Békés Megyei Népújság, 1983. május (38. évfolyam, 102-127. szám)

1983-05-07 / 107. szám

I APRÓHIRDETÉSEK Vennék 10—12 négyzetméter alap- területű faházat. Levélcím: Kri- zsán, Békéscsaba, Tolnai utca 6. B II. 6. _ ____________ U tcai kertes fél ház eladó, azon­nal beköltözhetően. Megtekint­hető egész nap. Békéscsaba, Arany utca 33. UK-s Zsiguli friss műszakival el­adó. Érdeklődni: 16 órától, Ge­rendás, Jókai utca 2._____________ Sürgősen eladó Békéscsaba V., Táncsics utca 25. szám alatti ház 2/3 része. (Szoba, konyha, mel­lékhelyiség + kertrész.) Ugyan­itt ingóságok, ruhaneműk, búto­rok. Érdeklődni: vasárnap 9—15 óráig. Szarvasi kazán központi fűtéshez olcsón eladó. Békéscsaba, Egy­ség utca 114. Két darab 500 négyszögöles bó- numzugi víkendtelek vízparton, kövesúttól 100 méterre azonnal eladó. Érdeklődni: Endrőd, Li­liom utca 16. Háromszobás, összkomfortos, kertes családi ház sürgősen el­adó. Békéscsaba V., Mikszáth utca 30. Érdeklődni: 34. szám alatt. Eredeti Thonet hintaszéket ma­gas áron veszek. Ajánlatokat Thonet” jeligére a békéscsabai lapkiadóba kérek. _____ PB-s 105-ös Skoda, kifogástalan, eladó. Dr. Lehoczky, Battonya, telefon: 16. ___ G arázs Békéscsaba központjá­ban május 15-től kiadó. Címe­ket: ,,500” jeligére a békéscsa­bai lapkiadóba kérerm___________ 72 éves lakóm részére keresek kétszobás, konyhás, fáskamrás, komfort nélküli főbérleti lakást, magas térítéssel. Dr. Jeszenszky- né, Békéscsaba, Lenin út 5. Ház eladó. Békéscsaba, Vajda utca L Eladó Kalocsa szekrénysor, bar­na-fehér színű, 11 darabos, két db rézrugós, mustárszínű angol fotel és két db négyszemélyes, rugós, kihúzható rekamié. Bé­késcsaba, Reök u. 6. Kétszobás, fürdőszobás ház el­adó. Gerla, Kulich Gyula utca 17. Érdeklődni: 16 órától és szombaton.____ __ P J-s Wartburg Limousine vonó­horoggal eladó. Dr. Modor, Bé- késszentandrás, Kazinczy utca 11/B.________________________________ T anya eladó Gerlán, a Kanász- zugban. Villany van. Érdeklőd­ni : Szabó, Békéscsaba, Lázár u. 35. (5 óra után.) ________ C saládi ház eladó, 5600 Békéscsa­ba, Egység utca 126. Érdeklődni: mindennap. Antik ebédlő- és hálószobabútor eladó. Tótkomlós, Mikszáth utca 21. ________ ________ S zabadkígyóson, kastélybejáró­val szemben 300 négyszögöles te­lekkel ház eladó. ___________ S uper Zetor 50-es eladó. Doboz, Rákóczi út 1. szám.______________ E ladom Balatonkenese, Fő utca 61. szám alatt levő háromszobás, komfortos, 190 négyszögöl terü­leten levő függőkertes nyaraló­mat, berendezéssel együtt. Ér­deklődni a helyszínen május 20- ig, majd Szarvas, Petőfi utca 10. Dr. Szilágyi.______________________ U tcai külön bejáratú fél ház el­adó. Érdeklődni: mindennap. Bé­késcsaba, Kisrét 86. (Berényi úton.) _______ H áromszobás, Lencsési úti lakó­telepi lakás (bútorozatlan) hosz- szabb időre kiadó, vállalatnak is. Cím: „Júliustól” jeligén a bé­késcsabai lapkiadóban.___________ M úzeum melletti kétszobás, össz­komfortos lakás kp. + OTP-vel eladó. Békéscsaba, Széchenyi utca 7. IV. 22.