Békés Megyei Népújság, 1978. december (33. évfolyam, 283-307. szám)

1978-12-22 / 301. szám

(3$®©^©0^©G^í£©(3^©©$©0,^©0^©(3$®©^®06^©(^$©|06í©(3^©(^^© H IRDETÉS - REKLÁM - HIRDETÉS - REKLÁM - HIRDETÉS - REKLÁM - HIRDETÉS - REKLÁM - HIRDETÉS SZÁMÍTÁSTECHNIKÁI PÁLYÁZATOT HIRDETÜNK Békéscsabán induló számítóközpontunkhoz több éves gyakorlattal rendelkező, fiatal, agilis, közgazdasági egyetemet, számviteli főiskolát végzett férfi munkaerők részére igazgatói állás betöltésére Számítástechnikai, szervezési gyakorlattal, felsőfokú végzettséggel rendelkezők részére .szervezési, programozási osztályvezető, termelési osztályvezető munkakörökre Számviteli, illetve pénzügyi gyakorlattal rendelkezők részére adminisztratív osztályvezető munkakörre Műszaki egyetemet, főiskolát, elektronikai szakon végzettek részére műszaki osztályvezető munkakörre Pályázatot — részletes önéletrajzzal — írásban kérjük központunk címére megküldeni. KSH Számítástechnikai és Ügyvitelszervező Vállalat Hálózatfejlesztési Igazgatóság 1145 Budapest, Szugló u. 9—15. számítástechnikái pályázatot hirdetünk APRÓHIRDETÉSEK Nagyméretű garázs eladó. Vil­lany és fűtési lehetőség is van. Békéscsaba, KlSZ-lakótelep, Sás-köz 23. Érdeklődni: naponta 17 óra után._____________________ H áz eladó. Békés I., Vág u. 2 Hízó, kályha, gyermekágy eladó. Békéscsaba V., Mátyás kir. u. 103. szám.__________________________ Z S-es, 1900-as Opel Ascona/S készpénzért eladó. Békéscsaba, Kun Béla 7. Reggel: 8—9-igt es­te 4—5-ig.__________________________ J ól költő king galambok, szala­gos, piros, sárga eladók. Déva­ványa, Széchenyi u, 6._________ Z R rendszámú, 1500-as Lada el­adó. Békéscsaba, Sarkantyú u. 1/1. szám.__________________________ H áz eladó, júliusi beköltözhető- séggel. Békéscsaba III., Munkás utca 3.__________________________ G yula, Máriafalva, Oláh György utca 3. sziámú, szoba-konyhás ház, azonnali beköltözéssel el­adó. ' ___ E lcserélném mezőtúri, kétszobás (főhelyen) tanácsi bérlakásomat, békéscsabai hasonló tanácsi bér­lakásra. Bővebb felvilágosítás Békéscsaba, Táncsics u. 50. (m in den este 18—20 óráig)._______ H árom évnél nem régebbi, 601-es Trabantot vennék. Cím : Békés, III., Kispince u. 58. 600 tojó tyúk tartására alkalmas vasketrec és NDK sátras sport­kocsi eladó. Békéscsaba, Frank­lin 137._____________________________ K arambolos Skoda MB i00ö-?s karosszéria és egyéb tartozékok eladók. Dobák autószerelő, Dé­vaványa.___________________________ H étvégi ház eladó Szarvason a Mongolzugban, vízparton, köz­művesített. Érdeklődni: Szarvas, Bethlen utca 6. II. em, 5.________ K ülönböző méretű fűtőcsövek, két db kazán, Polski Fiat 1500- as, egy db BL—7 Diesel motor eladó. Érdeklődni: Gyula, Sáo­dorhegy 25._________________________ T rabant 601-es eladó. Békéscsa­ba, Könyves 15. Érd.: hétköznap délután, ünnepeken.