig műszakizotti vagy Trabant Combira cserélhe­tő. Érdeklődni: Kaszaper, Béke utca 15., délutáni órákban. Eladó másfél szobás, OTP-s la kás (modernül kialakított), kp. + OTP-átvállalással. Orosháza, Vörösmarty utca 8. B II/7.______ E ladó Orosháza, Tolbuhin út 9. számú 3 szobás, összkomfortos ház. Érdeklődni: délután 3 órá­tól._________________________________ S zoba, konyha kiadó. Gyermek nem akadály. Békéscsaba, Bá- thori utca 80. ___ Z B-s Wartburg eladó. Érdeklőd­ni: 17 óra után. Békéscsaba, Lencsési út 71. III. em. 7. Ke­resztes. Mezőkovácsháza, Deák F. u. 168. számú telek házzal együtt el­adó. Érdeklődni 17 óra után. Békéscsaba, 22-731 számú tele­fonom^_______________________ S—100-as Skoda-alkatrészek ol­csón eladók. Békéscsaba III., Lipták András utca 5. szám.__ E ladó két és fél szobás lakás berendezve, kp. -f- OTP-átválla­lással. Békéscsaba, Pásztor ut­ca 31. I. 4. Érdeklődni: 18 óra után. Körfűrészgép és egy villanymo­toros láncfűrész eladó. Elek, Felszabadulás út 29. A Volán 8. sz. Vállalat felvételre keres békéscsabai telephelyére jó kereseti le­hetőséggel TEHERGÉPKOCSI- VEZETŐKET. Munkába járáshoz és a megye egész területére ingyenes utazási jegyet biztosítunk. Jelentkezni lehet: Békéscsaba, Szarvasi út 103. Munkaügyi önálló osztály. A Békés megyei Patyolat Vállalat kivitelező részlege szabad kapacitással rendelkezik kőműves-, lakatos-, vízvezeték- és fűtésszerelési munkák területén. Érdeklődni : személyesen, Békéscsaba, Vandháti u. 1. Telefon: 26-587. Ügyintéző: Kruzsicz Györgyné. A Délalföldi Tégla- és Cserépipari Vállalat megvételre felkínál: EGY IKARUS 211. TÍPUSÚ AUTÓBUSZT. Érdeklődni: Dél-alföldi Tégla- és Cserépipari Vállalat, gépjárműüzem, Békéscsaba, Orosházi út 32. Pelbárt Gyula gépjárműüzem-vezetőnél. A Dél-alföldi Tégla- és Cserépipari Vállalat gép j árműüzeme FELVÉTELT HIRDET az alábbi munkakörök betöltésére: gépjármű-villamossági műszerész, autó-motor szerelő. Érdeklődni: Békéscsaba, Orosházi út 32. Pelbárt Gyula gép j árműüzem-vezetőnél. A III. sz. cserépgyár, Békéscsaba, Kétegyházi út, jó kereseti lehetőséggel FELVESZ három műszakra: — CSERÉPFESTÖT — SEGÉDMUNKÁST, két műszakra: — CSERÉP­OSZT ALYOZÓT. Jó állapotban levő S 50 B Sim­son motorkerékpár eladó. Ma- gyarbánhegyes, Jókai utca 23/A. Egy db egyesben járó ló és egy könnyű gumis kocsi, 4 db bir­ka eladó. Békéscsaba, Botyánsz- ki P. utca 12. Négyszobás, nagyméretű lakás eladó kp. + OTP-átvállalással. Békéscsaba, Széchenyi utca 7. IV. 23. Érdeklődni: 18 órától. Lángos- és pecsenyesütő-bódé, tápkockakésztő és befújó kály­ha eladó. Nagykamarás, Árpád utca 15- __________ 1 200-as Lada sürgősen eladó, kétéves műszakival. Érdeklőd­ni: Gyoma, Mikszáth utca 27/1. Háromszobás, fürdőszobás, ker­tes családi ház eladó. Érdeklőd­ni: 19 órától, vasárnap egész nap. Békéscsaba VI., Kovács Pál utca 5. Gyula, Budapest krt. 49. I. em. 3. számú egy plusz két fél szo­bás lakás, kp. plusz OTP-átvál­lalással eladó. Érdeklődni: 17 óra után. __________________________ G yula, Budapest krt. 9. fszt. 1. számú, kétszobás, erkélyes, egyedi gázfűtéses lakás kp. plusz 30 000 Ft OTP-átvállalással eladó. Érdeklődni lehet: este 6—8-ig._____________________________, E ladó 60 négyzetméter, 6 centi­méter vastag Isolyth hőszigetelő lemez, és 2 db új, *90x90-es ab­lak. Gyula, Kertész utca 11. Építkezők, figyelem! 