Békés Megyei Népújság, 1976. május (31. évfolyam, 103-127. szám)

1976-05-29 / 126. szám

»» nefxiszómá Wartburg eladó. ftr­«iefclodni saombäit. vasárnap, Bé~ kéBcsatoa, Sebes Gy. 19 alatt; _______ J ó állapotban tevő 403-as M-oezk- vice személygépkocsi eladó. Oros­haza, Ady E. u. 20. Tóth__________ O rosháza Szén tetorn y a Nagy Sán­dor u. 1®* számú 2 szobád közpon­ti ffláéeea kertes családi ház eladó. MB 1000-es Skoda eladó. Csanád- apáeii, Felszabadulás u. M. Érte­keaaü: du, 5 után._____________4______ ~ Tarwya eladó rusztaezentetomya, Szénást oldal *. Értekezni: csütör­tök, vasárnap Orosháza. Kónd utca 28,_________________________________ E ladó Orosháza. Nagyhe*yl ót ML számú családi ház,._________________ F ord Capri eladó. Békéscsaba, Be­loianniaz u.__11» _________________ 5 7« férőhelyes, horganyzott, fétn tyúkketrec eladó. Békéscsaba, Gyu­lai u. 27._________________________ E ladó bal elején karambolos Opel Record Combi. Orosháza, Kígyó u. 24. ______________^ ____________ G aranciával t Rádió-, tv-ja vitás, használt, üzemképes és üzemképte­len televíziók vétele—eladása, tv- antenna szerelés. Békéscsaba. Ka­zinczy u. 3. Kötöttárugyárral szem- ben. Hibabejelentés: »—10-ig, 3—5-ig. * * 3 * * * 7 Gyula, Béke sugárút 19., IV. em. 13. számú egyszobás OTP-« öröklakás eladó. Érdeklődni: délután 18—20 _óráig._________________________________ U dvari kertes fél ház áron alul be­költözhetően eladó. Békéscsaba, Eg- reasy 38.______________________________ I D rendszámú Wartburg de Luxe igényesnek eladó. Érdeklődni: szom­bat,' vasárnap. Békéscsaba. Bartók B. 14._________________________________ B ékés, Féy u. 7. A lépc íház L emelet 4. sz. társasház garázzsal el­adó. - •• ''' .'^1 *• • : ■■ J/'-j- - ■ Szegedi, tanácsi komfortos lakásun­kat elcserélnénk hasonló békéscsa­baira. Komfort nélkülire ia. Bicski Ferenc «721 Szeged, Szűcs u. 3/b földszint. __________.__________ F iadó 2 db 180 cm maga« jó kocsis ló. Békés. Rákóczid._______________ Haunts birkák, 2 «amár és i «äs kanca eladó. Békéscsaba, Wagner u. folytatása, jobbam 94k tanya. Tanya eladó. Nagyökörjárás ló. Járda, villany van. Érdeklődni: Gyula, Tavasz a. io._________________ U tcai fürdőszobán fél ház sürgősen eladó. Békéscsaba V., Thököly n­15. _______________________________ 6 01-es Trabant Combi és hasas üsző eladó. Békéscsaba V., Jósika u. 27 IH rendszámú fehér Wartburg el­adó. Érdeklődni: Békéscsaba, Lá­zár tu 2«._______,______,_____________ W artburg 353 W típusú fehér. UT rendszámú gépkocsi eladó. Békés­csaba, Deák u. 9. ______________ K omáromban tanáesbáaa mögött 80« négyszögöl hosszan beépíthető sa­roktelek eladó. Érd.: Bozóky 1026 Budapest_n.,__Torockó u._ 3.________ M ásfél szobás szövetkezeti lakást vennék Orosházán n. emeleti? Őszi beköltözéssel. Ajánlatot Debrecen, Kerekes u. i/C. alá kérem._________. Hároméves Zsiguli eladó. vagy Wartburgért elcserélhető. Békéscsa­ba^ Tolnai u. _4. B. f._l.___________ E ladó Orosháza Bajza utca «. szá­mú 2 szoba fürdőszobás házrész és Ady Endre utca 4. számú 1 szoba, fürdőszobás házrész, beköltözhető­en.. ___________________________________ 3 hete® bikaborJd eladó. Tótkomlós, Rák&szí u. 21-________________________ 4 03-as Moszkvics sürgősen eladó. Ér­deklődni: Orosháza Vili. kér., Bács- ka u. _7.