Békés Megyei Népújság, 1974. június (29. évfolyam, 126-151. szám)

1974-06-16 / 139. szám

Szentendréről jelentjük* Budai László: Csapatom képes a döntetlenre Kiküldött munkatársunk, De- mény Gyula a következőket je­lentette tegnap délután Szent­endréről: A szentendrei posta a vonalat már kiépítette a pálya széléig, a korábban jelzett közvetítésnek tehát e pillanatban nincs akadá­lya. Szentendrén ma délelőtt borús, párás volt az időjárás, szemerkélt az eső. A pálya, ha nem is olyan sima, mint a Kór­ház utcai, de szép és gyepes, jó állapotban várja a csapatokat. A gépkocsival érkező szurko­lók a Budapesthez közelebb eső kapun, a tornacsarnoknál köze­líthetik meg > a pályát. Mivel nincs lelátó és várhatóan sokan lesznek kíváncsiak a mérkőzés­re, érdemes lesz időben elfoglal­ni a helyet. Parkolási lehetőség a bejárattól balra, a mellékut­cákban, továbbá a Katonai Fő­iskola főbejáratával szemben le­vő parkolóhelyen van. Megkérdeztem Budai Lászlót, mit vár a mérkőzéstől. A Kos­suth KFSE edzője ezt mondta: — Küzdelmes találkozóra van kilátás. Elképzelhetőnek tartom, hogy a békéscsabai csapat, amely Komlón nyerni tudott, innen is el tudja vinni a két pontot. A 'mi együttesünket azonban ké­pesnek tartom a döntetlen ki­harcolására. Cselgáncs-turmix Ezek a hetek is eseménydú- sak a Szalvay SE cselgáncs szakosztályának háza táján csak­úgy, mint az elkövetkezendő időszak. Zajlanak a versenyek, majd következik a pihenő, azt követően pedig a felkészülés az év második felének feladatai­ra. Íme néhány eredmény, né­hány hír a tudósokról: A Budapesti Honvéd S'E mi­nősítő versenyén 74 serdülő és 48 Ifjúsági sportoló indult A Szalvaysok eredményei: Ifjú­ságiak: 85 kg: 3. Nagy Miklós. Serdülők: 64 kg: 3. Kliment László. 68 kg: 3. Gyáni János. Nehézsúly:. 2. Belicza László. * * * A cselgáncs ifjúsági Magyar Népköztársasági Kupában az egyesület kevés versehyzőt in­dított, részben sérülések, rész­ben vizsgakötelezettségek mi­att. A helyezettek közt így egyedül Kovarszki Pált talál­juk. aki bronzérmes , lett az 58 kglosok súlycsoportjában. ki esélyesek győztek A labdarúgó , világbajnokságon az esélyesek nyertek a pénteki mérkőzéseken. Skócia 2—0-ra Zaire ellen, az NDK pedig ugyancsak 2—0-ra győzött Auszt­rália ellen. 4 mai nap kiemelkedő Békés megyei sport­eseményei. Labdarúgás. NB II. Bcs. VTSK—FÖSPED Szállító, Kór­ház utca. 16.00. Bacsa. NB III. Megyei I. osztály. (Kezdés egy­ségesen 16.00 órakor.) Med- gyesegyhazä—Kondoros, Mb. MEDOSZ—Füzesgyarmat Bat_ tonya—Oh. MGDOSZ. Endréd— A Bp. Spartacus , vendége­ként fővárosunkban szerepelt a francia bajnok Ille de France együttese. A két klub csapat- találkozóján a Spartacus együt­tesében — vendégként — he­lyet kapott Petrovszfci Mihály is. A Szalvay SE kitűnősége egy győzelmet aratott és egy vereséget szenvedett. Az egyé­ni találkozón a magyar élgárda is részt vett. Itt a Szalvayból Nedro Vazul harmadik helye­zést ért el a 63 kg-osok