1200 db gáz- szilikát blokk TÜZÉP-i áron el­adó. Érdeklődni lehet: Gyula, Budapest krt. 33. IV. em. 13. ajtó.____ __ _ O rosházán egyedi gázfűtésű, IV. emeleti, másfél szobás, tanácsi bérlakásomat elcserélném ha­sonló I—II. emeletire, megegye­zéssel. Könd utca 84. Érdeklőd­ni: este 8 órától, Burghardtné. Orosháza, Mikes utca 32. számú ház sok melléképülettel eladó. Négy db 16—20 hónapos üsző­borjú, továbbtenyésztésre alkal­mas, eladó. Székkutas, II. kér. 84.__________ _____________ K —25-ös Zetor kútfúró berende­zéssel és cirokhúzó eladó. Ka­szaper, Árpád utca 90. Sürgősen eladó Orosháza, Haj­nal köz 14. III/9. szám alatti 2 szobás, összkomfortos lakás ga­rázzsal, készpénz + OTP-átvál­lalással. __________ K étszobás, konyhás házrész mel­lékhelyiséggel, virágos- és vete­ményeskerttel eladó. Érdeklőd­ni: Békés, Petőfi utca 19. szám alatt. _______________ B ikaborjú (3 db, fiatal) eladó. Békéscsaba, Tanya 428. (Szarva­si úton.) _____________________ Szkif sátras utánfutó eladó. Bé­kés, Szabó Dezső utca 8. _____ Z siguli, hároméves eladó. Ér­deklődni: Békéscsaba, Szegfű utca 32., Paulik. ___________ B ékésszentandráson, a Holt-Kö­rös partján, 50 négyszögöl víz­parti telek berendezett, hétvégi házzal eladó. Érdeklődni: Ga­zsó, Békésszentandrás, Csokonai utca 4. ____ S zövőszéket vennék. Lovas, Bé­késcsaba, Békési út 7. Szoba-konyhás, kertes kis ház eladó. Békéscsaba VII., Fő ut- ca 6. (Mezőmegyer.) Érdeklőd­ni: mindennap délután 3 óráig. Két db 7 éves ló (184 és 186 centiméter magasak, jószándé- kúak) eladók. Köröstarcsa, Kossuth utca 57. 50-es Dutra üzemképes álla­potban eladó. Körösladány, Damjanich utca 28/1. ____________ S zekrényes faliórák és sok egyéb régiség eladó. Békéscsaba, Dózsa út 30. Balog Gézánál. UX-es tolótetős Wartburg de Luxé friss műszakival eladó. Szabadkígyós, Kossuth tér 7. Veszpi. ____________ H áz eladó. Újkígyós, Gerendási út 3. MZ 250/2-es motorkerékpár két év műszakival sürgősen eladó. Mezőberény, Kinizsi utca 1/B. Ház eladó Újkígyós, Kossuth utca 95. Békéscsaba, Gyóni Géza utca 19. szám alatti 2 szobás, kertes csa­ládi ház beköltözhetően eladó. Érdeklődni: lehetőleg a délutáni órákban, Békéscsaba, Berényi út 43. szám alatt. Garázs kiadó a Kazinczy utcá­ban. Érdeklődni: Békéscsaba, Rákóczi utca 8. alatt. Monori kazán és 4000 kilométert futott Wartburg-motor eladó, Békés, Hargita utca 38. Értesítjük tisztelt Ügyfeleinket, hogy 1983. július 1-én LELTÁROZÁS miatt az árufelvásárlás ÉS -KIADÁS SZÜNETEL. ZÖLDÉRT-kirendeltség, Békéscsaba, Hajnóczi