__du. * után._________________ T ótkomlóson. Nap u 12. m. alat­ti ház sürgősen eladó.___________ F ejős kecskék eladók, Orosháza, Báthórj 1. ______.______.______ B MW személygépkocsi eladó. Oros­háza, Csizmadia S. u. 59. Érdeklőd­ni : 3 óra után. ______________ W artburg de Luxe eladó Békéscsa­ba. Kastély u. 1. Érdeklődni: szom­bat egész nap, vasárnap délelőtt, hétköznap 6 órától.________________ N émet sátor, Adler varrógép. 125 köbcentis Danuvia rendszám nélkül es Velorex-váz eladó. Békéscsaba, Bartók 60/a.__fényképésznél.________ H áromszobás ház eladó. Békéscsa­ba V.,_Varsányi lrén 2/1.__________„ H obbitelek eladó. Békéscsaba leg- szebb részén. Telefon: 11—64«.. NDK gyártmányú mély gyerekko­csi eladó. Békéscsaba. Derkovits 12. F 1 Csendesné.____________________ Ú jkígyós, Rákóczi u. 32. ez. alatt ház eladó.__________ . „ 1 ,akást adnék idősebb nőnek vagy férfinak lakás rendbén tartásáért. 5700 Gyula, Oláh Györgv _u._ 10.___ 7 éves hasas tehén eladó. Fürjes, Tanya 157. ez. Mánárosik József, Jó állapotban levő IN írsz. Polski Fiat eladó. _Vé6ZtŐ._Kossuth L. 12« í-db~új hármas ablak régi áron el­adó. Békés csaba, Berzsenyi 77 Jó állapotban levő 125-ös MZ me­lónkéi’ék par és egy mélv gyermek­kocsi eladó. Békéscsaba, Kulich Gyula ltp. 18. C I. e. 2. Földszinti, j szobás. összkomforboe, erkélye® OTP-örökLakásomat átvál­lalással eladnám. Érdeklődni: Bé­késcsaba, Fövenyes u. 7. fise. z. Wartburg de Luxe UE rendszámú kitűnő állapotban eladó. Békés, Csabai u. 39. __ ____ ______ _ Ö riaskrizantem előnevelt, gyökeres dugvány (októbert virágoztatáara) nagy választékban kapható. Kérjen árjegyzéket. Kiss, Salgótarján, Pí. J1«.____________________________________ S zövetkezeti lakás eladó. Cím: „Ku­lich ltp.” jeligéin a békéscsabai hir­detőben^_____________________________ 2 szobás OTP-« lakáé eladó. Bekés- csabá. Lencsééi út IVi A ül. ll._ Makói összkomfortos kertes, repre­zentatív villarész érték szerint el­cserélhető. Cím: dr. Lomnici, Makó. Baoosy-ZsüirxpJfytg._________________ Á tadás előtt álló tánm^vázban 2 szobás, gázfűtéses. I. emelett la­kás készpénzért eladó. Ez évi be­költözés, garázs megoldható. Érdek­lődni a helyszínen. Szeged. Árvíz u. «/a. hétköznap du, 5—7 óráig, szombat, vasárnap délelőtt. _______ V eszek méhecskerajókat, bármeny­nyit, megegyezés szerint. Szabó István. Dombiratos, Kossuth u. 6«. ja._______________________ A lig használt UF rendszámú Wart­burg Lám. eladó. Endréd, Lenin u. 3S/1. Kulik. Tel.; 241._______________ E ladó festett tálas, téka, rengőpad, _sublót._ Békéscsaba, Sallai u. iá.___ 10« q morzsolt kukorica eladó. Bé­késcsaba. Gyulai út 30. Szabóik­énál. ___________________________________ V álasztási malacok eladók. Békés­csaba HL, Dugonics_7. sz._________ A lig használt Lada 1500 gépkocsit veszek. Cím: „Június” jeligén a békéscsabai hirdetőben.____________ B ikaborjas tehén eladó. Békéscsa­ba, Gyulai útnál negyedik dűlő, ötödik tanya._________________________ 1 976-ban késBült k*jöttél ellátott motorcsónak eladó 380xl4o méret­ben. Érdeklődni: Békéscsaba, Len­csés! út 49 L 20. IV. em. 14. Sza­mosi._________________________________ K étszobás laka« eladó Érdeklődni: „Központban** jeligére a békéscsa­bai hirdető beru_____________________ K nvaszkölykök eladók. Békéscsaba, Kálvin u. 42.