Békés Megyei Népújság, 1979. szeptember (34. évfolyam, 204-229. szám)

1979-09-28 / 227. szám

1979. szeptember 28., péntek NÉPÚJSÁG Folytatódik az OB II SPORT SPORT SPORT Nemcsak az erő, a képzelőerő is hiányzott SUKK Gulyás László és Szalay Péter, az MTI munkatársai jelentik: Szürke, sémafutballt ját­szott a magyar válogatott szerdán este a bécsi Práter stadionban, s már csak ezért sem volt esélye arra, hogy megőrizze idei veretlenségét. Átlátszóak, könnyen lekap­csolhatok voltak a támadá­sok, alig akadt olyan húzás, amit az osztrák védelem már jó előre ne tudott volna ki­következtetni. Tulajdonkép­pen majd minden próbálko­zás a következőképpen fes­tett: a kidobott labdát az egyik szélső hátvéd kapta, akik még véletlenül sem elő­re továbbítottak, hanem azon­nal oldalt, Salamonnak, aki­től viszont a hátrahúzódott Ebedli kért gyorsan továbbí­tást. Három méter távolság­ból. A középpályás többnyire a félvonaltól előre továbbí­tott, s kevés kivétellel min­dig olyan játékosnak, aki Koncilia kapujának hátat for­dítva próbálta a labdát át­venni. A lefordulással egye­dül Kiss próbálkozott siker­rel, mindenki más kényszer- helyzetben visszagurított —a „feladónak”. Ha viszont a labda végre a szélsőkhöz ke­rült, azok tízből nyolcszor meg sem próbáltak betörni. Hanem a könnyebbik megol­dást választva az ötösre ível­tek. Ott viszont a biztos ke­zű Koncilia — 49 válogatott szerepléssel a háta mögött — nagy rutinnal hárított, vagy közbe se kellett avatkoznia, mert Európa egyik legjobb fejelő hátvédje, Pelzzey „áramtalanította” a magyar támadásokat... így hát a magyar válogatott ugyanabba a hibába esett, mint legutóbb Nyíregyházán, ahol a Keketi —Ondrus kettős szegte ked­vét a magyar csatároknak. Egyszóval hiba volna azt állítani, hogy a magyar vá­logatott csak azért volt kép­telen Bécsben legalább a dön­tetlen kivívására, mert erő­vel nem bírta, hanem azért is, mert a játékosokból to­vábbra is hiányzik a képze­lőerő. Egyszerűen képtelenek túljárni az ellenfél eszén. Ügy is lehet mondani, hogy a magyar futballistáknak még mindig gyenge oldaluk az összjáték, ami pedig klasszisok hiányában az egyetlen kivezető út lehetne. Ügy tűnik, amíg Törőcsik vissza nem tér, nem is növi ki magát ebből a gárdából olyan játékos, aki egymaga is képes lenne eljutni a fél­vonaltól az ötösig. Dr. Lakat Károly a mér­kőzés alakulását kiváltkép­pen balszerencsésnek minősí­tette, de elismerte, hogy az osztrákok a bírói „segédlet” nélkül is győztek volna. Né­hány megjegyzése optimis­tán, mások kevésbé biztató­an hangzottak. — Sajnos meglátszott a csa­pat teljesítményén, hogy olyan játékosok is pályára léptek, akiknek az együttese a magyar bajnokságban, hogy úgy mondjam, nem éppen a legjobban szerepel — mond­ta. — A nagyobb baj azon­ban mégis az volt, hogy a je­lenlegi hazai sikeregyüttesek képviselői is elmaradtak a kí­vánt formától. Gondolom, nemcsak nekem tetszett a válogatott küzdeni tudása, amivel a Csehszlovákia elle­ni mérkőzésen is bizonyított. Dr. Lakat Károly felhívta a