Békés Megyei Népújság, 1982. november (37. évfolyam, 257-281. szám)

1982-11-20 / 273. szám

NÉPÚJSÁG o 1982. november 20., szombat Keresztrejtvény A gyalogosok legfőbb hibája a közúti közlekedésben Beküldendő: vízszintes 2*. füg­gőleges 11.. 29. Vízszintes: 2. Zárt betűk: Y. -T. 12. Kis csirke. 14. Etet végei. 15. 'Pest melletti helyiség. 17. Eltulaj donit. 18. Rába . . . 19. Ostor eleje. 20. Kapor vége. 21. Tálban i van. 22. Téma közepe, 23. Micsodám? 25'. Ruhátlan női kép. 26. Magas iskola. 27. Rila egynemű betűi. 28. Tea betűi keverve. 29. Kígyófal, névelő­vel. 30. Azonos betűk. 32. Étlap egyik része. 33. Fékezés vége. 34. Ezen a napon. 35. Folyó. 38. Megszólítás. 39. Fejfedő. 41. Lo­pakodik. 44. Kiszór páros be­tűi. 45. Strázsa. 46. Most. 48. Nem ül. 49. Balatoni üdülő. 51. Alak egyik része. 53. Film. 54. Ilyen .ember js van (névelővel). 50. Bot is van ilyen. 58. Női név. 00. Káté fele. 01. Átló egynemű betűi. 62. Porciót, adagot. 04. E fotó. 05. Erre fele. 66. La­kat része. 67. Kerek szám. 69. Lamé része. 70. Egészségnevelé­si osztály. 71. Kötőszó. 72. Víz­szabályozó. Függőleges: 1. Savanyúsághoz kell. 2. Nem sötét. 3. Tavaszi virág. 4. Munka . . . (ékezet nél- 4vül). 5. Átrak. 0. Szerkezet vé­ge. 7. A görögök szerint oszt­hatatlan. 8. Leválik. 9. A. R. ,S. 10. Énei egynemű' betűi. 11. Zárt betűk: H. ' E. L. S. 13. Esel egynemű betűi. 16. Ren­geteget. 24. Jegyez. 25. Éta be­tűi. 29. Zárt betűk: T. E. 31. Mutatószó. 34. Ezt tenné a só­sav. ha kiömlene. 35. Régen így hívták a földmunkást. 30. En­ném egyik része. 37. Karó egy­nemű betűig 39. Sivatag. 40‘. Ke­mény darab. 42. Női név. 43. Injekcióz. 44. Szomjat olthatja. 49. Taft közepe. 50. ... Mon­tand (énekes, színész). 52. Va­kít egyik része. 55. Borfajta. 57. Elöl. 59. Rágja. 60. Téma. 63. Ilyen csiga is van. 64. Női be­cenév. 07. Leves része. 68. Bele közepe. . *• Beküldési határidő: 1982. november 3Ö. Megfejtéseket csak levelezőlapon fogadunk el, amelyeket ezúttal nem a szer­kesztőségbe, hanem a Békés megyei Közbiztonsági Tanács — Békéscsaba, Bartók Béla u. 1—3. — címére kell bekül­deni. A helyes megfejtők között tíz darab könyvet sorso­lunk ki, amelyet postán kapnak meg. Lapunk november 6-j számában megjelent „November 7.” című rejtvény helyes megfejtése: Október míg érted — Özönnyi vér folyt — Eggyé forrt benned valamennyi nép. Nyertesek: Sipter Mihályné, Békéssámson; Csibor István- né. Békés; Hőgye Katalin, Szeghalom: Mison Arnold, Szom­bathely; FiitV»»1 József. Vésztő; Biró Kálmánná. Orosháza. Divat 1983 tavaszára, nyarára Képeink az MDI bemutató­járól készültek: Nyers-fehér Chanell-kosz- tüm sötétkék pántozással. Tavaszi sportos jellegét fo­kozza, hogy nadrággal ké­szült. Anyag: Magyar Posz­tógyár. Tervező: Erhardt Magda Milyen lesz 1983 divatja? — erről számolt be a Ma­gyar Divat Intézet bemuta­tója. A modellek tanúsága szerint