Békés Megyei Népújság, 1977. július (32. évfolyam, 153-179. szám)

1977-07-28 / 176. szám

NÉPÚJSÁG 1977. július 28.. csütörtök A füzesgyarmati költségvetési flam 1977. II. félévre, valamint 1978-ra központifűtés-szerelési munkát vállal Érdeklődés: Füzesgyarmat, 39-es telefonszámon. Az Élelmiszeripari Gépgyár külszerelési munkákra, Békés megyében és a környező megyékben levő munkahelyekre felvesz: lakatosokat, hegesztőket, villanyszerelőket és betanított munkásokat. Jelentkezés: „ÉLGÉP” jeligére a békéscsabai hirdetőben. A Békés megyei Gabonaforgalmi és Malomipari Vállalat központi karbantartó üzeme felvesz ács, bádogos, kőműves szakmunkásokat és kőművesek mellé segédmunkásokat. Jelentkezés: Békéscsaba, Kórház u. 1. Az orosházi városi költségvetési üzem felvételre keres elektrotechnikust vagy épületgépész technikust, valamint épületbádogos szakmunkás mellé segédmunkást. Elsősorban kezdő technikus jelentkezését várjuk. Jelentkezni lehet: Orosháza, városi költségvetési üzem, Fürdő u. 5. sz. Hügl Mihály részlegvezetőnél. Töltsön két hetet Miskolc-Tapolcán — az ÉDEN-ben! — luxus nyaralóházak, otthonos összkomforttal, — az iglói úti campingben és turistaszállóban, olcsó szállások! — az átvonuló turistaszállókban 20 Ft/fő/nap. kirendeltsége MISKOLC-TAPOLCA Martos Flóra u. 7. T.: 13-497 Éden Camping: 13-411, 13-414. APRÓHIRDETÉSEK Hétvégi házhelyek a Körös-gát mellett eladók. Érdeklődni a helyszínen: Gyoma, Ady Endre 2/3., Juhász Bálint. ______________ B ékéscsabai, kétszobás, tanácsi lakás lelépéssel átadó. Ajánló­kat „Komfortos” jeligére a bé­késcsabai hirdetőbe kérek.______ E ladó családi ház. Érdeklődni: Békés I., Domokos utca 2. (Volt Zsíros-féle ház.) Július 30-án és 31-én.____________________________ H áromszobás, összkomfortos, OTP-s, családi ház, fizetési ked­vezménnyel eladó, vagy elcse­rélhető másfél szobás bérlakásért Gyulára, Békéscsabára, Oroshá- zára. Sarkad, Táncsics 45. Budapesti, egyszobás, félkom­fortos, második emeleti, tanácsi lakásomat békéscsabai, tanácsi lakásra cserélem. Ajánlatokat: „Margit híd” jeligére a békés­csabai hirdetőbe. ________________ K étszobás, összkomfortos, első emeleti, szövetkezeti lakás el­adó. Békéscsaba, Kulich Gy.-ltp. 2». C I. «■_____________.__________ E ladók: húzókocsik, kis mázsa, Diesel-motor, porlasztócsúcsok, szivattyúk, hegesztő traf ók, Sihi- kerekek, szerszámok. Orosháza, Tompa utca 1. Műszaki üzletben. Skoda Combi 1202-es eladó. Áru­szállításra alkalmas. Orosháza, Táncsics u. 37. __________________ IF rendszámú 601-es Trabant el- adó. Orosháza, Vereckel utca 72. Éladó Pusztaföldvár, Kelet utca 36. számú, beköltözhető ház, készpénz + OTP-átvállalással. Széntüzelésű kazán eladó. Oros­háza, Móricz Zs. u. 20.__________ C L-es Trabant eladó. Mezőbe­rény, Belencérosi 9. sz.__________ K erítések, kapuk, kerltésbetétek és épületlakatos munkák készí­tése megrendelhető vidékre Is. Farkas Dezső, Orosháza, Oláh István u. 59._____________________ E ladó Orosháza, Erkel utca 1. számú ház, 422 négyszögöl telek­kel, társasház építésére is al­kalmas;__________________________ K övesút mellett kétszobás, össz­komfortos, családi ház, OTP-át- vállalással + kp sürgősen, ol­csón eladó. Békés, Vica 6.