között. * * * Miskolcon is rendeztek a kö­zelmúltban serdülő és ifjúsági minősítő versenyt. Hét egyesü­let 81 fiatalja lépett tatamira. A Szalvay eredményei ezek voltak Ifjúságiak: 75 kg: 3. Zu- berecz Zoltán 85 kg: 3. Nagy Miklós. Serdülők: 68 kg: 3. Kliment László. , sl^* * A szakosztály legutóbbi érte­kezletén egyebek között a sé­rülésekről is szó esőt. Az el­nökség az edzőkkel, a szakosz­tályvezetéssel, a versenyzőtökéi egyetértésben úgy határozott, hogy ezentúl sérüléssel bajlódó sportoló nem léphet a tatamira. Még akkor is ki kell várni a teljes felgyógyul’’’St. ha ez át­menetileg hátrányt jelent a szakosztály eredményessége szempontjából. « « * Ebben a hónapban még négy jelentősebb versenyen indul­nak a Szalvay cselgáncsozói. E hét szombat-vasárnapján Siklóson, a Tenkes Kupán küz­denek a minősítési pontokért Ugyanebben az időben a válo­gatottak és a meghívottak a BHSE nagyszabású nemzetközi versenyén indulnak, ahol hat ország képvi teteti magát, Ba­ján 21—22-én nemzetközi után­pótlás viadalra kerül sor,^ ide négy országból érkeznek fiata­lok. A szezon július 29—30—án a felnőtt MNK val aárul. * * * Júliustól kezdve már a kö­vetkező évad eseményeire ké­szül a szakosztály, ősszel külö­nösen az utánpótlás tagjai előtt állnak jelentős versenyek. Az eddigiektől eltérően ugyanis az úttörők serdülők, ifjúságiak és juniorok részére az országos bajnokságot ebben az időszak­ban bonyolítják le. November­ben Ifjúsági Barátság Verseny lesz Kubában. A kiutazásra né­hány Szalvay versenyzőnek is esélve van az ifiknél és juni­oroknál egyaránt. Gyulavári, Szeghalom—Doboz, Békés—Mezőkovácsháza, Mező_ berénv—Mh. Cukorgyár. Kézilabda. NB I\ B. Bcs. Elő­re Sp.—Csepel Se., férfi, 10.30, Szarvasi FSSC—Szegedi Volán, férfi, 10.30 NB ÍI. Oh. ME- DOSZ—Kecskeméti Építők, fér­fi, 10.00. Bcs. Konzervgyár— Szarvasi FSSC, női. 9 00. Megyei bajnokság. Bcs. MÁV—Kondoros, férfi, 10.00. Kétsoprony—Déva- vóinya, női. 10.00. Tenisz. OB Tb Bcs. VTSK— B&AC, női, Kórház u. 8-30. . Tek e A női NB n tavaszi végeredménye 1. Bcs. Előre Sp. 8 6 — 2 40:24 12 2. Postás SE 8 6 — 2 82:26 12 3. Bcs. MÁV 8 4 — 4 31:33 8 4. Z. Építők 8 4 — 4 29:35 8 5. Ganz-MAVAG 8 3 l 4 32:32 7 6. K. Sör 8 3 1 4 28:35 7 7. V. Ikarus 8 3 — 5 31:33 6 8. Z. Danuvia 8 3 — 5 30:34 6 % Beloiannisz 8 3 — 5 29:35 6 II kosárlabda QSK megyei győztesei: Szarvasi FSSC és Mczöbcrénifi ÁFÉSZ A Szarvasi FSSC gárdája — egy korábbi mérkőzésen- Allé sor: Tóth Zoltán, Pusztai Mátyás, Szirony Pál vezető edző, Tihanyi Kornél, Vi­da Bela. Guggol: Gyeliczki Pál, Molnár László, Nagy Béla, Czimrák Lajos. \ Az idén a Szeghalmi Péter And­rás Gimnázium tornatermében és szabadtéri bitumenes pályáján ren­dezték meg az Országos Serdülő Kupa megyei döntőit kosárlabdában. öt leány- és három fiúcsapat ver­sengett. A lányoknál a két NB ri­es (Mezőberény, Szarvas) szakosz­tály csapatai emelkedtek ki. Végül is a Mező herényi ÁFÉSZ nem várt, biztos