____________________ J ó állapotban levő, ID-s Wart­burg 353, elfogadható áron el­adó. (Délutánonként.) Békéscsa­ba, Zsigmond utca 44.___________ Köröstarcsán eladó a Paprévi kertben, faluhoz közel 550 négy­szögöl szőlős-gyümölcsöskert présházzal. Érdeklődni: Vörös Hadsereg út 33. szám alatt. öt darab 165 X 13-as szovjet ra- diál keréktárcsával eladó. Bé­késcsaba, Micsurin utca 5L______ B arkas mikrobusz eladó. Érdek­lődni: Gyulavári, Lengyel Lajos utca 25. ____________________ P L-es Lada 1200-as eladó. Békés­csaba, Vörös Október jít 2/1.__ F ejőgépet keresek megvételre sürgősen. Medgyesegyháza, Batthyány utca 7. (Medovarszki Jánosné.) ______ H árom és fél szobás, OTP-s la­kás készpénz + hitelátvállalás­sal eladó. Békéscsaba, Pásztor utca 31. 1/6. _______ K öröstarcsa, Lenin tér 8. szám alatt családi ház eladó. Érdek­lödni: ugyanott.__________________ H áromszemélyes NSZK túrasá­tor, szovjet sátras utánfutó eladó. Békéscsaba, Degré utca 2/L___ H áz lebontásra 400 négyszögöllel eladó. Társasház építésére is al­kalmas. Békéscsaba, Bessenyei utca 124. Szkif sátras utánfutó eladó. Bé­kés, Szabó Dezső utca 8. Egyedi gázos, OTP-s, kétszobás lakás kp. + OTP-átvállalással eladó. Békéscsaba, Achim ltp. 30. III. em. 16. ____________ P ioneer CT 506 kifogástalan álla­potban eladó. Békéscsaba V., Bercsényi utca 30.________________ E ladó 2 szobás, 120 négyzetmé­teres alapterületű házrész Bé­késcsaba, Gyulai út 41. szám alatt. Érdeklődni: egész nap. (Bejárat a Berzsenyi utca felől, Kukucskáék.)______________________ F iatal hullámos papagájok ol­csón eladók. Újkígyós, Gyulai út 62.______________________________ ö téves hasas tehén, egyéves bor­jú eladó. Mekis Pál, Békéscsa­ba, Fényesi tanya 1258._______ 1 20-as olasz tangóharmonika és egy kisméretű Yamaha orgona eladó. Érdeklődni: 16 óra után. Kétsoprony, Kulich utca 14.__ 2 0 család méh eladó. Szarvas, Damjanich utca 17._______________ Ház 900 négyszögöl, állattartásra és kertészkedésre alkalmas te­lekkel eladó. Békéscsaba V., Vasút sor 3. __________________ H áromhónapos süldők eladók. Békéscsaba, Péki utca 4.________ S kif ML sátras utánfutó eladó. Mezőberény, Mátyás király ut­ca 7/1._____________________________ H étvégi telek eladó az endrődi Templom- és a Harcsászugban. Érdeklődni: Gyomaendrőd, Le­nin u. 206. szám. Ugrin. _______ D almata törzskönyvezett kisku­tyák eladók, Békéscsaba V., Vasút sor 10. (Szegedi vasút mellett.) Érdeklődni: hétköz­nap 17 óra után, más napokon egész nap._______ __ _____ H asznált Trabant motor eladó. Békéscsaba, Rigó utca 6/4. Ér­deklődni^ 17 óra után.__________ 1 ZS II négyszemélyes sátor el­adó, újszerű állapotban. Békés­csaba, Pásztor utca 8. ______ K étszintes társasházat vennék Békéscsabán. Címeket „Lakóte­lepi előnyben” jeligére kérek a lapkiadóba. _ _________ N agyszénás, Béke utca 21. szám alatt, a fürdő mellett, kétszobás, fürdőszobás, kertes családi ház sürgősen eladó.