Békés Megyei Népújság, 1975. március (30. évfolyam, 51-76. szám)

1975-03-30 / 76. szám

I Labdarúgás Ifi-válogatottak az országos döntőbe jutásért Nagy jelentőségű labdarúgó- eseményre kerül sor megyénk­ben április 8. és 11. között. Az ország legjobb nyolc megyei if­júsági válogatottja közül Hajdú- Bihar, Baranya, Békés megye csapata és Budapest válogatott­ja vív körmérkőzést a csoport­A jövő hét eseményei A szarvasi járási TSF április 1-én, kedden 15.30 áriáikor re«t- dezd meg Szarvason, az Er­zsébet-ligeti sporttelepen lab- darúgó-tehetségkutató, kivá­lasztó versenyét A Békés megyei Tanács V. B. Testnevelési és Sporthivatala április 2-án és 3-án — mindkét napon 11 órai kezdettel —, fel­szabadulásunk. 30. évfordulója tiszteletére ünnepi megemléke­zést tart a sportmozgalomban kiemelkedő társadalmi munká­sok részére a sporthivatal, Bcs., Kórház utca 4. szám alatti he­lyiségében. Április 3-án 13 órai kezdet­tel — hazánk felszabadulásának 30. évfordulója tiszteletére — az Orosházi városi Tanács V. B. Testnevelési S por tf el ü gyei ősege, az Orosházi városi Tanács ’V. B: művelődésügyi osztálya, az orosházi városi KíSZ-biaotlsag es az orosházi városi úttörőel­nökség váltófutást rendez a városon keresztül. A szervező bizottság és a győztes váltók képviselői dél­után megkoszorúzzák a szovjet hősök emlékművét A váltófu­tásra 12 férfi és 8 nőd csapat nevezett. A Szakszervezetek Megyei Tanácsának tömegsport albi­zottsága április 2-án, szerdán 9 órakor tartja soron következő ülését Békéscsabán, az SZMT- szőkházbam. Az ülés napirend­jén az őszi—téli versenyeik ta­pasztalatainak értékelése és a tavaszi—nyár’ versenyek előké­szítésével kapcsolatos feladatok megbeszélése szerepel. Kézilabda Az 1974. évi Békés megyei kézi­labda-bajnokság tavaszi fordulója április 5-én rajtol a kővetkező mér­kőzésekkel; Férfiak: üjkigyóe—Oh, K2n!zsl­MEDOSZ, Tótkomüós—Bcs. MÁV, Szarvasi FSSC—Bcs. Előre Sparta­cus, Nagyszénás—Bcs. Volán, Csór- vas—Vésztő, Bcs. Vízmű—Bcs. Kner Nyomda, Kondoros—Békési Sp. Nők: Békési Sp.—Kétsc^prony, Bcs. MÁV—Dévaványa, Bcs. Kon­zerv—Gyomai STK, Bcs. Előle Sp.— Békéss2entand’rás, Szeghalom— Szarvasi FSSC, Oh. Klnizsl- MEDOSZ—Endrődl Spartacus. Megyei n. osztály. Férfiak. Hon­véd Dózsa SE-rSzeghalom, Füzes­gyarmat—Mh. MEDOSZ, Dévaványa —Bélmegyer, Ecseglalva—Bcs. In­éi sósé g ért, amely egyben a dön­tőbe jutást jelenti. / Az együttesek közül Budapest válogatottja képviseli a 'cgna- gyobb erőt, hiszen három játé­kosa a svájci UEFA tornára ké­szülő magyar válogatott tagja, négyen pedig a B. kerethez tar­toznak. Hajdú megye csapatában játszik Rácz Peter középcsatár, aki a csabai NB I-es csapathoz irt alá és a következő bajnoki szezonban az Előre Spartacus színeiben folytatja sportpálya- futását. Békés megye csapata az Ifi- válogatott Csepregivel az élen — Pillér Sándor irányításával — szorgalmasan készül a nagy erő­próbára. Fiaink mindent meg­tesznek azért, hogy hazai kör­nyezetben jól szerepeljenek — s ha kijön a lépés — ők játsszanak április 16-án a Népstadionban a Wales—Magyarország mérkőzés előtt — az országos bajnoki cí­mért! A torna programja. Április 8., Békéscsaba, Bessenyei utca: Hajdú—Baranya megye (13.45), Budapest—Békés megye (15.30). Április 10., Gyula, városi sporttelep. Hajdú megye—Buda- m pest (13.45), Baranya megye— * Békés megye (15.30). Április 