győzelmet aratott. A fiúknál, szoros küzdelem után a Szarvasi FSSC bizonyult a legjobbnak. A színvonal megfelelt a várako­zásnak. Külön érdemes kiemelni a Szarvas—Békés fiú találkozót, ame­lyen nemcsak az eredmény alakult szorosan, de sok jó egyéni telje­sítmény is akadt. A békésieknél volt több, ők bizonyultak egységesebb­nek is — és nyertek. Eredmények. Fiúk. Szarvasi FSSQ —Békési ÁFÉSZ &2:75, Szarvas- Szeghalmi Gimn. 55:36, Békés— Szeghalom 76:33. A végeredmény: 1. Szarvas (Tihanyi Kornél, Hege­dűs Lajos, Bodnár Sándor, CzimráJk János, Vida Béla, Kovács János, Rózsa József, Huszárik Gábor, Kon- dacs Pál. Tóth Zoltán. Edző: Dani­ela Károly.) 4. 2. Békés 3, 3. Szeg­halom 2 ponttal. Leányok. Mez obe­ren y—Béke« 86:6, Mb. ÁFÉSZ—Mb. Gimn. 30:9 Mb. ÁFÉSZ—Sz. FSSC 32:19, Mb. ÁFÉSZ—Szeghalmi Gimn, 37:10, Sz. FSSC—Békés 70:0 (1) Sz. Elmarad a lovasverseny 0 A felázott pálya miatt elmarad a mára hirdetett makói lovasverseny. Az új d^tum: június 23. FSSC—Mb. Gimn. 38:13, Sä. FSSC— Szeghalom 49:19, Mb. Gimn.—Békés 47:6, Mb. Gimn.—Szeghalmi Gimn. 43:20, Szeghalmi Gimn.—Békés 50:21. A végeredmény: 1. Mező he­rényi ÁFÉSZ (Cservenák Julianna, Povázsai Ildikó, Kemény Judit, Bák- sai Agnes, Lestyán Hona, Száráczki Magdolna. Edző: Iványi László), 8, 2. Szarvasi FSSC 7, 3. Mezőberényi Gimn. 6, 4. Szeghalmi Gimn* 5, 5. ‘ Békési ÁFÉSZ 4 ponttal. Dr. Fucker Lajos Sakkélet Kettős huszárjáték Varga L.—Lau­ren czy P. (Békéscsaba, 1974. már­cius 27.) 1. e4, es. 2. Hfa Hc6 3. Fc4, Hf6 4L Hc3, He4: 5. He4:, di5 6. Fd5: (6. Fd3I, de: 7. Fe4:, Fd6 8. d4, e6: ». Fc6:, be: 10. V<M:, 0—0 11. <►—0, cö (L2. Vc3, Fb7 13. b3, Vd7 14. Fb2, 16! egyenlő eselyeűtíkel) 6. —, Vdl5: 7. Hc3, Vdi8 8. 0-0, Fc5I? (Fe 7 jobb) 9. a3, 0-0 10. He4, Fb6 11. d3, Fg4 12. c3, aö? (12. —, f5! 33. VbO+, Kh8 14. ’ Heg5, Vfl6 35. Ve6, Bae8! és a sötét jobban áll) 13. Fe3, Fa7? 14. Fa7Ba7: 15. h3, Fhő 16. Bel, f6 17. Ve2, b6 18. d4!, Vd7 39. Badl!, ed: 20. g4, Fg 47 (a sötét hallucinációha esett!) 2Ö. hg:. Vg-f: 22. Hg3, H.dJ8 23. Bd.4Vgfi 24. H3l4!, VgS 25. BcL8:!!, Ba8 (25. —Bd8 :ra 26. Ve6-h Kf8 2,7. Ve7-K Kg8 28. VdS-b:, Kf7 29. Ve8 matt) 26. Ve6-f!, és sötét feladta, mert 26. — Kh8-ra 27. BaiS:!, Baß: 28. Ve8-{-!, Beß: 2Ö. Be3 matt! HuüLámzó, érdekes játsz­ma volt! Elemezte: Haragos Kál­mán mesterjelölt. k békéscsabai Építőipari Szövetkezet felvétett hirdet az alábbi munkakörökbe és szakmákba: — gépírni tudó adminisztrátor (asztalosüzembe). — faipari teljesltményelszámoló, — faanyagismerettel rendelkező raktáros. — éjjeliőr, — festő-mázoló szakmunkás, — tmk- és szerkezeti lakatos. — épületszerelésben jártas villanyszerelő szakmunkás. — ács szakmunkás. — kőműves szakmunkás és segédmunkás. Fizetés megegyezés szerint. Minden héten szabad szombat, kedvező munkafeltételek. J Jelentkezni lehet: békéscsabai Építőipari Szövetkezet, Békéscsaba, Vörös Október sor, személyesen a személyzeti előadónál. 