___________________ V állalatoktól, szövetkezetektől, kisiparosoktól bedolgozást, ma­gánszemélyeknél ház körüli munkát vállalok. Jogosítvány van. Ajánlatokat „Műszaki dol­gok előnyben” jeligére a békés­csabai lapkiadóba._____________ E ladó Gerla, Kulich Gyula utca 11. számú telek anyaggal, alap­pal, építési engedéllyel. Érdek­lődni: Békéscsaba, Haán Lajos tér 20. II. 6. (Bede). _____________ E ladó kétszobás, fürdőszobás házrész mellékhelyiségekkel, kis kerttel Békéscsaba III., kér. Lestyán Gy. u. 25. __________ V irágpor, propoliszos méz, méh- termékek termelőnél megrendel­hetők. Kovács Imre 5241 Abád­szalók, Bem út 5.________________ Z M-es Lada 3 éves műszaki vizs­gával újszerű állapotban eladó. Mezőberény, Vésztői út 48/B. IL rendszámú 1200-as Lada eladó vagy elcserélhető 3-4 éves Tra­bant 601 S gépkocsiért. Bácskai, Mezőberény, Hősök u. 8. D/2. Élőhasú koca eladó. Békéscsaba, Kodály utca 10.___________ K étszobás, fürdőszobás utcai fél ház eladó. Békéscsaba, Forgách utca 7.___ _________ E gy^ UE 28-as és egy GAZ 69 Raj eladó. Érdeklődni: Békés II., Andor utca 2. _______ _________ B ékésen, a Nagykertben 300 négyszögöl zártkert eladó. Ér­deklődni: 9 óráig. Békéscsaba, Tolnai utca 8. C. II. 7. Szilágyi Sándorné. __ _____ E gy háromhónapos hasas koca eladó. Békéscsaba, Berzsenyi ut­ca 72.________________________________ K étszobás ház nagy telekkel kö- vesút mellett eladó. Békéscsaba, Kereki sikátor^ _____________ L ada 1500-as megkímélt, eladó. Megtekinthető: szombat, vasár­nap 8-tól, hétköznap 18 órától. Békéscsaba, Tolnai utca 1. I. em. 4. szám._____________________ K ét család részére alkalmas ház eladó. Újkígyós, Széchenyi utca 19._________________________________ B ékéscsabai III. emeleti össz­komfortos tanácsi lakásomat el­cserélném szarvasi hasonlóra. Minden megoldás érdekel. Címe­ket „Nyári csere” jeligére a lap­kiadóba kérek. ________________ Kertes családi ház eladó. Békés­csaba III., Zöldfa utca 19.______ T S 250/l-es motorkerékpár 5000 kilométerrel eladó. Murony, Le­nin^ utca 9. szám alatt._________ N ői Seiko órát vennék magas áron. Címeket: „Seiko” jeligére a békéscsabai lapkiadóba kérek. Keveset használt négyéves Tra­bant eladó. Érdeklődni: Ambróz­iáivá, Hunyadi utca 5. Tízhónapos york kan eladó. Bé­késcsaba, Tessedik utca 45. Kétszobás, összkomfortos ház el­adó. Újkígyós, öreg utca 28. szám alatt, melléképületekkel, 1100 négyszögöl földdel. Érdek­lődni: Újkígyós, öreg utca 33. szám alatt. IF frsz. Wartburg-karosszéria-al- katrészek eladók. Békéscsaba, Rákóczi utca 17. Simson Schwalbe és Babetta el­adó. Hétköznap délután 4-től. Szabadkígyós, Lenin út 78/1. F—1 naposcsibe február elejétől május végéig minden szerdán és szombaton kapható, illetve meg­rendelhető. Szállítás megoldható. Szász Tibor 4002. Debrecen, Pf. 3807. Telefon: 15-743, 16-511. Szabadkígyós, Lenin út 4. szám alatt kertes ház eladó. Érdeklőd- nU Szabadkígyós, Lenin út 51/1. Kétszobás szövetkezeti lakás 320 ezer kp + 180 ezer OTP-vel el­adó. Békéscsaba, Kazinczy utca 2. VIII. 33. Érdeklődni: szombat, vasárnap egész nap, hétköznap 17 óra után. Eladó Gyula, Sánc