Békés Megyei Népújság, 1974. augusztus (29. évfolyam, 178-203. szám)

1974-08-01 / 178. szám

t TELEVÍZIÓ BUDAPEST: 17.08 Müsorismette- béa. 17.10 Hírek. 17.15 Kiszorító. Sportvetélkedő — harmadik elődön­tő. 18.18 Látogatás Pszkovban. 18.35 A „befalazott" Cell-panel... Egy találmány sorea. 19.05 Reklámműsor. 19.18 F.sti mese. 19.30 Tv-híradó. 30.00 Parasztok. 30.55 Ho6szúeietüek. 21.16 Ez Is operett, az is operett... Kb. 21.48 Tv-híradó — 3. kiadás. BUKAREST: 18.95 Agroenciklopé- dia. 18.00 Családi műsor. 18.20 A legkisebbeknek. 19.00 Ifjúsági est. 20.40 Zenés szórakoztató műsor. A Román Televízió Szerkesztősé­ge a műeorvaltoztatas jogát fenn­tartja! BELGRAD: W.4« Magyar nyelvű t.v-naplo, 17.48 Történetek kutyák­ról. 18.30 Népi muzsika. 19.00 Tv- tanácsadó. 18.40 Zöld jelzés. 20.30 Vörös bor — csehszlovák drámáé sorozat. 21.30 Fényszóró. 28.80 A Dubrovnik! Nyári Játékok — hangt verseny, felvételiről. MÁSODIK MŰSOR: 20.30 Kör — informativ adás. 21.15 Zenei műsor. 22.00 Repülő csészealjak — filmsoro­zat. RÁDIÓ KOSSUTH RADIO: 8.00 Hírek, időjárás. 8.06 Műsorismertetés. 8.15 Budapest és a vidék kulturális programjából. 8,20 Igor Markevich vezényel. 10.00 Hírek. Időjárás. 10.05 A Senki szigeti nagy kaland. 10.31 Heinrich Schusnus énekel. 10,4* Híres történetek — nagy egyéni­ségek. 12.00 Déli krónika. 12.20 KI nyer ma? 12.3# Reklám. 12.36 Me- tódlakokték 10.39 Vita a korszerű mezőgazdaságról. 13.60 Az európai antifasiszta ellenállási mozgalom dalai. 14.23 Mihály András műveiből. 16.00 Hírek. Időjárás. 16.10 A világ­gazdaság hírei. 16.15 Böbe Gáspár Ernő népi zenekara játszik. Mozsár Imre nótákat énekel. 18.34 Hallga­tóink figyelmébe! 18.35 Rendezte: Török Tamás. A hős falu. 17.00 Hí­rek. Időjárás. 17.08 „Zúgni kezd a térkép tengere". 17.31 Könnyűzenei Olimpia. 17.5* Csajkovszkij: b-mull zongoraverseny. 18.3« Kabaré. 19.00 Esti krónika. 19.25 Kritikusok fóru­ma. 19.35 Színes népi muzsika. 20.09 Gounod: Faust. 23.18 Nótacsokor. 24.00 Hírek. Időjárás. 0.10—0.25 Az Innsbrucki Vog&weide Kórus fel­vételeiből. PETŐFI RADIO: 0.00 Hírek, Idő­járás. 8.06 A cigányprímás. 8.50 Párbeszéd a magnószalaggal. 9.00 Hírek. 9.03 Népek zenéjéből. 9.29 A 04, 06, 07 jelenti. 10.00 Zenés műsor, üdülőknek. 12.03 Kamarazene. 13.00 Hírek. Időjárás. 13.08 Nyíregyházi stúdiónk jelentkezik. 18.20 Romanti­kus kórusmuzsika. 13.46 Mőjárás- és vízállásjelentés. 14.00 Kettőtől hatig... 18.00 Hírek. Időjárás. 18.10 Csak fiataloknak. 19.10 Reklám. 19.13 Rádlóhangversenyekről. 19.44 Világ- konszernek, vállalat-birodalmak. 19.64 Jó estét, gyerekek! 40.00 Esti krónika, n. 20.25 Üj könyvek. 20.28 Az 1872. évi ifjúsági rádiójáték­pályázat díjnyertes műveiből: Tar­tályvonat Pest felől. 21.31 Halló, Berlini Halló, Budapest! 22.31 Gitár­ral és furulyával. 23.00 Hírek. Idő­járás. 23.15 Zenekari muzsika. 