tavasszal, nyáron is­mét többféle stílusban pom­pázhatnak a nők. Az ele­gáns, avantgarde stílusú öl­tözékek . jellemzői a finom anyagok, a fiatalos, merész, szélsőséges formák, világos, pasztellszínekben. A falusi romantika sok fodorral, csipkével, bő szoknyával je­lenik meg. A keleti hatások pompás, élénk színekkel, arany-ezüst kiegészítőkkel, nehéz selymekkel vannak je­len. Színekben a színesség, de nem a tarkaság dominál. A sötét színcsoportok a fenyő- zöldet, a pompeji vöröst, á párizsi kéket, sienai barnát, a füstszurkét, á püspöklilát és a feketét vonultatják fel. Középtónusok a rezedazöld, az égkék, a málna, a karot- ta, a világos korall, a ka­millasárga. A pasztellszínek: a vanília-, az ezüstszürke, a púderrózsaszín, a világoskék. Fiataloknak tervezett nyári, sportos összeállítások: csíkos lenvászonból készült melles nadrág pamuttrikóval és jel­legzetesen széles csíkos, frot­tírkabáttal kiegészített bugy- gyos térdnadrág. Kényelmes saru, illetve balerinacipő te­szi kényelmessé. Anyag: Len­fonó- és Szövőipari Vállalat, KISTEXT, HÓDIKÖT. Ter­vező: Gombár Olga a halványorgona és a tejka­ramella árnyalatokat ölelik fel. A stílusok, formák termé­szetesen keverednek. A kabátok tavásszal klasz- szikusan elegánsak lesznek. Kellékeiben, anyagaiban újul meg a kabát-, kosztümdivat. A pasztellszínű öltözékekhez sötét harisnyát ajánlanak új­donságul a divattervezők. A sportos öltözékek a víz­parti és szárazföldi sportok­hoz kötődnek — puha, ru­galmas, olykor vízhatlan anyagokból kényelmes, bő, jó mozgást biztosító formákkal. A nosztalgia — színben, anyagban, formában egy­aránt a falusi romantika fe­lé fordul. Konyharuhakoc­kás, konyhadíszmintás anya­gok fodrokkal, csipkékkel a nőknek, a férfiaknak a fa­lusi legények öltözéke a min­ta.­Vízhatlan, kent anyagból ké­szült, lezser, nagy bőséggel készült sportoverall. Az olív- zökl overallt merész ferde csíkbcállítás díszíti narancs­kék színben. Anyag: BUDA- PRINT. Tervezte: Gembár Olga A természetes anyagok di­vatjában előtérbe került* a len, a tiszta gyapjú, a se­lyem, a pamut. A divatos megjelenés az alapanyagok­tól függ. Sok az egyszínű szövet, a klasszikus minta, a pepita, a csíkos, az eszterhá- zi kockás. A nyári viseletek- hez geometrikus minták, a vidéki stílushoz az apró mintázatok, virágmotívumok. Ami a formák változását illeti — újból rövidülnek a szoknyák. S noha a rövid, térd feletti hosszúság domi­nál. a bokáig érő szoknyák is ugyanolyan divatosak. 