utca 19. szám alatti ház. Érdeklődni: a 24. szám alatt. ötéves nyolchónapos hasas te­hén és egyéves üszőborjú eladó. Mekis Pálnál, Fényes, Tanya 1258. szám. Békéscsaba, Szabolcs utcai tár- sasházhoz társakat keresünk. „Négylakásos” jeligére a békés- csabai hirdetőbe. Dinnyepalánta nagyobb mennyi­ségben is eladó. Kamut, Lenin utca 23. Udvari fél ház nagy kerttel el­adó. Békéscsaba V., Wagner ut- ca 73. Júniusi beköltözéssel Orosházán OTP-s lakás eladó „300 ezer kp 4- OTP-átvállalással” jeligére az orosházi hirdetőbe. Gyulán, a Várfürdő közelében, háromszobás, komfortos családi ház eladó. Galamb u. 33. szám alatt. Bejárni a Vár utcáról le­het. PX-es Trabant és 600-as új to- jatóketrec eladó. Gyula, Hajnal utca 46. ' PA-frsz. Wartburg 353-as sze- mélygépkocsi eladó. Tótkomlós, Békéssámsoni utca 5. Tanya eladó sürgősen, kövesút mellett, Nagyszénás—Kondoros között. Érdeklődni: Gádoros, Rá­kóczi^ utca 21. Orosháza központjában magán- orvosi rendelőnek alkalmas he­lyiséget bérelnék ez év második felétől. Ajánlatokat „Belgyó­gyász” jeligére az orosházi hir­detőbe kérek. Eladó jó állapotban levő M 21-es Volga. Orosháza, Nagyhegyi u. 76. ____ K étszobás, összkomfortos lakás eladó készpénzért Orosháza köz- pontjában. Huba utca 11. IV/13. Eladó Orosháza, Hold utca 32. számú kertes ház beköltözhető­en. Eladó Orosháza, Páva utca 2(L számú kertes családi ház, azon- nal beköltözhetően. Törzskönyvezett bernáthegyi kölykök eladók Nagymágocs, Árpád utca 56. UM frsz. fehér Trabant sürgő­sen eladó. Érdeklődni: Szilágyi, Orosháza, Birkás-lakótelep 7/B. Hétköznap 17 órától, hétvégén egész nap. Eladó Orosházán 800 négyszögöl telek. Nem beépíthető. Érdek­lődni : Orosháza, Nádor utca 24. szám. 17 óra után. Eladó sürgősen, olcsón Oroshá- za, Tass utca 14/B IV/13. számú 2 1/2 szobás lakás kp + OTP­átvállalással. Gyula-Újváriban, Kodály utca 1. számú kétszobás családi új ház sürgősen eladó. Ugyanott be­építhető telek is eladó. Érdek- lődni: ugyanott, egész nap. 1000 férőhelyes „Delta” gyárt­mányú fém tojatóketrec eladó. Tótkomlós, Érparti sor 8/A. Te­lefon : 445. Bérelnék presszó kialakítására alkalmas helyen a megyében házat, vagy esetleg tanyát. Ajánlatokat: „ötéves szerződés” jeligére a békéscsabai lapkiadó- ba kérem. PJ-s Wartburg Limousine vonó­horoggal eladó. Dr. Modor, Bé- késszentandrás, Kazinczy utca 11/B, Nyolchónapos hasas üsző eladó. Újkígyós, Petőfi utca 115. Tizenhét NB-méhcsalád akácra felkészítve eladó. Szeghalom, Le­nin út 60. Polski Fiat 126-os 57 ezerért el­adó. Békéscsaba, Gábor Áron utca 5. Békéscsaba VII., Fő út 33. szá- mú ház eladó. Két család részére is alkalmas kertes családi ház nagy telek­kel eladó Békéscsaba, Bessenyei utca 103. szám. Érdeklődni: szombat és vasárnap 10—16 órá­ig­__________________________________ Z D-s Trabant jó állapotban el­adó. Békéscsaba, Sas u. 5. Előnyös feltételekkel eladó Bé­kés, Karacs Teréz utca 3. A II/5. lakás garázzsal. Érdeklődni: va­sárnap. 