Békés Megyei Népújság, 1980. február (35. évfolyam, 26-50. szám)

1980-02-22 / 44. szám

o NÉPÚJSÁG 1980. február 22,, péntek Olimniai híradó zónő 20. öt nap­pal ugyan utána, de kellemesen ünnepelte Björg Éva Jensen nor­vég gyors- korcsolyá- születésnapját: 6 szerezte Norvégia első Lake Placid-i bajnoki címét, egy­ben három szovjet és két holland olimpiai győzelem után ugyanő „írta fel” a norvég színeket a 3000 m-es szám bajnoki listájára. A sífutóverseny egyik leg­látványosabb számában, a férfiak 4x10 km-es váltójá­ban tíz nemzet indult. A férfi gyorskorcsolya 1500 m-es távján 1980. évi olim­piai bajnok: Eric Heiden (Egyesült Államok) 1:55,44 perc, olimpiai csúcs. Régi: 1:59,32 p., Storholt, 1976), 2. Kai Ame Stenshjemmet (Norvégia) 1:56,81, 3. Ter je Andersen (Norvégia) 1:56,92. A női 4x5 km-es sífutóvál­tó 1980. évi olimpiai bajno­ka: NDK 1:02.11,10 óra (Mar­lies Rostock, Carola Anding, Veronika Hesse, Barbara Petzold), 2. Szovjetunió (1:03.18.30 óra (Nyina Bal- dicseva, Nyina Rocseva, Ga­lina Kulakova, Rajsza Szme- tanyina), 3. Norvégia 1:04.13.50 óra (Brit Petter- ssen, Anette Boe, Marit My- mael, Berit Aunli). A Szovjetunió négyese a téli olimpiák történetében először szorította 2 óra alá a győztes váltó idejét, shogy ez nem akármilyen harcban született, arra bizonyíték az ezüstérmes norvégek tő­lük kevéssel elmaradó ered­ménye. Sőt, a bronzérmes finnek órája is kerek két óránál állt meg a célban. A férfi 4x10 km-es sífutó­váltó olimpiai bajnoka: Szovjetunió 1:57:03,46 óra, 2. Norvégia 1:58:45,77 óra, 3. Finnország 2:00:00,0 óra. A női óriás műlesiklás 1980. évi olimpiai bajnoka: Hanni Wenzel (Liechtenste­in) 2:41,66 perc (1:14,33, 1:27,33), 2. Irene Epple (NSZK) 2:42,12 p. (1:14,75, 1:27,37), 3. Perrine Pelen (Franciaország) 2:42,41 p. (1:15,45, 1:26,96), 4. F. Ser- rat (Franciaország) 2:42,42,5. Ch. Kinshofer (NSZK) 2:42,63, 6. A. Moser-Pröll (Ausztria) 2:43,19. Nagy izgalmak közepette véget értek az olimpiai jég­korongtorna két csoportjá­ban a küzdelmek. Az olimpiai jégkorongtor­nákon 1968 óta mérkőzést sem veszített Szovjetunió megőrizte veretlenségét. A legnagyobb meglepetés: a korábbi ötszörös világbaj­nok és a legutóbbi VB- ezüstérmes csapat, Csehszlo­vákia érem nélkül távozik majd Laké Piacidból. Az A csoport végeredménye: 1. Szovjetunió 2. Finnország 3. Kanada 4. Lengyelország 5. Hollandia 6. Japán 5 5 - - 51-11 10 53-2 26-18 6 53-2 28-12 6 52-3 15-23 4 5113 16-43 3 5-14 7-36 1 A B csoport végeredménye: 1. Svédország 2. Egyesült All. 3. Csehszlovákia 4. Románia 5. NSZK 6. Norvégia 5 4 1 - 26- 7 5 4 1 - 25-10 5 3 - 2 34-16 5113 13-29 51-4 21-30 