u. A Mezőhegyesi Mezőgazdasági Kombinát felvételre keres a pósteleki Mókus csárdájába vezető szakácsot, szakácsot, konyhalányt, felszolgálót, eladót. Fizetés megegyezés szerint. Jelentkezni lehet a pósteleki Mókus csárda üzletvezető j énéi. 18 db 54-es fért gerenda régi áron eladó. Érdeklődni: Sza­badkígyós. Ady út 4. szám. Egyszobás társasház eladó. Bé­késcsaba, Zöldfa utca 15. Érdek­lődni: hétköznap 16—18 óra kö­zött. ____________ B eköltözhetően eladó Medgyes- egyháza, Arany János utca 53. számú ház. Érdeklődni: Békés­csaba, Luther utca 13. szám. Vi­rágüzletben. összkomfortos, kétszobás, gáz­fűtésű lakás eladó. Békés, Jan- tyik M. út 3. szám. Kétszobás, összkomfortos, erké­lyes, telefonos, etázsfűtésű örök­lakás azonnali beköltözéssel el­adó. Érdeklődni: 15 órától, Bé­késcsaba, Kulich Gy. ltp. 15. II. lh. IV. em. 12. 52 db anyabirka, 2 db kos, 2 db takarmánytároló, 10—12 köbmé­teres, 1 db fixplatós, 3 tonnás pótkocsi betegség miatt eladó. Gyomaendrőd (öregszőlő), II. 238.__________ ______________________ M űhely építésére alkalmas te­lekrészt vennék, körülbelül 60 négyzetmétert. „Belváros” jeligé­re a békéscsabai hirdetőbe. 25 000 kalóriás lemezkazán el­adó. Gyula, Wesselényi utca 19/B. Érdeklődni: fél 3 után. 1600-as Lada, TE 15-36 frszl megkímélt állapotban, 30 000 ki­lométerrel, extrákkal felszerelve eladó. Vennék jó állapotban le­vő 126-os Polski Fiatot. Érdek­lődni: Gyula, Kálvária utca 11., vagy telefon: 62-251., szombat kivételével mindennap. Eladó két család részére is al­kalmas, összkomfortos, közpon­ti fűtéses, kertes ház, 363 négy­szögöl telekkel, víz, gáz beve­zetve (igényesnek). Orosháza, Iglói u. 51. (Érdeklődni: hétfő­től csütörtökig.) • \___________ O rosháza, Liget utca 4/A I. eme­let 4. ajtó, OTP-s lakás eladó kp. + OTP-átvállalással. Érdek­lődni: 16—18 óráig. Török. Orosháza, Mikes utca 17. szám alatti nagy telkű gáz központi fűt^ges, háromszobás, összkom­fortos ház eladó, vagy elcserél­ném I. emeletiig OTP-s laká­sért. ______________ B ékéscsabai 2 szobás lakás kp. -f OTP-vel eladó, vagy elcse­rélném orosházi lakásra. Ér­deklődni: Orosháza, Szabó Dezső utca 16., vagy Békéscsaba, Sza­bolcs utca 19._ (Hétvégén.) _____ O rosháza, Bajcsy-Zs. utca 39/A számú gázfűtéses házrész eladó. MB-s 1000-es Skoda eladó. Csor­vás, Petőfi-puszta, gépműhely. Elcserélném két-, háromszobás békéscsabai szövetkezeti lakás­ra, vagy eladnám két család ré­szére is alkalmas szabadkígyó- si tanyámat. Egy hold föld, 90 négyzetméteres melléképület, ipari áram van. Buszmegálló, bolt 5 percre. Cím: „Kastély kö­zeli” jeligére a békéscsabai lapkiadóba.________________ E lektromos libatömő gép eladó. Újkígyós, Petőfi út 47.______ K omfortos, háromszobás, csalá­di ház garázzsal, műhely és mellékhelyiségekkel eladó. Bé­késcsaba, Bocskai utca 11/A.