84763 Megyei I. osztály Férfiak u üjkígyús 10 9 — 1 WÍ-W5 1* 2. Békés 10 8 — 2 249-172 1* 3. Bcs. MÁV 10 7 2 1 232-177 1« 4. Bcs. Kner Nyomda 10 8 — 3 228-175 1« 5. Kondoros 10 7 — 3 23f-147 14 6. Szarvas U. 9 4 1 4 167-161 9 7. Bcs. E. II. 9 4 — 5 207-189 8 8. Vésztő 10 3 1 6 180-196 7 9. Mezőberény 10 3 1 6 191-238 7 10. Mezőhegyes 10 3 -r 7 181-230 6 UL Bcs. Vízmű EL 10 3 — 7 179-232 6 12. Tótkomlós 10 3 — 7 147-210 6 13. Szeghalom xx U 3 1 7 187-208 4 14. Csorvás 10 2 — 8 124-213 4 Tartalékcsapatok nélkül 1. Békés 8 8 — — 200-114 1« 2. Bcs. MÁV 8 € 1 1 188-148 13 3. Kondoros 8 6 — 2 185-109 12 4. Üjklgyó© 7 C — 1 142-113 12 5. Bcs. Kner Nyomda 8 5 — S 157-134 10 6. Vésztő 8 2 1 5 135-153 5 7. Mezőberény 8 2 1 5 142-182 5 8. Szeghalom xx 10 3 1 6 170-176 4 9. Mezőhegyes 8 2 — 6 149-200 4 10. Tótkomlós 8 1 — 7 106-174 2 11. Csorvás 7 1 — 6 86-157 2 Nők 1. Dévaványa 10 9 1 — 161- 72 1» 2. Szeghalom 19 9 — 1 188- 66 18 3. Orosháza 10 9 — 1 166- 67 18 4. Békés 10 7 1 2 154- 68 15 5. Endrőd 10 6 — 4 95- 92 12 6. Szarvas II. 10 5 1 4 103-131 H 7. BekösszentandrAs 10 4 2 4 62- 97 10 8. Kétsoprony 10 4 — 6 79- 86 8 9. Bos. MÁV 10 3 1 6 83-109 7 10. Bcs. Előre n. 10 3 1 6 86-101 7 H. Kamut 10 2 1 7 82-145 5 12. Bcs. Konzerv n. 10 2 — 8 88-165 4 13. Gyoma 10 1 1 8 65-125 3 14. Tótkomlós 10 1 1 8 71-159 3 Tártál ék csapatok nélkül 1. Orosháza 9 8 — 1 153- $4 M 2. Dévaványa 7 6 1 — 98- 57 IS 3. Szeghalom 7 6 — 1 116- 43 12 4, Békés 7 5 — 2 122- 44 10 5. Endrőd 8 4 — 4 63- 74 8 6. Kétsoprony 8 3 — 5 60- 74 6 7. Bcs. MÁV 8 2 1 5 58- 89 5 8. Bszt.-andrás 7 2 1 4 29- 76 5 9. Kamut 8 2 1 5 61-Hl S 10. Gyoma 8 1 1 6 49- 99 3 U. Tótkomlós 7 — 1 6 39-117 1 Férfi ifjúságiak L Szarvas 10 9 — 1 246-116 18 2. Bcs. Vízmű 10 7 2 1 238-138 16 3. Békés 10 2 — 2 167-122 1« 4. Bcs. Előre 10 7 1 2 304-100 15 5. Üjkígyös 10 5 2 3 177-157 12 6. Kondoros 10 5 1 4 158-145 11 7. Mezőberény 10 5 — 5 142-181 10 8. Vésztő 10 5 — 5 153-155 10 9. Bcs. MÁV 10 4 — 6 146-161 8 14. Szeghalom xx 10 5 — 6 178-121 7 11. Csorv ás 10 3 — 7 136-227 6 12. Mezőhegyes 10 3 — 7 147-248 6 13. Tótkomlós 10 2 — 8 108-20Ű 4 14. Bős. Kner Nyomda u — U 79-307 «■» Női ifjúságiak 1. Dévaványa 10 10 — — 149- 54 20 2. Kétsoprony 10 10 — — HO- SÍ 38 1 Bcs. Előre 10 8 — 2 155- 36 16 4. Szarvas >■ 10 6 1 3 81- 48 13 5. Bcs. Konzerv 10 6 — 4 100- 88 12 6. Gyoma 10 6 — 4 58- 51 12 7. Békés 10 4 1 5 65- 66 9 8. Szeghalom 9. Endrőd 10. Kamut 11. Orosháza 12. Bcs. MÁV 13. Tótkomlós 14. Bszt.-andrás 10 4 — 10 4 — 10 4 — 10 3 — 1# 2- 10 1 — 10 1­76-86 58-72 46- 79 49-106 73-112 22-109 17-121 Megyei n. osztály Férfiak 1. Ecsegfalva 2. Dévaványa &, Kamut 4. Nagyszénás 5. Oh. Dózsa 6. Bcs. Volán 7. Bélmegyer 8. Füzesgyarmat 9. Köröstarcsa 10. Endrőd 6 — 6 — 4 2 5 — 4 X 4 1 3 1 2 1 2 — 1 — 2 192- 95 12 2 195-159 12 2 166-151 14 3 134-123 14 3 163-152 3 139-147 4 165-163 5 156-202 6 150-170 7 79-177 a e buntotopont-levonáa

Next

/
Oldalképek
Tartalom