5-14 9-36 9 9 6 3 2 1 A négyes döntő 1. Szovjetunió 2. Svédország Egyesült All. 4. Finnország állása: 1 1 - - 4-2 2 1-1-2-21 1-1-2-21 1 - - 12-4­Labdarúgó ősz ’79 Sarkall: sok gond után — bizakodás A Sarkadi Kinizsi labdarú­gócsapata a bajnokság el­ső felében nem az elvárások­nak megfelelően szerepelt. Azt már elöljáróban lerög­zíthettük, hogy azok a tech­nikai, anyagi feltételek biz­tosítottak voltak, amelyek egy megyei I. osztályú csa­patnak szükségesek a sike­res helytálláshoz, sőt, talán ennél töibb is. Hol kell ke­resni tehát a hibát? Ezt a kérdést csak egyoldalról nem lehet megközelíteni. Elnök­ségi ülésen elhangzott, hogy vannak hibák a szakosztály vezetésénél, hibás az edző, de a játékosok közül is van olyan, akinek teljesen kö­zömbös, hogy jól vagy rosz- szul szerepel a csapat. Nem sikerült a szakosz­tályvezetés megerősítése. Azok a személyek, akiket a szakosztályvezető az elnök­ség egyetértésével be kívánt vonni a sportügyek intézésé­be, egyéb elfoglaltságra hi­vatkozva távol maradtak. Ami az edzői teendők ellátá­sát illeti: Fábián Sándor sze­mélyével a szakosztályveze­tés úgy érezte, az edzői kér­dés hosszú távon megoldha­tó. Az edzői munkának szak­mai részét Fábián Sándor lelkiismeretesen végezte, nem tudott azonban megfe­lelő stratégiai, taktikai fel­adatokat kidolgozni, ezeket a csapathoz igazítani. Nem si­került elfogadható közösségi szellemet sem kialakítani. Nem alakult ki egy olyan viszony a játékosok és az edzők között, mely az ered­ményesebb szereplés feltéte­le. A játékosok végül is el­maradtak az edzésekről, tör­vényszerűen esett vissza fo­kozatosan a csapat teljesít­ménye. Végül nézzük meg a játé­kosok magatartását, hozzá­állásukat meghatározott fel­adatuk ellátásához. A Kini­zsi megfelelő létszámú ke­rettel rendelkezett. Triffa, Mártha, Czégény, Tari, Tóth 1., Tóth II., dr. Szurovecz, Szilágyi, Balogh I., Balogh 11.. Török, Csizmadia, Nemes, Kádár, Kiss, Kesztyűs, Sán­dor G., Nyúzó, Szatmári, Ungor — majdnem két csa­patra való játékos. Mégis az edzéseken négy-öt játékos volt, a mérkőzésekre nehe­zen lehetett 11 játékost ta­lálni. A játékosok egy része leállt, másik része megsértő­dött. Közben Kádár a mun- kahelvj elfoglaltságra, ideg­állapotára hivatkozva men­tesítést kér. Nyúzó kórház­ba kerül, Nemes súlyos sé­rülése miatt nem tudott ren­delkezésre állni. Érthetetlen volt Balogh I. magatartása, kérdőjel Szatmári további sorsa. A kialakult állapot teljesen megbontotta a csa­pat egységét, sorozatosan kudarcok következtek. Egy ilyen helyzetben nem könnyű a kivezető utat meg­találni. Mégis úgy érzik Sar­kadon, hogy sikerült a lej­tőn