figyelmet arra, hogy a bé­csi mérkőzést az osztrák fél kezdeményezte, s nem volt kötelező a meghívást elfo­gadni. A magyar válogatott viszont vállalta a kockázatot, pusztán csak azért, hogy az őszi, tétre menő mérkőzései előtt alkalmat találjon a cse­kélyke rutin gyarapítására, az idegenbeli játék és körülmé­nyek megszokására. Vasárnap megkezdődnek a sakk OB II őszi idényének küzdelmei. A Békéscsabai Előre Spartacus első őszi ellenfele hazai környezetben a Budapesti Utasellátó 4. helyen álló csapata lesz. A fővárosiak, a tavalyi Bu- dapest-bajnok Lengyel Bé­lával az élen, több mesterrel is rendelkeznek. A lila-fe­hérek szoros eredmény el­érésében reménykednek, mert csak így van esélyük a hátralevő öt fordulóban a kiesés elkerülésére. * * * Rigában a férfi egyéni sakkvilágbajnoki zónaközi döntő 15. fordulójában mind a két magyar versenyző 0,5 0,5 pontot szerzett. Mindket­ten sötéttel harcolták ki a döntetlent. Adorján András a szovjet Tál, Ribli Zoltán pedig az ugyancsak szovjet Csesz- kovszkij ellen érdemelt ki 0,5 pontot. Az élcsoport: Tál 12 pont, Ribli 10,5, Polugajevszkij 10 (1), Gheorghiu 9,5, Adorján, Miles 9-9. * * * Berlinben a nagymeste­rek tornáján a 14. forduló­ban Csőm István döntetlent ért el. Az élcsoport állása az utol­só forduló előtt: Szmiszlov 9, Bagirov és Csőm 8,5-8,5, Vogt 8, Suba 7,5. vívás A gyulai városi sportfel­ügyelőség országos IV. osztá­lyú női tőrversenyt rendezett Gyulán, amelyen szentesi, békéscsabai és gyulai tőrözők vettek részt, összesen 13-an. A kisújszállásiak nem érkez­tek meg, így a versenyzők létszáma nem érte el a 24- et, ezért a döntőbe 2 szen­tesi, 5 békéscsabai és 2 gyu­lai vívónő került. A végső győzelmet holtverseny után a GYSE tehetséges vívónője, Borombós Éva szerezte meg. A verseny értékét rontotta, hogy az Erkel Gimnázium nem biztosította az előzőleg megbeszélt feltételek alapján a tornatermet, így a 2. sz. is­kola kisméretű tornatermé­ben kellett a versenyt lebo­nyolítani. Eredmények: 1. Borombós (GYSE) 7, 2. Bordás (Békéscsa­ba) 7, 3. Füzesi (Szentes) 6, 4. Bikíalvi 4, 5. Várfalvi 4, 6. Barcs (mindhárom Békéscsaba) 3, 7. Jámbor (GYSE) 3, 8. Har­gitai (Szentes) 1, 9. Varga (Bé­késcsaba) 1 győzelemmel. Bajnoki tabellák KÉZILABDA: NB 'I B nők 1. Építők SC 21 19 1 1 369-232 39 2. DMVSC 21 15 1 5 339-249 31 3. KÉV. M. 20 14 2 4 263-228 30 4. N. Olajb. 21 13 2 6 310-275 28 5. Bcs. E. Sp. 21 10 5 6 316-290 25 6. Bors. B. 20 11 2 7 317-269 24 7. Goldb. 21 10 3 8 293-268 23 8. Eger SE 21 10 2 9 317-296 22 9. Szentes 21 8 ­13 240-283 16 10. Ózdi K. 21 8 ­13 243-328 16 11. Tisza C. 21 7 1 13 245-282 15 12. Elzett SK 21 5 1 15 239-280 11 13. Taurus 21 5 ­16 247-319 10 14. Nyíregyh. 21 1 ­20 191-330 2 Férfiak 1. Szf. MÁV 20 15 ­5 444-356 30 2. Ózd 20 14 1 5 478-418 29 3. Szilasm. 21 13 1 7 509-463 27 4. Várp. 20 13 ­7 439-391 26 5. Csepel 21 10 3 8 468-473 23 6. H. Szondi 21 9 4 8 451-431 22 7. Komló 21 10 1 10 470-462 21 8. TFSE 20 10 1 10 420-418 21 9. Dunaújv. 