______ E ladó Orosháza, Nagyhegyi u. 7. számú, jószágtartásra alkalmas ház.____________________>_________ O rosháza Vereckel utca 44. szá- mú beköltözhető ház eladó. Eladó Orosházán, Dénes tanító utcában szoba-konyha, fürdő­szobás, mellékhelyiséges, beköl­tözhető ház, építésben levő fő­épület, alappal. Értekezni: Oros- háza, Deák Ferenc u. 6. B n/6. Mártélyon, üdülőtelek, építési engedéllyel, alappal eladó. Ér­deklődni: Orosháza, Könd u. 82. A I/l.___________________________ H áromszobás, száraz, új ház, be­tegség miatt sürgősen eladó. 5600 Békéscsaba, V. kér., Varsá­nyi I. 2/1. P—10-es, háromkerekű motoros tricikli, munkagépnek eladó. Megtekinthető Kondoros, Bacsó Béla utca 39, Tímár._____________ K étszobás, fürdőszobás, családi ház, valamint P—20-as motorke­rékpár eladó. Békéscsaba, Frank­lln 66. sz.________________________ E ladó háromszobás, összkomfor­tos, központi fűtéses, családi ház. Békéscsaba, V. kér. Egység u. 49. sz._________________________ K itűnő, UY rendszámú 1500-as Zsiguli eladó. Békéscsaba, Csá- nyi u. 2/b. A Sarkad és Vidéke ÁFÉSZ megvételre kínál 1000 db felszerelt szikvizes­üveget Érdeklődni lehet: Sarkad, Lenin tér 6. sz. Ár megegyezés szerint Középiskolát végzett fiók-lányok részére felvételt hirdet A HAJTÓMŰVEK ÉS FESTŐBERENDEZÉSEK GYÁRA 5. sz. gyár, Békéscsaba, Kazinczy u. 7. sz. 3 hónapos átképzéssel betanított elektroműszerész munkakörbe (könnyű, tiszta munkaköri. Az átképzés idejére 1800,— Ft/hó fizetést biztosítunk. Lehetőség van a betanított munkakörben ledolgozott idő, Illetve tanfolyami képzés alapján szakmunkásvizsga letételére. Jelentkezni lebet a gyár munkaügyi előadójánál. Zsalugáteres új ablak, 60x100 ern­es eladó. Békéscsaba, Szerdahe­lyi u. 7.__________________________ K ülön bejáratú, bútorozott szo­bák két és négy személynek ki­adók. Fél ház eladó. Békéscsaba, Dombos u. «.____________________ 4 000 szál, brióosenal, rövid te­nyészidejű karfiolpalánta és 14 birka eladó. Rideg András, Nagy- szénás, Kossuth L. u. 11._________ S okoldalú alkalmi munkát válla­lok. Orosháza, Akácfa u. 9. OTR olajtüzelésű kazán eladó. Orosháza, Töhötöm utca 16. Eladó Orosháza, Nagyhegyi út 83. számú kertes ház, ugyanott beépíthető telek Is eladó._______ C saládi ház, 984 négyszögöles te­lekkel, olcsón eladó. Vezetékes víz, villany van. Szeghalom, Arany János utca 30.____________ Másfél éves Zsiguli Combi el­adó. Elek, Pöltenberg u. 19._____ K ét sodrott csikó, (egy kanca, egy heréit — 16 hónapos), vala­mint Ikerhengeres billenős kocsi eladó. Povázsai Mátyás Mezőbe­rény, Mátyás király 57._________ H ázrész eladó. Békéscsaba, Be­rényi 80._________________________ M ásfél szobás, fürdőszobás, ud­vari házrész eladó. Békéscsaba, Fürst S. 14.______________________ 7 50-es Zastawa eladó. Békés, X. kér., 50.__________________________ K étszobás, összkomfortos, loggi- ás, öröklakás, garázzsal eladó. Békéscsaba, Vécsey u. 1, II. 8. 500-as csúcseszterga, 4500 Ft-ért, eladó. Szilágyi, Dévaványa, Kert u. 2. Békés, Móricz Zs. 26. alatt be­éplthető telek eladó.