megállni. Már rendeződ­nek a sorok, visszatért az egészséges önbizalom. A sarkadiak jelenleg a 16. helyen állnak, Tizenhét mérkőzésük közül ötöt nyer­tek meg, kétszer döntetlen volt, tíz alkalommal veresé­get szenvedtek. Tíz pontjuk van,' és csak Kondorost és a H. Szalvai SE-t előzik meg a tabellán. Remélik, hogy a január 1-vel ismét vissza­tért, Sarkadon nagy népsze­rűségnek örvendő Vasvári Péter edző irányításával, közös erőfeszítéssel tavasszal sikerül olyan pozíciót bizto­sítani. hogy elkerüljék a ki­esést. Burás István SPORT KÉZILOBDO Az orosházi Béke Kupa te- remkézilabda-toma 6. fordu­lóját az ifjúsági együttesek erős küzdelme jellemezte. Női tömegsportcsoportban említésre méltó a Nagyszé­nás és Csanádapáca jó sze­replése. Az úttörők vetélke­dőjén Pusztaföldvár fiúcsa­patai győztek nagy különb­séggel. A forduló eredményei. Férfi­ak I. osztály. A Gádoros I.— Csorvás H. mérkőzés két pont­ját 0—0-ás gólkülönbséggel, sza­bálytalan játékos szerepeltetése miatt a gádorosiak kapták. If­júságiak: OMTK II.—Mg. Szak­iskola H. 27—20 (14—11). Ld.: Forgó 14, 111. Emődi 12. Oh. Mg. Szakiskola I.—Oh. Táncsics Gimn. 22—14 (9—7). Ld.: Jónás 12, 111. Szekeres 5. Oh. Táncsics Gimn—OMTK II. 20—11 (8—6). Ld.: Bazsali 5, 111. Dér 5. Úttö­rők. I. csoport. Pusztaföldvár— 3. sz. Alt. Isk. I. 15—1 (5—0). Csorvás—Oh. 3. sz. Ált. Isk. II. 17—7 (10—4). II. csoport. Pusz­taföldvár—Oh. József A. Alt. Isk. II. 10—1 (6—1). Nők. I. osztály. OMTK I.— Székkutas 25—10 (14—5). Ld.: Lovasné 11, 111. Bila E. 6. OMTK I.—OMTK II. 23—15 (10—6). Ld:: Lovasné 9, 111. Dajka E. 5. Tö­megsportcsoport. Nagyszénás— Oh. Üveggyár 13—11 (9—6). Ld.: Kissné 5, 111. Molnár Zs. 7. Csa­nádapáca—Oh. Üveggyár 25—12 (14—4). Ld.: Skoverda Zs. 16. 111. Molnár Zs. 9. Ifjúságiak. 612. sz. ITSK—Csorvás 21—13 (9 —9). Ld.: Héjas A. 11, ill. VI- czián 9. Gádoros—Székkutas 11 —9 (6—5). Ld.: Mórocz E. 6, ill. Mózes M. 4. Úttörők. II. cso­port. Oh. József A. Ált. Isk.— Oh. 3. sz. Ált. Isk. 7—6 (3—4). A mérkőzéseket Németh, Győ­ri, Tóth, Komád! és Jova já­tékvezetők dirigálták. * * * A XXIII. Népújság Teremkézi­labda Kupa állása: FÉRFIAK I. osztály, A csoport: 1. Ojk. TSZSK 4 4 - - 84-63 8 2. Hat. Dózsa SE 4 3 - 1 84-87 6 3. Bcs. Kner SK 4 2 - 2 82-75 4 4. Bcs. Előre Sp. 3 1 - 2 51-56 2 5. Mezőhegyes! SE 3 - - 3 56-76 ­B csoport: 1. Bcs. Volán SC 2. Gyulai Húsipar 3. Ecsegfalva 4. Köröstarcsa 5. Nagyszénás II. osztály 1. Bcs. Dugov. SE 5 4 - 1 99-59 8 2. Bcs. Előre Sp. 5 4-1 91-61 8 3. Bcs. Agyagipar 5 4 - 1 92-68 8 4. Mezőkovácsháza 5 1 1 3 72-95 3 5. Bcs. Kner II. 5 1 1 3 61-98 3 6. Kamut 5 - - 5 64-98 ­Ifjúságiak 1. Bcs. Előre Sp. 5 4 1 - 92-71 9 2. Bcs. 611. Szkm. 5 4 1 - 88-76 9 3. M.