Békés Megyei Népújság, 1973. június (28. évfolyam, 126-151. szám)

1973-06-09 / 133. szám

( nagyszerű MKK-győzelem Se». HI Ore Spartacus—rá«» Í&—22 Oâ—11), íúm, MNK mérkő­zés a legjobb 8 közé jutásért, Bé­késcsaba, 000, néző. V: Kalász, Tár­nok, Előre Sp. : Rácz — Schweri­ner 5, Anitái 4, Duikát, Molcsán 6, Marótt 3, Annus J. Csere: Szász, Oyulad dr. a, Kolarovszlcí 5, Ko­vács, Binó, Edző: Szabó Károly. A hazaiak kezdték a játékot, de az ellentámadásból az NB i-es piros- kékek lőttek gólt. Annus egyenlí­tett, majd 3—2-es " vezetésre tett szert a csabai gárda, (Ekkor már látszott, hogy jó mérkőzésre van küátáal) Felváltva estek a gátak, úgy, hogy miniig a mák vezettek, s a pestiek csak egyenlíteni tud­tak. Közben a RAczot felváltó Szász néhány szép védésének tap­solhatott a közönség. A 90. perc végén Schweriner 1 méteresből szerzett egy gólos előnyt a hazaiak­nak. A második íéffidőben tovább foly­tatta lelkes és jó játékát az Elő­re Spartacus, és a 46. percben An­tal góljaival négygólos előnyt szer­zett. Ekkor rákapcsoltak a buda­pestiek. Elsősorban a kitűnő Hu- nyadfcürti és Tavasz révén 20-19- re, majd 22—91-re zárkóztak fel. Az egyenlítés neon sikerült, mert a kapuba újra vrsszaáJló Rác? a ,.he­lyén” volt, elöl pedig Kolarovszkt átlő vésed vet ismét elhúzott az Elő­re Spartacus. Az utolsó 3 percben a közönség vas tapssal és ütem«» „Szép volt, fiúk” kiáltással köszönte meg a lelkes, igen higgadt és ered­ményes játékot a lila-fehéreknek. Az NB. I. 7. helyezettjének le­győzése és a 8 közé kerülés nagy­szerű siker! A Jók közül is k±- emtikodett Kolarovszkl Antal, Du- kát, Annus, Molcsán, Szász. A Va­sas góllövői a következők voltak : Hunyadkűrtl 9, Tavasz 6, Csík 8, Magyar a Egervári, Kenyere». Ma­gas színvonalú játékvezetés! (Jtéfoéfti * 'Srftrtfamif SZOMBAT Atlétika. Megyei ifjúsági és ser­dülő A kategóriájú bajnokság, Gyula, városi sporttelep 14.30. Kosárlabda. Megyei OIK-döntő. Békés, fiúcsapatok részvételével. Sporttelep. A műsor: 10.OO: Szeg­halmi MEDOSZ—Békési AFËSZ VM 11.10: Mezőberényi Sp—Szeghalmi Gimn. 13.30: Szeghalmi Gimn.—Gy. Spartacus. M.40: Gy. XTSK—Sz. MEDOSZ lí.50: Gy. Spartacus—Mb. Spartacus. 17.00; Békési ÁFÉSZ VM —Gy. XTSK, 18,10: A csoport-győz­tes—tB. csoport győztes. Kézilabda. Megyei bajnokság. Fér­fiak : Gyulai Munkácsy—Szarvas, 16.00 óra. Varga n. Labdarúgás. Tartalékbajnokság. Bcs, VTSK—Bes. Agyagípar 17.00. VASABNAP Atlétika. Megyei ifjúsági és serdülő A kategóriájú bajnokság, Gyula, városi sporttelep 8.45. Cselgáncs. Országos meghívásos, I. osztályú minősítő verseny, Bé­késcsaba, Nagy Sándor laktanya, 10.00. Kosárlabda. Megyei ÓIK leány­döntő, Mezőberény, sporttelep. A műsor: 8.30: Mezőberényi Gimn.— Mb. ÁFÉSZ VM. ».40: Békési ÁFÉSZ VM—Szarvasi FSSC, 10.50: Mb. Gimn.—B ÁFÉSZ VM. 12.00: Szarvas—Mb. ÁFÉSZ VM. 13.10: Mb, Gimn.