24.00— OjIO Hírek. Időjárás. SZOLNOKI STÜDIÖ: a 224,88 ni­es hullámhosszon, 18—19 óráig: Al­földi krónika. Cigánydalok. Üzem a földeken. Pár perc dzsessz. .Spoft- hiradó. Beat-parádé. Jogászszemmel. Dr. Fiilöp Ferenc műsora • MOZI Békési Bástya: Hárem a sivatag­ban. Békéscsabai Kert: Pisztolypár­baj. Békéscsabai Szabadság: A tá­bornok áliva alszik. Békéscsabái Terv: Volt egyszer egy zsaru. Gyu­lái Erkel: Áldd meg az állatokat és a gyermekeket! Gyulai Kert: Fran­cia kapcsolat. Gyulai Petőfi: t z- vegy aranyban. Orosházi Béke: Te­resa doktornő. Orosházi Partizán: Saint Tropezbe költözünk. Szarvasi Táncsics: A rendőrség ptegköszöni. Szeghalmi Ady; HáronvnilUárd lift nélkül: iniMIUllllHHWHIUlaumM'MHIlMmUIUIIMHIIHimiMmimtHHMII Fizessen elő lapunkra! házgyári és általános könnyügépkezelö tanfolyam indul az ÉVM által korszerűsített küvetelményeknek megfelelően Jelentkezhetnek :nő1. férfi segédmunkások, akik vonzalmat éreznek a különböző típusú építőipari házgyári gépek kezeléséhez, A tanfolyam vizsgája országos érvényű. Költségeit a vállalat fizeti. A tanfolyamra jelentkezők a tanfolyam elvégzése utAn i évig kötelesek A VÁLLALATNÁL DOLGOZNI. Helye: Kecskemét. ‘ Házgyár. Kezdete: 1074. augusztus 5. Tartama; 8 hónap. Felvétel: 18—45 éves életkor, 8 általános iskolai végzettség A tanfolyam ideje alatt és után folyamatos munkát, jó kereseti lehetőséget, munkásszállást és ebédet biztosítunk. ' Különélést pótlékot és utazási hozzájárulást fizetünk. Minden héten szabad szombat. Jelentkezés személyesen Vagy írásban: BACS MEGYEI ALLAM1 ÉPÍTŐIPARI VÄLLALAT, Kecskemét, Klapka n. 34. OROSHÁZA VÁROSI TAN Aris KÓRHAZÁNAK igazgató-főorvosa azonnali belépeatseil alkalrr\azna végzett Bérezés a fennálló rendelkezés szerint, nővérszálláson férőhelyes elhelyezést biztosít. x apróhirdetések Központban 190 négyszögöles be­építhető telek eladó. Érdeklődni: augusztus l-én 9—16 óráig, Oroshá­za, Zöldfa utca 15. __ 74741 2 50-es Jawa motorkerékpár eladó.. Orosháza, Bálvány utca 6. 74690 Orosháza, Külső-Monor 70. számú tanya eladó lebontásra . is. Erdek­lődni: Szarvasi út 60. 74728 Orosháza. Kerek utca 9. számú ház beköltözhetően eladó. 74737 1976. novemberig érvénye^ műszaki vizsgázott T—5-ös oldalkoesis motor- kerékpár 7060 Pt-ért elació. Békés­csaba, Sikkony 2384. sz._____ 300680 M ost vizsgázott MB íooo Skoda prí­ma állapotban, igényesnek eladó. Érdeklődni: Mezőberény, Hajnal u. 5. (Délután)_________________ 3006Í3 Í T rendszámú Moszkvics Combi el­adó. Orosháza, Sajó utca 9. Szilágyi. _______________ 74764 K isfias fiatal tehén eladó. Szentetor­nya. Hunyadi János út 21._____74762 O rosháza, Vajda útca 15. számú, be­költözhető ház eladó. _________74763 4 26-0» Moszkvics Combi és Alfa olajégő eladó. Luther utca 12. (Oros­háza). ______________________?