Békés Megyei Népújság, 1973. szeptember (28. évfolyam, 204-229. szám)

1973-09-12 / 213. szám

TELEVÍZIÓ BUDAPEST: 9.1S—9.35 Iskola-tv. »J5 Delta. 10.00 Maigret felügyelő. 10.S0—11.15 Erdők, emberek, szeme, telök _ 16.20—te. 40 Iskola-tv. 11.U Műsorismertetés. 17.2o Hírek. 17.25 „Váljanak közkinccsé...”. 10.05 Rok- íamműsor. 18.10 Klubról klubra. 19.10 Reklámműsor 19.15 Esti mese. 19.30 Tv.hlradó. 30.00 Szlneszmuzeum. Já­vor PáL 21.00 Varieté, varieté... 21.25 Nők fóruma. 22.30 Tv.hlradó — 2. ki­adás t BUKAREST: 18.90 Német nyelvtan- folyam. 17.40 Munkavédelem. 18.00 Mezőgazdaság. 18.20 A legkisebbek­nek. 15.05 Tv-objektiv. 19.40 Film. archívum: John Ford.ciklus. 21.00 Dokumentumfilm Ecuador államból. 21.40 NDK—Bulgária labdarügó-mér. közé, Rostockból. A Román Televízió Szerkesztősége a műsorváltoztatae jogát fenntart­ja! BELGRAD: 10.45 Magyar nyelvű tv-napló. 11.45 A folyó kincse — folytatásos gyermekfllm. 18.15 Vaj­dasági krónika. 19.00 Rajzfilm. 20.30 Egy pillantás a jugoszláv film tör­ténetére; Miss Stone. 22.20 Előtérben az Irodalom világa. Második műsor: 20Л0 Szórakoztató humoros adás: Ok férfiak és nők. 21.30 Nyílt egyetemen. 22.20 Huszon­négy óns RÁDIÓ KOSSUT*! RADIO: 4.25—7.89 Jó reggelt! A Kossuth rádió reggeli műsora. 8.00 Hírek. Időjárás. 8.05 Műsorismertetés. 8.15 Budapest és a vidék kulturális programjából. 8.20 A bűn nyomában. 8.5o Britten: Menyegzői kantáta. 4.00 Mint Ábra. hám a flát. 9.17 Liszt-dalok és zongoraművek. 10.00 Hírek. Időjárás. 10.05 —Nyltnikék”. 10.40 Zenekari muzsika. 11.30 A Szabó család. 12.00 Déli Krónika. 12.20 Ki nyer ma? 12.30 Reklám. 12.35 Tánczenei koktél. 13.20 Vita a korszerű mezőgazdáság­ról. 13.38 Lakatos Sándor népi zene. kara játszik. 13.5« Egy pünkösd is ta szektáról. 14.40 A Gyermekrádió új zenei felvételeiből. 15.00 Hírek. Idő­járás. 15.10 Harsan a kürtszó! 15.45 Kűlkey László énekei. 15.5» Hallga­tóink figyelmébe! 16.00 A világgaz­daság hírei. 16.05 Diáktarisznya. 16.35 Csajkovszkij: Rómeó és Júlia, 17.00 Hírek. Időjárás. 17.05 Külpolitikai figyelő. 17.20 A Belügyminisztérium Duna Művészegyüttesének népi ze. nelg a játszik, Máthé Jolán énekel. 17.45 Munkásstúdió. 18.00 Egy Rádiós Naplójából. 18.58 Hallgatóink figyel­mébe! 19.00 Esti Krónika. 19.25 A va. rázsfuvola. 20.15 Gondolat. 21.00 Hí­rek 21.03 Vonószenekarok műsorá­ból. 21-Зф Háttérbeszélgetés — az ázsiai változásokról. 22.00 Hírek. Idő­járás. Kb. 22.15 Sporthírek. 22.20 Be­mutatjuk új felvételünket. 22.38 A Dunánál. 22.58 Kamarazene. 0.10— 0.25 Fanfárok. PETŐFI RADIO: 4.25—7.59 A Pe­tőfi rádió reggeli zenés műsora. 8.00 Hírek. Időjárás. 8.05 Táncdalainkból. 9.00 Hírek. 9.03 Verbunkosok, nóták. 9.50 A szakszervezet tárgyalta. 10.00 Zenés műsor üdülőknek. 12.03 Zene­kari muzsika. 13.00 Hírek. Időjárás. 13.03 Francia szerzők műveiből. 13.40 A-tól Z.ig. 13.45 Időjárás- és víz­állásjelentés. 14.00 Kettőtől hatig... A Petőfi rádió zenés délutánja. 18.00 Hirek. Időjárás. 18.05 Külpolitikai figyelő (ism.). 18.20 Fiatalok hul­lámhosszán. 19.54 Jó estét, gyerekek! 20.25 Kis magyar néprajz. 20.30 ÜJ könyvek. 20.33 Urbán Katalin és Bolla Tibor népdalokat énekel, La. katos Lajos cimbalmozik. 21.00 Csor­dapásztorok — ridegpásztorok. 21.20 Kodály Zoltán a világhír útján. 22.00 A hanglemezbolt könnyűzenei új­donságai. 22.20 Show-hajő. 23.00 Hí­rek. Időjárás. 