Békés Megyei Népújság, 1977. október (32. évfolyam, 231-256. szám)

1977-10-26 / 252. szám

1977. október 26-, szerda NÉPÚJSÁG SPORT SPORT SPORT Zrenjanini sportvezetők látogatása Békéscsabán Október 19—22 között Bé­késcsaba jugoszláv testvér- városának, Zrenjaninnak 18 tagú, sportvezetőkből álló de­legációja látogatott Békéscsa­bára. A látogatás viszonzása volt az ez évi áprilisi zrenja­nini találkozónak. A főfog­lalkozású és társadalmi mun­kás sportvezetők, edzők és testnevelő tanárok alkotta küldöttséget Szimity Bra- niszláv olimpiai bajnok, a testnevelési érdekközösség vb-elnöke, Tapavicski Mak- sza, a testnevelési érdekkö­zösség tanácselnöke, Grujity Lyubomir főtitkár és Bosity Borivoj, a testnevelési szer­vezetek szövetsége titkára vezette. A jugoszláv sportvezetők számára Krajcsovicz János, a megyei TSH elnöke „Ma­gyarország sportmozgalmá­nak felépítése”, dr. Virágh László, a békéscsabai Városi Tanács művelődésügyi osztá­lyának vezetője „Az iskolai sport és testnevelés helyzete és feladatai”, míg Kádi Ká­roly, a békéscsabai városi testnevelési és sportfelügye­lőség vezetője „Békéscsaba város sportélete” címmel tartott előadást. Mindhárom előadást élénk érdeklődés kí­sérte, a vendégek több té­mában fordultak kérdésekkel az előadókhoz. A jugoszláv sportvezetők meglátogatták az Előre Spar­tacus SC-t, ahol Galovicz György ügyvezető elnök ve­zetésével a klub szakemberei az egyesület tevékenységéről tájékoztatták őket, majd at­létikai, labdarúgó és kézi­labda edzéseket néztek meg. A Békéscsabai TASK-nál tett látogatásuk alkalmával Ravasz Pál ügyvezető elnök a sportegyesületek felépíté­séről, működésük feltételei­ről tájékoztatta a vendége­ket. A Bcs. Vízmű SC-nél Kendra János igazgató, Ma- kovei Jenő párttitkár, Hő­gye Imre szb-titkár és dr. Sümeghy Csaba SC-elnöksé- gi tag a munkássportról, a tömegsport vállalati szerve­zésének módjairól, lehetősé­geiről beszélgetett a vendé­gekkel. A delegáció azon tagjai, akiket az iskolai test­nevelés és sport érdekelt, a Békéscsabai 10. sz. Általános Iskolában és a Rózsa Ferenc Gimnáziumban is jártak, ahol' ifj. Kováts Tibor és Tomka Jánosné testnevelő tájékoztatója alapján ismer­kedtek az iskolával, testneve­lési órákat látogattak, vala­mint véleményt cseréltek az iskolai testnevelésről és a diáksportról. A delegáció tagjai kikap­csolódásként ellátogattak Bé­késre és Gyulára, majd itt- tartózkodásuk befejezéseként megnézték a Bcs. Előre Spar­tacus—Videoton NB I-es lab­darúgó-mérkőzést. Nyolc csapat nem rúgott gólt így jellemezhető röviden a megyei II. osztályú labda­rúgó-bajnokság vasárnapi fordulója, melynek eredmé­nyei így alakultak: Békésszentandrás—Körös- tarcsa 7—1 (2—1). Békés­szentandrás, 150 néző. V: Mézes. G: Bállá 2, Virágh I., Virágh II., Tóth, Horváth, Csik (11-esből), ill. Kurilla. Jók: Janecskó, Virágh II., ill. Abel, Kurilla. Kevermes—Kamut 2—0 (1—0). Kevermes, 150 néző. V: Medgyesi M. G: E. Kiss II. 2. Jók: Tatár, Dajka, E. Kiss II., ill. Hunya, Csejteji, Jónás. Gerendás—Kunágota 5—0 (2—0). Gerendás, 230 néző. V: Laurinyecz. G: Kun M., Szkaliczki 2—2, Izsák. Jók: Szkaliczki, Kun, Tóth I., Ko­vács, ill. Suhanyeczki, Sza­bó, Fodor. Gyulai Köröstáj—Elek 3—2 (1—0). Elek, 120 néző. V: Se­bestyén. G: Csukás 2, Rozek, ill. Tereszán 2. Jók: Csukás, Rozek, Lukács, ill. Boross S., Laczkó, Pápai. További eredmények: Új­kígyós—Gyulavári 3—0, Ma- gyarbánhegyes—Murony 3—0, Gádoros—Doboz 0—0, Csorvás—Kétsoprony 0—0. Totótippjeink 1. Eger—Debrecen 1 x 2. BVSC—V. Izzó x 2 3. Fűzfő—KKFSE 1 4. MAV-DAC—Vác x 2 5. Komló—Salgótarján I x 6. Rákóczi SE—KOMEP x 1 7. Keszthely—PVSK 2 8. Enying—Perbál 1 9. Bp. Ép.—Bp. Sp. x 10. Cegléd—Pénzügyőr 2 11. Verona—Bologna x 12. Perugia—Juventus 2 x 13. Fiorentina—Inter. 1 x PÖTMÉRKÖZÉSEK 14. Ikarus—KSC 1 15. ÉGSZÖV—Balassagy. 1 16. Dunakeszi—Dunaújv. x Ifjúságiak: Kevermes—Ka­mut 1—3, Újkígyós—Gyula­vári 0—2, Elek—Gyulai Kö­röstáj 6—0, Magyarbánhe- gyes—Murony 2—0, Gerendás —Kunágota 2—1, Gádoros— Doboz 0—2, Békésszentand­rás—Köröstarcsa 1—2, Csor­vás—Kétsoprony 2—0. Úszóoktatás Gyulán A gyulai sportegyesületnél több éve foglalkoznak úszás- oktatással, részben az egye­sület berkein belül, részben az iskolákban. A most in­duló tanfolyamokkal elsősor­ban a délelőtt, délután tanu­ló gyerekek oktatását szeret­nék elősegíteni. A november 1-vel kezdődő oktatásra hétfőn, szerdán és pénteken délután 3-tól 5 óráig, kedden és csütörtökön délelőtt 8-tól 10 óráig jelentkezhetnek az érdeklődők, Pálos Lehel edzőnél, a Várfürdő fedett részlegének előcsarnokában. A Felszabadulási Kupáért Ma délután újabb mérkő­zéseket játszanak a Labdarú­gó Felszabadulási Kupában. A műsor: Szarvasi FSSC— Bcs. Előre Spartacus (Koszó). Gyulai SE—Bcs. TASK (Aczél). A kupa VIII. csoportjában szereplő Békés megyei NB-s csapatok az idén még a kö­vetkező találkozókat játsszák le. November 2-án 13.00 óra­kor: Szolnoki MÁV—Bcs. TASK, Gyulai SE—Bcs. Elő­re Spartacus, Szabó Lajos SE —Szarvasi FSSC. Bcs. Előre Spartacus— Szarvas döntő Tegnap Békéscsabán az erzsébethelyi TASK-pályán megkezdődött a nemzetközi jellegű ifjúsági labdarú­gótorna. Az első nap ered­ményei : Bcs. Előre Spartacus—Bcs. TASK 3—0 (1—0). 200 néző. V: Uhrin P. Előre Sp.: Bu­dai (Lipcsei) — Bertalan, Alberti, Ufferbach, Szakái, Mitykó, Bende (Laczó), Kecskeméti, Kiss (Szarvas), Mochnács, Bacsa (Juhász). Edző: Marosvölgyi Károly. TASK: Pénzes — Csákány (Knyihár), Plesovszki, Nagy I., Kucsera, Vozár (Mala- tyinszki), Kőszegi, Somogyi, Sándor (Csernus), Szlávik, Mészáros. Edző: Kopasz Ti­bor. Az Előre Sp.