Békés Megyei Népújság, 1978. április (33. évfolyam, 77-101. szám)

1978-04-27 / 98. szám

1978. április 27., csütörtök SPORT SPORT SPORT Bcs. Előre Spartacus —Lokomotiv Kosice 1—0 (0—0) Labdarúgás, nemzetközi kupamérkőzés, Békéscsaba, 4000 néző. V: Tóth L. Előre Sp.: Tasnádi — Alberti, Ke­rekes A. (Kerekes Gy. 60. p.), Láza, Zsömbörgi — Tu­lipán, Csepregi — Fehérvári (Vágó 65. p.), Pásztor, Már­tái, Budavári (Bánáti a szü­netben). Edző: Mészöly Kál­mán. Lokomotiv: Szeman — Csjemyicki, Szuhánek, Dob- rovics, Farkas (Repik 80. p.) — Kozák, Jacko, Móder — Zsitnyár, Józsa, Újhelyi. Ed­ző: Baránek Mihály. Az Előre Spartacus kezdett job­ban, Mártái lövését a kapus szögletre tenyerelte, majd a 12. percben Pásztor labdáját hárította a Lokomotiv kapu­sa. A 30. percben Jacko ki­cselezte Lázát és Kerekest, estében azonban fölé lőtt. A (élidő befejezése előtt Már­tái kapáslövése centiméte­rekkel került a léc fölé. Lendületes csabai támadá­sok vezették be a második játékrészt. A 60. percben Fe­hérvári került gólhelyzetbe, közeli lövését a kapus is­mét az alapvonalon túlra hárította. Negyedóra múlva Mártái labdája éppen hogy csak elsuhant a felső kapufa előtt. A 82. percben megszü­letett a mérkőzés egyetlen gólja. Kozák hazaadása ki­perdült a kapus kezéből, és a szemfüles Tulipán két lé­pésről a hálóba gurított, X—0* Az első félidőben jobbára a két 16-os között folyt a játék, némi hazai fölénnyel. Szünet után a békéscsabai támadók és a Lokomotiv- védők harcát láthatta a kö­zönség. A lila-fehérek egyre- másra vezették a veszélyes támadásokat, góljukat mégis óriási védelmi hibából sze­rezték meg. összességében a végig fölényben játszó bé­késcsabaiak nagyobb gólkü­lönbséggel is nyerhettek vol­na. A csehszlovák I-ligás baj­nokság 3. helyén tanyázó Lokomotív Kosice játéka nem okozott csalódást. Jók: Alberti, Láza, Zsömbörgi, Pásztor, Tulipán, Fehérvári, ill. Szeman, Szuhánek, Ko­zák, Móder, Józsa. Uhrin János Sok jó beadást nem tudtak góllá értékesíteni a csabai csa­tárok, mint például itt is: a labda Fehérvárit és az egyik kassai védőt becsapva elsuhan a kapu előtt Fotó: Lónyai László Sakk-híradó A közelmúltban befejező­dött a megyei I. osztályú sakkcsapatbajnokság tavaszi fordulója. Az első és máso­dik helyen igen szoros ver­seny alakult ki, jelenleg azo­nos pontszámmal áll az élen a Bcs. Előre Spartacus és az Orosházi MTK. Elsősor­ban az orosháziakra nézve dicséretes ez, hiszen az utóbbi időben megerősödött lila-fehérekkel szemben vol­tak képesek ilyen teljesít­ményre. Dicséret illeti az újonc murányi együttest is. A negyedik helyen álló mu­rányiak között több tehetsé­ges fiatal mutatta meg „oroszlánkörmeit.” A sort nyolc résztvevő közt a Bcs. TASK zárja. Sajnálatos a nagymúltú szakosztály sze­replése. Oka elsősorban az, hogy a közelmúltban sok ki­váló játékosát vesztette el a szakosztály, a helyükre ál­lított fiatalok pedig egyelőre még nem tudták pótolni az eltávozottakat. A csb. állása a tavaszi for­duló után: 1—2. Bcs. Előre Sp. és OMTK 43,5—43,5. 