11., Békéscsaba, Kór- ; ház u. Budapest—Baranya me- • gye (13.45), Hajdú megye—Békés 5 megye (15.30). A torna előkészületeiről — a • jövő hét folyamán — részletesen > tájékoztatjuk olvasóinkat. BABOLCSAY GYÖRGYÖT, í a Bcs. Előre Spartacus labdarú­gó szakosztályának vezető edző­jét kedden műtötték meg Buda­pesten. A lila-fehér klub vezetői közül dr. Farkas András beszélt az operációt végző kórházi ad­junktussal, aki elmondotta, hogy az edző operációja komplikációk nélkül zajlott le és jól érzi ma­gát. A csabai vezetők azt is meg­tudták, hogy Babolcsay György előreláthatólag az áprilist kór­házban tölti, s majd az orvosi konzílium dönt a továbbiakról. Az Előre Spartacus Intéző Bi- § zottsága a fenti helyzetre való ; tekintettel ideiglenes jelleggel — | meghatározatlan időre — Szita * Lászlót bízta meg a vezető edzői 5 teendők ellátásával. A pálya- j edzői teendők ellátására Sülé S Istvánt szerződtette a szezon vé- 1 géig. TARSASUTAZAS BELGRADBA Az április 23-i belgrádi Crvena S Zvezda—FTC KEK labdarúgó- I mérkőzéséé személygépkocsival ; utazók részére kétnapos társas- ! utazást szervez a Magyar Autó : Klub Békés megyei szervezete ! és az IBUSZ békéscsabai irodá- ; ja. Részvételi díj: 800 forint, ; plusz az útlevél díja. Jelenthez- 5 ni: a békéscsabai' Autó Klub j Kossuth tér 1. szám alatti helyi- • ségében — április 7-ig — lehet. ■ gatlaixkezelő SK, Gyulai SE—Ka­mut, Körőstarcsa—Gyomai STK. TEKE Sporttudósítóinkhoz! Értesítjük sporttudósítóinkat, hogy az ünnepek miatt megváltozik la­punk megjelenése, s ezzel egyide­jűleg a sporttudósítások leadási ideje Is. Kérjük, hogy *z NB m-JM és megyei I. osztályú bajnoki labda­rúgó-mérkőzések tudósításait ápri­lis 1-én, kedden délelőtt szívesked­jenek leadni. A megyei IT. osztályú labdarúgó- mérkőzések tudósításait úgy adják postára, hogy azok legkésőbb áp­rilis 2-án megérkezzenek szerkesz­tőségünkbe! 12 um mm szí 1975. MÁRCIUS 30. Az NB m-as forduló eredményei ; ezeg voltak. Mezőberény—Kecske- ; méti MÁV 2:6 (2410:2497). Kecske- | meti Vasas—HMSE 5:3 (2420:2396). : Kecskeméti TE—Szegedi Postás 2:6 • (2430:2471). Gyulai lendület—Makói S VSE 7d (2552:2296). Kecskeméti ; Sütőipar—Battonya 5:3 (2406:2326), j Kiskunhalasi MEDOSZ—Bcs. Előre ! Sp. 6.-2 (2466:2231) A hét legjobbjai; Gyömbér (Bat- • tonya) 442, Szabó 434, Tóth I. S ■ (HMSE) 432 tóval. ■ ■ AZ NB in allAsa ■ ■ 1. Kecsk. MAV •» 2 — • 12: 4 4 : 2. Szegedi P. 2 2 —- — 12: 4 4 : 3. Batt. SZSE 2 1 — 1 9: 7 z : 4. Kiskunhalas 2 1 — 1 8: 8 2: 5. Bcs. Előre Sp. 2 1 — 1 8: 8 ^ : 6. Gyulai Lend. 1 l — — 7: 1 2: 7. Kecsk. V. 2 1 — 1 7: 9 5 Í 8. Kecsk. Sütőip. 2 l — 1 7: 9 * : 9. Makói VSE 2 1 — 1 7: 9 * 5 ló- HMSE 2 — 2 5:11 _ s - : 11. Mezőberény 2 — 2 5:12- : 12. KTE 1 =» — 1 2S 6 s A Vasas kupáért versenyeztek Békéscsabán, a DÉMÁSZ kultúrtermében a szakma szakszervezetéhez tar tozó asz tab teniszezők és sak­kozók. A megyed döntőt Bozsó Lajos bizottságvezetővel az élen igen jól szervezte meg a Vasas Szakszervezet megyei bizottsága. A verseny legjobb­jai továbbjutottak a szakmák közötti megyei döntőre. Eredmények. Asztalitenisz. Férfiak. Egyéni. 1. Baracsi La­jos (Gyulai GVM), 2. Lehoczki (Bcs. Forgácsoló), 3. Fodor (Gyulai GVM). Csapatban, 1. Gyulai GVM, 2. Bcs. Forgácso­ló, 3. Bcs. Hiradótachnikai V. Nők. Egyéni. 1. Mikó (Bcs. For­gácsoló), 2. Molnáirné (Gyulai GVM), 3. Lóié (Bcs. Forgácso­ló). Csapatban. 