400-as kombinált gyalugép ol­csón eladó. Szarvas, Kis utca 1. Választási malacok eladók. Bé­késcsaba, Munkás utca 2/2. Fűkasza (Ujjas) eladó. Báthori László, Körösladány, Gátőrház 2. Egy darab ujjas fűkasza eladó. Fábián László, Köröstarcsa, kül­terület 81. Baromfineveléshez értő nyugdí^ jas gondozót keresek egész na­pos elfoglaltsággal. Telefon: 28-982, este. Egy ló után való gumis kocsi és egy fejős kecske két gidával eladó. Békés, Bethlen utca 2. Fehér Lada 1200-as új állapot­ban eladó. Dr. Komár. Főisko­la, Szarvas. Eladó Békéscsaba, Jókai utca 67. alatti 2x3 szobás (leválaszt­ható) új, nagy családi ház, or­vosi rendelőnek vagy közületnek is alkalmas. UE 28-as kis Dutra pótkocsival, ekével, vizsgára előkészítve és öt darab diagonál Zsiguli- kül­ső gumi, 5000 kilométert futott, eladó. Nagy P. László, Körösla- dány, Vörös Hadsereg út 49. Négylakásos, kertes^ társasház- ban háromszobás, összkomfortos öröklakás eladó. Békéscsaba VII. (Mezőmegyer), Fő utca 5/D. Érdeklődni: Géring, szombat, va­sárnap. Eladó AB 0072 típusú betonke­verő gép (gyári, új) és egy ke­veset használt Babetta. Kamut, Petőfi út 36. Wartburg Limousine újszerű, el­adó. Makoviczki, Békés, Révai utca 28. Telefon: nappal 41-375. Jó állapotban levő Zetor, K—25- ös eladó. Szeghalom, Kossuth utca 29. Félkész ház eladó. Békéscsaba, Majakovszkij utca 8. Érdeklődni: a helyszínen és Sallai utca 64. alatt. Eladó sürgősen bukóüst és egy elektromos libatömő. Sarkad, Arany János út 7/A. (Papp.) Kazán eladó. Békéscsaba, Pozso- nyi utca 38. Gázfűtéses, kertes családi ház és 1200-as Zsiguli eladó. Békés­csaba, Táncsics utca 78/1. Városközpontban 6 helyiségből álló kertes házrész eladó. Ar: 280 ezer. Békéscsaba, Latinka ut­ca 4. Iseki 2 japán motoros kapa el­adó. Békéscsaba, Kulich-ltp. 25. „C” I. em. 4. (mindennap). 3/6-od udvari házrész (mely két családnak is megfelelő) szarvasi­ért elcserélhető, vagy eladó. Bé­késcsaba, Thurzó utca 19. Ti- már György. Balatonfüzfőn 200 négyszögöl te­lek eladó a Felsőmáma dűlőben. Érdeklődni: Illésné, Békéscsaba, Fövenyes utca 2. IV/12. 2g-s Trabant Limousine kevés kilométerrel eladó. Békéscsaba, Sebes György utca 22. Hálószobabútor, konyhabútor, sezlon és mosógép eladó. Bé­késcsaba, __Sallai utca 64. A zonnal beköltözhető utcai fél ház sürgősen eladó. Békéscsa­ba, Mikszáth utca 1. Érdeklőd- ni: Orosházi út 27. Műszaki vizsgázott CM-es Tra­bant és 850-es Fiat eladó. Bé­késcsaba VI.. Körgát sor 15. Zártkertben, vízparton, Sikkony 1596. számú tanya 2000 négy­szögöl földterülettel eladó, meg­osztva is. Villany van. Érdek­lődni: Pataki Mihály, Sikkony 1588. Nagy teljesítményű centrifugális szivattyú eladó. Szabadkígyós, Munkácsy Mihály utca 25. Eladó új ház, padlástér-beépíté- ses, 125 köbcentiméteres MZ mo­torkerékpár, 350 köbcentiméteres négyütemű Viktória motorkerék­pár. Érdeklődni: egész nap. Orosháza, Teréz utca 30/A. Bir- kás. Keresem érettségi találkozó ügyében Dénes Magdolnát, aki 1941-ben Hódmezővásárhelyen volt IV. polgári iskolás. Mucsi Imre, 6782 Mórahalom, Felszaba­dulás utca 57. Keresek megvételre német