Békés Megyei Népújság, 1978. július (33. évfolyam, 153-178. szám)

1978-07-11 / 161. szám

O NÉPÚJSÁG 1978, Július 11.. kedd SPORT SPORT SPORT SPORT Elváltozások Csabán Előre Spartacus: Ondrik István - TASK: Szita László Tegnap reggel a Békéscsa­bai Előre Spartacus székhá­zában felkerestük dr. Túrák Vincét, a labdarúgó szakosz­tály elnökét, aki az alábbi nyilatkozatot adta: — Mészöly Kálmán veze­tőedző távozása után Ondrik István szakedzőt szerződtet­tük a labdarúgó szakosztály élére. Mivel a volt vezető­edzővel Szimcsák István is távozott; ezért pályaedző után is kellett néznünk. En­nek a reszortnak betöltésére Papp Lászlót választottuk, aki korábban a szakosztály technikai vezetőjeként dolgo­zott. A labdarúgók technikai vezetői tisztjét a jövőben Tóth Márton, volt kapusunk fogja betölteni. A második csapat edzője korábban Szita László volt, akit a Békéscsabai TASK- nak kiadtunk, s helyére Sülé István edzőt alkalmaztuk. Természetesen mindehhez még az MLSZ hozzájárulása is szükséges, de a szakosz­tály a felkészülési munkát az új felállású vezetőgarnitúrá­val már megkezdte, illetve folytatja. Dr. Túrák Vincével folyta­tott beszélgetésünk után — telefonon érdeklődtünk Ra­vasz Páltól, a Bcs. TASK el­nökétől arról, hogy a kék-fe­héreknél miként alakult az edzőkérdés? Az elnök válasza így hangzott: — A TASK elnöksége a li­la-fehérekhez került Ondrik István távozásához hozzájá­rult. Helyére Szita László szakedzőt szerződtettük, aki a múlt hét végén több foglal­kozásunkat végignézett, s az irányítást július 10-én vette át. Pályaedzőnk továbbra is Mitykó András.' Labdarúgó szakosztályunk vezetése vál­tozatlan. Az elnök Miklya János, a technikai vezető Gyócsi László. A fentieket bejelentettük a Magyar Lab­darúgó .Szövetségnek. * * * Az Előre Spartacus klub­házában tett látogatásunk után lementünk a pályára, ahol 13 játékos végezte az edzést, Ondrik István veze­tésével. — A múlt hét utolsó négy edzése óta a Kórház utcai pályán vagyok. Azokat az edzéseket Szimcsák István vezette Mészöly Kálmán irá­nyításával. Én még csak né­zőként figyeltem a játékoso­kat, s Mészöly Kálmán kom­mentálta a programot. Egyébként semmilyen változ­tatást nem tervezünk a jelen­legi felkészülési tervben, amely még az elmúlt évben született, s kétévi munkát ölel fel. Ennek alapján dol­gozik első és második kere­tünk is. .-Ez a ma délelőtti edzés az őszi felkészülés 25. foglalkozása. Jelenleg 16 já­tékos tartozik az első keret­be. Hárman igazoltan hiá­nyoznak, az egyik Pásztor József, aki a múlt hét kedd­jén edzés közben megsérült. Sajnos, rá jó pár hétig nem számíthatunk. Láza és Fe­hérvári kisebb sérüléssel baj­lódik, de ők még a héten bekapcsolódnak a munkába. — A múlt héten szombaton kétkapus edzést tartott az el­ső csapat kibővített kerete. Nagyon tetszett Ravasz, Fo­dor, Maján, Bánáti, Király- vári, s az újonnan