__ 74761 O lcsó kiárusítás; kerékpárok, zseb­rádiók, mosógépek, szivattyúk, kala­pácsos darálok, Pannónia-, Danuvia- alkatrészek, szerszámok, fényképe­zőgépek, sokféle motoralkatrészek. Orosháza, Tompa utcai műszaki ke­reskedésben. ___________________74759 Németjuhász kutya, kitűnő tenyész- anya, osztrák vérvonalú 6 hetes köiykei jutányos áron eladók. Bé­kés, Szabó D. u. 35. ___________ 176092 T bc- és bruceHamentes 8 hónapos, 7 és fél mázsás hasas üsző eladó. Pusztaföldvár, Tanya 216. ____74758 W artburg Tourist eladó. Orosháza, . Szabó Dezső utca 26. 74756 Modern mély gyermekkocsi eladó. Orosháza, Gyopár utca 1/7._____747.55 K özele^ős fiatal tehén eladó. Oros­háza, Ií. kér., Fürdő utca 13. _______ _________ • 74754 E ladó Orosháza, Kelet utca 24. szá­mú ház, azonnal beköltözhetően. Ér­deklődni: vasárnap délelőtt.____74751 K ombinált szobabútor eladó. Oros­háza, Birkás Imre lakótelep s/b. T/4. 74750 Orosháza, Tglóf űt 35. számú ház eladó, fele része beköltözhetően. ____________________________74749 Duna oldalkocsi 1800.— Ft-ért eladó. Orosháza, Retek utca. Hegyi.__ 74747 H áromkerekű betegtőlókoosi eladó jutányos áron. Orosháza, Katona u. 22.____________________ 74745 E ladnám vagy elcserélném Orosháza, Könd utca 55. szám alatti házrésze­met. hasonló szegediért. Érdeklődni: Október 6. utca i9.__ 74744 N agyszénáson, Béke út 85. számú ház, fürdőhöz közel sürgősen el'»dó. 74740 Nagv kenderponyva, zsákok eladók. Orosháza. Ke]et_u. 6. 74739 Eladó augusztus 15—18-1 átvétellel 3—4000 darab 12 hetes plvmuth té­ny észállomány. Érdeklődni lehet: Gyula telefon: 88. __ r x I F írsz, P—70 szgk. megkímélt ál­lapotban, gyári pótalkatrészekkel, karosszéria alkatrészek olcsón el­adók. Békéscsaba, Orosházi u. 95. üvegesbolt. 601836 Németjuhász kutyák — 6 hetesek és 3 hónaposak, valamint évesek — törziskönvvvel fizetési kedvezmény­nyel eladók. Békés, Teleky u. 52. _________________________________3064>4 E ladó Orosháza, Észak utcp 13. szá­mú. beköltözhető ház. Érdeklődni: vasárnap.________________________74727 6 01-es Trabant Limousine üzembiztos állapotban eladó. Orosháza. Bajnok u. 6. A't/3. vasv ?02-es telefonon 7— 15 között,_Szabóné._____________001827 O rosházán, váró«, központjában 2 szoba, komfortos lakás kiadó. .,Egy évre” jeligére a békéscsabai hirde­tőbe._____________________________360*566 V ilággyőztes szülőktől származó, re­mek küllemű, tény észszerűién és ki­állításon kiemelten minősített, törzs­könyvezhető utódok nemzésére jo­gosított, Őzvörös, tigriscsfkos boxer kan szolid áron fedez. Gyula Ta­vasz utca 34. Galbáts Dénes.___800672 10 darab választási malac eladó. Bé­késcsaba, V. k,, Székely Miháiv út «. 