Békés Megyei Népújság, 1979. augusztus (34. évfolyam, 178-203. szám)

1979-08-05 / 182. szám

1979. augusztus 5., vasárnap NÉPÚJSÁG ► * i 0. Dózsa—Bcs. Vízmű SC mérkőzés a nemzetközi férfi kézilabdatorna döntőjében Kézilabdabalett a Dunaújváros—Vasas mérkőzésen. Fehér mezben a dunaújvárosi játékosok. A képen balról jobbra: Rákász, Saliga, Endrédi, Magyar, Gólya és Józsa látható Fotó: Császár Lajos Szinte trópusi hőségben folytatódott Békéscsabán a III. Vízmű Kupa nemzetközi férfi kézilabdatorna. Két ko­ra reggeli csoportmérkőzés után, a déli órákban Kendra János, a Békés megyei Víz- és Csatornamű Vállalat igaz­gatója adott fogadást a ven­dégek számára. Késő dél­után újabb két mérkőzésre került sor, a D. Dózsa—Du­naújváros mérkőzés után húszperces „viharszünetet” rendelt el a zsűri, majd ez­után sor került az utolsó helyosztó találkozóra. A torna magával ragadó, emlékezetes pillanatai voltak azok, amikor Varga József és Rácz János aktiv sporto­lói pályafutásuk befejezése­ként értékes tiszteletdíjakat, emléktárgyakat vettek át a klubok képviselőitől. Potisje ADA—Tatabányai Bányász 23—23 (14—10). V: Balogh, Kocsis. ADA: Hor­váth — Hangódi 3, Bajusz 3, Pető 2, Zapletár 9, Vol- ford 5, Szerbik 1. Csere: Je- remió, Miklós, Pajor, Sábli, Sipos. Edző: Szőke István. Tatabánya: Bartalos — Káló 3, Kanyó, Katona 5, Gubá- nyi 2, Flasch 4, Pál 5. Csere: Szabó, Bábos 3, Skuba, Her- nitz, Bognár 1. Edző: Alb­recht Miklós. Izgalmas, szín­vonalas összecsapáson igaz­ságos pontosztozkodás. Dunaújvárosi Kohász—Bp. Vasas 29—25 (13—10). V: Csicsmányi, Grandján. Du­naújváros: Keresztes — Jó­zsa 9, Vura 6, Szurok 1, Je- zsek 2, Kolics 5, Rákász 5. Csere: Kovács, Deáki, Sali­ga 1, Tamaskovics, Eszenyi Markovics. Edző: Komáromi Ákos. Bp. Vasas: Bálint — Endrődi 2, Egervári 3, Ma­gyar 9, Gódor 4, Gólya 3, Lakatos 2, Csere: Medgyesi, Kiss, Cservák, Molnár G. 1, Molnár L. 1, Tepliczki. Ed­ző: Horváth József. A III. Vízmű Kupán első napján Pénteken este éjfélig tartot­tak Békésen a városi testneve­lési és sportfelügyelőség felsza­badulási ökölvívó versenyének selejtezői és elődöntői. Késő es­te még négy Békés megyei ver­senyző lépett szorítóba; a béké­si Vámos sérülés miatt feladta. Sánta E. pontozással győzött, miként Bolla is a szupernehéz­súlyban. A gyulaiak közül Sánta F. ellenfelét leléptették. Jól vég­ződött tehát a nap a mieink számára. Szombaton, viszonylag mérsé­kelt érdeklődés mellett 39 pár lépett szorítóba, ezek közül lap­zártáig tizennyolc találkozó fe­jeződött be. Sajnos ezek közül mindössze három tartott kilenc percig, s ez kissé a színvonalat nyújtott remek teljesítmény után meglepetés a piros-ké­kek veresége. Debreceni Dózsa—Dunaúj­városi Kohász 21—18 (11—8). V: Balogh, Kocsis. Dózsa: Hoffmann — Takács 2, Hor­váth, Kormos 3, Süvöltős dr. 5, Sárközi 3, Molnár 1. Cse­re: Biró, Kertész, Papp II., Péter 6, Juhász 1. Edző: Benyáts Balázs. Dunaújvá­ros: Kovács — Vura 4, Jó­zsa 3, Jezsek, Kolics 4, Rá­kász 2, Eszenyi 1. Csere: Ke­resztes* Deáki, Saliga, Szu­rok 4, Tamaskovics, Mar- kqvics. Edző: Komáromi Ákos. Fordulatokban gaz­dag* szoros mérkőzésen biz­tosították a döntőbe jutást a Dózsások. Potisje ADA—Bcs. Vízmű 22—22 (14—12). V: Csicsmá­nyi, Grandján. ADA: Hor­váth — Hangodi 7, Bajusz 3, Pető 3, Zapletán 5, Vol- ford, Sterbik 4. Csere: Jere­mies, Pajor, Miklós, Sábli, Sipos. Edző: Szőke István. Vízmű SC: Rácz — Feifrik 4, Tóth J. 9, Komáromi 1, Gazsó 1, Gregor 2, Tamás 3. Csere: Tóth Gy., Szilágyi 2, Schulcz, Lengyel, Krivik. Edző: Fellegvárt Zoltán. A kék-feketék II. félidei jó já­tékukkal harcolták ki a Víz­mű Kupa történetében im­már másodszor a döntőbe jutást. A III. Vízmű Kupa cso­portmérkőzéseinek végered­ménye a következő: A cso­portú. Bcs. Vízmű SC, 2. Potisje ADA, 3. Tatabányai Bányász. B csoport. 1. D. Dózsa, 2. Dunaújvárosi Ko­hász, 3. Bp. Vasas. A mai nap programja a következő: 8.00 órakor az 5. helyért: Bp. Vasas—Tatabá­nyai Bányász. 9.15 órakor a 3. helyért: Dunaújvárosi Ko­hász—Potisje ADA. 10.30 órakor az 1. helyért: D. Dó­zsa—Bcs. Vízmű SC. 11.45. ünnepélyes eredményhirde­tés. is jellemzi. Az est első felében több döntőre is sor került: az ifjúságiaknál már versenygyőz­tes a légsúlyú Tiba (Paks), a pehelysúlyú Harkály (Ózd), a középsúlyú Harmat (Bajai SK)t a félnehézsúlyú Andics (FTC) és a nehézsúlyú Fehér (Zalka HSE), míg a felnőtteknél Dékány (FTC) és Csépány (Zalka HSE). Érde­kesen alakult a félnehézsúlyú Andics—Gábor (Gyulai SE) pár­harca, először a zöld-fehér öklö- zőre számoltak rá, de aztán más­fél perc után ő győzött döntő fölénnyel. A legjobb benyomást a bajai Harmat keltette, ellen­fele, a ferencvárosi Barna nem bírta ellene csak 8 percig. A ma délelőtt fél kilenckor kezdődő döntők során 18 mér­kőzés szerepel a programban. NB li-es szakvezetők az esélyekről Ma rajtol az 1979/80. évi NB Il-es labdarúgó-bajnok­ság küzdelemsorozata. Mint köztudott, négy Békés me­gyei csapat lesz ott a Keleti csoportban. Az edzők így lát­ják az esélyeket. Szűcs Mihály (GYSE): — Harmincnyolc edzéssel a há­tunk mögött várjuk a Lehel SC elleni mérkőzést. Jó játé­kot és győzelmet várok. Az összeállításban még van né­hány kérdőjel, ezért csak keretem van, ami a követke­ző: Szabó, Ottlakán (Pet- rovszki), Tunner, Tóth I., (Kukla), Otott, Rétlaki (Csor­ba), Kocsis, Steigerwald, Tóth II., Hirka, Gulyás. Kleibán Antal (OMTK): — Ellenfelünk, a Debreceni Ki­nizsi szintén újonc, ezért a hazai pálya előnyét élvezve bízom a sikeres