20 9 2 9 509-491 20 10. Bcs. Vízmű 21 8 4 9 415-441 20 11. H. Katona 21 6 3 12 397-441 15 12. Cegléd 20 7 1 12 355-416 15 13. Miskolc 21 5 2 14 440-513 12 14. Alt. Olaj. 21 3 1 17 389-472 7 Salakmotoros páros 0B Biztos borsodi siker B Farkas F.—Rusz kéttűs tartja 2. helyit Salakmotoros versenyt rendeztek tegnap délután Gyulán; az országos páros bajnokság második forduló­ját izgulhatta végig a mint­egy 1500 néző. A Nyíregyhá­zán sorra került első forduló­ban a Borsodi Volán salako­sai maximális pontszámmal nyertek, és ,a folytatás is a papírforma jegyében zajlott, bár titkon a Békési Volán Farkas F.—Rusz kettősének is adtak néhányan győzelmi esélyt, annál is inkább, mi­vel Szőke mellett ezúttal Mészáros szállt nyeregbe a hétvégi ausztriai versenyen súlyos sérülést szenvedett Sziráczki István helyén. (Er­re az idén a szabály lehető­séget ad, nem úgy, mint ta­valy, amikor emiatt meglehe­tősen sok vihart kavart a nem egyértelmű kiírás. A most zajló bajnokságban el­sősorban a-’klubszintű ered­mény mérvadó, és ezen be­lül a három fordulóban bár­melyik páros indulhat.) A miskolciak mellett a debrece­niek is változtattak felállá­sukon, Oreskó párja most Támcsu volt. A legizgalma­sabb kérdés — a házigazdák megelőzik-e Szőkééket? — már a 4. futamban eldőlt: Szőke mögött Mészárost ugyan nagyon megszorította Farkas Ferenc, de a pont­arány mégis 5:1 lett a bor­sodiak javára. Bár a hazai kettős úgymond „hozta ma­gát”, de a debreceniekkel va­ló 15. futambeli találkozásuk „döntetlenre” végződött, a 18. futamban pedig Farkas tar­talékgépével (ráadásul de- fektje is lett) csak 3. tudott lenni a szegediek ellen — a debreceniek végül is azonos pontszámot értek el a hazai­akkal szemben. Az összetettben viszont megtartották 2. helyüket és így bizakodva várhatják az október 18-i, Szegeden sorra kerülő befejező fordulót. Egyébként páros versenyről lévén szó a végelszámolásnál az összpont számít — Szőke motorozott kiemelkedően, a 14-es mezőnyben, ezúttal is élményszámb.a menően irá­nyította Jawáját. Ebben a szezonban még két jelentős versenyt rendez­nek Gyulán: október 6-án csehszlovák, román és hazai salakosok részvételével egyé­ni viadal lesz, majd október 20—21-én az országos egyé­ni bajnokságot bonyolítják le. Eredmények. 1. Borsodi Volán (Szőke, Mészáros) 27, 2—3. Bé­kési Volán (Farkas F., Rusz) és Debreceni Volán (Oreskó, Tám­csu) 24—24, 4. Szegedi Volán (Farkas G., Zombori) 21, 5—6. Nyíregyházi Volán (Petrikovics, Horogh) és Szolnoki Volán (Barta, Mikó) 10—10 ponttal. Összesítésben: 1. Borsodi V. (Szőke, Sziráczki, Mészáros) 57, 2. Békési V. (Farkas F., Rusz) 49, 3. Debreceni V. (Danka, Oreskó, Támcsu) 42 ponttal. (fábián) Bohus Pál Debrecenben a kelet-ma­gyarországi bajnokságon lép- tek szorítóba az elmúlt hét végén a Békési MEZŐGÉP Vasas ökölvívói. 