8Z. 306674 7 tfUHBse 1974. AUGUSZTUS 1. A legújabb sósrudacska a PATT INKA JÓ TAN ÁCS: vendégváráskor ne hiányozzon a kínálni valók közül! A Heves megyei ÁFÉSZ-ek társulási üzemében gyártja: GYÖNGYSZÖV ÁFÉSZ . (Gyöngyös, Vörös Hadsereg u. 2 ) KAPHATÓ: ABC-áruházakban élelmiszerboltokban, presszókban! FORGALOMBA HOZZA: Szolnok—Békés megyei Élelmiszer- és Vegyíáru Nagykereskedelmi Vállalat x BÉKÉSCSABA, Jókai utcába ntcgcrkezcli az Utazó Karaván Áll at kert 31 darab különböző állattal, emberszabású majmokkal, 10 méteres óriáskígyókkal. Megtekinthető naponta 11 órától 20 óráig, 1974. augusztus 1—11-ig. Belépődíj: személyenként 5,— forint. ________________________________________________________300681 A MEZŐGÉP VÁLLALAT KÉTEGYHAZI GYÁREGYSÉGE felvételre keres 1 fő szakácsot, 2 fő villanyszerelő szakmunkást, 2 fő technológiai munkakörben jártas technikust. 1 fő gépi forgácsolásban jártas technikust. 1 Fizetés: megegyezés szerint Jelentkezés: mindennap 7-től 13 óráig, a kétégyházi gyár­egység személyzeti előadójánál. x II Békéscsabai Építőipari Szövetkezet (Békéscsaba, Vörös Október sor) FELVÉTELT HIRDET az alábbi munkakörök betöltésére: — építőanyag-ismerettel rendelkező raktárost; — kőműves szakmunkásokat; — kőműves mellé segédmunkásokat; — festö-mázoló szakmunkásokat; — asztalosüzembe férfi segédmunkásokat; — vasbetonszerelőt. 44 órás munkahét, minden szombat szabad. Fizetés megegyezés szerint. Jelentkezni lehet: a fenti címen, a személyzeti előadónál. Közülelek munkaerőigénye Állandó munkára felvessünk ácsokat, kőműveseket és egy fő festő szakmunkást. Minden szombat szabad. jelentkezés: mindennap az orosházi Üj filet Tsz központjában. 74757 **• A Békéscsabai Kötöttárugyár felvételre keres vegyésztechni­kust és gyors- és gépírót. Je­lentkezés: a személyzeti és oktatáai osztályon. a • • * A Békés megyei AGROKKR Vállalat felvesz érettségizett adminisztrátort és gyors- es gépírót. Jelentkezni: Szerdahe­lyi út. 300654 A Békésszentandrási Szőnyeg- szövő felvételre keres közgaz­dászt, közgazdaság! egyetemi végzettséggel, szakmai gyakor­lattal és anyaggazdászt szak­technikumi végzettséggel, szak­mai gyakorlattal. Jelentkezni » szövetkezet központi irodájá­ban személyesen vagy írásban a személyzeti vezetőnél. s Felvételre keresünk a Körös Szálló Souvenir boltjának ve­zetéséhez kereskedelemben jár­ta» eladót, konyhai segéd­munkást és takarítót, jelent­kezni lehet: Békés megyei Vendéglátóipari Vállalat mun­kaügyi osztályán, Békéscsaba. Gutenberg u. 3- x • • • Felvételre keresünk konyhai dolgozót a gyulai strandétte­remhez. Jelentkezni lehet a strandétterem vezetőjénél. * Gyakorlott gyors-gépfröt ke­res a tötkomlúsi Viharsarok Mg Tsz azonnali belépésre. Fi­zetés 1000—2300 Ft-lg. Jelent­kezés személyesen a tsz köz­ponti irodájában. * ... A MEZŐGÉP Vállalat köz­ponti gyáregysége, Békéscsaba. Szarvasi út felvételre keres azonnali belépéssel raktári mun­kásokat. Bérezés megegyezés szerint. Jelentkezni lebet a gyáregység munkaügyi előad«. Iánál. 300858

Next

/
Oldalképek
Tartalom