bemutatko­zásunkban. A következő ke­retből jelölöm ki a pályára lépő 11-et: Pelyva, Nyárádi, Rábai, Hegedűs, Raffai, Deb­receni, Füsti, Lovas, Rozsán, Szegi, Czifra, Friderikusz, Podmaniczki, Fritz és Nagy II. Szita László (Bcs. TASK): — Egernél könnyebb ellenfe­let is kaphattunk volna a nyi­tányon, ráadásul idegenben játszunk. Üjjászervezett csa­patunkkal szeretnénk az idén feledtetni az elmúlt tavaszt. Üj szerzeményeink Kovács, Nagy II., Hegyesi, Mohovics, Grósz, Alberti, Bertalan és Budai, nem kötöttünk szer­ződést Kerepeczkivel, Csi- csellyel és Szósszal. Dobó és Zahorán visszavonult. Az előkészületek során biztató­an játszott a csapat, mely­ben a rajtnál 5—6 újonc is ott lehet. A tervezett csapat: Gulyás — Hajdú, Hajas, Mo­hovics, Alberti — Nagy, He­gyesi, Grósz — Rózsa, Ma­gyar, Soós. Csere: Oláh I., Bertalan, Jegyinák. Haász Sándor (Szarvasi FSSC): — Mindössze tíz nap­ja tartózkodom Szarvason, és az eddig látottak alapján a?t mondhatom, hogy az alapo­zás során Burázs György, a tartalékcsapat edzője jó mun­kát végzett. Kissé fáradtak ugyan a játékosok, de ez ért­hető. Bízom abban, hogy a Gyöngyös ellen jó rajtot ve­szünk, bár az összeállítást nehezíti, hogy B. Tóth és Ja­kab megsérült a hétközi Ko­reai NDK hadsereg váloga­tottja elleni mérkőzésen (a szarvasiak Kajtár góljaival 2 —0-ra nyertek). A keret: Pocsai — Kajtár, Szőke, Bá­lint, Filyó, Plástyik, Kóczi- án, Bánáti, Tabár, B. Tóth, Durucskó, Oravecz, Petykó. Brakszatórisz. KÉZILOBDD Edzőtovábbképzés A megyei TSH Kézilabda Szakszövetsége, a Bcs. Elő­re Spartacus SC és a Bcs. Vízmű SC kézilabda szakosz­tálya holnap, hétfőn, augusz­tus 6-án edzői továbbképzést tart Békéscsabán. A megyei szakemberek Czagány Károly testnevelő­szakedző gyakorlati bemuta­tóját nézhetik végig. A to­vábbképzés témája a korsze­rű védő játék gyakorlatanya­gának ismertetése és a ké­zilabdakapusok edzése, fel­készítése. A gyakorlatok be­mutatásánál a kék-fekete és a lila-fehér klub játékosai működnek közre. A továbbképzésre a Vízmű SC Szabolcs utcai sporttele­pén kerül sor, 15.45 órai kez­dettel. Kevés kilencperces mérkőzés a békési felszabadulási ökölvívó-emlékversenyen Kapusoktól a balszélsőkig Megyei labdarúgó-rangsor 1978—79 Rajtol a megyei I. osztá­lyú labdarúgó-bajnokság. A csapatok megkezdik pontva­dászatukat. De mielőtt a jövőről be­szélnénk, tekintsünk vissza az elmúlt 1978,79-es idényre. Elkészítettük az elmúlt évad posztonkénti rangsorát, ösz- szeállításunk azokon az osz­tályzatokon alapul, amelye­ket tudósítóitok adtak a játé­kosoknak a tavaszi idény 17 fordulójának 153 mérkőzé­sén. Az érdemjegyekből szá­mítottuk ki az átlagokat, ezek határozzák meg a já­tékosok sorrendjét. A tavasz- szal pályára lépett 341 lab­darúgóból