1. Bcs. Forgá­csoló, 2. Gyulai GVM. Sakk. Férfiak. Egyéni. 1. Slyuch (Bcs. Felvonó), 2.' Bánszki (Bcs. Forgácsoló), 3, Oravszki (Szeghalom, Csepel Autó). Csapatban. 1. Bcs. Haj­tómű és Felvonógyár, 2. Bcs. Forgácsoló, 3. Szeghalam, Cse­pel Autó. Nők/ Egyéni, t. Lóié (Bcs. Forgácsoló), 2. Mikó (Bcs. Forgácsoló), 3. Zimáné (Bcs. Forgácsoló). Csapatban. 1. Bcs. Forgácsoló, 2. Bős. 61^. ITSK. Filatélia A posta vezérigazgatóságának : értesülése szerint március hó 27- • re várható a 75 éves Magyar ; Autóklubot köszöntő, régi autó- ; kát ábrázoló, hét bélyeget tar- 5 talmazó sorozat. A sorozat egyes S bélyegeit itt mutatjuk be. A 40 | filléres bélyegen egy 1915. évi : Arov, a 60 filléresen 1911-es | Swift, a 80 filléresen • lí>08-as ■ Ford T gépkocsi képe szerepel. ! Az 1,— Ft-os érték 1901-es ! Mercedest,, az 1,20 Ft-os bélyeg j 1812-es Panhard Levassor gép- : kocsit, az 5,— Ft-os az 4903-os ; Csonka-féle magyar automobilt • mutatja be. A sorozat záró- j értéke, 6,— Ft-os bélyeg, a 75"; éves Magyár Autóklub emblé- • máját ábrázolja, két oldalán a i FIA (Federetion International s de 1’Automobile) és az AIT » (Alliance International de Tou- » risme) nemzetközi, szervezet cí- § mere szerepel. Országos ifjúsági kiállítás Za- \ laegerszegen. A zalaegerszegi | Göcsej Múzeumban folyó hó | 26-án nyitja kapuit az orszá- § gos ifjúsági kiállítás. A Magyar | Posta igen sokat tett már és ; tesz az ifjú bélyeggyűjtők ér- I dekében, hogy a bélyeggyűjtés 5 a fiatalok körében is népszp'ű • legyen. Hiszen a bélyeggyűjtés • az iskolai oktató-nevelő mun- : kának hatékony eszköze. Jól ; sikerült emlékbélyegzásek ké- ; szülnek — mind a göcseji ha- 5 rangláb képével, mind az • egervári kastély • műemlék- ■ épületének képével — az ott : megrendezésre kerülő ifjúsági ; vetélkedő alkalmával. A kiállí- 5 tás rendező bizottsága nagy ; gonddal foglalkozott az élőké- " szítéssel, hogy az ifjúsági bé- ; lyeggyűjtők is méltó módon • emlékezzenek meg hazánk fel- • szabadulásának 30. évforduló- : járóL A Képzőművészeti Alap Ki- i adóvállalata értesíti az érdek- : lődőket, képeslapokat készített ■ a régi autókról, Bolyai Farkas ■ portréjáról, a nők nemzetközi ! évéről, valamint Károlyi Mihály ■ portréjáról. A kész carte- • maximumok a MABÉOSZ-kör- ; levelekben megadott módon j igényelhetők. A lapok mind be- i szerezhetők a budapesti képes- • lap szakboltból is. Női torna Bravúros Előre Spartacus szezonkezdés Budapesten, a Sportcsarnok­ban került sor a női tornászok országos felnőtt I. o. csapatbaj­nokságának első fordulójára. A Bcs. Előre Spartacus lányok ta­valy a négyfordulós bajnokság végén a IV. helyet szerezték meg. Kíváncsian vártuk, hogyan alakulnak az erőviszonyok most, amikor az új olimpiai (előírt gyakorlatok) először kerültek bemutatásra. A pontozók a várt­nál szigorúbban értékeltek. Ügy alakult, hogy olimpiai és világ­bajnoki helyezett tornászok — Nagy Zsuzsa, Császár Mónika — kénytelenek voltak beérni kilenc pont alatti pontszámokkal is. A felnőtt 1. o. minősítés megszer­zéséhez szükséges 8,8 pontos át­lagot a csabaiak közül csak Ma- tyucz és Laurinyecz tudta elérni. (Egy évben két alkalommal kel] teljesíteni ezt a szintet ahhoz, hogy valaki I. n. minősítést sze­rezzen, illetőleg erősítsen meg. Reméljük, a későbbiekben a töb­bieknek is sjkerül elérni az I. osztályhoz szükséges átlagot.) A