____________ E ladó 500 négyszögöl gyümölcsös­kert Békésen, a Malomasszony- kertben. Érdeklődni lehet: Bé­kés, V., Lenkei u. 11. (Volt Gomb u.)_______________ E lcserélném Békéscsaba, Kulich Gy.-ltp. 13/a/TV. em. 11., kétszo­bás, tanácsi lakást egyszobásra, II. emeletig. Erdekldőni: este 16 órától.___________________________ B ékés, Malomasszonykertben 700 négyszögöles kert eladó. Ajánlatokat „Kertészkedésre al­kalmas” jeligére a békéscsabai hirdetőbe._____________________ B ékéscsaba környékén tanyát vennék, vagy bérelnék, lehetőleg kövesút mellett. Ajánlatokat „Villany van” jeligére a békés­csabai hirdetőbe. Békéscsaba, Jókai u. 65. sz. ház eladó. Érdeklődni: VI. kér., Aulich u. 10/3.___________________ H áromszobás, fürdőszobás, ker­tes ház eladó. Békéscsaba, Jó­zsef u. 6. sz. alatt, érdeklődni egész nap. ____________________ H obbikért eladó, Mezőberényben Mezőberény, Deák 24.___________ P áncéltőkés pianínó eladó. Ér­deklődni: hétköznap ll-277-es te- lefonon, Briskiné, Békéscsaba. Almáskamaráson, jól karbantar­tott kétszobás, családi ház, mel­léképületekkel 450 négyszögöl kerttel eladó. Érdeklődni: Dam­janich 20. sz. alatt._______________ Békéscsaba, Klapka 11. alatt kétszobás, udvari ház eladó. Ér­deklődni : szombat, vasárnap a helyszínen, máskor Achlm-ltp. 29/1. A DÉMÁSZ hódmezővásárhelyi üzemigazgatósága értesíti a lakosságot, hogy a Battonyán megépített kisfeszültségű hálózatot, 1977. augusztus 2-án, feszültség alá helyezi. A létesítmény érintése életveszélyes és tilos! A városi tanács költségvetési építőipari üzeme felvételre ke­res kőműves, ács, fűtésszerelő, hidegburkoló szakmunkásokat, valamint segédmunkásokat és Irodai takarítónőket. Jelentke­zés az üzem munkaügyi cso­portjánál, Békéscsaba, Kétegy- házi üt L (DEGAZ-zal szem­ben.) Villanyszerelő szakmunkást azonnali belépéssel felvesz a Bé­kés megyei Szikvlz- és Szesz­ipari Vállalat, Békéscsaba, Luther u. 5/b. A Göngyölegéllátó Szövetkezeti Vállalat felvesz szegező, fűrész- gépkezelő, fűrészgép! leszedő, anyagmozgató és gépjárműveze­tő dolgozókat. A szegező, fűrész­gépkezelő és fürészgépl leszedő dolgozók- részére betanulási Időt fizetünk. Jelentkezni lehet: Bé­késcsaba, Gyár utca 4. szám alatt. A Kakasszéki Gyógyintézet ál­lást hirdet orvosírnok és takarí­tónői munkakör betöltésére. Je­lentkezni lehet az intézet gond­nokánál. Az orosházi Oj Elet Tsz állandó munkára felvesz ács szakmunká­sokat, segédmunkásokat. Jelent­kezés: OJ Élet Tsz központ, épí­tésvezetőnél. A Békéscsabai Kötöttárugyár felvesz: szabászat! dolgozókat: rajzoló, szabász, átnéző-párosftó, teregető munkakörbe, valamint: gépivarrókat, gépes bedolgozó­kat, adjusztáló-gőzölőket, takarí­tónőket, udvari segédmunkáso­kat. A DÉMÁSZ hódmezővásárhelyi üzemigazgatósága értesíti a lakosságot, hogy a Hódmezővásár­hely, Ságvári E. Mg.Tsz- től a Békéssámson, Elő­re Tsz-ig az út bal olda­lán megépített, új 20 kV-os légvezetéket 1977. augusztus 2-án feszültség alá helyezi. A létesítmény érintése életveszélyes és tilos! Értesítjük T. Ügyfeleinket, — - ——^ hogy az alábbi MÉH-telepeinken; Orosháza, Huba u. 31. — * JMUMiMM