______________ V inyisztó kazán, központi fűtés­hez, vegyes tüzelésű zománcozott kályha eladó. Gyula, Mátyás kir. utca 23._____________________________ F elújított állapotban levő, IB-s 601-es Trabant, sürgősen eladó. Érdeklődni: Békéscsaba III. kér., Nagy Antal 15. Az Autóközlekedési Tanin­tézet és a Gépjárművezetői Vizsgabizottság (Békéscsaba, Tessedik utca 21. sz.) közli tisztelt ügyfeleivel, hogy az ügyfélfogadás 1978. december 29-től 1979. január 4-ig, év végi leltározás miatt szünetel. ,,B” kategóriás termelőszövetkezet, azonnali belépéssel BELSŐ ELLENŐRT VESZ FEL. Követelmény : mérlegképes könyvelői szakképzettség, 5 éves mezőgazdasági gyakorlat. Fizetés: a 19/1977. MÉM—MüM sz. rendelet szerint. Cím: Petőfi Mgtsz, Köröstar csa. Jelentkezés: a tsz elnökénél A KEVIÉP békési főépítésvezetősége felvételre keres békéscsabai munkahelyre karbantartó villanyszerelőket és építőipari könnyűgépkezelőket. Jelentkezés: személyesen vagy írásban, Békés, Verseny u. 4. szám alatt. A FÉKON Ruházati Vállalat bé­késcsabai gyára felvételre keres: varrónőket, vágószabászt, taka­rítónőket, anyagmozgatót, elekt­roműszerészt, villanyszerelőt, vízvezeték-szerelőt. ________________ „ A” kategóriájú szövetkezet húsüzemvezetőt keres felvételre. Fizetés a 19/1977. (V. 25.) MÉM —MüM számú rendelet előírásai szerint. Jelentkezéseket „Azon­nal” jeligére a békéscsabai lapkiadóba kérjük.___________. A BTJBIV gyulai bútorgyára bú- torasztalos szakmunkásokat, be­tanított női és férfi dolgozókat, könnyű fizikai munkára fiatal­korú leányokat és fiúkat vesz fel, azonnali belépéssel. Jelent­kezni lehet: Gyula, Balázs deák u. 6.________________________________ A Békéscsabai Konzervgyár gya­korlattal rendelkező villanyszere­lő, kőműves, esztergályos, elekt­roműszerész, lakatos szakmun­kásokat, valamint csatornatisztí­tókat és segédmunkásokat keres felvételre. Jelentkezni a gyár műszaki főosztályvezetőjénél le­het. A Békés megyei GMV körzeti üzeme felvételt hirdet admi­nisztrátori munkakör betöltésére. Jelentkezni lehet: Gyula, Kiss Ernő u. 11. alatt. Felveszünk a Számítástechnikai és Ügyvitelszervező Vállalat békéscsabai számítóközpontjához 1979. április 2-i belépéssel, közgazdasági egyetemet, számviteli főiskolát, illetve közgazdasági technikumi végzettséggel rendelkező dolgozókat, 30 éves korig, szervezői munkakörbe Gyakorlattal, illetve folyamat- vagy rendszerszervezői oklevéllel rendelkezők előnyben. Szakmai kiképzést munkaidőben biztosítjuk. A jelentkezéseket írásban — részletes önéletrajzzal — Számítástechnikai és Ügyvitelszervező Vállalat, - Hálózatfejlesztési Igazgatóság, 1145 Budapest, Szugló u. 9—15. címre kérjük. Köszönetnyilvánítás Mindazon rokonoknak, is­merősöknek, jó szomszé­doknak, jó barátoknak, akik szeretett férjem, MOLDOVAN JANOS temetésén megjelentek, sír­jára koszorút, virágot he­lyeztek, mély fájdalmunkat enyhítették, ezúton mond hálás köszönetét. Gyászoló felesége Kétegyháza, Í978. dec. hó. A KPM Közúti Igazgatóság