nem mindenki lett rangsorolva, csak azok a fo­cisták, akik 8 vagy annál több bajnoki mérkőzésen léptek pályára. Sok labdarú­gó játszott több poszton. Ezeket a játékosokat ott vettük figyelembe, ahol a legtöbbször szerepelték. Az abszolút rangsorban több egy csapatbeli labdarúgó neve is szerepel, tehát ők bizonyára felváltva töltötték be ugyan­azt a posztot. Ugyanakkor előfordul az is, van olyan lista is, amelyről hiányzik egyik-másik csapat képvise­lője. Ennek magyarázata: itt olyan gyakran váltogatták egymást a jelöltek, hogy vé­gezetül egyikük sem szere­pelt nyolc alkalommal. A tavaszi idényben a Me­zőhegyes, a Békésszentand- rás 22—22, a Sarkad, aBat- tonya 21—21, a Gyoma, a H. Szalvai, a Tótkomlós, a Kondoros 20—20, a Medgyes­egyháza, a Gerendás, a Nagyszénás, a Szeghalom 19 —19, Endrőd 18, Füzesgyar­mat, Békés 17—17, OMTK, Medgyesbodzás 16—16, s a Mezőberény 15 labdarúgót szerepeltetett, küldött küz­dőtérre a tavasz folyamán. Hogy legyen összehasonlí­tási alapunk, s hogy meg­tudjuk, mely posztokon lett változás, közöljük az őszi idény válogatottjait. Bz ősz csapata Lung (Battonya) — Po- tocska (Medgyesegyháza), Dorogi (Békésszentandrás), Czifra (OMTK), Verbőczi (Nagyszénás) — Skaliczki (Gerendás), Csák (OMTK), Kovács (Gerendás) — Urda (Medgyesbodzás), Fazekas (Békésszentandrás), Harma­ti (Mezőberény). A második csapat: Lajos (Medgyesbodzás) — Hürkecz (Gerendás), Szabovik (Nagy­szénás), Zalán (Nagyszénás), Horváth (Medgyesegyháza) — Hódi (Medgyesegyháza), Zahorecz (Nagyszénás), Hor­váth (Békésszentandrás) — Báthori (Mezőberény), Gazsó (Mezőberény), Pólyák (Szeg­halom). B kapusoktól a balszélsőkig A tavaszi idény poszton­kénti rangsorának élmezőnye a következő: (A játékos neve után zárójelben a lejátszott mérkőzések • számát közöl­jük.) Kapusok: 1. Herczegfalvi (10) 7,600 (Mezőhegyes), 2. Krizsán (11) 7,181 (Szegha­lom), 3. Lung (15) 7,066 (Bat­tonya), 4. Sütő (13) 7,000 (Gerendás), 5. Lajos (14) 6,928 (Medgyesbodzás). Jobbhátvédek: 1. Raffai (17) 6,941 (OMTK), 2. Hür­kecz (12) 6,750 (Gerendás), 3. Oláh I. (15) 6,666 (Medgyes­bodzás), 4. Derbák (14) 6,500 (Füzesgyarmat), 5. Bagdi (17) 6,470 (Szeghalom). Középhátvédek: 1. Kiss I. (15) 7,133 (Füzesgyarmat), 2. Szurovecz dr. (16) 7,062 (Sar­kad), 3. Raffai (16) 6,941 (OMTK), 4. Sánta (15) 6,400 (Endrőd), 5. Rácz (16) 6,125 (Békés). Beállósok: 1. Czifra (17) 6,823 (OMTK), 2. Ramos (14) 6,714 (Mezőberény), 3. Bakos (14) 6,357 (Sarkad), 4. Roszik (16) 6,312 (Endrőd), 5. Tóth K. (17) 6,294 (Füzesgyarmat). Balhátvédek: 1. ökrös (14) 6,857 (Füzesgyarmat), 2. Ver­bőczi (17) 6,823 (Nagyszénás), 3—4. Rófusz (15) Endrőd, Rábai (15) (OMTK) 6,533, 5. Sopsics (15) 6,466 (Mezőhe­gyes). Jobboldali középpályások: 