igazolt Tisza Gábor játéka — a má­sodik csapatból. Ügy látom, a játékosok hangulata jó. Ez kedvező. A héten egyébként 12 edzést tartunk — délelőtt 9-től és délután 4-től —, s mindkét foglalkozás 120 perces. Fel­készülésünket napközis rend­szerben folytatjuk, a KISZ- táborban étkezünk és pihe­nünk, de este mindenki ha­zamegy. Tizenegy óra is elmúlt, mi­re befejeződött a hétfői, első foglalkozás. A játékosok megizzadva vonultak az öl­tözőbe: — A délelőtti — egy álta­lános edzés volt — folytatta Ondrik István. — Ez annyit jelent, hogy a húszperces, melegítés után, négyszer öt­perces iramjáték következett, majd harminc percen ke­resztül dinamikus láberősítő­gyakorlatot végeztek a játé­kosok. Befejezésül ötven per­cig összetett technikai gya­korlatok következtek labdá­val. A délutáni edzésen ál- lóképességi munkát végzünk, vagyis mindenki 4000 métert fut — szintidőre. * * « A pálya szélén felpócolt lábbal ült Pásztor József. Fehér gipszcsizma „díszlett” a lábán, s a pályán folyó munkát nézte. — Szinte minden év ala­pozó időszakában sérülés gá­tolja a felkészülésemet. A múlt hét keddi edzésén rosz­A múlt héten még az Elő­re Spartacus edzéseit vezet­te, majd vasárnap reggel bú­csút intett a Viharsarok fő­városának. Tegnap délelőtt segítőtársával, Szimcsák Ist­vánnal már a Vasas edzéseit irányította Mészöly Kálmán szakedző. — Két évvel ezelőtt. 1976. július 1-én vettem át a Bcs. Előre Spartacus vezetőedzői teendőit. Most, hogy elbúcsú­zom a szimpatikus alföldi vá- várostól, nagyon kellemes emlékekkel utazom vissza a fővárosba — mondotta „bú­csúbeszélgetésünk” alkalmá­val Mészöly Kálmán. — A Ganz-MÁVAG-nál és a Budafoknál eltöltött két-két esztendő után örömmel vál­lalkoztam a nagyobb fel­adatra, a csabai lila-fehérek edzéseinek vezetésére. Bé­késcsabán lettem élvonalbeli edző és, hogy — azt hiszem ezt szerénytelenség nélkül mondhatom — eredményes időszakot dolgoztunk végig a klubnál, abban nagy része van a játékosoknak, s a szül léptem és bokaszalag-sé- rülést szenvedtem. Szerdán meg is mütöttek, de sajnos öt-hat hétig rajta lesz lába­mon a gipszcsizma. Szomba­ton szedik ki a varratokat. Számításaim szerint — ha különösebb probléma nem jön közbe — tíz hét múlva már játékra jelentkezhetem. Amint az orvosok engedik, a biciklis láberősítő gyakorla­tokat meg is kezdem. Szeret­nék minél hamarabb újra a barátaim és játékostársaim között lenni. * * * Az új helyzettel kapcsolat­ban fővárosi tudósítónk hét­főn délben véleményt kért Krizsán Józseftől, az MLSZ főtitkárától, aki a következő­ket mondotta : — Az ügyben még nem született végleges döntés, de néhány napon belül a csabai edzőkérdés elintézésére is sor kerül! Reméljük, az MLSZ hozzá­járul a Mészöly Kálmán tá­vozását követő — és két csa­patot is érintő — békéscsa­bai edzőváltozásokhoz. Bí­zunk abban, hogy most már nem a találgatásokon, a