______________________ H áz eladó. Békéscsaba IV. loer., GelMrt_u. I. az,________ % Z siguli, kempingkeréBcpár és Póto­ld. Fiat eladó. Békéscsaba V„ Kun U.51._________________________________ G yula, Vörösmarty u. 26. számú ház (ő zentpálfalva) azonnali beköl­tözéssel eladó.__________________* , Gyulán. Töröfcaugban Budapest krt. 35 IV. em. 13. számú .lakás jeladó. Érdeklődni: délután 3_ órától. 353-a* Wartburg de Lux« eladó. GyuLa, Budrió II. A. lpJi. II. em. 6. Érdeklődni hétköznap 16 óra után. Fia* 850-es meet műszaki vizsgázott kitűnő állapotban eladó. Dr. Ha- nyecz, Szarvas ÖKl, telefon: 214/49. Kancacsikó 2 darab 16 hónapos el­adó. Fehér Mihály Cibakháza, Rá­kóczi tt 14. Szolnok megye._______ C saládi ház Békéscsabán VT. Hétve­zér utcában kétszintes, most épült, luxus kivitelű, eladó kétszobás cse­relakás beszámításával. Érdeklődni: Micsurin 4/1. Botyánszky.__________ B ékéscsaba, Tolnai dC/mAO. m. OTP-s öröklakás sürgöeen eladó. Érdeklődni: szombat. vasárnap egész nap.___________________________________ K orszerű, tetőtérbeépfbéses, 4 szo­ba* családi lakóház melléképülettel, garázzsal, 50*/«-os készültséggel Bé­késcsaba VI. kerületben, müút mel­lett eladó. VI., Bánszki u. 8. I. 5, Eladó szövetkezeti, gázos lakás, Bé­késcsaba, Kulioh Gy. ltp. 2. ép. A lh._I._13. Érdeklődni: I7 óra után. Eladó 2 szobás ház 457 négyszögöl kerttel. Víz, villany van, jószágtar­tásra alkalmas. Békés, Széchenyi kért 110.______________________________ E ladó sürgősen kétszobás. összkom­fortos családi ház. Szabadkígyós, Széchenyi út 21. Érdeklődni: ugyan­ott.___________________ 2 00 négyszögöl kert eladó Kastély! szőlőben. „Gyümölcsös” jeligére a békéscsabai hirdetőbe._______________ Skoda HO L típusú személygépko­csi, 3 éves műszaki vizsgázott el­adó. Érdeklődni: Békéscsaba, Ku­lich ltp. 18. Szlávik. Vasárnap dél­előtt__________ H áz beköltözhetően eladó. Békés­csaba III. kér., Lorán-tffy 42. Érdek­lődni: szombat, vasárnap, hétköz­nap 17 után._________________________ A lig hasznait Polski Fiat 136 kisko­csi eladó. Békéscsaba, Bocskai ». 14/1.___________________________________ I N-es felújított, most műszaki vizs­gázott 300-as Trabant eladó. Békés- <\saba. VI kér. Árpád sor »2. 10 hónapos bernáthegyi szuka sür­gősen eladó. Arajánlást kérek. Bar­na Sándor, Füzesgyarmat, Árpád u. 58. _______________________• E lkerített, külön bejáratú utcai fél ház eladó. Békéscsaba. Mátyás kir. l. _ U K Zsiguli Combi elcserélhető Limousinera vagy eladó. Szarvas, Akácos u. 4._________________________ K ing galambok több színben el­adók. Békéscsaba, Jokai 13. st.___ 2 db süldő eladó. Békéscsaba, Ka«­tély szőlők. ztmv. Felföldi._______ B etegtolókocsi összecsukható, króm- cső vázas, Kanadából hozatott, új ál­lapotban eladó Cím: Kábát 6760 KtetelGk, Kékócsi 9. Tel,: «>. Arkedveamén.T — Ajándékosát — Árkedvesmény — Ajándékozás JÁRMŰ- ÉS MŰSZAKI CIKKEK BEMUTATÓJA — VASARA június 1-tfll 13-is Orosházán a CSILLAG ÁRUHÁZ elMtí téren. Nyitva 8-tól 17.30 órái*. KERÉKPÁROK 1 Magyar női, férfi, gyermekke­rékpárok, kempingkerékpárok, 100 Ft-Os vásárlási utalványt biztosítunk a szovjet kerékpá­rok vásárlóinaJc. MOTORKERÉKPÁROK 2500 Ft-os árengedménnyel 350 köbcentis IZS, 250 köbcentis MZ. Engedmény nélkül: 350 köbcentis JAWA, 250 köbcentis Pannónia, P 20 és P 21-es, MZ 150 köbcentis, MZ 125 köbcentis. 