1983-ban ismét előtérbe ke­rül a játék a hosszakkal. A vállvonalak újból hangsú­lyozónak, az övék lazán csí­pőre ejtettek, vagy szorosan derékba fűzőitek. Fontosak a részletek: a matrózgallérok, a Chanell- kosztümök, a félkötények, az egymásra öltött blúzok, mel­lények. a kantáros nadrágok, a nagyapaingek, a fehér gal­léros ruhák, a madeirabeté- tek. K. M. Új diétás konzervek Bulgáriában A Bolgár Konzervipari Kutató Intézet és a Bolgár Táplálkozástudományi In­tézet kutatói tizenkét új, al- mapektinnel gazdagított élel­miszeri kísérleteztek ki. Az új élelmiszerek jól vizsgáz­tak a klinikai tesztelés so­rán. A sárgabarackból, sárgaré­pából.. birsalmából. almá­ból, körtéből, tökből, ősziba­rackból álló, csekély cukor- tartalmú gyümölcspürék és italok kicsépelt gabonamag­vak, aszkorbin- és citromsav hozzáadásával készültek. Az új cikkeket, amelyeket elsősorban az anyagcsereza­varokban szenvedőknek ajánlanak az orvosok, szí­vesen fogadták a betegek. Fogyasztásuk jó hatással van a kezdődő érelmeszese­désre, a krónikus és akut bél-, epe- és májbetegségek megelőzésére, továbbá a szív- infarktuson átesett betegek közérzetére. Az aszenovgradi Brigada és a pervomaji Partizanin konzervgyár rövidesen meg­kezdi az almapektínes diétás készítmények tömeges gyár­tását. (BUDAPRESS—SO­FIAPRfSS) Humor — Kibírhatatlan a kislá­nyom — panaszkodik Jaros­lava asszony egy társaság­ban, ahol gyereknevelésről beszélgetnek. — Már min­dent megpróbáltam, de sem­mi nem segít. . . — Miért nem keres neki egy rendes mamát? — kér­dezi valaki. * * * — Mindent rövidre kérek — mondja a vendég a bor­bélynál. — Hogyhogy mindent? — A hajamat is, a szöve­get is ... * * — Doktor úr, engem kü­lönleges balszerencse üldöz... — panaszkodik a páciens a pszichiáternek. — És ez miben nyilvánul meg? — Nálam a hét szűk esz­tendő nyolc, sőt néha kilenc évig is eltart! * * * — Ezek az alkatrészek egyáltalán nem a maga autó­jába valók! — mondja a sze­relő. — Az lehetséges, hiszen a kereszteződésnél hárman üt­köztünk össze ... * * * — Eltűnhet teljesen az anyag? — Igen, tanár úr, ha el­lopja valaki. * * + — Kint remek idő van, és te mégis a parkettával va­cakolsz! — mondja Tarbik úr a feleségének. — Ahe­lyett, hogy a parkettát kefé­led, kimehetnél a levegőre, és lemoshatnád az autót! * * * — Maga valóban férjhez megy az albérlőjéhez? — Igen. Már annyi pénz­zel tartozik nekem, hogy ab­ból ketten is kényelmesen megélhetünk. * * * — Hova mész? — Ide a sarokra, a bank­ba. ' — Folyószámlád van? — Nem. Revolverem. * * * — Melyiket akarod? — kérdezi az egyik vadász, mi­közben megcéloz három re­pülő vadkacsát. — Amelyik leesik — mond­ja a másik. * * * — Miben különböznek a tengeri halak a mieinktől? — Abban, tanító néni, hogy nagyon mesúze vannak tö­lünk. .. * * * — Nem kellene már végre fület mosnod, kisfiam? — Minek? Még egészen jól hallok! * * * — Láttam a férjét a stran­don, egy klassz szőke nővél ment karonfogva. — Hát aztán? Mit vár egy korabeli férfitól? Talán kis vödörrel meg lapáttal mász­káljon? Mai műsor KOSSUTH RÁDIÓ 8.30: Családi tükör. 9.01): A Föld. ameíyen élünk. 9.15: Színes népi muzsika. 10.05: Szombati találkozás. 11.15: Dixielanfelvételek. 11.33: A magyar népdal hete. 12.30: Déli zeneparádé. 