felvesz férfi vagy női munkaerőt HIVATALSEGÉDI BEOSZTÁSBA. Jelentkezni lehet : Békéscsaba, Szabadság tér 7—9. III. em. 109. Munkaügyi csoport. A Békéscsabai Konzervgyár autó-, motorszerelőket vesz fel, azonnali belépéssel. Bérezés kol­lektív szerződés szerint. Jelent­kezni a gyár szállítási osztályve­zetőjénél lehet. ____________________ A Békéscsabai Kötöttárugyár felvesz: üzemgazdász munkakör­be felsőiskolai végzettségű dol­gozót, valamint gyors- és gép­írót. Jelentkezni lehet a vállalat személyzeti osztályán.____________ K özgazdasági technikumi vég­zettséggel, általános adminisztrá­tort, valamint középkorú férfi portást felvesz a Békés megyei Szikvíz- és Szeszipari Vállalat, Békéscsaba, Luther u. 5/B. GYAKORLOTT GYORS- ÉS GÉPÍRÓT, adminisztrációs munkálatokban jártas, érettségizett nőt alkalmaz ÜGYINTÉZŐ ELŐADÓI munkakörbe a megyei tanács vb. oktatási és továbbképző intézete (Békéscsaba, Árpád sor 2/6.) JELENTKEZÉS személyesen, az intézet vezetőjénél. 0S*©0*$©0$*©0*$©6í$>©6í$©0í$*9(3i$í90*$©0S©0*$©0$©0*$©0>$©0*S©0$©0S©0»$©0*$®0*$©< Új utakon IBUSZ-szal ANGLIA Európán át Londonba Utazás autóbusszal és repülőgéppel. Időpont: augusztus 10—20-ig. Részvételi díj : 12 500,— Ft. TÖRÖKORSZÁG—BULGÁRIA—JUGOSZLÁVIA Isztambul—Szófia—Belgrád Utazás repülőgéppel és autóbusszal. Időpont: augusztus 16—23-ig. Részvételi díj : 5000,—' Ft. JUGOSZLÁVIA Üdülés Trogirban Utazás autóbusszal, a plitvicei tavak érintésével. Időpont: augusztus 20—30-ig. Részvételi díj: 6000,— Ft. Opatija Utazás autóbusszal. Időpont: április 24—28-ig; május 22—26-ig. Részvételi díj: 2500,— Ft. Kacs jak Utazás autóbusszal. Időpont: július 7—14-ig. Részvételi díj : 3750,— Ft. SZOVJETUNIÓ Fehér éjszakák Leningrádban Utazás repülőgéppel. Időpont: június 13—17-ig. Részvételi díj: 3950,— Ft Üdülés Szocsiban Utazás repülőgéppel. Időpont: június 25—július 2-ig. Részvételi díj : 5100,— Ft. CSEHSZLOVÁKIA Prága Utazás hálókocsival. Időpont: május 7—11-ig. Részvételi díj: 1800,— Ft. Cseh—Lengyel Tátra Utazás autóbusszal. Időpont: májustól szeptemberig. Részvételi díj : 3100,— Ft. OLASZORSZÁG Üdülés Jesolóban Utazás autóbusszal. Időpont: május 3—10-ig. Részvételi díj : 4600,— Ft. Üdülés Riminiben Utazás repülőgéppel. Időpont: július 25—augusztus 8-ig. Részvételi díj: 7700,— Ft. Velence és az Alpok Utazás autóbusszal, Velence—Aosta—Lausanne—Bern- Zürich—Salzburg—Bées útvonalon. Időpont: július 26—augusztus 3-íg. Részvételi díj: 8300,— Ft. NDK üdülés Kamenzben Utazás vonattal. Időpont: június 24—július 1-ig. Részvételi díj: 2700,— Ft. Üdülés a Harz-hegységben Utazás repülőgéppel és autóbusszal. Időpont: június 25—július 1-ig. Részvételi díj: 3400,— Ft. (yifinden ízeclvQt* utabánalz íze(l(L 6meó ünnepe }(zet (zí ivan az IBUSZ Békéscsaba, István király tér 5. T.: 12-294 Orosháza, Kossuth 14. T.: 23 Gyula, Hétvezér 5. T.: 263 Szarvas, Szabadság 30. T.: 325 ✓

Next

/
Oldalképek
Tartalom