200 Ft-os vásár» lási utalványt biztosítunk: Ver- hovtna, R 12-es Riga kismotorkerékpárokbee. és különböző műszaki cikkek, Naumann NDK, Lucnyik, Csaj­ka és Union állványos és táska- varrógépek. Gyorsított OTP-ügyintézés. MOST VÁSÁROLJON! JÓ VÁSÁRT CSINÁL! Orosháza és Vidéke ÁFÉSZ CSILLAG ÁRUHÁZ CSEPEL Jármű és Műszaki Kereskedelmi Vállalat ADK—63 típusú PANTHER darura keres a Volán 8. sz. Vállalat orosházi üzemegysége darus gépkocsivezetőt orosházi telephelyre. Fizetés kollektív szerződés szerint. Volán orosházi üzemegysége * VARRÓGÉPEK Védekezzünk áramütés ellen! A háztartásokban 1974-ben 31 személy szenvedett halálos áramütést kontárkodás (hibás villanyszerelés és javítás) vagy hibás szigetelésű vezetékek, testzárlatos lámpatestek, készü­lékek használata miatt E ha! álesetekből 26 (az esetek B4 százaléka) a meleg hónapokban (május 1. — szeptember 30. között) következett be. Különösen nagy az áramütés veszélye kő-, tégla-, beton- és földes padozatú helyiségekben vagy olyan fapadlójú szobák­ban, ahol csővezeték, radiátor vagy más földelt fémtárgy van- f Élet­biztonság imk érdekében ne kon tárkod junk! Villanyszerelést és javítást csak villa­mos szakvállalattal vagy iparengedéllyel rendelkező villany- szerelő kisiparossal végeztessünk! Áramütést (rázást) okozó lámpatestet, készüléket stb. azon­nal kapcsoljuk ki és adjuk javításba! Ne érintsünk, ne használjunk csupasz vagy hibás szigete­lésű villamos vezetéket, lámpatestet, készüléket és szerel­vényt! Hidegpadlós helyiségben használjunk ' érintésvédelmet: az áramszolgáltató vállalat hálózatának megfelelően vagy nul­lázást vagy védőföldelést! ^ Kettős szigetelésű készülék hidegpadlós helyiségben is egyéb érintésvédelem nélkül használható. Hidegpadlós helyiségben íérriszegmentes farácson vagy mű­anyag lapon, műanyag talpú cipőben állva használjuk vil­lamos készülékeinket. ­A házi csatlakozó szabadvezeték közelében végzendő építke­zés, tetőjavítás, egyéb ilyen munka megkezdése előtt az áramszolgáltató vállalattal kapcsoltassuk ki a házi csatlako­zó szabadvezetéket. Felhívjuk figyelmüket, hogr áramszolgáltatással kapcsolatos problémákkal, továbbá éri ntésvédelmi ügyekben és nagy­készülékek vásárlása előtt díjmentes tanácsadás végett keres­sék még az áramszolgáltató vállalat helyi szervét. Magyar Villamos Művek Tröszt 1251 Budapest, 11. Pí.: 34. Köszönetnyilvánítás Faj6 «elvvel motxlunlc köszö­netét mindazoknak, akik drága ió férjem, édesapánk, apósunk, nagyapánk, testvérünk, sógo­runk és nászunk, id. Kopanyicza Mátyás temetésén és végtlsztességén megjelentek. Külön köszönetét mondunk dr. Hudák György kezelőorvosának odaadó keze­léséért. A gyászoló felesége és családja Köszönetnyilvánítás Köszönetét mondunk mind­azoknak, akik szeretett draaa hűnk. TOCZKIZOLTÁN temetésén megjelentek, részvé­tüket nyilvánították és sírjára elhelyezték a megemlékezés virágait. A gyászoló család MUNKAALKALOM üdítőital-töltéshez nőj dolgozóikat, férfi konzervipari szakmunkásokat, nyugdíjas gépköcsivezetőt. valamint targoncavezetőt felvesz a Szikvíz- és Szeszipari Vállalat, Békéscsaba, Luther u. 5/b. ________________ __ T iszamenti Regionális Vízmű- és Vízgazdálkodási Vállalat gyulai ki- rendeltsége felvesz építőipari szak­középiskolai Vi-gy szaktechnikusi végzettséggel rendelkező dolgozókat, termelésirányító és ügyintéző mun­kakörbe. Jelentkezés írásban vagy személyesen a kirendeltség köz­pontjában, Gyula, -Lenin u.