1, Skaliczki (14) 6,500 (Ge­rendás), 2. Deák (10) 6,400 (H. Szalvai), 3. Zábrák (15) 6,266 (OMTK), 4. Tóth (16) 6,250 (Medgyesegyháza), 5. Varjú II. (14) 6,214 (Gyoma). Középső középpályások: 1. Hajas (11) 6,909 (Medgyes­bodzás), 2. Tomcsenka (13) 6,615 (Gerendás), 3. Kovács (10) 6,600 (Szeghalom), 4. Bakucz (11) 6,454 (Sarkad), 5. Szabó (13) 6,307 (Battonya). Baloldali középpályások: 1. Szegi (16) 6,375 (OMTK), 2. Varga (13) 6,153 (Medgyes­bodzás), 3. Horváth (17) 6,117 (Békésszentandrás), 4. Kovács (13) 6,076 (Gerendás), 5. Schmidt (14) 6,000 (Med­gyesegyháza). Jobbszélsők: 1. Urda (14) 6,785 (Medgyesbodzás), 2. Pelyva (17) 6,588 (Endrőd), 3. Tar I. (9) 6,555 (Szegha­lom), 4. ölveczki (14) 6,428 (Tótkomlós), 5. Hegedűs Gy. (11) 6,272 (Mezőberény). Középcsatárok: 1. Pataki (16) 7,000 (Békés), 2. Simon (14) 6,857 (Kondoros), 3. Iva- novics (15) 6,666 (Endrőd), 4. Podmaniczki (17) 6,647 (OMTK), 5. Kun M. (13) 6,615 (Gerendás). Balszélsők: 1. Ács (14) 6,785 (Békés), 2. ökrös (15) 6,533 (OMTK), 3. Faragó (13) 6,153 (Gerendás), 4. Pelyák (16) 6,125 (Szeghalom), 5. Komo- róczki I. (15) 6,065 (Füzes­gyarmat). B tavaszi idény csapata Herczegfalvi (Mezőhegyes) — Raffai (OMTK), Kiss I. (Füzesgyarmat), Czifra (OMTK), Ökrös (Füzesgyar­mat) — Skaliczki (Gerendás), Hajas (Medgyesbodzás), Sze­gi (OMTK) — Urda (Med­gyesbodzás), Pataki (Békés), Ács (Békés). A második csapat: Kri­zsán (Szeghalom) — Hürkecz (Gerendás), Szurovecz dr. (Sarkad), Ramos (Mezőbe­rény), Verbőczi (Nagyszénás) — Deák (H. Szalvai), Tom­csenka (Gerendás), Varga (Medgyesbodzás) — Pelyva (Endrőd), Simon (Kondoros), Ökrös (OMTK). Bz abszolút rangsor Az 1978/79-es megyei I. osztályú labdarúgó-bajnokság posztonkénti rangsorának el­ső három helyezettje. Kapusok: 1. Herczegfalvi (21) 7,163 (Mezőhegyes), 2. Lung (23) 7,063 (Battonya), 3. Lajos (29) 6,864 (Medgyes­bodzás). Jobbhátvédek: 1. Hürkecz (20) 6,687 (Gerendás), 2. Raf­fai (31) 6,577 (OMTK), 3. Bagdi (31) 6.306 (Szeghalom). Középhátvédek: 1. Kiss I. (30) 6,966 (Füzesgyarmat), 2. Szurovecz dr. (33) 6,942 (Sar­kad), 3. Szabovik (31) 6,495 (Nagyszénás). Beállósok: 1. Czifra (34) 6,764 (OMTK), 2. Szatmári (32) 6,751 (Mezőhegyes), 3. Botyánszki (21) 5,900 (Geren­dás). Balhátvédek: 1. Verbőczi (33) 6,786 (Nagyszénás), 2. Ökrös (28) 6,478 (Füzesgyar­mat), 3. Rábai (26) 6,357 (OMTK). Jobboldali középpályások: 1. Skaliczki (29) 6,550 (Ge­rendás), 2. Zábrák (25) 6,183 (OMTK), 3. Harmati J. (26) 6,089 (Mezőberény). Középső középpályások: 1. Hajas (25) 6,740 (Medgyes­bodzás), 2. Tomcsenka (25) 6,599 (Gerendás), 3. Kovács (23) 6,453 (Szeghalom). Baloldali középpályások: 1. Horváth (33) 6,339 (Békés­szentandrás), 2. Kovács (27) 6,338 (Gerendás), 3. Varga (27) 6,225 (Medgyesbodzás). Jobbszélsők: 1. Kádár (23) 6,389 (Sarkad), 2. ölveczki (26) 6,380 (Tótkomlós), 3. Hegedűs Gy. (22) 6,272 (Me­zőberény). Középcsatárok: 1. Pataki (24) 6,687 (Békés), 2. Kun M. (27) 6,557 (Gerendás), 3. Gazsó (26) 6,547 (Mezőbe­rény). Balszélsők: 1. Pelyák (31) 6,419 (Szeghalom), 2. Ács (22) 6,392 (Békés), 3. Har­mati L. (30) 6,353 (Mezőbe­rény). Bz év csapata Herczegfalvi (Mezőhegyes) — Hürkecz (Gerendás), Kiss I. (Füzesgyarmat), Czifra (OMTK), Verbőczi (Nagyszé­nás) — Skaliczki (Gerendás), Hajas (Medgyesbodzás) Hor­váth (Békésszentandrás) — Kádár (Sarkad), Pataki (Bé­kés), Pelyák (Szeghalom). A második csapat: Lung (Battonya) — Raffai (OMTK), Szurovecz dr. (Sarkad), Szatmári (Mezőhegyes), Ök­rös (Füzesgyarmat) — Záb­rák (OMTK), Tomcsenka (Gerendás), Kovács (Geren­dás) — ölveczki (Tótkom­lós), Kun M. (Gerendás), Ács (Békés.) A harmadik csapat: Lajos (Medgyesbodzás) — Bagdi (Szeghalom), Szabovik (Nagyszénás), Botyánszki (Gerendás), Rábai (OMTK) — Harmati J. (Mezőberény), Kovács (Szeghalom), Varga (Medgyesbodzás) — Hegedűs Gy. (Mezőberény), Gazsó (Mezőberény), Harmati L. (Mezőberény). És még egy-két számadat. A megyei I. osztályban le­zajlott 306 mérkőzésen ösz- szesen 934 gól esett. Ez 3,1- es átlagnak felel meg. A megyei gólkirályi címet Kun M. (Gerendás) hódítot­ta el 29 „telitalálattal”. A második: Podmaniczki (OMTK), 28 góllal, a harma­dik Csordás (Mezőhegyes) 25 góllal. összeállította: Hankó György Rajt győzelemmel Magyar olimpiai válogatott — FC Malaga 3—1 (3—0) Sikeres volt a magyar olimpiai labdarúgó-váloga­tott bemutatkozása Spanyol- országban, Malagában 25 ezer néző előtt az alábbi összeállításban kezdett a csapat: Tóth Z. — Szántó, Dunai, Rab, Kutasi — Pásztor, Ta­tár, Borostyán — Kiss Weimper, Fekete (Ü. Dó­zsa). Csere: Dunai helyett Salamon, Tatár helyett Oláh. LOBDORÚGnS ______________ A z első félidőben kifeje­zetten jól játszottak a ma­gyarok, sok szép, korszerű támadást vezettek. Szünet után már alábbhagyott a lendület, több volt a hiba. Góllövő: Fekete, Weimper, Tatár, illetve Lieto. BÉKÉS Az MSZMP Békés megyei Bizottsága és a Békés megyei Tanács lapja. Főszerkesztő: Enyedi G. Sándor. Főszerkesztő-helyettes: Rocskár János. Szerkesz­tőség: Békéscsaba Pf: 111. Munkácsy u. 4. szám, 5601. Telefon: 12-196, 12-035, főszerkesztő: 11-021. Kiadja a Békés megyei Lapkiadó Vállalat, Békéscsaba Pf: 111. Munkácsy u. 4. szám, 5601. Telefon: 11-051. Felelős kiadó: dr. Árpást Zoltán. Terjeszti a Magyar Posta. Előfizethető a hírlapkézbesítő postahivata­loknál és a kézbesítőknél. Előfizetői díj egy hónapra 30 forint. Dürer Nyomda, Békéscsaba, Szerdahelyi u. 2/A, 5600. Igaz^atój^Háromszéki Pál INDEX: 25054 ISSN 0133—0055

Next

/
Oldalképek
Tartalom