3. Gyulai SE 38,5, 4. Murony 25, 5. Szarvasi Főiskola Sp. 23,5, 6. Bcs. Építők 19,5, 7. Csorvás 16, 8. Bcs. TASK 14,5 ponttal. A járási-városi bajnoksá­gok befejeztével májusban Békéscsabán, az I. kerületi pártházban (Dózsa György u. 35.) rendezik meg a me­gyei egyéni bajnokságot. A küzdelmek május 14-én reg­gel fél 9 órakor kezdődnek és 21-én este fél 7 órakor, az eredményhirdetéssel feje­ződnek be. Mindennap két fordulót játszanak, 9 és 16.30 órai kezdettel. A versenybí­róság három függőnapot je­lölt ki. A küzdelmekben a járási­városi bajnokok, illetve azok vehetnek részt, akiknek az új minősítési rendszer alapjáni úgynevezett élőpontszáma meghaladja az 1960-at. A megyei bajnoki címért 14 tagú mezőny küzd május kö­zepén. \ Befejeződött Békéscsaba 1978. évi egyéni sakkbajnok­sága. A 14-tagú verseny éles küzdelmet hozott. Négyes holtverseny után a bajnoki címet Tószögi Pál nyerte, 9 ponttal. Második helyen Brhlik György, ugyancsak 9 ponttal végzett. A 3. helyet, szintén 9 ponttal, Deák Zol­tán szerezte meg. Dicsére­tet érdemel dr. Kerekes At­tila, aki ugyancsak 9 pontot szerzett. (Mindannyian az Előre Spartacus versenyzői). Mérsékeltebb teljesítményt nyújtott Petró József, Samu János és Bánszki János mes­terjelölt, akik jelentős pont- számveszteséggel fejezték be a versenyt. A fiatalok telje­sítménye elmaradt a vára­kozástól. ^ E. K. „ARANYJELVÉNYESEK AZ OLIMPIÁRA” KLUB. Máris sokan jelentkeztek a KISZ Központi Bizottsága és az Expressz Ifjúsági és Diák Utazási Iroda által meghirdetett „Aranyjelvényesek az olimpiára” sportvetélkedőre. A megyei próbák helyszínét, időpontját az Expressz Békés megyei kirendeltségénél lehet beszerezni Ugyanitt kaphatók a je­lentkezési lapok és tájékoztató füzetek is. A futásból, úszásból, kerékpártúrából, vízi túrá­ból és téli csúcstúrából álló pró bára jelentkezők — a többi megyéhez hasonlóan — klubot alakítottak Békéscsabán, az ifjúsági házban. Képünk a meg nyitó esten készült, ahol Gyurkó Dániel, az Expressz Ifjúsági és Diák Utazási Iroda megyei kirendeltségének munkatársa is­mertette a próbával kapcsolatos tudnivalókat Fotó: Császár Lajos XK»C»QQOOC»XIQCWXriGOOQOOOQOOOOQOClCÖOGOCOCOXíCOOQOQOQOOQOQOClQOf Birkózóink dicsérete Hat magyar a hármas dön­tőkben, ugyanannyi érem, ezzel harmadik hely a nem­zetek éremtáblázatán, és Kocsis révén a 17. magyar aranyérem: ez a háromna­pos, 25. kötöttfogású birkó­zó Európa-bajnokság mérle­ge Oslóból. Az értékelés: csillagos ötös! (Kocsis mel­lett Rácz Lajos ezüst, Tóth István, Gaál Károly, Farkas József és Nagy József bronz­érmet nyert súlycsoportjá­ban.) Az elutazás előtt a „pont­határokat” 32 és 16 között (a legtöbb, illetve a legkeve­sebb) határozták meg a vá­logatott vezetői, és a tíz bir­kózó úgy szerzett 35 pontot, hogy a 90 kilogrammos ta­valyi Eurépa-bajnok Hege­dűs Csaba „megbotlott” ... A jubileumi Európa-bajnok­RÖPLABDA Bcs. Előre Spartacus—Ka­locsai SE 3:0 (8, 12, 2). NB II. női. Kalocsa. V: Se­res. Előre Sp.: Márkus, Me­lis, Konczos, Mokos, Lipcsei, Lipták. Csere: Krucsó, Hra- bovszki, Litavszki. Edző: Buzássy Béla. A lila-fehérek a sérült Varga nélkül utaz­tak el Kalocsára. A csabaiak