______ A Gyulai Fa- és Fémbútoripari Szö­vetkezet azonnali belépéssel felvesz; asztalos, lakatos és festő szakmun­kásokat, valamint férfi és női segéd­munkásokat. Az 1976-os évben sike­res szakmunkásvizsgát tett fiatalok Is jelentkezhetnek szerződéskötésre. Jelentkezni lehet: Gyula, Zrínyi tér 1—2. sz. alatt, a szövetkezet sze­mélyzeti vezetőjénél. Ganz Villamosági Művek relégyá­ra Gyula, felvételre keres; eszter­ga-, marógépekre szakmunkás, ill. betanított munkásokat anyagmoz­gatókat, ormigkezelőt. Nagykereskedelmi vállalat békési és szeghalmi egységéhez érettségizett, kereskedelmi gyakorlattal rendelke­ző munkavállalót keres vezető he­lyettesi munkakörbe. Jelentkezése« két „Áruforgalom^ jeligére Szeged, Pf. 59-re kérjük.___ É pítőipari és tmk-segédmunkára dolgozókat keres felvételre békés­csabai, békési és mezöberényi mun­kahelyekre az 1. sz. Sütőipari Vál- lalat, Békéscsaba. Orosházi út 33. A békéscsabai Városi Kórház felvé­telre keres beteghordót, takarítónőt. Jelentkezés a személyzeti főelőadó. nál.__________________ __ A Volán S. se. Vállalat gyulai fő­nöksége felvesz autószerelőket, te­hergépkocsi-vezetőket és rakodó- munkásokat.__________________________ A Békéscsabai ingatlankezelő Vál­lalat felvesz épületgépész-techni­kust, építésztechnikust, árukalku- látori vizsgával rendelkező techni­kust. bádogos cs szobafestő szak. munkásokat, valamint segédmunká­sokat. Minden héten szabad szom­bat. Bérezés megegyezés szerint. Je­lentkezni lehet a vállalat munka« ügyi osztályán, Békéscsaba, Kétegy­házi út 3._____________________________ A Férfifehérnemű-gyár orosházi üzeme raktári munkást és varrodai munkára női dolgozókat keres fel­vételre.____________________ A békéscsabai Május L Mg Ter­melőszövetkezet jó kereseti lehető­ség biztosítása mellett szamócasze- dóshez munkaerőt vesz fel. Jelent­kezni lehet a Dobozi út melletti ker­tészeti telepnél.______________________ G abonaforgalmi és Malomipari Vál­lalat Gyula körzeti üzeme Kis Ernő út 11. sz. (Gyula malom* felvételre kercs i gabonaátvevőt és 1 rakodó- munkást. Gabonaátvcvö munkakör betöltéséhez szükséges érettségi ké­pesítés vagy mezőgazdasági szakis­kola, vagy technikum. Fizetés meg­egyezés szerint, jelentkezni lehet munkaidő alatt 8—lg óráig. Gabona- átvevő kezdő fiatal is lehet.__ B ékés megyei Víz- és Csatornamű Vállalat D kategóriás hivatásos, jo­gosítvánnyal i^endeLkezö gépjármű- vezetőt keres felvételre. Jelentke­zés a vállalat központjában, Békés- csaba. Alsókörös sor 2. _____________ F elveszünk: takarítónőt, gépi var­rónőket egy és két műszakos fog. lalkoztatásra, férfi és nőj munka­erőket két műszakos foglalkoztatás­ra vasalói munkakörbe. Jó kereseti lehetőség, betanulási időt terítünk. Érdeklődni: Textilfeldolgozó Szövet­kezet Békéscsaba, Urszinyj Dezsö- né u. 19. Személyzeti előadónál. Kőbányai Sörgyár békéscsabai ki- rendeltsége női és férfi eörpalac- kozó dolgozókat vesz fel három míí­gzakos üzemébe._____________________ A Békéscsabai Konzervgyár férfi és nődolgozókat, továbbá rakodó- munkásokat vesz fel. A Békéscsabai Konzervgyár nyári szünidőre diák munkavállalókat al­kalmaz. Felvételhez egészségügyi könyv és munkavállalási engedély szüksége«.

Next

/
Oldalképek
Tartalom