23.15 Cserháti Zsuzsa és Szálkái Béla énekel, a Stúdió 11, játszik. 24.00-0.10 Hírek. Időjárás! MOZI Békési Bástya: Zahar Berkut. Bé­késcsabai Szabadság: 6_ és »-kor: Száguldás a semmibe. Békéscsabai Terv : Az, ezüst tó kincse. Gyulai Erkel: Az élethez túl sok... Gyulai Petőfi: 5 órakor: A kőszívű ember fial I—П. Orosházi Partizán: fél 6_ kor: Andrej Rubljov I—n. SZÍNHÁZ Szeptember 17-én, szerdán délelőtt fél 11 órakor Mindszenten: VARAZSHEGEDÜ Szeptember 12.én. szerdán este 8 órakor Csanádapácán : A SZÜLŐ IS EMBER Köziiletek munkaerőigénye Tehergépkoeslveaatét, 2 férfi raktár! dolgozót és egy gépelni tadó számlázót azonnal felve­szünk. PIÊRT, Békéscsaba. 2*1124 • • • A Békés szenta ti drásf Sző­nyegszövő Háziipari és Népi Iparművészeti Szövetkezet azonnal felvesz perfekt gép­írónőt. Fizetés megegyezés szerint. Jelentkezni személye­sen a szövetkezet központi irodájában; a személyzeti ve­zetőnél. 35790» A Békés megyei GFV István, malom üzeme munkára felvess 5 női segédmunkást (naprafor­gó-tisztításhoz). 44 órás mun. kahót, páratlan heteken szabad szombat. Jelentkezés: Békés, csaba, Kórház u. l, 201113 • • • A Kőbányai Sörgyár Békés­csabai Kirendeltsége nyugdíjas kazánfűtőt és nyugdíjas éjjeliőrt felvesz. Jelentkezés: Lipták A. n. 5—7. 201114 • • • Budapesti kiemelt munkára keresünk kőműveseket, ácso­kat, kubikosokat, építőipari gépkezelőket, vasbetonszere­lőket, komplex brigádokat is — segédmunkásokat — 16 éves kortól is. Jelentkezés: „Április 4” Építőipari Szövetkezet, Bu. dapest, vni., Auróra 23. Mun­kaügyi osztály. X • • • A Békés megyei Tanácsi Építőipari Vállalat felvételre keres víz-, gáz-, központifűtés- szerelő, asztalos, bádogos, parkettás szakmunkásokat, építőipari segédmunkásokat, éjjeliőröket. Jelentkezni lehet a vállalat központjában, Bé­késcsaba, Kétegyházl u. 1921/2. (Hűtőház mellett.) x Ötven Ikarus [ Perunak Az erény ára A limai (Peru) közlekedési vallaJat 50 darab Ikarus 180-as típusú, városi közlekedésre is al­kalmas csuklós autóbuszt is ren­delt a MOGÜRT Külkereskedel­mi Vállalattól. A magyar gyártmányú gép­járművek már ismertek és ked­veltek Dél-Ameirikában. Az el­múlt években gépjármű iparunk több százezer dollár értékben exportált Peruba próbadarabo_ kát, diagnosztikai berendezése­ket és egyéb garázscikkeket is. A most megkötött szerződés érteimében a MOGÜRT mé»» az idén leszállítja az autóbuszokat. A tervek szerint az 50 darab Ikarus 180-as csuklós autóbusz már októberben szállítóhajóra kerül. Egyébként ilyen nagymeh retű (16.5 méter hosszú, 200 személyes) autóbuszok ez idáig még nem közlekedtek Peruban. (MTI) Sikerrel zári a plovdivi vásár Hétfőn este bezárta kapuit az ; idei, sorrendben 29. Plovdivi ; Nemzetközi Vásár-, amelyen Bul- j gárta a kiállító kereskedelmi ; partnerekkel 1 milliárd deviza- • leva értékben kötött üzleteket. • Am) a magyar pavilon sikere- : it illeti. Kovács Dezsőné, a pa- ; vilon sajtófőnöke — aki egyéb- ■ ké|nt a rendkívül sikeres ma- ■ gyár sajtóértekezlet lebonyolí- » tásáért és a folyamatos, magas • szintű tájékoztatásért elnyerte ; az idej plovdivi vásár Legjobb ; Sajtófőnöke címet — az MTI ; tudósítójának elmondotta, hogy : a magyar külkereskedelmi vál- i lalatok több mint hétmillió ru- j ■; bed értékű üzletet kötöttek az • -idei- vásáron. Az 1-973—74-re vo-S natkozó szerződéseken belül az ; pxportkötések ötmillió-százhúsz- ! ezer rubel, az imporfckötések | csaknem kétmi'lió rubel értéket ! képviselnek. (MTI) Egy húzózárat, gumit tar­talmazó zsákunk Oroshá­za—Hódmezővásárhely kör­nyékén ELVESZETT Kérjük a megtalálót, hogy a Békéscsabai Kötöttáru- gyárat, 12-535-ös telefonon, vagy levélben szíveskedjék értesíteni. A MEZŐGÉP Vál’alat Központi Gyáregysége, Békéscsaba, Szarvasi út felvételre keres elektromos anyagok ismeretében jártas anyagbeszerzőt, egyműszakos beosztásba villanyszerelőket, kőműves és raktári segédmunkásokat. Jelentkezés: a gyáregység személyzeti előadójánál. ________ 20107Я m ikor Papucs Ödön a hívó csengőszóra ajtót nyitott, azt hitte, hogy álmodik: A legvonzóbb, legragyo­góbb fiatalasszony, Tojásné mo­solygott rá, mint a napsugár, majd határozottan félretolta az útból és válla felett visszaszólt a szájtátva bámuló férfinak: — Kettőre fordítsa a kulcsot! És mire Papucs barátunk hir­telen izzadt homlokát törölget- ve utolérte a belső szobában, akkorra már Tojásné, született Durcás Sári csak egy falatnyi kombinéban várta. Papucs Don­éit újabb verejtékhullám árasz­totta el, mert úgy vélte, hogy Sárika kombinéban jött végig az utcán, különben hova lett volna a ruha egy pillanat alatt. Sok ideje azonban nem ma­radt a rejtély megfejtésére, mert Sárika kitárt karokkal röpült feléje, magához ölelte, elhalmoz­ta csókjaival és mámorosán kérlelte: — Állj bosszút értem, állj bosszút Döncikéml Ám Dönci a bosszúállás he­lyett leült és a homlokát nyo­mogatva azon tűnődött, hogy nem akkor kaphatott-e napszú­rást, amikor a neje által rábí­zott virágokat locsolgatta. Pár másodperc múlva félve feltekin­tett és egy sokat ígérő tűzben ragyogó, csodálatos kék szem­pár sütött rá összes tartozékai­val együtt. Megrázta a fejét, hiába: a sokszor megálmodott asszony látomásként magasodott ernyedten gubbasztó alakja fölé. Minden erejét összeszedve fel­egyenesedett és hápogni kezdett". — Sá.., Sá . •. Sá ..• ,Sárika közbekacagott: — Ejnye Dönci, szedd már össze magad! Ügy tátogsz itt, mint egy dadogós pekingi kacsai Itt vagyok és kész! Nem te mond- tad a múltkor, hogy a legszebb álom volna velem kettesben len­ni? — Dededede ... Csak, csak... akkor ittam is egy kicsit... de most... most azt sem tudom, hogy mi van... Sárika hisztériásán felkacagott és pillanatokon belül fújt, mint egy vadmacska: — Hogy mi van?! Hát az van, hogy az a nyomorult Tojás ba­rátod egy kis szőkével rande- vúzgat! Megesküdtem a kedves Tojásod előtt, hogy bosszút állok rajta és én ostoba még azt hit­tem, hogy egy talpig férfihez fordulok bosszúszomjam oltásá­ra, de helyette egy reszkető, da­dogó nyulat találtam! Villanásnyi idő alatt belebúyt könnyű nyári ruhájába, odalé­pett a hang nélkül tátogó Pa­pucsunkhoz levert neki egy nagy pofont és szemközt sziszeg­te: — Itt a jutalmad, amiért ilyen, szégyenben hagytál! Sarkon fordult, ajtó csapódott, volt Sárika, nincs Sárika. Papucs Ödön meg csak állt, mint a sarokban a keleti faszo­bor élő mása és hitetlenkedve tapogatta égő jobb arcát, amely azt bizonyította, hogy a látomá­sa éló valóság volt. Kínjában mosolyogva gondolt arra, hogy hányszor megcsodálta, milyen ügyes Sárika bal keze. És most rájött, hogy erős is... Kavargó gondolatokkal tett-vett, bármibe fogott, nem sikerült. A tejet ki­futtatta, a tojást odaégefte, a padlóvázát fellökte. Tipikus szalmaözvegy volt. És egyálta­lán. Mit lehet ebből elmondani az asszonynak? „Bizony nagy