végig irányították a játékot és biztos győzelmet arattak. Jellemző, hogy a hazaiak a III. játszmában az első pon­tot 12 :0-ás vendégvezetés után szerezték. KOSÁRLABDA Szarvasi FSSC—Török- szentmiklós 76 : 54 (34 :25). NB II. női. Törökszentmik- lós. V: Molnár, Patay. Szar­vas: FRANKÓ 18, BORGU­LYA 11, Dombóvári 9, Lel­kes 8, Pusztai 7. Csere: Ráti 4, KLENK 10, Lestyán 4, Vajgel 3, Balázs 2. Edző: Szirony Pál. A keményen védekező hazaiak ellen biz­tos győzelmet arattak a szar­vasiak. VM KÖZÉRT—Szarvasi FSSC 82 : 71 (40 : 34). NB II. férfi. Budapest. V: Kosaras, Szabó. FSSC: BAKOS 15, TIHANYI 15, Pusztai 12, BO­ROS 10, Szabó 4. Csere: Hi- degh 6, Kuli 5, Kántor 4. Edző: Szirony Pál. A tarta­lékos összeállításban játszó szarvasiak közül a találkozón játék közben még többen sé­rültek, így heten játszották le a találkozót. Sághoz méltó szerepléshez csak egy adalékot: az olim­piai pontszámítás alapján az oslói volt minden idők leg­eredményesebb magyar kon­tinens-bajnoksága. Kocsisék túlszárnyalták az eddigi leg­jobbakat, az 1925-ös, milá­nói 34 pontot. A fizikailag kitűnően fel­készített, harcos szellemű, technikailag képzett magyar kötöttfogásúak méltán lép­tek előre Európában, olyan hagyományosan jó nemzetek előzték meg, mint a bolgá­rok és lengyelek. Évek óta az atléták évadnyi­tó pályaversenyét megyénk öt városának ifjúsági és ser­dülő csapatviadala jelenti. A gyulai városi sporttelepen jól előkészített pályán rendezték meg a viadalt. A pontversenyt biztosan nyerték Gyula atlétái 601 ponttal, megelőzve a békés­csabaiakat (553), az oroshá­ziakat (340), a békésieket (132) és a szarvasiakat (62 ponttal). Az évadnyitón még ném várhattunk kiemelkedő ered­ményeket, de sajnos a szín­vonal így is alacsonynak mondhatój mindössze nyolc fiú és három leány ért el ezüstjelvényes minősítési szintet. Bronzjelvényt 122 fiú és leány atléta ért el. Az öt város versenyén a kö­vetkező jobb eredmények szü­lettek. Ifjúságiak. Fiúk. 100 m: 1. Herjeczki (Oh.) 11.5. 400 m: 1. Gróh (Gyula) 54, 2. Kiss (Bcs.) 54, 3. Németh (Oh.) 54.1. 1500 m: 1. Gyucha (Bcs.) 4:10, 2. Tóth (Bcs.) 4:12, 3. Gróh (Gy.) 4:24.1. 5000 m: 1. Váradl (Oh.) 17:45.9. 110 gát: 1. Földes! (Bcs.) 16.2, 2. Kublcza (Gy.) 17.1. 300 gát: 1. Földesl (Bcs.) 43.2. Ma­gas: 1. Legeza (Gy.) 184, 2. Sze- menyel (Oh.) 180, 3. Kublcza TEKE Bcs. Előre Spartacus— Nagykanizsai Sör 5 :3 (2355 : 2349). NB I. női. Nagykani­zsa. A békéscsabaiak dobói: Pállfiné 428, Kovács K. 420, Litauszki É. 398, Csepregi 388, Kovács I. 382, Likerecz 339 fával. A hazaiak legjobb dobói: Griócsné 423, Vargá- né 399. Bcs. MÁV—Bakony Ve­gyész 5 :3. NB I. női. Békés­csaba. Megalakult a megyei úszószakszövetség Békés megyében négy úszó- szakosztály működik: Gyu­lán, Békéscsabán, Tótkomló­son, Nagyszénáson. A me­gyei testnevelési és sporthi­vatal békéscsabai székházá­ban megalakult a megyei úszószakszövetség. Az új szakszövetség dr. Regele Ká­rolyt választatta elnökének és Nagy Sándort titkárának. A héttagú testület a naplók­ban készíti el a működési szabályzatot és idei munka- programját. (Gy.) 180. Távol: 1. Földesl (Bcs.) 663, 2. Nyisztor (Bcs.) 653, 3. Be­nedek (Szegh.) 