ju­hász betanított vagy betanítható kutyát (rokkantkocsihoz). Aján­latokat: Orosháza, Budai Nagy Antal u. 18. szám alá kérek. IY frsz. 1200-as Zsiguli eladó. Szentetornya, Lachner György utca 10. Pusztaföldváron, Táncsics utca 18. szám alatti sarki és Kossuth utca 33. számú üres, beépíthető porta eladó. Érdeklődni: Pusz­taföldvár, Jókai utca 11. Volt trafikban. PM-es frsz. 1200-as Lada eladó. Gyula, Hajnal utca 27. Megte­kinthető 17 órától. Eladó vagy elcserélhető Oroshá­za, Balassa Pál utca 22/A. szá­mú kertes családi ház. Érdek­lődni : délután 5 órától. Nagyér, Damjanich utca 9. szá­mú ház eladó. Érdeklődni: Rá­kóczi utca 39. _____ K étszintes, ötszobás családi ház eladó. Elek, Hősök útja 2. IH frsz. S—100-as Skoda eladó. Érdeklődni lehet: Sarkad, Cu­korgyár 25. Szekeres Lajos. UX frsz. Trabant eladó. Gyula, Budapest krt. 35. II/8. IG-s 1900-as Opel Record, után­futó, betonkeverő és egy 125-ös MZ motorkerékpár eladók. Gyu­la, Budai N. Antal utca 15. Szoba-konyhás kertes kis ház eladó. Békéscsaba VII., Fő utca 6. (Mezőmegyer). PM-es 1500-as fehér Lada 31 ezer kilométerrel, megkímélt ál­lapotban eladó. Tóth Miklós, Kevermes, Lenin út 13. Kétszobás, telefonos lakás kp + OTP-átvállalással eladó. Békés­csaba, Fövenyes út 16. IV. 14. Telefon: 22-113. (17 órától.) Eladó kétszobás, konyhás csa­ládi ház melléképülettel, 300 négyszögöl telekkel. Köröstar­csa, Martinovics u. 21. Érdek­lődni : a helyszínen szombat, va­sárnap. Irányár 120 ezer forint. 200 négyszögöl Körös-parti telek épülettel Békésszentandráson el­adó. Villany, betonút van. Ér­deklődni: munkanapokon. Bé­késszentandrás 41. telefonon, Borgulyáné. Munkaszüneti na­pokon : Szarvas, Deák F. u. 55/1. Tíz köbméteres olajtartály el­adó. Békéscsaba, Bezerédi utca 6. (Tóth György.) ______________ L égkompresszor tartállyal, 10 atm. nyomásig, motor nélkül és egy Simson Star motorkerékpár eladó. Békéscsaba, IV. kér., Sa­lamon u. 3. Beköltözhető 2x2 szobás köz­művesített lakás mellékhelyisé­gekkel és garázsokkal eladók. Érdeklődni: Békéscsaba, VI. kér., Thurzó u. 36. sz. alatt, Kisséknél és Hajduéknál lehet. Fél ház eladó nagy telekkel. Bé­késcsabái., Batthyány u. 12. Családi házat vennénk vagy há­rom szoba, étkezősért cserélnénk Békéscsabán. „II. emelet” jel- igére a békéscsabai lapkiadóba. Debreceni garzont adnék sze­mélygépkocsi-használatért. „Meg­egyezünk” jeligére a békéscsa­bai lapkiadóba. Budapesti, belvárosi, telefonos, 58 négyzetméteres összkomfortos tanácsi + gyulai lakótelepi 68 négyzetméteres, összkomfortos tanácsi lakásért keresek Gyulán kertes házat vagy nagyméretű tanácsi lakást. Dr. Svékus Gyu­la, Budapest körút 58. I. 4. Jó állapotban levő, műszaki vizsgával rendelkező IKARUS 211 TÍPUSÜ, 30 fő befogadó képességű AUTÓBUSZ, valamint egy sérült, rendszám nélküli ROBUR LO 3000 autóbusz eladó. Érdeklődni: Haltenyésztési Kutató Intézet, Szarvas, telefon: 183, 150-es mellék. A Munkácsy Mgtsz „Körös” Ipari Szolgáltató Szakcsoportja rövid határidővel vállal: — tetőszigetelő munkát