__ 5 0 négyzetméteres, kétszobás, összkomfortos, negyedik emele­ti OTP-s lakás Békéscsabán, a Petőfi utcában azonnali beköl­tözéssel eladó. Érdeklődni: 17— 19 óráig a 26-063-as telefonon. Utcai kétszobás, kertes, össz­komfortos társasházamat elcse­rélném lakótelepire, vagy el­adom. Érdeklődni: Békéscsaba V., Pozsonyi utca 71._______. K özépkorú értelmiségi férfi Orosházán albérletet keres. Cí­meket: „Júliustól” jeligére ké­rek a békéscsabai lapkiadóba. Simson Schwalbe segédmotor­kerékpár, kerti munkagép tar­tozékokkal és egy kompresszor eladó. Békéscsaba V., Mátyás király utca 95.____________________ B ikaborjú eladó. (Héthetesek, 2 db.) Sándor János, Kondoros, Tanya 26.__________________________ G yulán, Gárdonyi utca 4. szám alatt bútorok eladók. Érdeklőd­ni: 6 szám alatt.__________________ B arkas mikrobusz eladó. Bé­késcsaba, Ságvári utca 38.______ S —100-as Skoda lejárt műszaki­val eladó. Békéscsaba, Felső­nyomás 425. (Volt kismegyeri iskola.) BUDAPESTI MUNKAHELYEINKRE FELVESZÜNK villanyszerelőket, víz- és gázvezeték­szerelőket, központifűtés- szerelőket, szerkezeti lakatosokat, kőműveseket, hőszigetelőket, mázolókat, valamint a felsorolt szakmákba betanított és segédmunkásokat (nyugdíjasokat is). Modern munkásszállásunkon, háromágyas szobákban kényelmes elhelyezés, naponta kétszer meleg étkezés, illetve térítés. Naponta 30 Ft különélési pótlék, menetjegytérítés. Szakmai képzésre és továbbképzésre lehetőség van. Jelentkezni lehet: Fővárosi Szerelőipari Vállalat, Budapest IX., Koppány u. 5—11. Telefon: 336-560, 83-as mellék. 850-es Fiat friss műszakival el­adó. Békéscsaba, Mátyás király utca 48. Tetőpala tartozékokkal eladó. (3500 db.) Mezőberény, Orlay ut­ca 3. Kétszobás családi ház, állattar­tásra alkalmas, nagy udvarral eladó. Békéscsaba, Kereki siká­tor' 2. Wartburg Tourist (6 éves), új­szerű állapotban és 30 darabból álló standard nutriacsalád sür­gősen eladó. Békéscsaba, Rákó­czi utca 43. Heréit ötéves ló, egyesben járó, bekocsizva, eladó. Békéscsaba, Wagner utca folytatása, jobbra az ötödik tanya. Két és fél szobás földszinti tár­sasház eladó. Békéscsaba V., Vasút sor 10. (Szegedi vasút mellett.) Érdeklődni: hétköznap 17 óra után, szombaton és va­sárnap egész nap. ___ V árosközpontban kétszobás, für­dőszobás, udvari házrész eladó. Békéscsaba, Ságvári utca 10. (17 órától, szombat, vasárnap egész nap.) ______________________________ S zázhalombattai kétszobás, össz­komfortos, második emeleti, ta­nácsi bérlakásunkat elcseréljük békéscsabai, békési hasonlóra, vagy nagyobbra. Minden megol­dás érdekel, ház is. Címeket a békéscsabai lapkiadóba kérünk. „Csere 1983” jeligére. Háromszobás, szövetkezeti la­kás eladó, kp. + OTP-átválla­lással. Érdeklődni: mindennap 17 óra után. Békéscsaba, Bartók Béla út 61—65. A VI. 25. Eladó egy vércsederes, 6 éves, heréit, sodrott ló (180 centimé­teres) és egy 4 tonnás gumis ko­csi. Medgyesegeyháza, Deák ut­ca 19. __ _____ E ladó Kondoros, Tanya 695. (Az Aradi úti iskola mögött.)