13.25: Orvosi . tanácsok, (ism.) 13.30: Közgazdasági szabályozás — Vállalati érdekeltség. 14.15: Zenei anyanyelvűnk. 14.25: Magyarán szólva . . . 14.40: Irodalmi Figyelő. 16.00: 168 óra. 17.30: A magyar népdal hete. 18.05: Verdi: Nabucco. 18.45: A szülőföld muzsikája. 19.30: Kiss Manyi és Gőzön Gyula felvételeiből. 19.48: Világszínház — G. B. Shaw;: Pygmalion. 23.07: A Bartók vonósnégyes játszik. 0.10: Melódiakoktél. PETŐFI RÁDIÓ 8.05: Szabad szél. 9.00: Buda Bélának hívják — foglalkozása: pszichiáter. 9.30: Hogy tetszik lenni? 11.35: Indulók, táncok. 12.00: Jó ebédhez szól a nóta. 13.03: A nagy dobás. 14.00: Magunkat ajánljuk. 15.35: Vízilabda. 16.30: Piaci dámák. 17.00: Közvetítés a Rába ETO— Vasas bajnoki labdarúgó- mérkőzésről. 17.45: Slágerek mindenkinek. 18.35: Szombat esti randevú. 19.30: A magyar népdal hete. 20.35: Sporthírek. 20.40: Mary Poppins. 21.00: Sport, ritmus, zene. (ism.) 22.00: Töltsön egy órát kedven­ceivel. 23.15: Bemutatjuk' Mike Mainieri 1981-ben megjelent dzsessz- lemezét. III. MŰSOR 7.00: A szolnoki stúdió román nyelvű műsora. 7.30: A miskolci körzeti stúdió szlovák nyelvű műsora. 8.11: Hándel-orgonahangverse- nvek. 9.27: Epizódok a magyarorszá­gi operajátszás történeté­ből. 10.25: Slágerlista, (ism.) 11.05: Hangfelvételek — felsőfo­kon. 12.28: Slágerek Párizsból. 13.07: Lemezbörze helyett. 14.00: Zenekari operarészletek. 14.45: A magyar népdal hete. 15.15: Rádiószinház. Nem aka­rok csendben meghalni. 16.00: A Magyar Rádió és Tele­vízió énekkarának hang­versenye. Kb. 17.40: Dzsesszfelvételeinkböl. 18.00: Kritikusok fóruma, (ism.) 18.10: A folklór szerepe a kor­társ zenében. 19.05: Tip-top parádé. 19.35: Kapcsoljuk a Zeneakadé­mia nagytermét. Kb. 21.50: Szimfonikus tárcok. 22.24: Az aranyszamár. 23.00: Olasz dalok. SZOLNOKI STÚDIÓ 7.00: Román nyelvű műsor. Szerkesztő: Fretyán Ist­ván. 7.30: Kellemes hétvégét! Szer­kesztő: Cseh Éva. (A tar­talomból: Műsorismerte­tés — Hírek — Piaci szemle — Miről írnak az alföldi napilapok? — Filmlevél.) 8.00: Heti esemény-összefoglaló, 8.30: Ritmusrodeó. ((ism.) 9.00: Alföldi kaleidoszkóp. 9.30: örökzöld melódiák. 9.45: Bács-kun napló. Vezeti: Halász Ferenc. 9.50: James Last zenekara ját­szik. 10.00: Hírek. 10.05: Ki megy ma népművelő­nek? Riporter: Váczi Sza-* bó Márta. 10.20: Táncházi muzsika. 10.26—10.30: Müsorelőzetes. TV, BUDAPEST. I. MŰSOR 8.00: Tévétorna, (ism.) 8.05: Iskolatévé. Világnézet. 8.40: Unser Bildschirm — A mi képernyőnk, (ism.. f.-f.) 9.00: Mese. mese. mátka. 1. Csi­gaház. ajtóval. (ism.) 2. Kandúrka és a tévé. 3. Hetedhét országon túl. (ism.) 9.25: Gyerekek a házban, (ism.) 9.55: Liszt Ferenc. Tévéfilmso­rozat. (ism.) 10.45: ízlések és pofonok, (ism.) 11.30:6 A fele sem igaz! (ism.. f.-f.) 14.00: Bélyegvilág. 14.10: Pályán maradni, (f.-f.) 15.10: Üj idők új dalai. Babits Mihály, (ism.. f.-f.) 15.40: Hírek, (f.-f.) ,15.45: Reklám, (f.