-fiatalok végig irányították a mérkő­zést. G: Kiss 2, Mochnács. Jók: Alberti, Mitykó, Kiss, Kecskeméti, Bacsa, ill. Ple­sovszki, Kucsera, Csernus. Szarvasi FSSC—Glória Arad 2—2 (2—1). 200 néző. V: Araczki. Szarvas: Csel- lár — Bálint I., Dankó, Bá­lint II., Tomasovszki, Járó, Molnár, Czigléczki, Czimrák, Antal, Medvegy. Edző: Lel­kes György. Arad: Dehele- an — Borbély, Vuscan, An- gelescu, Telecan (Vas), Dá­csán (Nedescu), lova, Kul­csár, Anghel, Minciaconschi (Ardelean), Levcuta. Edző: Pascu, Patrascu. A sok hely­zetet kihagyó szarvasiak el­len az utolsó percben egyen­lítettek a román fiatalok, így 11-es-rúgásokra került sor, amelyet a szarvasiak 4—3-ra nyertek. G: Med­vegy, Antal, ill. lova (11-es- ből), Levcuta. Jók: Dankó, Járó, Antal, Czigléczki, Medvegy, ill. Dehelean, Vus­can, Levcuta. Holnap délután a Kórház utcai pályán 13 órakor a két vesztes a harmadik he­lyért, 14.30 órakor a két győztes a kupáért játszik. Uhrin János Három sportág eredményei KÉZILflBDO Bcs. Előre Spartacus—Ti­sza Cipő SE 15—11 (9—6). NB I B. női, kézilabda, Bé­késcsaba, 50 néző. V: Brecs­2, Kugyeláné, Lestyánné, LESTYÁN, MAJOR 9. Cse­re: Kasuba, Horváth, Csávás, Gyurcsik. Edző: Janurik Mi­hály. A következetlen játék- vezetés miatt eldurvult mér­kőzésen dőlt el a bajnokság 5—6. helyének sorsa. Már 11—8-ra vezettek a szarvasi­Jakab Gabriella, a hazaiak jó teljesítményt nyújtó fiatal játékosa kapura lő a Bcs. Előre Spartacus—Tisza Cipő NB I B-s mérkőzésen Fotó: Császár Lajos ka, Soltész. Előre Sp.: Bielik — Barna 4, Mezővári, Tobak- né 5, Tomcsenko 1, JAKAB 4, Budai 1. Csere: Kisutzki, Szabóné, Vacsi. Edző: Szabó Károly. Ragyogóan kezdtek a hazaiak és 6—0-ra elhúztak, ezután azonban érthetetlenül idegeskedni kezdtek és az el­ső félidő végére három gólra felzárkóztak a martfűiek. Szünet után újból rákapcsolt az Előre Spartacus és biztos győzelmet aratott. Szarvasi FSSC—Kiskunha­lasi AC 11—11 (6—5). NB II. női, Szarvas, 200 néző. V: Ruszina, Ambrus. Szarvas: Kovácsné — Borgulya, Brlás ak, de a döntetlen végül is a vendégeknek jelentett sikert. Bp. MMG—Szarvasi FSSC 20—17 (11—8). NB II. férfi, Budapest. Alföldi Olajbányász—Üjkí- gyósi TSZSK 19—18. NB II. MTK-VM—Szeghalom 25— 13. NB II. női, Szeghalom. Megyei bajnokság. Vasár­nap korábbról elmaradt mér­kőzéseket játszottak: Gyulai Húsipar—Gyoma 41—14 (if­júságiak 39—4). Orosházi MTK—Szeghalom 38—8, fér­fi ifjúsági. Bcs. Konzerv— Gyulai SE 7—10 (ifjúságiak 19—7), női. Szarvasi Főiskola Sp.