-kovácsh. G. 6 3 1 2 114-97 7 4. Gyulai Húsipar 4 1 1 2 60-68 3 5. Bcs. Volán 5 1 - 4 85-86 2 6. Köröstarcsa 2 - - 2 25-43 ­7. Mezőhegyes! SE 3 - - 3 39-62 ­4 3 1 - 87-78 7 32-1 46-45 4 4112 82-79 3 4-22 72-78 2 31-2 65-72 2 Serdülők 1. Mezőhegyes! SE 4 4 - - 45-24 8 2. Bcs. Előre Sp. 3 3 - - 65-14 6 3. Sz. Vigh M. Alt. Isk. 53-2 47-53 6 4. BCS. volán 5 1 2 2 59-66 4 5. Kőröst. Alt. Isk. 3 1 1 1 23-40 3 6. Kamuti Alt. Isk. 5 1 1 3 30-56 3 7. Kuná. Alt. Isk. 5 - - 5 29-45 ­NŐK I. osztály 1. Bcs. Előre Sp. 2. Kamuti TSZSK 3. Dévaványa 4. Bcs. Sebes Szk. 5. Kondoros 6. Kétsoprony 4 4 - - 68-11 8 42-2 49-63 4 21-1 34-25 2 21-1 22-27 2 3 - - 3 32-36 - 3 - - 3 17-60 ­II. osztály 1. Bcs. Agyagipar 2. Bcs. Előre Sp. 3. Kaszaper 4. Mezőb. Text. 5. Lökösháza 43-1 33-34 6 32-1 30-14 4 4 2 - 2 28-33 4 2 1-1 20-18 2 3 - - 3 23-35 ­Ifjúságiak 1. Bcs. Előre Sp. 4 4 - - 63-37 8 2. Szeghalmi KSE 4 3 - 1 47-43 6 3. Bcs. Eü. Szk. 4 1 1 2 48-38 3 4. Gyulai Erkel G. 4 1 - 3 32-40 2 5. M.-kovácsh. G. 4 - - 4 25-57 ­Serdülők 1. Bcs. Előre Sp. 4 3 - 1 72-43 6 2. Kéts. Alt. Isk. 3 3 - - 22-10 6 3. Kamuti Alt. Isk. 5 2 - 3 49-58 4 4. Mb. Alt. Isk. 4 2 - 2 47-53 4 5. Kond. Alt. Isk. 3 2 - 1 29-41 4 6. Sz. Vigh M. Alt. Isk. 51-4 31-45 2 A kupában még két forduló van hátra a küzdelmekből. Mérleg ’79 fl békési ökölvívók egy éve A tavalyi év elején nehéz körülmények között kezdte a felkészülést a versenyekre, bajnokságokra a Békési MEZŐGÉP Vasas ökölvívó­szakosztálya. Nem volt ál­landó edzőhelyiségük, heten­te költöztek égyik iskola ter­méből a másikéba. Később ez a gond a város vezetői­nek segítségével megoldó­dott; a 2. sz. általános isko­la tornaterme lett állandó otthonuk. Ezzel azonban még nem oldódott meg min­den probléma. A B kategó­riás szakosztály felkészíté­sét az év elején két edző kezdte. Ez önmagában is ke­vés, s túl azon, hogy egy harmadik edző szerződteté­sére tett erőfeszítések nem jártak eredménnyel, az év második felében Belleli Lajos edző is megvált a Sánta Ernő felnőtt III. osz­tályú szintet ért el tavaly Imre* (63,5 kg) és Egerest Imre (81 kg). Ifjúsági arany­jelvényes szintet ért el: Ka­rácson Károly (63,5 kg) és Antoni Antal (57 kg). Bronz­jelvényesek: Lecskó Gábor (57 kg) és Héczei László (57 kg). A különböző korosztályos országos bajnokságokon öt dobogós helyezést értek el a MEZŐGÉP öklözői. A fel­nőtt OB 3. helyezettje: So- mogyvári László, az ifik or­szágos egyéni bajnokságán Karácson és Antóni bronz­érmet nyert, míg a serdülők közül Varga Pál arany-, Kovács Lajos ezüstéremmel tért haza. Az országos