Bp. Honvéd egységes csapa­ta mögött nagy küzdelem folyt a 2. helyért. A kötelezők után a csabai lányok minimális előny­nyel vezettek a BSE előtt. A kérdés az volt, tudják-e tartani a 2. helyet a Nagy Zsuzsával, Szommerrel és a fiatal Mold­vaival kiálló BSE előtt? Nos, az előnyt sikerült megtartani! Gra­tulálunk a lányoknak, az edzők-' Vívás A Békés megyei Vívó Szak- szövetség rendezte meg Békés, Bács, Csongrád. Fíajdú, Szolnok megye tőr-kard és párbajtőr ví­vóinak körzeti — serdülő és ifjú­sági — bajnokságát. A 120 ver­senyző a békéscsabai Rózsa Fe- Penc és Kemény Gábor Szakkö­zépiskola tornatermében lépett pástra. Az , égj/"napra összészorí- tott viadal nehéz feladat elé ál­lította a verseny rendezőit és a vívókat. A tét a serdülők és ifik részére az országos döntőbe ju­tás volt, ami fegyvernemenként az első négy helyezettnek sike­rült. A Békés megyei fiatalok közül a továbbjutás a nagyszerű telje­sítményt nyújtó serdülő tőröző Kazár Évának (Bcs. TASK) és a gyulai serdülő kardozó Pluhár Jánosnak sikerült. Ifjúsági ví­vóink közül dicséretes a hosz- szú kihagyás után újra edzésbe állt Szász Györgyi (TASK) 6. helyezése. Nem lebecsülendő a serdülő Galli Zsolt (TASK) 6. helye sem. Ha a fiatal, fejlődő- képes versenyző szorgalmasan folytatja az edzéseket, szép ered­ményeket érhet el. Kazár Évának és Pluhár Já­nosnak jó szereplést kívánunk az országos döntőben. nek és további jő felkészülést, jó szereplést kívánunk! Az I. o. CSB állása az I. for­duló után: 1. Bp. Honvéd 355,20, 2. Bcs. Előre Spartacus (Tar Éva, Stefanik Ágnes, ZelenyánszW Judit, Matyucz Éva, Gyucha Éva, Laurinyecz Júlia) 350,45, 3. BSE 349,50, 4. Vasas 347.25, 5. Bp. Spartacus 347,00, 6. Postás 343,20. Tegnap kezdődött meg Szol­nokon a kétnapos területi kö­zépiskolás tornászbajnokság, amelyen megyénket a Bcs. Sebes György Közgazdasági Keres­kedelmi Szakközépiskola A. — B. kategóriájú és a Bcs. Szlovák Gimnázium B. kategóriájú le­ánycsapata képviseli. A sportműsorban: Totó­mérkőzések A meglehetősen szegényes húsvéti sportműsor két érdekes eseménye a totóban szereplő gyulai és a békéscsabai NB III- as labdarúgó-mérkőzés. Gyulán a Himmer fivérek csapatai csap­nak össze, míg Békéscsabán, a Bessenyei utcában a Bcs. TASK a Kecskeméti SC-t fogadja. A mai nap sportműsora: Labdarúgás: NB 111 (kezdés valamennyi osztályban 15 óra­kor). Gyulai SE—Szolnoki MÁV, Bcs. TASK—Kecskeméti SG, Bessenyei utca. Megyei I. o.: Gyoma—Mh. Cu­korgyár, Sarkad—Füzesgyarmat, Oh. KMSE—Bcs. MÁV, Kondo­ros—Szalvai SE, Mezőkovácshá- za—Dózsa SE, Mh. MEDOSZ— Battonya. Megyei TI. o. Keleti csoport: Endrőd—Elek, Kétegyháza—Dé­vaványa. Mezőberénjr—Bcs. Épí­tők, Újkígyós—Kétsoprony, Bcs. Volán—Kamut, Doboz—Kertész- sziget. Nyugati csoport: Békés- szentandrás—Csorvás, Medgyes- bodzás—Tótkomlós, Oh. Dózsa Tsz—Bcs. Vasas, Nagyszénás—* 1 Gyulavári, Medgyesegyháza—• Gádoros, Kunágota—Kevermes. UNIVERZAL KISKERESKEDELMI VÁLLALAT orosházi gáztelepére ARUKIADÖT KERES FELVÉTELRE. Jelentkezni lehet: a telep vezetőjénél; Orosháza, Temető sor 4. 449955 A Békés megyei Állatforgalmi és Húsipari Vállalat felvételt hirdet 2 fő vizsgával rendelkező dolgozó részére hfftőgépkezelö munkakör betöltésére, gyulai munkahellyel. Fizetés megegyezés szerint, jelentkezés a vállalat műszaki osztályán. Cím: GYULA, BÉKE SGT. 50. 153938 Vas Tibor

Next

/
Oldalképek
Tartalom