tár­gyalásokon lesz a hangsúly, hanem a szakmai munkán. Jávor Péter labdarúgást nagyon szerető vezetőknek. Köszönöm a tá­mogatást! Kellemes vissza­emlékezni az itt eltöltött hó­napokra ! Most nagyobb feladat kö­vetkezik számomra, de egyik szememet ezután is mindig az Előre Spartacuson tartom. Ez nem közhely! Ezt így is érzem, hiszen kevés edző mondhatja el azt, hogy annyi támogatást kapott a szurko­lótábortól, mint én, Csabán! Jövőbeni terveim? A régi Vasast jól ismertem, de amióta elkerültem a Fáy ut­cából, sok minden történt. Most tehát ismerkedéssel kell kezdenem, még akkor is, ha annak idején Müllerrel, Vá- radival és Törökkel együtt játszottam. Terveim között szerepel, hogy a piros-kék együttes még komolyabb sze­repet játsszon a hazai bajnok­ságban. Az új idényben a harmadik helyen szeretnénk végezni a Vasassal! Az Előre Spartacusnak pedig sok si­kert kívánok! Mészöly Kálmán — Pásztor Józseffel — az Előre Spartacus játékosával, aki az 1977—78. évi NB I-es bajnokságban el­nyerte az „év labdarúgója” címet Fotó: Fábián István Mészöly Kálmán: Köszönöm a támogatást, kellemes emlékekkel távozom Nyári íoto Kupa Püspökladány­0—0 Labdarúgás. Püspökladány, 600 néző. V : Füzesi. Püspökla­dányi MÁV KSE : Bujdosó — Szabó, Cs. Kiss, Palatlcz, Gyar­mati II., Rá ez, Máté (Mlle), Nagy (Makar), Davai, Seres, Gyarmati I. Edző: Kézi András. Szeghalmi MEDOSZ: Kozári — Simon, Szabó, Jónás, Szujó (Kecskeméti), Kovács, Tar I., Tar H., Balázs, Pelyák, Kun. Edző: Farkasinszkl András. Da­vai kapuba tartó labdáját a 3. percben Jónás a gólvonalról vágta ki. Tar I. szabadrúgását a 18. percben nehezen, nagy ügy- gyel-bajjal mentette a ladányi- ak kapuvédője. A 30. percben Pelyák a kapufát találta telibe. Tíz perccel később Seres kiug­rott a védők gyűrűjéből, de nagy helyzetben lövése célt té­vesztett. A 65. percben Kecs­keméti ragyogó labdával Indí­totta Kovácsot, akinek lövését nehezen tisztázták a hazaiak. TÖMEGSPORT Az 1977/78. évi békéscsabai I városi kispályás labdarúgó­J bajnokság végeredménye: I/A CSOPORT 1. Agyagipar 14 10 1 3 55-24 21 2. Kner II. 14 8 2 4 63-32 18 3. ÉPSZÖV 14 8 1 5 57-41 17 4. Kötött 14 7 3 4 49-33 17 5. Hungavis 14 5 3 6 41-30 13 6. MEZOGËP 14 3 6 5 31-32 12 7. Vendéglátó 14 2 2 10 26-81 6 I/B CSOPORT 1. Lenin Tsz 16 14 1 1 61-18 29 2. Gyopár Klub 16 11 1 4 72-29 23 3. KPM KISZ 16 9 3 4 77-30 21 4. Építők KISZ 16 8 1 7 47-41 17 5. Such SC II. 16 7 2 7 38-46 16 6. Hűtőház H. 16 6 2 8 38-50 14 7. HAFE III. 16 5 1 10 45-51 11 8. Cipész Szöv. 16 4 — 12 29-69 8 9. Alf. Vend. 16 — 1 15 15-77 1 I/C CSOPORT l. Volán SC 16 12 2 2 58-17 26 2. Hlradótechn. 16 9 1 6 42-30 19 3. Juventus 16 8 1 7 33-31 17 4. Kastélysz. 