egyéni, súly­csoportonkénti ranglistán Somogyvári 4., Bolla és Bo- hus a 6. helyen áll. Somogy­vári még az abszolút rang­sorban is megtalálható —25. Az új rendszerű csapatbaj- nakságban a Vasas váloga­tottjában hárman — So­mogyvári, Bohus és Bolla — szerepelnek rendszeresen. Az ifjúsági válogatott Karácson nemrégiben Bulgária leg­jobbjai ellen szerepelt, és legyőzte a bolgárok nagy re­ménységét, Ivanovot, amivel kivívta Papp László és Kaj- di János külön elismerését is a 14:8-as magyar győze­lemmel végződött, Sopron­ban rendezett mérkőzés után. Az egyéni eredmények felsorakoztatásához tartozik még, hogy a serdülő ma­gyar bajnok Varga Pált a MÖSZ jutalomban részesí­tette. Varga tavaly 18 mér­kőzést vívott, melyek közül csak egyszer szenvedett ve­reséget. szakosztálytól. Hátrányosan hatott az is, hogy anyagi okok miatt néhány verse­nyen nem, vagy csak korlá­tozott létszámban tudtak in­dulni a békésiek. A fentiek mindenképpen beárnyékolták a szakosztály eredményes­ségét, ennek ellenére el­mondható, hogy a tavalyi év sikeresnek mondható. A Magyar Ökölvívó Szö­vetség által elkészített lista alapján 1979-ben 12 békési ökölvívó szerzett minősítést. Közülük felnőtt I. osztályú Somogyvári László (75 kg), II. osztályú Bolla László (+91 kg) és Bohus Pál (81 kg), III. osztályú Csepregi Károly (60 kg) és Sánta Er­nő (75 kg), IV. osztályú Bo­gait Gábor (60 kg), Vámosi Antoni Antal ifjúsági arany­jelvényes szinttel büszkél­kedhet Az egyik legeredményesebb békési ökölvívónak Kará­cson Károly bizonyult: az ifjúságiak országos bajnok­ságának bronzérmese, arany­jelvényes sportoló, tagja az ifjúsági válogatottnak Fotó: Martin Gábor A békési szakosztály 12. az országos rangsorban, s en­nek értékét mutatja, hogy megelőz olyan nagy hagyo­mányú egyesületeket, mint a Honvéd Kun Béla SE vagy : a Honvéd Zalka HSE. Maczik Pál edző bízik ab­ban, hogy az idén zökkenő­mentesebben készülhetnek a különböző versenyekre, még több támogatást kapnak a sportághoz Békés város ve­zetőitől, az iskoláktól és az ökölvívó-sportolókat is fog­lalkoztató üzemek vezetőitől. Kit második helyezés Nemzetközi kosárlabdator­nán szerepelt a Szarvasi FSSC férfi és női kosárlab­dacsapata Nyíregyházán. A mezőgazdasági főiskola test­nevelés tanszéke 14. alka­lommal rendezte meg ezt a versenyt, melyen harmadik alkalommal külföldi csapa­tok is indultak. Mindkét szarvasi csapat a 2. helyen végzett, ebben a fiúk szereplése jelent elő­relépést, mivel 1979-ben a 4. helyen végeztek, a lányok viszont tavaly megnyerték a tornát. Eredmények. Faliak. DUSE— Szarvasi FSSC 74:66, Szarvasi FSSC—Kassai Orvostudományi Egyetem 