-f.) 15.55: Rába ETO—Vasas bajno­ki labdarúgó-mérkőzés. A szünetben: Reklám, (f.-f.) •17.45: Fotográfia. 18.15: Teleráma. (f.-f.) 18.55: Reklám, (f.-f.) 19.10: Tévétorna. 19.15: Esti mese. 19.30: Tv-híradó. 20.00: Vers — mindenkinek. 20.05: A cirkusz új csillagai. Francia film. 21.00: Egy Fényes-est. összeál­lítás a zeneszerző szüle­tésnapja alkalmából. 22.05: Tv-hiradó 3. 22.15: Antonioni-sorozat. A kiál­tás. Olasz film. (f.-f.) II. MŰSOR 14.25: Iskolatévé. Beszéljünk oro­szul. 14.45: Angol nyelv. 15.00: Francia nyelv. 15.20: Főiskolások. 16.20: Kék fény. (ism.. f.-f.) 17.30: Üj egymillió fontos hang­jegy. 17.45: Színészmúzeum. Latabár Kálmán, (ism.. f.-f.) . 19.30: Tv-híradó. 20.00: Vers — mindenkinek. 20.05: Bartók: A csodálatos man­darin. 20.35: Tv-híradó 2. 20.55: Latin-Amerikában írták: Eltűnt' idő tengere. NSZK tévéfilm. BUKAREST 11.20: Egy ország hangja. 11.35: Román tájakon. 12.00: Zenés óra. 13.00: Hét végén. 18.35: A hét külpolitikai esemé­nyei. 18.50: A legkisebebeknek. 19.00: Tv-híradó. 19.20: Üzenet a jövőbe. 20.00: Hét végi szórakoztató' mű­sor. 22.45: Tv-híradó. BELGRAD. I. MŰSOR 9.00: Tv-naptár. 9.10: Válogatás a Művelődési műsor adásaiból. 10.00: Hírek. 10.05: A romantika a klassziciz­mus ellen. 13.25: Jugoszláv labdarugó-baj­nokság: Rijeka—Zeljezni­car. 14.15: Reklám. 15.15: Kis koncert. 15.30: Jugoszláv kézilabda-baj­nokság: Kolinska Slovan— Crvena Zvezda. 16.50: Tv-napló. 17.30: Hírek. 17.35: Tv-naptár. 17.45: Kritikus pont. 18.15: Kis koncert. 18.30: A természettel élni. 19.15: Rajzfilm. 19.21 : Reklám. 19.27: Ma este. 19.30: Tv-napló. 19.5.5: Reklám. 20.00: Menettérti jegy. 21.40: Reklám. 21.45: Tv-napló. 22.00: Éjszakai- zseb. 23.30: Hírek. II. MŰSOR 16.25: Idő és pihenés. 16.40: Hagyj békén. 17.40: Kapelai tüzek, (ism.) 19.00: Népi muzsika. 19.27: Ma este. 19.30: Tv-napló. 19.55: Reklám. 20.00: Zenés színpad. 20.30: Forradalmár írók. 21.05: Hírek. 21.10: Ember és idő. 21.40: Sportszombat. 22.00: Hagyaték a jövőnek. SZÍNHÁZ 1982. november 20-án, szomba­ton 15 órakor Békéscsabán: GYALOG CSILLAG Bérletszünet 19 órakor Békéscsabán: JÁNOS VITÉZ Bérketszünet 19 órakor Mező béré ny ben: KÖRTÁNC 1982. november 23-án, kedden 15 órakor Békéscsabán: GYALOGCSILLAG Hófehérke-bérlet 19 órakor Békéscsabán: SZÉP VOLT, FIÜK! Déryné-bérlet 19 órakor Békéscsabán: PRÓBAKŐ Bérletszünet (Klubszínház) MOZI Békési Bástya: 4 órakor: A fe­kete paripa. 6 és 8 órakor: Egy zseni, két haver, egy balek. Bé­késcsabai Szabadság: de. 10 óra­kor: Elvis Presley, fél 4 óra­kor: Filmklub. 6 és 8 órakor: Elvis Presley. Békéscsabai Terv: fél 6 órakor: Ben Hur L. II. rész. Gyulai Erkel: fél 6 órakor: Fehérlófia. fél 8 1 órakor: Adj. amit adhatsz. Gyulai Petőfi: 3 órakor: Őszi maraton, 5 és 7 órakor: Bronco Billy. Orosházi Partizán: fél 4 órakor: A hóhér testvére, fél 6 és fél 8 órakor: Kilenctől ötig.

Next

/
Oldalképek
Tartalom