—Szarvas, 14.20: b. ÁFÉSZ VM—Mb. ÁFÉSZ VM. Labdarúgás. NB I B. Miskolc— Bős, Előre Sp. 17.00, Somlai. NB IX. Bcs. VTSK—Szolnoki MÁV 16.30, Papp. Gy. MEDOSZ—Szegedi VSE 16.30, Faragó. NB m. Kecskeméti TE—Oh. Kinizsi 17.30, Alföldi. Bcs. Agyagipar—Bcs. MÁV ' 17.30, Tóth László. Szarvas—K. Fémmunkás 17.00, Tőbh Lajos. Szegedi AK—Gyó­nta 17.80, Horváth X, H. METRE POND—Sarkad 17.30, Győri. Megyei I. o, (kezdés egységesen 17.00). Szeghalom—Mezőberény Molnár, ■FDILOTEIUIDEbS a Varsói Szorzódét tagállamai ka­tona -bélyeggyűjtőinek L nemzetközi bélyegkiállítását a néphadsereg központi klubjának nyári helyiségé­ben tartották meg, melyet sok ez­ren tekintettek meg. Az ünnepsé­gen megjelent Czinege Lajos vezér- ezredes, honvédelmi miniszter, dr. Jánossy Lajos akadémikus, a MA- BÊOSZ elnöke, Horn Dezső minisz­terhelyettes, a Magyar Posta vezér- igazgatója. Dr. Steiner László, a MABEOSZ főtitkára mondott meg­nyitó beszédet, hangsúlyozta e ki­állítás jelentőségét.- Majd Jánossy Lajos dr. akadémikus átadta a fő- védnöki dijakat annak a hét gyűj­tőnek, akinek anyagát a bífáló bi­zottság erre a legérdemesebbnek tartott. A kiállításon 72 gyűjteményt tekinthettek meg az érdeklődők. A gyűjteményeket hat témacsoport­ban állították ki, katonai, politikai. SSSííSíftW#*#: űrkutatás, posta- és bélyegtörténet, kultúra—muveszet-tudomány és egyéb. A kiállításon részt vettek Bulgária, Csehszlovákia, Lengyel- ország, Magyarország, a Né­met Demokratikus Köztársa­ság, Románia és a Szovjetunió katona -bélyeggyűjtői. A kiállításon jelent meg 3,— Ft névértékben az itt bemutatott emlékbélyeg, s az el­ső napon alkalmi postahivatal mű­ködött, s két színben használtak emlékbélyegzőt. A Békéscsabai Városi Bélyeggyűj­tő Kör vezétősége értesíti a tagsá­got, hogy az újdonság-befizetéseket június 10-én és 17-én eszközli. Pót­jegyzéseket nem| fogadnak el. Be­fizethető újdonság a Madarak-so- rozat, Egészségügyi Világszervezet, Katona-sor, Ibra-sor és Ibra-blokk, összesen 44 forint értékben. Vas Tibor A Gyulai Vasipari Szövetkezet eladásra felajánlja Gyula, Blanár L. a, 5. sz. alatti házingatlanát, heltelekkel Érdeklődni lehet a szövetkezet Ddbozi úti köz­pontjánál reggel 6 h-tól du. 14 h-ig. 173747 Mezökovácsháza—Battonya, Aradsz- ki, Mh. MEDOSZ—Szarva», Varga, Medgyesegyháza—Békésszemandrás, Szabó J., Endrőd—Bcs. Előre Sp. II. Szabó F., Zalka SE—Bcs. Vasas, Mi­le, Szalvai SE—Gyulavári 8.30, Wallfisch, Dózsa SE—Mh. Cukor, gyár, Buzi, Vésztő—Doboz, Mézes, Oh. MEDOSZ—Békés, Gregor. Me­gyei n, o. Keleti csoport: Csaba- szabadi—Kétsoprony Áruló, Méhke­rék-Békés, Hajdú, Búcsa^-Geszt, Bogyó, Bcs. Kinizsi—Kétegyháza, Bánki, Dévaványa—Bcs. Építők, Horváth G. Kertészsziget—Elek, Lőrinc, Lökösháza—‘Újkígyós, Klemm, Kamut—Füzesgyarmat, Kiss. Nyugati csoport: Tótkomlós—Kasza­per, Deák, Nagykamarás—Nagyszé­nás, Szabó lí, Magyarbánhegyes— Csabacsűd, Kovács M., Medgyes- bodzás—Oh. Dózsa TSZSK, Gyarrna. ti, Csorvás—Almáskamarás, Gróza, Oh. Üveggyár—Gádoros, Zsibrita, Kondoros—Dombiratos, Uhrin, Pusztaföldvár—Kunágota, Gavara, Tartalékbajnokság: Gyoma—Oh. Ki. nizsi 17.30, Higyed, Sarkad—Gy. MEDOSZ 103)0, Medovarszki. Böplabda. Bcs. Előre Sp.