16 6 2 8 36-35 14 5. MÁV Északi 16 6 2 8 34-36 14 6. DEMASZ V. 16 6 2 8 33-43 14 7. AGROBER II. 16 4 1 10 34-46 9 8. Bohn SC 16 3 3 10 21-41 9 9. Szlkvízlpar 16 3 2 11 19-42 8 II/A CSOPORT 1. Forgácsoló 20 19 1 — 104-28 39 2. MEZŐGÉP 20 12 2 6 84-55 26 3. „635” 20 12 2 6 68-42 26 4. Hungavis 20 11 1 8 43-35 23 5. Közp. Gép. 20 11 1 8 54-48 23 6. Forcon V. 20 7 5 8 48-59 19 7. Bútoripar 20 6 3 11 63-55 15 8. Építők 20 6 3 11 45-64 15 9. Kner Ny. 20 5 4 11 58-76 14 10. Rokka 20 5 2 13 31-86 12 11. HAFE 20 2 — 18 23-74 4 II/B CSOPORT 1. Vízmű SC 20 16 2 2 90-41 34 2. MEZOG. H. 20 14 4 2 85-31 32 3. Tervezők 20 13 3 4 70-47 29 4. Vegyesipar 20 11 4 5 69-38 26 6. Tűzoltóság 20 8 3 9 61-60 19 6. Hűtőház 20 8 3 9 51-57 19 7. Such SC 20 6 3 11 56-73 15 8. KPM 20 6 2 12 40-53 14 9. HAFE n. 20 4 5 11 34-47 13 10. Szolgáltató 20 4 1 15 49-90 9 11. DEGAZ 20 2 — 18 12-66 4 II/C CSOPORT 1. Ep. Szaklp. 20 13 4 3 68-25 30 2. Gabona 20 14 2 4 68-32 30 3. Üzemi Ep. 20 11 3 6 49-30 25 4. AGROBER 20 12 — 8 56-30 24 5. Sajtó 20 10 4 6 51-46 24 6. Városi Tan. 20 7 2 11 49-57 16 7. Volán 20 f 2 12 33-49 14 8. Cserépgyár 20 4 4 12 37-50 12 9. Lakásszöv. 20 4 2 14 34-68 10 10. Dózsa 20 3 2 15 29-74 8 11. Postás 20 3 1 16 21-73 7 VEGYES CSOPORT 1. MÁV Vont. 14 13 1 — 63-14 27 2. Megyei Tan. 14 8 — 6 59-28 16 3. Vidia 14 4 2 8 31-34 10 4. Moziüzem 14 3 3 8 26-37 9 5. Kórház 14 2 3 9 13-36 7 6. MSZB Tsz 14 3 — 11 21-33 6 7. Ingatlan II. 14 2 1 11 25-46 5 8. Kertészet 14 1 2 11 17-28 4 Szeghalom A vasutasnapi ünnepség kere­tében lejátszott Totó Kupa-mér­kőzésen végig kemény, Jó Ira­mú mérkőzést láthatott a szép­számú közönség. Az összecsapás hajrájában mindkét együttes megszerezhette volna a győzel­met, de a Játék összképe alap­ján Igazságos pontosztozkodás történt. Jók: Bujdosó, Gyarmati, Davai, 111. a szeghalmi csapat valamennyi tagja dicséretet ér­demel lelkes Játékáért. (Papp Gyula) A Hajdú csoport 1. Szeghalom 2. Püspökladány 3. Balmazújváros 4. Hajdú V. áUása 3 21-5-0! 3 2 1-5-25 3 1-22-42 3 - - 3 1-7 ­Röviden ÚSZÁS. Moszkvában, a szovjet bajnokságon Alek- szandr Szidprenko a 2000 m-es vegyes úszásban 2:05,25-re javította a kana­dai Smith, tavaly felállított 2:05.31-es világcsúcsát. KOSÁRLABDA. Athénbe utazott vasárnap a férfivá­logatott, amely ré6zt vesz az Akropolis Kupa mérkőzés­sorozaton. ATLÉTIKA. Vasárnap be­fejeződött a Népstadionban az atlétikai szakosztályok minősítő versenye. Mohá­csi Éva a 400 méteres női gátfutásban kitűnő teljesít­ménnyel 57,81-re javította saját országos csúcsát. (58,2) REPÜLÉS. Mintegy 50 ezer néző vett részt vasár­nap Miskolcon a honvé­delmi repülőnápon. A nagy sikerű bemutató után nyi­tották meg a szocialista' or­szágok ejtőernyős bajnoksá­gát. TENISZ. Linzben — a rossz idő miatt teremben — Taróczy Balázs 6:2, 6:2 arányban nyert a férfi egyes döntő mérkőzésén a csehszlovák Jan Kukái el­len, áki már az osztrákok edzője. KAJAK-KENU. A vasár­napi, második szolnoki vá­logató után kijelölték az augusztus 10—13. között Belgrádban sorra kerülő VB-re