___ E ladó egy db egyesben járó 6 éves sárga* sodrott kancaló. Lipták István, Békés IV. kér., Szélmalom utca 1/C,_5630._______ G épelést vállalok. Címeket „Rö- vid határidő” jeligére kérek a békéscsabai lapkiadóba.._____ Ú j 350-es Jawa eladó. Békéscsa­ba L, Batthyány utca 10._______ 35 3 típusú Wartburg Limousine karosszériát vásárolnék. Címe­ket: „Sürgős” jeligére kérek a békéscsabai lapkiadóba. _ _____ K étszobás szövetkezeti lakás kp. + OTP-átvállalással eladó. Me­zőberény, Puskin utca 6. A lh. fszt. 1. _ Békés központjában háromszo­bás családi ház 400 négyszögöl területtel eladó. Érdeklődni: Bé­kés, Bajza utca 2. alatt egész nap. _______________________ M ásfél szobás szövetkezeti la­kás kp. + OTP-átvállalással el­adó. Békéscsaba, Bartók Béla út 69. A II. 8. Érdeklődni: min­dennap 15 órától._________________ C saládi ház eladó. Mezőberény, Bokányi utca 1. Érdeklődni: Vésztői út 16 szám alatt.___ T rabant Combi friss műszaki­val eladó. Érdeklődni: Békés­csaba, Egyetértés utca 2. (Min­talakótelep.) 17 órától. ____ E gyetemista fiatalember nyári szünetre munkát keres. Szükség esetén gépkocsi van. Dévavá- nya, Lenin út 32. (Várdai Fe­renc.) ____________________________ 4 08-as Moszkvics bontásra el­adó. Érdeklődni: Békéscsaba, Bocskai utca 6. (17 óra után) hétvégén egész nap.___________ Külön bejáratú komfortos, üres szoba, konyha, kamra albérlet­be kiadó. Békéscsaba VII., So­mogyi utca 6. (Mezőmegyer.) Békéscsaba III., Kézay utca 19. számú ház sürgősen eladó. Ér­deklődni: Kulich Gyula tér 5. I. em. 4. Bagyinka Mátyás._______ V izsgázott 56—11-es Zetor és 45- ös MTZ eladó. Békés, Kisvasút sor 5. _____________ G umicsónak eladó. Békéscsaba, Pásztor utca 45. fszt. 3. Érdek­lődni vasárnap egész nap, hét­köznap 18 óra után. _____________ F óliasátor: 100X10 méteres, egy­ben vagy rövidebb darabokban eladó. 5/4 colos horganyzott cső­ből szellőzőkkel, ajtókkal, víz­re szerelhető gerincvezetékkel. Irányár: 300 Ft/négyzetméter. Szükség esetén szállítás, építés megoldható. Békéscsaba, Nagy- Balogh utca 9. Kertes ház két család részére eladó, Kulich lakótelepi lakás I—II. emeletig érdekel. Békés­csaba, Sallai utca 33. FELHÍVÁS! A békéscsabai Városi Állami Közegészségügyi Járványügyi Szolgálat felhívja a lakosság figyelmét, hogy 1983. június 27-től július 3-ig Békéscsaba város és a pósteleki parker­dő területén a Békés megyei KÖJÁL Kártevő-mentesítő Intézeti Munkaközössége szúnyogirtást fog végezni az éjszakai órákban NUVA- NOL vegyszerrel. A fenti vegyszer a méhekre és em­berre kárps hatással lehet. Kérjük a lakosságot, hogy a fenti időpontban az éjszakai órákban az ablakokat csuk­ják be, a méhészek a méhe- ket a jelzett területre ne en­gedjék ki. * * * Dr. Kabdebő Ottó szülész­nőgyógyász magánrendelését 1983. június 27-től újabb ér­tesítésig dr. Gömöri Gábor szülész-nőgyógyász veszi át. Rendelési idő: hétfő 17—18- ig, csütörtök 16—17 óráig. Cím: Békéscsaba, Bartók Bé­la út 13.

Next

/
Oldalképek
Tartalom