hülye vagyok” — tett önmagá­nak beismerő vallomást egy jó óra múlva. Jgen ám, de eré­nyes maradtam”. Kavargó gondolatait a csengő éles hangja törte darabokra. Szívében baljós rémülettel ván- szorgott az ajtóhoz. Eltorzult arc­cal félelmetesen kitágult sze­mekkel Tojás Lajos állt az aj­tóban, aki mellen ragadva, az előszoba sarkába szorította és ordítozni kezdett: — Ismerd be te aljas, hogy itt volt Sárika! Ne próbálj ta­gadni, 6 bevallotta! Itt volt vagy nem volt?! Papucs Ödön csak hápogott: — Itt volt, de... de... úgy nem volt... Félelmetes hörgésként jött • válasz: — Ráadásul hülyének is né­zel?! Hát nesze! Ödön egyensúlyba került: most a bal arcára kapott egy félmá­zsás pofont. Igen, Tojás Lajos jobb kezes volt. Búcsúzóul fal­hoz kente áldozatát, majd szá­guldó viharként tépte fel az aj­tót és megrázta az öklét: — Ezért még számolunk! Papucs Ödön pedig mint egy megviselt plakát, úgy tapadt az előszoba falához és zúgó aggyal tűnődött a sors kerekének forgá­sán. Bizony barátaim, nagy dolog az erény útján maradni, ráadá­sul el sem hiszik... OKI твввпввввпппшввмшшвмвввмм***»***^®®®®®®®®®®®®®®®®®®**®**®®1 Apróhirdetések 1100-as Fiat most műszaki vizsgá­zott, eladó. Megtekinthető: Kasza­per. Dózsa utca 55. Kubas. 165662 Eladó 255 négyszögöl területtel csa*. ládl ház, egyéb ingóságok, elfogad­ható áron. Békéscsaba, Temesvári u. 6. Megtekinthető: szept. 8—17-ig. Fiat 500-as eladó. Mezőbeirény. Pe­tőfi u. 30. ____________________ 201110 S zegedi két és fél szobás öröklakás azonnali beköltözéssel eladó. Csapó. Petőfi S. sgt 40/b. I. em. 1. 72864 6 hetes törzskönyvezett boxerköly- kök eladók. Szeged, Szabadsajté u._ 16._____________________________72866 404 négyszögöl telek. Ю m-es épület­tel. gyümölcs- és akácfákkal el­adó. Újkígyós, öreg u. 22.____201117 S koda S 100-as IN rendszámú. 10 000 km-rel. igényesnek eladó Mezőbe- rény,_Gyomai_u 33.____________201096 I F.es Wartburg Tourist eladó. Gyu­la. Tomcsányi u. 24. 134107 Három 50—60 kg.os süldő eladó. Bé­késcsaba. П1., Lorántffy 22u 000346 óriás Schnauser többszörösen győz* tes. fajtagyőztes apától, kitűnő im­port vérvonalú, zárt törzskönyves szukától, kölykök eladók. Szalai György, Orosháza, Arany János ut­ca jó._______________ 165618 K ét utcai szoba, mindenhez közel, hoz„ závaló telekkel eladó 65 ООО-ért Do. boa._Kucsi út a. _____________000304 S zivacskabátok, orkánkabátok, nylon és vászoningek. lastexnadrágok; teddi bundák, gyapjúfonalak, függö­nyök és egyéb ruhák festését vál­lalja Bag* kelmefestő. Békéscsaba, Jókai _ u. _50.____________________206733 ő szi, téli ruháit, szőnyegeit, kárpi­tozott bútorait már most tisztíttas- sa: Békéscsaba. Jókai u. 50. alatt. ________________________________206723 Ü j televízió-asztalok eladók aszta­losnál. Békéscsaba. Hajnal u. 5. _______________________________ 000351 K örös-part mellett fekvő, három ez o_ bás, konyhás ház, 200 négyszögöl te­lekkel 160 ÖOO-ért, beköltözhetően el­adó. Békéscsaba, VL, Sikonyi utca H. 000352 Táp... Táp... Táp... Táp... Táp... Táp... Táp... Táp... Táp... Táp... Táp... Táp... Táp, A kitűnő minőségű tápokat a termelőszövetkezetek KONDOROST takarmánykeverő üzeme készíti. KERESSE! Nagv hatásfokú SERTÉS. MARHA, NYÚL, BAROMFI KÉRJE! Gyors fejlődés Beszerezhetők a Békés megyei AFÉSZ-ek takarni ánytáp-árusító helyein. KÖVETELJE! Magas IBvedelem

Next

/
Oldalképek
Tartalom