j Szarvas, Tanya III. k. k. 222. az áruátvétel és eladás 1977. augusztus 1-től, előreláthatólag augusztus 6-ig illetve Gyoma, Gyóni úti telepünkön, 1977. augusztus 1-től, előreláthatólag augusztus 7-ig leltározás miatt szünetel Kedves Ügyfeleink szíves türelmét kérjük. Délmagyarországi rMEM Vállalat Mezőkovácsháza és Környéke V ízgazdálkodási Társulat eladásra felkínál 1 db 650 köbcentis, oldalkocsis, Ural típusú motorkerékpárt rendszám nélkül. Eladási ára: 5000,— Ft A DÉGÁZ békéscsabai üzemegysége felvételre keres víz-gázszerelői szakmunkás, bizonyítvánnyal rendelkező karbantartókat, minősítéssel rendelkező ívhegesztőt, hegesztősegítőket. Jelentkezni lehet: DÉGÁZ, békéscsabai üzemegység Kétegyházi út 1919. Köszönetnyilvánítás Fájó szívvel mondunk köszönetét mindazoknak a közelebbi és távolabbi ro­konoknak, jó barátoknak, jó szomszédoknak, ismerő­söknek, posta, kórház dol­gozóinak, Oj Élet Tsz dol­gozóinak, akik drága jó férjem, édesapám, apósom, HAJDC ISTVÁN temetésén megjelentek, ra­vatalára a szeretet virága­it elhelyezték, részvétük­kel nagy fájdalmunkat egyhíteni Igyekeztek. Kü­lön noszönetet mondunk a városi kórház II. sz. bel­gyógyászat főorvosának, orvosi karának és vala­mennyi nővérének, akik ápolásában részt vettek. A gyászoló család Orosháza, 1977. Július 14. Köszönetnyilvánítás Fájó szívvel mondunk köszönetét mindazon roko­noknak, jó szomszédok­nak, Ismerősöknek, és mindazoknak, akik szere­tett, drága jó feleségem, édesanyánk, nagyma­mánk, dédmamánk, testvé­rem, Szendi Horváth Józsefné szül. Madarász Katalin temetésén megjelentek, ra­vatalára a szeretet virága­it elhelyezték, részvétük­kel nagy fájdalmunkat enyhíteni Igyekeztek, fo­gadják hálás köszönetün- ket. A gyászoló család Orosháza, 1977. július 20. HIRDETMÉNY! A DÉMÁSZ békéscsabai üzemigazgatóságának szerelési osztálya értesíti a lakosságot, hogy az alábbi helyen épített létesítményeket 1977. július 29-én, feszültség alá helyezi. Békéscsabán: a Bartók Béla út Szabadság tér és Petőfi utca közötti szakaszán létesített közvilágítási hálózatot. A létesítményen elhelye­zett tárgyak érintése életveszélyes. Az orosházi Dózsa Mgtsz, felvesz: villanyszerelőket, lakatosokat, mezőgazdasági gépszerelőket. Jelentkezni lehet a termelőszövetkezet gépműhelyében a műszaki vezetőnél. A DÉGÁZ orosházi kirendeltsége felvételre keres hegesztőket, hegesztő mellé segítőket és kubikosokat. Jelentkezés: Orosháza, Fürdő u. 1. Békéscsabai munkahelyre, jó kereseti lehetőséggel személygépkocsi­vezetőt felveszünk. Jelentkezés 8—16 óráig, Füzesgyarmati Lucematermesztési Rendszer. Békéscsaba, István kir. tér. 5. A Békés megyei Tégla- és Cserépipari Vállalat gépgyártó üzeme Békéscsaba, Orosházi út 32. FELVÉTELRE KERES: öntödei segédmunkásokat, esztergályos szakmunkásokat. Jelentkezni lehet: az üzemvezetőnél. PLASTOLUS Műanyagfeldolgozó és Játékkészftő Ipari Szövetkezet pályázatot hirdet belső ellenőri munkakör betöltésére. Feltétel: mérlegképes könyvelői, vagy számviteli főiskolai végzettség. Jelentkezés: személyesen a szövetkezet személyügyi előadójánál. Telefon: 344.

Next

/
Oldalképek
Tartalom