13 egyesü­let 48 versenyzője küzdött az országos bajnokság döntőjé­be jutásért (ugyanakkor Ta­tabányán és Budapesten is). A 81 kg-os félnehézsúlyban négyen indultak, s a körmér­kőzések során az országos bajnokság tavalyi ezüstér­mese, Bohus Pál mindhárom mérkőzését megnyerte, első lett, és biztosan jutott be az idei bajnokság nyolcas dön­tőjébe. Hasonlóan szerepelt Bolla László is a +91 kg- ban. Az idén először rende­zett szupernehézsúlyban hár­man mérkőztek, szintén „körbe”. Bolla, aki két éve még a félnehézsúlyban ver­senyzett, sikerrel mutatko­zott be a 91 kilogramm fö­löttiek között is. Ha felké­szülése jól sikerül, október­ben a döntőben ő is dobo­gós lehet. Bolla László Fotó: Molnár László Bohus és Bolla országos döntős Munkahelyi spartakiáddöntő Hz ÉDOSZ és a MED0SZ nyerte a szakmák közti pontversenyt Befejeződött a megye legna­gyobb tavaszi—nyári tömeg­sport versenysorozata. Több száz munkahelyen folytak az elmúlt hónapokban a házi­versenyek, majd a legjob­bak részt vettek a szakmák sportnapjain, ahonnan a ké­zilabda és a kispályás labda­rúgás győztesei szereztek jo­got ahhoz, hogy képviseljék szakmájukat a munkahelyi spartakiád megyei döntőjén. Békéscsabán a MÁV ég az Építők sporttelepén került sor a megyei döntőre — a megyei TSH, az SZMT és a megyei KISZ-bizottság ren­dezésében. Az ünnepélyes megnyitón 11 szakma 372 női és férfi sportolója sora­kozott fel. A munkahelyi spartakiád 1979. évi döntőjét Irházi Lajosné, az SZMT tit­kára nyitotta meg: a sporto­lók mellett. Köszöntötte a sportvezetőket, akik felkészí­tették a résztvevőket. Tájé­koztatta a megjelenteket, hogy 1980. január 1-től új tömegsportmozgalom indul: a munkahelyi olimpia. A férfi és női kézilabda és kispályás labdarúgás nagy küzdelmek közepette bonyo­lódott le, a pontokért, a KISZ MB tiszteletdíjaiért nagyon megküzdőitek a csa­patok. Az ÉDOSZ és a ME- DOSZ egy első, második és harmadik helyezést szerzett, s így két első helyezést ítélt oda a rendező bizottság. Eredmények. Férfi kispályás labdarúgás. 1. Textil, 2. ME- DOSZ, 3. ÉDOSZ, 4. Építők, 5. Vasutas, 6. Nyomdász. Női kis­pályás labdarúgás: 1. KPVDSZ, 2. Textil, 3. MEDOSZ, 4. KI­SZÖV, 5. Építők. Férfi kézilab­da: 1. MEDOSZ, 2. ÉDOSZ, 3. KISZÖV, 4. HVDSZ, 5. Építők. Női kézilabda: 1. ÉDOSZ, 2. Építők, 3. KPVDSZ. Az összetett versenyben: 1. ÉDOSZ és MEDOSZ, 2. Építők, 3. KPVDSZ. B. S. Két GYSE-verseny ATLÉTIKA A Gyulai SE rendezésében két atlétikai versenyt rendez­tek szeptemberben. Az egyik országos jellegű összetett és egyéni, a másik területi sportiskolái ellenőrző ver­seny. Az országos versenyen sajnos igen kevés volt az in­dulók száma és az eredmé­nyek is elmaradtak a vára­kozástól. Az ellenőrző verse­nyen hat sportiskola indult, teljes fiú- és leánycsapat­tal, Nagykőrös pedig távol­maradt. Az országos verseny ered­ményei : Férfiak. Felnőtt tízpróba: 1. Bagdl (DMVSC 5851 ponttal. Fel­nőtt tízpróba (ifi szerekkel): 1. Üveges (DMVSC) 5664, 2. Pó­lyák (GYSE) 5562 ponttal. Ser­dülő A. nyolcpróba: 1. Lo­vász (GYSE) 3974 ponttal. 100 m: 1. Nyisztor (Bcs. Elő­re Spartacus) 11,5. 