82:51, Szarvasi FSSC— Nyíregyházi Mg. Főiskola 8?:62, Szarvasi FSSC—Poznani Műszaki Egyetem 77:63. Nők. Szarvasi FSSC—Kassai Orvostudományi Egyetem 83:61, Nyíregyházi Mg. Főiskola- Szarvasi FSSC 55:52. Az ünnepélyes eredményhir­detésen a csapatok és a legjob­ban szereplő játékosok értékes díjakat vehettek át. A torna legeredményesebb női játékosa. Frankó Katalin (Szarvasi FSSC) szép emléktárgyat kapott. TELEVÍZIÓ- ÉS RÁDIÓMŰSOR TELEVÍZIÓ BUDAPEST: I. műsor: 8.05 Tévétorna. 8.10 Iskolatévé. 14.35 Iskolatévé. (ism.) 16.21 Hirek. 16.25 Pedagógusok fóruma, (ism.) 17.00 Van képünk hozzá! (f.-f.) (ism.) 17.40 Pannon krónika. (f.-f.) A pécsi körzeti stúdió műsora. 18.10 Reklám. 18.15 öt perc meteorológia. 18.20 A mi falunk, (f.-f.) 19.15 Tévétorna. 19.20 Esti mese. (f.-f.) 19.30 Tv- híradó. 20.00 Delta, (f.-f.) 20.20 Televíziós mesék felnőtteknek. A Fejenines írástudó — avagy a titokzatos haláleset. (16 éven felülieknek!) 21.20 Terefere. 22.35 Tv-híradó — 3. II. műsor: 20.01 Pulzus. 20.40 Fehér izzásban. Tóth Menyhért élete. 21.20 öt perc meteorológia, (ism.) 21.25 Tv-híradó — 2. 21.45 Az éjszaka angyalai, (f.-f.) Bel­ga filmsorozat. BUKAREST: 15.30 Német nyel­vű adás. 17.35 A volánnál. 17.50 Esti mese. 18.00 Tv-híradó. 18.20 A március 9-i választások elő­készületei. 18.50 Guerilla. Spa­nyol—francia film. 20.40 Tv- híradó. BELGRAD: I. műsor: 17.10 Magyar nyelvű tv-napló. 17.45 Kis világ. 18.15 Ifjúsági műsor. 18.45 Muppet-show. 19.15 Rajz­film. 19.27 Ma este bemutatjuk. 20.00 Szórakoztató zene. 21.00 A Buddenbrook-ház — filmsoro­zat. 22.15 Téli olimpiai játékok: műkorcsolyázás. (felv.) 23.15 Hét tv-nap. II. műsor: 15.55 Lake Piacid: lesiklás, (közv.) 18.45 Érdekes utazás. 20.00 Napirenden a kul­túra. 21.10 Huszonnégy óra. 21.15 Arcképek: Nokola Kovacevic. 21.50 Házi mozi: Szibériáda — szovjet film. n. KOSSUTH RÁDIÓ Állandó műsor: (hétköznap) 4.45 és 6.45 Szót kérek! 5.20 Tu­dósítói jelentések. 5.40 Falurádió. 6.20 és 7.20 Reklám. 7.19 Körzeti Időjárás. 7.30 Reggeli párbeszéd. — 8.05 Műsorismertetés, utána: A mai nap kulturális program­jából (vasárnap 6.45-kor) — 12.00 Déli Krónika (Utána hétfőtől péntekig: Ki nyer ma?) — 18.15 Hol volt, hol nem volt — 18.30 Esti magazin. Hírek, időjárásje­lentés: 4.30-tól 7.00-ig félórán­ként, majd 8.00, 10.05, 12.00, 15.00, 17.00, 18.30, 22.00, 24.00 (szomba­ton éjjel 1.00-kor is). Vasárnap: 6.00, majd 8.00-tól ua. mint hét­köznap. 8.27 A halhatatlanság jármű­vei. 8.37 Donizetti: Betly. Ope­ra. 9.33 Lánc, lánc, eszterlánc. 9.53 Lottósorsolás. 10.05 Képek és jelképek, (ism.) 10.35 Vers a fűszálról. 10.40 Szimfonikus ze­ne. 10.59 Lottóeredmények. 