—Bcs. Vízmű 10—18, fér­fi NB-s ifjúsági. Hat ország kéri a labdarágó EB-döntőt kosArldbdo Október 15-tel járt le az 1980. évi labdarúgó EB dön­tő megrendezésére való je­lentkezés határideje. Hat ország jelentette be kérel­mét, mégpedig az NSZK, Anglia, Görögország, Olasz­ország, Hollandia és Svájc. Az EB sorsolását novem­ber 18-án tartják meg, a rendezés jogát elnyert or­szágban. * * * Szerdán két olyan labda­rúgó-világbajnoki selejtező mérkőzésre kerül sor Euró­pában, amelynek döntő ki­menetele lehet az argentínai vb-re való jutáshoz. A hét végén gazdag sport- programot bonyolítottak le a mezőkovácsházi járásban. A KISZ járási bizottsága és a járási sportfelügyelőség Mezőhegyesen, a MEDOSZ- pályán vasárnap rendezte meg a november 7-e tiszte­letére meghirdetett kispá­lyás labdarúgó-bajnokságot, amelyen 15 csapat vett részt. A férfiaknál a Mező- hegyesi Állami Gazdaság, Kaszaper és a Mezőhegyesi Szakmunkásképző csapata jutott a hármas döntőbe. Végül az első és második helyezést eldöntő mérkőzést a kaszaperi fiatalok játszot­ták az állami gazdaságbeli­ekkel. A találkozót, s egy­ben a villámtornát Kocsis János góljával a kaszaperi­ek nyerték. Második helye­zést ért el az állami gazda­ság csapata, s harmadik a szakmunkásképző. A nőknél a mezőhegyesi területi KISZ-alapszervezet csapata játszott döntőt a mezőkovácsházi ÉVIG KISZ­A 4. csoportban a Hollan­dia—Belgium találkozót Amszterdamban játsszák le, s ezen a hazaiaknak már a döntetlen is elég a legjobb 16-ba kerüléshez, a belgák viszont csak győzelemmel lehetnek továbbra is ver­senyben. A madridi Vicente Calde­ron Stadion lesz a színhelye a Spanyolország—Románia mérkőzésnek. Kubala Lász­ló csapatának győznie kell, mert pontvesztés esetén csa­pata már nem szólhat bele a világbajnoki részvételért folyó küzdelembe. szervezetének együttesével. A rendes játékidő végén döntetlen volt az eredmény, így 7 m-es rúgások követ­keztek, melyben a mező­hegy esiek bizonyultak jobb­nak, övék lett tehát a győ­zelem. Szintén a múlt hét végén, tömegsportnapot is tartottak a kovácsházi járásban; a KISZ battonyai nagyközségi bizottsága és a Mikes Kele­men Gimnázium KISZ-bi- zottsága az „Edzett Ifjúsá­gért” mozgalom keretében lebonyolított rendezvényén 180-an vettek részt. A fia­talok többek között 60 m-es síkfutásban, célbarúgásban, célbadobásban, kötélmászás­ban, zsákbafutásban, súlylö­késben, s lövészetben mér­ték össze erejüket, ügyessé­güket. összetett eredményei alapján a leányok közül Farkas Gyöngyi, a fiúk kö­zül pedig Pálfi Tibor szere­pelt a tömegsportnapon a legjobban. Békési ÁFÉSZ—Diósgyőri VTK 84:70 (34:36). NB II. férfi. Békés, 50 néző. V: Jó- zsa, Gömöri. Békés: Lipcsei 28, Csarnai 14, Domokos 10, Knyihár 10, Hegedűs 9. Cse­re: dr. Papy 8, Fazekas 4, Jakucs 1, Zima, Perdi. Edző: Békési Mihály. A szabadsá­gon levő „katonajátékosok” vezetésével arattak győzelmet az utolsó hazai mérkőzésen a békésiek. Ez a győzelem na­gyon fontos pontokat jelent a kiesés elkerülése szempont­jából. Szarvasi FSSC—Kecske­méti MFSC 55:50 (23:30). NB II. női. Kecskemét. V: Oláh, Komlóssy. Szarvas: Borgulya 10, Lelkes 22, Les- tyán 5, Frankó 11, Balázs 1. Csere: Ráti 4, Dombóvári 2, Petényi, Pusztai, Dubovecz. Edző: Szirony Pál. A szarva^ siak a véghajrában bizonyul­tak jobbnak, a félidőben még hét ponttal vezető hazaiak ellen. RÖPLABDA Bcs. Előre Spartacus— Szolnoki MTE 3:0 (3, 9, 9). NB II. női. Békéscsaba, 100 néző. V: dr. Tőkészki. Előre Sp.: 'Varga, Melis, Kjpnczos, Mokos, Lipcsei, Lipták. Cse­re: Krucsó, Ferencz, Búzássy, Hrabovszki, Litavszki. Edző:' Buzássy Béla. Az első játsz­mában ragyogóan játszott a hazai csapat — a vendégek 0:9 után szerzték az első pon­tot. A másik két játszmát is fölényesen nyerték a csabai­ak. Ezzel a lila-fehérek hete­dik őszi győzelmüket szerez­ték meg. Ezúttal is kitűnt Melis kombinatív készsége. A tömegsport jegyében TELEVÍZIÓ BUDAPEST: I. műsor: 8.00 Té­vétorna. (sz.) (ism.). 8.05 Iskola­tévé. (sz.). 10.20 Delta. (ism.). 10.45 Lagardére lovag Kalandjai, (sz.). III. Francia filmsorozat. 11.40 Miért ne lennének jobbak? Dokumentumfilm. (ism.). 14.00 Iskolatévé. (sz.) (ism.). 16.25 A gólya — kipusztulásra ítélve, (sz.). 17.10 Üjra napsütésben, (sz.). 17.25 Zichy Mihály nyomá­ban. 18.10 Lírai riport Kormos Istvánnal. 18.45 Szépen, jól ma­gyarul. 19.10 Esti mese. (sz.). 19.20 Tévétorna. (sz.). 20.00 A 78- as autóbusz útvonala, kis kitérő­vel. Tévéfilm. 20.50 Jogi esetek. 21.30 Kapussors. 22.10 Lesz-e tor­naterem Szomolyán: Dokumen­tumfilm. II. 22.25 Tv-híradó — 2. II. műsor: 20.01 Bolondok hajó­ja. Amerikai film. (ism.). 22.25 Tv-híradó — 2. BUKAREST: 15.05 IskOla-tV. 15.35 Iráni dokumentumfilm. 15.50 Mesterségekről. 16.10 Népi melódiák. 16.20 Szocialista orszá­gokból. 16.40 Pionírok tv-króni- kája. 17.50 Fórum. 18.20 A legki-' sebbeknek. 18.30 Tv-hiradó. 18.50 Lányok—asszonyok. 19.20 Chica­gói film. 21.00 Spanyolország— Románia labdarúgó-mérkőzés közvetítése Madridból. 21.45 Tv- híradó. BELGRAD: 17.10 Magyar nyel­vű tv-napló. 17.45 Távcső. — gyermekműsor. 18.15 Tudomány. 18.45 Népi muzsika. 19.15 Zöld jelzés. 20.00 Válogatás szerdán. 22.20 A Magyar Televízió doku­mentumműsora. II. műsor: 18.45 Rajzfilm. 19.00 Művelődési adás. 20.00 Szórakoz­tató-zenei műsor. 20.55 Labdarú­gás : Spanyolország—Románia. 22.45 Huszonnégy óra. RÁDIÓ KOSSUTH RÁDIÓ: 8.27 Szocia­lista brigádok akadémiája, (ism.). 8.57 Zenevár. (ism.). 9.12 Beszélni nehéz. 9.24 Szabó Csilla zongorázik, Kocsis Albert hege­dül. 10.05 „Nyitnikék.” 10.40 Vá­laszolunk hallgatóinknak. 10.55 Zenekari muzsika. 12.35 Táncze­nei koktél. 13.20 Szabó Magda: Régimódi történet. 13.30 Nóták. 14.00 Ezeregy délután. 14.35 Mun- kásőr-dalok. 14.42 Percy Faith ze­nekara játszik. 15.10 Messziről — messzire. 15.59 HaUgatóink fi­gyelmébe! 16.10 Schubert-művek. 16.44 Mindenki iskolája. 17.07 Egyenjogúság. 