624. Súly: 1. Pettykó (Gy.) 14.90, 2. Kublcza (Gy.) 13.91. Diszkosz: 1. Kublcza (Gy.) 42.43. Gerely: 1. Troppe (Bcs.) 53.46, 2. Báni! (Oh.) 51.54. Serdülők. Fiúk. 100 m: 1. Le- hoczki (Oh.) 11.8. 110 gát: 1. Ko­vács (Oh.) 18. Magas: 1. Szeke­res (Oh.) 170, 2. Lovász (Gy.) 170. Távol: 1. Szilbereisz (Gy.) 580. Diszkosz: 1. Siti (Bcs.) 38.56. Gerely: 1. Dóba (Oh.) 44.34. Ifjúságiak. Leányok. 100 m: 1. Csepregi (Oh.) 13.5. 1500 m: 1. Szilágyi (Bcs.) 6:01. Magas: 1. Bíró (Gy.) 164, 2. Veres (Gy.) 164, 3. Musitz (Gy.) 155. Távol: 1. Veres (Gy.) 515, 2. Musitz (Gy.) 501. Súly: 1. Laurinyecz (Bcs.) 10.04. Diszkosz: 1. Kvasz (Bcs.) 33.68. Gerely: 1. Bíró (Gy.) 35.36, 2. Mocsári (Oh.) 31.24. 100 gát: l. Bíró (Gy.) 18.7. 300 gát: 1. Kossá (Bcs.) 53.2. Serdülő leá­nyok. 100 m: 1. Kiss (Bcs.) 13.5. 400 m: 1. Such (Bcs.) 68.3. 100 gát: 1. Vidó (Gy.) 16.7. Magas: 1. Nagy (Gy.) 145. Távol: 1. Nagy (Gy.) 483. Súly: 1. Vidó (Gy.) 10.76. Gerely: 1. Vidó (Gy.) 39.94. Id. Christián László TOTÓ Tippjeink 1. Dorog—S.-tarján x 2 2. Volán—SZMTE 1 3. MÁV D.—Kazincb. 2 x 4. Fűzfő—V. Izzó x 2 5. BVSC—Debrecen x 2 6. Ikarus—Pénzügyőr 2 7. Cegléd—Bp. Sp. 2 8. Építők—B.-gyarmat 1 x 9. Gyöngyös—Perbál 1 10. Bologna—Napoli 1 11. Foggia—Verona 1 12. Genoa—Inter. 2 x 13. Pescara—Fiorentina 2 x Pótmérkőzések 14. Sellye—PVSK x 15. Oroszlány—Bauxitb. x 16. Sabaria—Bábolna 1 Öt város versenye TELEVÍZIÓ BUDAPEST: I. műsor: 16.28 Műsorismertetés. 16.30 Hírek. 16.35 A világ csupa látványos­ság ... (sz.) 17.00 Pergő kepek. 17.40 Reklám. 17.45 Telesport. 18.10 Tevebörze. 18.20 Falujárás. 19.00 Reklám. 19.10 Esti mese. 19.20 Tévétorna, (sz.) 19.30 Tv- hlradó. 20.00 A valódi Vietnam, (sz.) Ill/l. rész: Térdig vízben. 20.30 CourteUne-est. (sz.) 21.40 Unokáink Is lakni fogják .. . 22.20 Tv-hlradó. — 3. IL műsor: 18.13 Műsorismerte­tés. 18.15 Világnézet. 18.55 Fran­cia nyelvtanfolyam. 19.10 Orosz nyelvtanfolyam, (sz.) 19.30 Tv­hlradó. 20.00 Kisfilmek a nagy­világból. (sz.) 21.00 Tv-hlradó. — 2. 21.20—22.20 „Csak a derű óráit számolom.” Közvetítés a Hilton Szállóból, (sz.) BUKAREST: 15.05 Iskola-tV. 15.30 Petrolul—Dinamo Bucurestl labdarúgó-mérkőzés. 17.20 Japán riportíilm. 17.40 Költészet 18.00 Romániai tájak. 16.20 A legki­sebbeknek. 18.30 Tv-hlradó. 19.00 Egy nap gazdasági hírei. 19.10 Fiatalok órája. 20.00 Molière: Tartuffe, a Comedie Française művészeinek előadásában. 21.20 Tv-hlradó. BELGRAD: 17.10 Magyar nyel­vű tv-napló. 17.45 Forrófejűek. 18.15 Tudomány. 18.45 Vetélkedő. 19.15 Rajzfilm. 20.00 Külpolitika. 20.50 Dlmltrije Tucovic — dráma- sorozat. (Isim.) 22.00 A Makedón KSZ kongresszusának és a Vaj­dasági KSZ konferenciájának krónikája. 22.30 Komoly zene. H. műsor: 17.05 Népi muzsi­ka. 17.35 Labdarúgás: Borao— Hajdúk (közvetítés). 19.30 Verdi: Trubadúr — operaközvetítés Bécsből. 20.40 Huszonnégy óra. 22.30 A nő ma. Dokumentum­sorozat. KOSSUTH RÁDIÓ: 4.25—7.59 Jó reggelt! 8.00 Hírek. 8.05 Mű­sorismertetés. Kb. 8.20 A mai nap kulturális programjából. 8.27 Harsan a kürtszó! 