11.00 Gondolat. 11.45 Operettrészletek. 12.35 Hétvégi panoráma, (ism.) 13.57 Amatőr zenei együttesek műsorából. 14.08 Nóták. 14.44 Magyarán szólva .. . 15.28 Tu­dod-e? (ism.) 16.05 Ahány tanár, annyiféleképpen . . . 17.09 Ope­rarészletek. 17.50 Láttuk, hallot­tuk ... 18.15 Hol volt, hol nem volt. . . 18.30 Esti magazin. 19.15 ,,Űj matekot” tanul a gyerek. 19.35 Kapcsoljuk a Zeneakadémia nagyterűiét. Kb. 21.25 Népdalok. 22.20 Tíz perc külpolitika. 22.30 Bartók-kórusművek. 22.40 Míto­szok és legendák a Bibliában. XVI. (bef.) rész. 23.00 Századunk kamarazenéjéből. 0.10 Operett­részletek. PETŐFI RÁDIÓ Állandó műsor: (hétköznap) 4.25—7.59 Reggeli zenés műsor. (Közben: 5.55 és 6.55 Torna. 6.45 Könyvajánlat. 7.35 Körzeti idő­járásjelentés.) — 10.50 Torna — 13.45 Időjárás- és vízállásjelen­tés. Hírek, időjárásjelentés: 4.30- tól 8.30-ig félóránként, majd 10.30-tól 20.30-ig kétóránként, ez­után 23.00 és 24.00. Vasárnap: 8.00, 10.30, 14.30, majd ua. mint hétköznap. 8.05 A Kossuth Lajos Katonai Főiskola citerazenekarának mű­sorából. 8.30 Tíz perc külpoliti­ka. (ism.) 8.33 Slágermúzeum. (Ism.) 9.34 Betegségek — állatok­ról emberre. 9.53 Lottósorsolás. 10.00 Zenedélelőtt. 11.45 Táncze­nei koktél. 12.33 Édes anyanyel­vűnk. (ism.) 12.38 Nótamuzsika. 13.15 Süssünk, süssünk valamit. 13.30 A zene titka. 14.00 Kettő­től ötig . . . 17.00 Mindenki isko­lája. 17.30 Ötödik sebesség. 18.33 Petrovics Emil: Cassazione. 18.42 Volt egyszer egy dal. Szécsi Pál slágereiből. 19.27 Falusi esték. 20.00 Félóra népzene. 20.33 Ka­rinthy Ferenc drámái a rádió­ban. Bösendorfer. 21.52 A hang- lemezbolt könnyűzenei újdonsá­gai. 22.15 Strauss-művek. 23.15 A dzsessz a 70-es években. XI. SZOLNOKI STÚDIÓ: 17.00 Hí­rek. 17.05 Vidul a határ. Szer­kesztő: Balogh György. 18.00 Alföldi krónika. 18.15 Délutáni minlkoktél. 18.26—18.30 Hírössze­foglaló. Lap- és műsorelőzetes. Kéziratokat, ' képeket nem őrzünk meg és nem kül­dünk vissza. BÉKÉS MEGYEI Az MSZMP Békés megyei .Bizottsága és a Békés megyei Tanács lapja. Főszerkesztő: Enyedi G. Sándor. Főszerkesztő-helyettes: Rocskár János. Szerkesz­tőség: Békéscsaba Pf: 111. Munkácsy u. 4. szám, 5601. Telefon: 12-196, 12-035, főszerkesztő: 11-021. Kiadja a Békés megyel Lapkiadó Vállalat, Békéscsaba Pf: 111. Munkácsy u. 4. szám, 5601. Telefon: 11-051. Felelős kiadó: dr. Árpást Zoltán. Terjeszti a Magyar Posta. Előfizethető a hírlapkézbesítő postahivata­loknál és a kézbesítőknél. Előfizetői díj egy hónapfa 30 forint. Dürer Nyomda, Békéscsaba, Szerdahelyi u. 2/A, 5600. Igazgató: Háromszéki Pál INDEX: 25054 NÉPÚJSÁG ISSN 0133—0055

Next

/
Oldalképek
Tartalom