800 m: 1. Tóth (Bcs. Előre Spartacus) 2:07,0, 2. Gróh (GYSE) 2:07,0. Rúdugrás: 1. Pfeifer (SVOSE) 440, 2. Pluhár (GYSE) 350. Súly­lökés: l. Rajniczer (Bp. Hon­véd) 16,14, 2. Enyedi (GYSE) 11,76. Gerely: l. Harmati (TFSE) 71,98, 2. Nagy (Bp. Honvéd) 70,06, 3. Gulácsi (SZEOL) 68,02. Nők. Felnőtt ötpróba: 1. Oros­házi (DMVSC) 3113 ponttal, 2. Szabó (GYSE) 2921 ponttal. If­júsági ötpróba: 1. Józsa (Bcs. Előre Spartacus) 2880 ponttal. Serdülő A ötpróba: 1. Zvolensz- ki (GYSE) 2736 ponttal, 2. Nagy (GYSE) 2604 ponttal. 100 m: 1. Domokos (GYSE) 13,2, 2. Varga (Bcs. Előre Spartacus) 13,4. 800 m: 1. Kukla (Bcs. Előre Spartacus) 2:52,3. Magas: 1. Ve­res (GYSE) 164, 2. Biró (GYSE) 164. Súlylökés: 1. Vidó (GYSE) 11,49, 2. Domokos (GYSE) 10,24. Gerely: 1. Biró (GYSE) 37,30, 2. Vidó (GYSE) 35,66. A sportiskolái ellenőrző ver­seny eredményei: ütpróba össze­vont (fiú-leány) csapatverseny: 1. Debreceni Sí 28.588, 2. Gyu­lai SE 27.210, 3. Szolnoki SE 25.391, 4. FTC Sí 24.638, 5. Bcs. Előre Spartacus 24.192, 6. Hajdú­nánás 18.462 ponttal. Egyéniben a legjobb eredményt leányoknál Domokos Györgyi (GYSE) 3658, fiúknál Erdő Péter (GYSE) 2636 ponttal érte el. (Kovács) TELEViZIÓ- ÉS RÁDIÓMŰSOR TELEVÍZIÓ BUDAPEST, I. műsor: 8.05 Té­vétorna. (sz., ism.) 8.10 Iskola­tévé. Közben: 9.50 Lottósorsolás — 39. hét. 14.35 Iskolatévé. (ism.) 16.15 Hírek. 16.20 Pedagógusok fóruma, (ism.) 16.55 Természet- barát. (sz.) 17.15 Van képünk hozzá! (ism.) 17.55 Mindenki köz­lekedik . . . 18.15 Rólunk van szó! 18.45 öt perc meteorológia. 18.50 Staféta, (sz.) 19.10 Esti mese. (sz.) 19.30 Tv-hiradó. (sz.) 20.00 Budapesti Művészeti Hetek. Íté­let után. (sz.) 21.15 Fiatalok órá­ja. (sz.) 22.15 Delta, (sz.) 22.55 Tv-hiradó 3. (sz.) 23.05 Reklám. II. műsor: 20.01 Amerigo Tot művészete. 20.40 Kertészkor, (ism.) 20.55 öt perc meteorológia, (sz., ism.) 21.00 Természetbarát, (sz., ism.) 21.20 Tv-híradó 2. (sz.) 21.40 Szemetes-trilógia. Tévéfilm. BUKAREST: 14.00 Hírek. 14.05 Mai iskola. 14.30 Német nyelvű adás. 16.35 A volánnál. Autóve­zetők műsora. 16.50 Esti mese. 17.00 Tv-hiradó. 17.20 Reflektor. 17.40 „Aurel Vlaicu.” Román film. 19.50 A tv irodalmi-művé­szeti rovata. 19.35 Tv-hiradó. BELGRAD, I. műsor: 15.25 Ki­csiny világ — gyermekműsor. 15.55 MIS: Atlétika. 18.30 Rajz­film. 18.45 Műkedvelők. 19.15 Rajzfilm. 20.00 Zdravko Colic — jugoszláv show. 20.55 MIS: Ko­sárlabda, döntő. 23.05 Akiket még sohasem láttunk: Chase-filmso­rozat. II. műsor: 17.30 Dokumentum­film. 18.45 Tanácsadó szülőknek. 19.15 Halálfúga — dokumentum­film. 20.00 Térközeiben. 21.00 Hu­szonnégy óra. 21.15 Divat az önök számára. 21.20 A forrada­lom alakjai. 22.05 Rockhangver­seny. 22.55 Vivaldi: Évszakok — komoly zene. KOSSUTH RADIO Állandó műsor: (hétköznap) 4.25—7.59 Reggeli zenés mű­sor. (Közben: 4.45 és 6.45 Szót kérek! 5.20 Tudósítói je­lentések. 5.40 Falurádió. 6.20 és 7.20 Reklám. 7.19 Körzeti időjárás. 7.30 Reggeli párbeszéd.) — 8.05 Műsorismertetés, utána: A mai nap kulturális program­jából (vasárnap 6.45-kor) — 12.00 Déli Krónika. (Utána hétfőtől péntekig: Ki nyer ma?) — 18.15 Hol volt, hol nem volt — 18.30 Esti Magazin. Hírek időjárásje­lentés: 4.30-tól' 7-ig félóránként, majd 8.00, 10.00, 12.00, 15.00, 17.00, 18.30, 22.00, 24.00 (szombaton éjjel l.Ofl-kor Is). Vasárnap: 6.00, majd 8.00-tól ua. mint hétköznap. 