8.57 Ar­túr Schnabel zongorázik. 10.00 Hírek. 10.05 Iskolarádió. 10.30 Paganini: D-moll hegedűverseny. 11.00 Több fényt! 11.15 Jón Vickers énekel. 11.40 A Balogh család. 12.00 Déli krónika. 12.20 Ki nyer ma? 12.30 Reklám. 12.35 Melódiákoktól. Közben : 13.15 Házunk tája. 14.00 Szabadpolc. 14.30 Népi muzsika. 15.00 Hírek. 15.10 Händel: Tűzijáték — szvit. 15.28 Ezeregy délután. 15.58 Hall­gatóink figyelmébe! 16.00 Útköz­ben. 16.05 Reklám. 16.09 Kórus- pódium. 16.19 Vladimir Horo­witz zongorázik. 17.00 Hírek. 17.07 Megbízójuk: Solymár. 17.27 Bruch: G-moll hegedűverseny. 17.51 Beleznay Antal és Dankó Pista nótáiból. 18.15 Kritikusok fóruma. 18.25 Mai könyvajánla­tunk. 18.28 Hallgatóink figyelmé­be! 18.30 Esti magazin. 19.15 Gondolat. A Rádió irodalmi lap­ja. 20.00 Hallgassunk operát! 21.01 Mozart-lemezelnkből. 21.40 A Dunánál. 22.00 Hírek. 21.15 Sporthírek. 22.20 Szimfőnlkus zene. 24.00 Hírek. 0.10 Virágéne­kek. PETŐFI RADIO: 4.25—7.59 A Petőfi Rádió reggeli zenés mű­sora. 8.00 Hírek. 8.05 Rise Ste­vens és Nelson Eddy Romberg: A diákherceg című operettjéből énekel. 8.20 Harminc év meg három. II. rész. (lsm.) 8.30 Hí­rek. 8.33 Slágermúzeum. 9.31 Né­pek mesél. 9.59 Műsorajánlat. 10.01 A zene hullámhosszán. 11.55 Ifjúsági könyvespolc. 12.00 Nép­dalok. 12.33 Nyíregyházi stúdi­ónk jelentkezik. 12.55 Két ba­lettszvit. 13.25 Édes anyanyel­vűnk. 13.30 Zöngészde. 14.00 Szó­rakoztató antikvárium. 16.00 Sokféle . .. Szórakoztató irodal­mi magazin. 17.00 Segíthetünk? Az Ifjúsági Rádió műsora. 18.00 Mindenki iskolája. 18.33 Hétvégi panoráma. 19.55 Slágerlista. 20.33 Az ember és környezete. 21.03 Verbunkosok, nóták. 22.00 Ope­rett. 23.00 Tánczene. 23.30 San­zonalbum. SZÍNHÁZ 1978. április 27-én, csütörtökön. Békéscsabán, du. 15.00 órakor: MICIMACKÓ Nemecsek-bérlet. 1978. április 27-én, csütörtökön, Békéscsabán, este 19.00 órakor: A SZERELEM Ara Szabadság Tsz ea. 1978. április 27-én, csütörtökön, Mezőhegyesen, este 19.00 órakor: FÉRJÉK ISKOLÁJA (MOZI Békési Bástya: fél 4-kor: Zsebpénz, fél 6 és fél 8-kor: Meghívás egy gyilkos vacsorára. Békéscsabai Brigád: fél 4-kor: Svejk, a derék katona. I., H„ fél 8-kor: Megismételt esküvő. Békéscsabai Szabadság : A vá­laszt csak a szél ismeri. Békés­csabai Terv: Fény az akasztó­fán. Gyulai Erkel: Kaland a szigeten. Gyulai Petőfi: Holly­wood — Hollywood. Orosházi Béke: Piedone Hongkongban. Orosházi Partizán : Gulliver. Szarvasi Táncsics : csak 6 óra­kor: Filmregény. I., n. BÉKÉS MEGYEI Az MSZMP Békés megyei Bizottsága és a Békés megyei Tanács lapja. Főszerkesztő: Enyedi G. Sándor. Főszerkesztő-helyettes: Rocskár János. Szerkesztőség: 5601 Békéscsaba Pf: 111. Munkácsy u. 4. Telefon: 12-196, 12-035, főszerkesztő: 11-021. Kiadja a Békés megyei Lapkiadó Vál­lalat 5601 Békéscsaba Pf. 111. Munkácsy u. 4. Telefon: 11-051. Felelős kiadó: Lehoczky Mihály. Terjeszti a Magyar Posta. Előfizethető a posta- hivataloknál és a kézbesítőknél. Előfizetési díj egy hónapra 20 Ft. Dürer Nyomda, Békéscsaba, Szerdahelyi út 2/a. Igazgató: Háromszéki Pál. INDEX: 25054 ISSN 0133—0055

Next

/
Oldalképek
Tartalom