utazó magyar válo­gatottat. A 33-tagú együt­tesben 7 újonc (Benkó, Csá­szár, Juhász, Nyirádi, Széle- si, Andrási, Makatura) ka­pott helyet a régiek mellett. A csapatba kerülésre esé­lyesek közül csak Rátkai és Herczeg maradt ki. EVEZÉS. A luzerni re­gattán Ambrus Mariann a bolgár Velinova mögött második lett az egypáreve­zősben. A Csepel férfi nyol­casa az 5. helyen végzett. Tolótippjeink 1. Budafok—Vác 1 2. KKFSE—MÁV DAC 1 X 3. ESMTK—Bp. Sp. 2 * 4. Április 4. V.—Szeksxárd 2 5. KTE—Gyöngyös * 2 6. Bem SE—Lehel SC 1 7. Sz. MÁV—Cegléd 1 8. Várpalota—Répcelak 1 z ». Alumínium—Pét l 10. Schönherz—A. Videoton 1 11. KAC-KOMEP 1 x 12. Marcali—MÁV NTE 1 x 13. Dombóvár—Táncsics SE Íz PÔTMÊRKÔZÊSEK 14. Kaposvári V.—N.-kanlzsa 2 15. Csorna—A. Bányász 1 1«. B.-földv.—B.-boglár 1 A totó 27. heti telitalálata: 1, 1, 2, 1, 2, 2, x, x, félbeszakadt, 2, 2, 1, 1, x, elmaradt, x. Tizen­három találatos szelvény 2 db van, nyereményük 413 552 Ft. 13 + 1 találatos szelvény nincs. A 81 db 12-esre 6807, a ll-esekre 473, a 10-esekre 76 forintot fi­zetnek szelvényenként. TELEVÍZIÓ BUDAPEST, I. műsor: 16.28 Hírek. 16.35 Formák. Belga film­sorozat gyerekeknek, (ism.) 16.55 Óvodások fllmműsora. (sz.) 17.25 A nyelv világa. 17.55 Egészsé­günkért! 18.05 „Riadó.” (sz.) 18.25 Villanófény. 18.40 A Mongol Nép- köztársaság nemzeti ünnepe. 19.10 Esti mese. (sz.) 19.20 Tévé- torna. (sz.) 19.30 Tv-híradó. 20.00 Gazdag ember, szegény ember. II. (sz.) 20.45 Közgazdasági kis­lexikon — rajzfilmsorozat. VI. (sz.) 20.55 Beszélgetés al-Kad­haH ezredessel. 21.25 Művészeti magazin, (sz.) 22.15 Tv-híradó 3. 22.25 Tv-tükör. n. műsor: 20.00 Autó-, motor­sport. 20.20 Magyar tudósok. 20.55 Tv-hlradó 2. 21.15 Lidércnyomás. Francia film. BUKAREST : 15.05 Iskolatévé. 15.35 Angol nyelvoktatás. 16.05 A szocialista országokból. 16.25 Ze­nés műsor. 17.30 Fórum. 17.50 Mezőgazdasági adás. 18.20 A leg­kisebbeknek. 18.30 Tv-hlradó. 18.50 Gazdasági kérdések. 19.25 Színházi est. Shakespeare: Lear király. 21.20 Tv-hlradó. BELGRAD, I. műsor: 17.40 Ma­gyar nyelvű tv-napló. 18.15 Nyár az erdőben — gyermekműsor utána rajzfilm. 18.45 Népi muzsi­ka. 20.00 Aktualitások. 20.50 Ak­ciók: Munkavédelem. 21.00 Lep­kefelhő — Jugoszláv film. II. műsor: 18.45 MilivoJ Millvo- jevic kamerája. 19.00 . .. nyomá­ban — dokumentumsorozat. 20.00 A negyvenes férfi — filmsorozat. 20.50 Huszonnégy óra. 21.00 A tudomány meghalt — éljen a tu­domány. 21.45 Források — köl­tészeti műsor. RtDIÓ KOSSUTH RADIO: 8.25 A fő­szerepben : Placido Domingo. Offenbach: Hoffmann meséi. Opera. 10.05 Molnár Gábor mon- gólial útibeszámolója. 10.25 Az operaközvetítés folytatása. 11.22 Liszt: Dante szonáta. 11.39 Jókai Mór élete és kora. 12.35 Meló­diakoktél. Közben: 13.10 Tör­vénykönyv. 13.25 A Melódiakok­tél folytatása. 13.49 Vadölő. Rá­diójáték. 14.50 Éneklő Ifjúság. 15.10 Nóták. 15.44 Magyarán szól­va ... 