8.27 Az állatkfrtek és a ter­mészetvédelem. 8.37 Zenekari muzsika. 9.30 Hold, hold, fényes lánc . . . Óvodások műsora. 9.50 Lottósorsolás. 10.05 Visszapillan­tó. (ism.) 10.35 Verseit elmond­ja Zelk Zoltán. 10.40 Operaötö­sök. 10.59 Lottóeredmények. 11.00 Budapesti Művészeti Hetek, örö­mök kertjében. 12.35 Hétvégi pa­noráma. (ism.) 13.57 Magyar szer­zők kétzongorás műveiből. 14.21 Operettrészletek. 14.44 Magyarán szólva. . . 15.10 Nóták. (ism.) 16.05 Egész évben csúcsforgalom. 17.10 Fúvószene. 17.32 Láttuk, hallottuk. 17.57 Bartók: Tánc­szvit. 18.15 Hol volt, hol nem volt. . . 18.30 Esti magazin.. 19.15 Emlékezés Szimonovra. 20.15 üj operalemezeinkből. Renata Scotto énekel. 21.01 örökzöld dallamok, (ism.) 22.20 Tíz perc külpolitika. 22.30 Rádiószínház. Jelzés nélkül. 23.08 Századunk zenéjéből. 0.10 Gregorián-dallamok. PETŐFI RÁDIÓ Állandó műsor: (hétköznap) 4.25—7.59 Reggeli zenés műsor. (Közben: 5.55 és 6.55 Torna, 6.45 Könyvajánlat, 7.35 Körzeti idő­járásjelentés) — 10.50 Torna — 13.45 Időjárás- és vízállásjelen­tés. Hírek, időjárásjelentés: 4.30- tól 8.30-ig félóránként, majd 10.30-tól 20.30-ig kétóránként, ez­után 23.00 és 24.00. Vasárnap: 8.00, 10.30, 14.30, majd ua. mint hétköznap. 8.05 Volt egyszer egy vadnyu­gat. Részletek Morricona filmze­néjéből. 8.20 Kína 30 éve. (ism.) 8.33 Nótacsokor. Közben: 9.00— 9.15 Állampolgársága francia. Ri­port. 9.50 Lottósorsolás. 10.00 Ze- nedélelőtt. 11.45 Tánczenei kok­tél. 12.33 Édes anyanyelvűnk, (ism.) 12.38 Népi muzsika. 13.15 Nőkről nőknek. 14.00 Kettőtől ötig .. . 17.00 Párbeszéd a novel­láról. 17.30 ötödik sebesség. 18.33 Milhaud: Két poéma. 18.40 Pop- műhely. 19.25 Harminc perc alatt a föld körül. 20.00 Régi nóta, hí­res nóta. 20.33 A rádió könyv­klubja. 21.27 Fúvószene. 21.37 A rádió dalszínháza. Bástyasétány 77. 23.43 Régi muzsika. SZOLNOKI STÜDIÖ: 17.00 Hí­rek. 17.05- A Kilián György Re­pülőműszaki főiskola fúvószene­kara történelmi indulókat ját­szik. 17.15 Civilben és egyenru­hában. Riporter: Vágási Kálmán. 17.45 Délutáni minikoktél. 18.00 Alföldi krónika — A nótakedve­lőknek Marczis Demeter énekel. 18.26—18.30 Hírösszefoglaló, lap- és műsorelőzetes. Kéziratokat, képeket nem őrzünk meg és nem kül­dünk vissza. BÉKÉS MEGYEI NÉPÚJSÁG Az MSZMP Békés megyei Bizottsága és a Békés megyei Tanács lapja. Főszerkesztő: Enyedi G. Sándor. Főszerkesztő-helyettes: Rocskár János. Szerkesz­tőség: Békéscsaba Ff: 111. Munkácsy u. 4. szám, 5601. Telefon: 12-196, 12-035, főszerkesztő: 11-021. Kiadja a Békés megyei Lapkiadó Vállalat, Békéscsaba Pf: 111. Munkácsy u. 4. szám, 5601. Telefon: 11-051. Felelős kiadó: dr. Árpást Zoltán. Terjeszti a Magyar Posta. Előfizethető a hírlapkézbesítő postahivata­loknál és a kézbesítőknél. Előfizetői díj egy hónapra 30 forint. Dürer Nyomda, Békéscsaba, Szerdahelyi u. 2/A, 5600. Igazgató: Háromszéki Pál INDEX: 25054 ISSN 0133—0055 /

Next

/
Oldalképek
Tartalom