bitumenes (AKVABIT-ÜF) nehézlemezzel — épületbádogos munkát — vagyonvédelmi hálózat szerelést — jelzőberendezések telepítését — villanymotor­tekercselést. Megrendelhető: 5701 Gyula, Siórét 2. A békési FONTEX Háziipari Szövetkezet FELVESZ GÉPI VARRÓNŐKET, továbbá fűzbútorgyártásban jártas FÉRFI MUNKAERŐKET. Jelentkezni lehet a szövetkezet munkaügyi vezetőjénél. BUDAPESTI MUNKAHELYEINKRE FELVESZÜNK villanyszerelőket, víz- és gázvezeték­szerelőket, központifűtés- szerelőket, szerkezeti lakatosokat, kőműveseket, hőszigetelőket, mázolókat, valamint a felsorolt szakmákba betanított és segédmunkásokat (nyugdíjasokat is). Modern munkásszállásunkon, háromágyas szobákban kényelmes elhelyezés, naponta kétszer meleg étkezés, illetve térítés. Naponta 30 Ft különélési pótlék, menetjegytérítés. Szakmai képzésre és továbbképzésre lehetőség van. Jelentkezni lehet: Fővárosi Szerelőipari Vállalat, Budapest IX., Koppány u. S—11. Telefon: 336-560, 83-as mellék. Köszönetnyilvánítás Fájó szívvel mondunk köszönetét mindazoknak a rokonoknak, barátok­nak, szomszédoknak és ismerősöknek, akik sze­retett feleségem, édes­anyánk, anyósunk, nagy­mamánk, MATVON MIHALYNE szül.: Zahorán Mária temetésén megjelentek, sírjára koszorút és virá­got helyeztek, s ezzel is fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek. A gyászoló család Kiültetésre alkalmas Szigetcsépi dinnyepalánta eladó Haladás Mgtsz Medgyesegyháza A Békés megyei Tanácsi Tervező Vállalat (Békéscsaba, Gyulai u. 1.) gépésztechnikust keres szerkesztői munkakörbe azonnali belépéssel. A szeghalmi Puszta csárda SZAKACSFELVETELT HIRDET állandó munkaviszonyra. Jó kereseti lehetőség, elhelyezést biztosítunk. Jelentkezés az üzletvezetőnél levélben vagy személyesen. Puszta csárda, 5520 Szeghalom, 47. sz. főút 76. km A sarkadkeresztúri Egyetértés Mgtsz FELVESZ kőműves, villanyszerelő és vízvezeték-szerelő szakmunkásokat. Jelentkezés a műszakvezetőnél. A Mezőhegy esi Mezőgazdasági Kombinát pósteleki Mókus csárdájába felvételre keres népi zenekart Jelentkezni lehet a Mókus csárda üzletvezetőjénél. Görögdinnye­palánta NAGYOBB TÉTELBEN IS KAPHATÓ. Fajtája: SZIGETCSÉPI F 1. Körösmenti Mgtsz Vésztő FELHÍVÁS! A békéscsabai Városi Ta­nács V. B. igazgatási osztá­lya felhívja a lakásigénylők figyelmét, hogy a lakás­igényléseket 1983. június 30- ig meg kell újítani. Ezért aki nem újította meg lakásigény­lését, vagy lakáscsere-igény­lését, jelenjen meg a lakás­hivatalban, kedd, szerda, pénteki napokon 8 órától 16 óráig. A 42. SZÚR n NÉPSTADIONOM, május 39-én, vasárnap délelőtt 10 órakor. Jegyek válthatók a Népszínház szervezési osztályán: Budapest VII., Asbóth u. 24., a Színházak Központi Jegyirodájában, valamint az üzemi közönségszervezőknél. AZ ALFÖLDI KŐOLAJIPARI GÉPGYÁR (5900 Orosháza, Bajcsy-Zs. u. 41.) azonnali belépéssel felvesz BERUHÁZÁSI előadó munkakörbe középfokú magasépítő végzettséggel és 5 éves gyakorlattal rendelkező ÉPÍTÉSZ szakembert. Jelentkezni lehet a gyár személyzeti vezetőjénél.

Next

/
Oldalképek
Tartalom