16.05 A Mongol Népköz- társaság nemzeti ünnepén. 16.35 Szimfonikus táncok. 17.07 Matkó István riportja az üzemi balese­tekről. 17.32 Astrid Varnay éne­kel. 17.57 Mai könyvajánlatunk. 18.00 A Szabó család. 19.15 A daléneklés mesterei. Hermann Prey. 20.00 Tudomány és gya­korlat. Látogatás a veszprémi akadémiai bizottságnál. 20.30 Ze­nekari muzsika. 21.14 A reform­kor és a szabadságharc Irodal­mának hetei. A Himnusz költő­je: Kölcsey Ferenc I. 22.20 Nép­dalok. 22,54 Meditáció — az alko­tói szabadságról. 23.04 Magyar előadóművészek Brahms-felvéte- leiből. 0.10 Könnyűzene gitárral. PETŐFI RADIO: 8.05 Ifjúsági dalok. 8.20 Tíz perc külpolitika. 8.33 A Lipcsei Rádió fúvószene­kara játszik. 9.05 A szurkoló csa­lódása. 9.15 Mongol népdalok és táncok. 9.30 Derűre is derű. 10.00 Zenés műsor üdülőknek. 11.55 Iflúsági Jegyzet. 12.00 Gulyás László népzenei feldolgozásaiból. 12.33 Arcképek a szlovák iroda­lomból. 12.50 Dvorzsák: VH. szimfónia. 13.28 Állatbarátoknak. 13.33 Takács Jenő: Gyermekmu­zsika. 14.00 Kettőtől hatig . . . 18.00 Harminc perc rock. 18.33 Nóták. 19.15 Hans Grundig köny­vét ismerteti Antal Gábor. 19.30 Csak fiataloknak! 20.33 Boldog­ságfelelős. Zenés Játék. 22.48 Bárdos Lajos kórusműveiből. 23.05 A tatai dixielandtalálkozó felvételeiből. 23.45 Fátyol József klarinétozik. SZOLNOKI STÜDlO: 17.00 Hí­rek — Részletek a Camerata Hungarica és a szolnoki Bartók kamarakórus közös hangverse­nyéről. 17.20 A sallangkötés tit­ka. Riporter: Zámbó Árpád. Zo- bolyák Imre tiszafüredi nótafa clterázlk, csikósdalokat énekel Pallagl Pál — Nők negyedórája. Szerkesztő: Kardos Ernő — San­zonok. 18.00—<18.30 Alföldi króni­ka — Ritmikus percek. A Quenn együttes énekel — Hírösszefogla­ló, lap- és műsorelőzetes. Békési Bástya: Mágnás Miska. Békéscsabai Brigád: fél 4-kor: Fűre lépni szabad, fél 6 és fél 8-kor: A kék katona. Békéscsa­bai Szabadság: Ml van, doki? Békéscsabai Terv: fél 6-kor: A Pál utcai fiúk, fél 8-kor: Éjfél­kor Indul útjára a gyönyör. Gyulai Erkel: Miért ölnek meg egy bírót? Gyulai Petőfi: 4-kor: Gawein és a zöld lovag, 6-kor: Svejk, a derék katona I., H. Orosházi Béke: A javíthatatlan. Orosházi Partizán: A javíthatat­lan. Szarvasi Táncsics: Fogat fo­gért. BÉKÉS MEGYEI NÉPÚJSÁG Az MSZMP Békés megyei Bizottsága és a Békés megyei Tanács lapja. Főszerkesztő: Enyedi G. Sándor. Főszerkesztő-helyettes: Rocskár János. Szerkesztőség: 5601 Békéscsaba Pf: 111. Munkácsy u. 4. Telefon: 12-196, 12-035, főszerkesztő: 11-021. Kiadja a Békés megyei Lapkiadó Vál­lalat 5601 Békéscsaba Pf. 111. Munkácsy u. 4. Telefon: 11-051. Felelős kiadó: Lehoczky Mihály. Terjeszti a Magyar Posta. Előfizethető a posta- hivataloknál és a kézbesítőknél. Előfizetési díj egy hónapra 20 Ft. Dürer Nyomda, Békéscsaba, Szerdahelyi út 2/a. Igazgató: Háromszéki Pál. INDEX: 25054 ISSN 0133—0055

Next

/
Oldalképek
Tartalom