17.35 Hangverseny a Mindenki zeneiskolája hallga­tóinak. 18.30 Esti magazin. 19.15 Kormos István emlékezete. 20.00 Népszerű muzsika — világhírű előadók. 20.57 Visszapillantás 1947—1977 . 21.27 Kis magyar nép­rajz. 21.32 Chopin: h-moll szoná­ta. 22.20 A brit oroszlán olajra lép . . . IH. 22.30 Oj felvételeink­ből. 22.45 Olvasólámpa. 23.00 Nép­szerű filmdalok. 23.20 Magyar művészek operafelvételeiből. 0.10 Zádor István táncdalaiból. PETŐFI RÁDIÓ: 8.05 Két Sup- pé-nyitány. 8.20 Tíz perc külpoli­tika. (ism.). 8.33 Szovjet fúvós­muzsika. 9.29 Fél óra a Kehely- ben. 10.00 A zene hullámhosszán. 11.33 A Szabó család, (ism.). 12.00 Verbunkosok. 12.10 Könnyűzene Bulgáriából. 12.33 Operareszletek. 13.33 A budafoki zeneiskola zene­kara játszik. 14.00 Kettő től- ötig . .. 17.00 Ötödik sebesség. 18.00 Véleményem szerint. . . 18.10 Két Offenbach-finálé. 18.33 Har­minc perc rock. 19.03 Daloló, mu­zsikáló tájak. Heves. 19.43 Jó es­tét, gyerekek! 19.49 A tegnap slá­gereiből. 20.33 Barlang. Rádiójá­ték. 21.14 Dzsesszklub. 21.59 Ver­bunkosok, katonadalok. 22.33 Ope­rettrészletek. 23.00 Andrés Sego­via gitározik. 23.20 Jereb Ervin szerzeményeiből. SZOLNOKI STÜDIÓ: 17.00 Hí­rek. — 17.05 A rock klasszikusai: Jimmy Hendrix felvételeiből. Kortárs zene — kortars közön­ség. Beszélgetés Petrovics Emil Kossuth-dijas“ zeneszerzővel. Ri­porter: Horváth Emília. 17.30 Far­mer és nyakkendő. Ifjúsági ma­gazin. Szerkesztő: Gulyás Ferenc. (A tartalomból: „Dolgozni, csak pontosan, szépen.” — Randevú a klubban. — Rólunk szólunk. — Leánykérőben.) 18.00—18.30 Alföl­di krónika. — A tegnap slágerei­ből. — Hírösszefoglaló, lap- és műsorelőzetes. SZÍNHÁZ 1977. október 26-án, szerdán, Nagyszénáson, 15.30 órakor: MESE A TŰZPIROS VIRÁGRÓL MOZI Békési Bástya: Egy romantikus angol nő. Békéscsabai Brigád: fél 4-kor: A hét kívánság, csak fél 6-kor: Harc Rómáért. I., II. Békéscsabai Szabadság: 4-kor: Scsorsz, 6 és 8-kor: Zorró. Békés­csabai Terv: Fedőneve: Lukács. Gyulai Erkel: fél 6-kor: -A két aranyásó, fél 8-kor: Véres föld. Gyulai Petőfi: 3-kor: Jégmezők lovagja, 6 és 9 órakor: Pillangó. I., n. Orosházi Partizán: Piedone Hongkongban. BÉKÉS MEGYEI NÉPÚJSÁG Az MSZMP Békés megyei Bizottsága és a Békés megyei Tanács lapja. Főszerkesztő: Enyedi G. Sándor. Főszerkesztő-helyettes: Rocskár János. Szerkesztőség: 5601 Békéscsaba Pf: 111. Munkácsy u. 4. Telefon: 12-196, 12-035, főszerkesztő: 11-021. Kiadja a Békés megyei Lapkiadó Vál­lalat 5601 Békéscsaba Pf. 111. Munkácsy u. 4. Telefon: 11-051. Felelős kiadó: Lehoczky Mihály. Terjeszti a Magyar Posta. Előfizethető a posta- hivataloknál és a kézbesítőknél. Előfizetési díj egy hónapra 20 Ft. Dürer Nyomda. Békéscsaba, Szerdahelyi út 2/a. Igazgató: Háromszéki Pál. INDEX: 25054 ISSN 0133—0055

Next

/
Oldalképek
Tartalom