—Gyomai TK NB II., női. Deák utca, ÍO.CO óra. Kézilabda. Nb I B Bcs. Előre Sp.—Komló, féríi, 8-3o Papp, Kalász, NB II. férfi, Oh. MEDOSZ—Sze­gedi DÉLEP 10.30, Homoki. Tö­rök, HÖDIKOt—Bcs. Vízmű 11.C0, Cseh, H. Nagy. Nők: Bcs. Kon­zerv—Szarvas. 10.00, Czlkkely, Szen­tes—Bcs. Előre Sp. 10.30, Balogh L., NB III, Nők. Oh. Kinizsi—Békés, 10.00, Farkas. Hódos. Szolnoki Trak. tor—Dévaványa, 10.00, Markovics, Szabó L. Férfialfl; Szolnoki MÁV— Bcs. MÁV 10.30. Antal, Hegedűs, Kondoros—Békés, 10.30, Dzsípoíf, Plavetz. Megyei I. o. (Kezdés egysé­gesen 10.30) Férfiak: Tótkomlós— Mh. MEDOSZ, Fekete, Bélmegyer— Dózsa SE 10.00 Sidó, Csorvás—Gy. Munkácsy, 17.00, Fehér L, Mezőbe­rény—^Újkígyós, Medovarszki L, Szarvas—Szeghalom 9 45, Bohus n„ Gyoma—Bcs. Kner Nyomda, u.30, Varga III. Hők; Kamut—Békés, •zentanórás, Kugyela. Tótkomlós— Szarvas 9.30. Kocsis I., Szeghalom— Kondoros, 10.00. Eperjessy JJ., End. rőd—Füzesgyarmat, 16.00 Medovarsz­ki IL, Gyoma—Kétsoprony 8.30. Cse­hi. Mezőberényben a községi szakmaközi kispályás láb. darugó-bajnokság 4. fordulója után igy fest a tabella: 1. Építők Ktsz 4 4 - - 14— 1 8 2. Faipari Ktsz 4 3 .. 23— 6 6 3. Műszaki Ktsz I. 3 3 - - 10— 4 6 4. Műszaki Ktsz. n. 3 2.1 13—10 4 5. Állami Gazdaság 12-2 13— 9 4 6. ÁFÉSZ 3 1-2 10— 7 2 7. Téglagyár I. 4 1.3 6—18 2 8. Tanács 1 . - 3 4—15 ­9. Téglagyár II. 4 . . 1 2—24 ­Közületek munkaerőigénye Gépihurkoló.részleghez bedől. gozó varrónőket azonnal fel. veszünk. Jelentkezés: Textil, feldolgozó Szövetkezet, Békés­csaba* Urszinyi D._né u. 19. sz. Személyzeti előadó. x f • • A Lőrinci Fonó felvételt bír. det 15 éven felüli lényok ré­szére. A* betanulási idő 1 hó­nap, kereset: 1700—2100 Ft a betanulás után. Vidék] lányok részére szállást biztosítunk. Címe PfV. Lőrinci Gyár. ßu. dapeet, XVILU Gyömrdi ú* 85—91. 5868 « « « A Kőbányai Sörgyár előnyé« feltételek mellett felvesz férfi é* női segédmunkásokat és 8 ált. iskolát végzett fiúkat sör. ipari tanulónak. Jelentkezni le. bet: békéscsabai, orosházi és szarvasi sörkirendeltségeken. • • • A Békéscsabai Konzervgyár az 1973. évi szezonidőszakra férfi és női dolgozókkal mun­kaszerződési köt. Jelentkezni személyesen vagy írásban a gyár felvételi irodájában lehet. A személyes jelentkezőket szombat kivételével mindennap fogadjuk, 8—16 óráig. 16776» • • • A Békéscsabai Konzervgyár nyári szünidei munkára 16 éven felüli középiskolai tanu­lókat vesz fel. jelentkezni a gyár felvételi irodájánál lehet, szombat kivételével mindennap 8—16 óráig. 167756 • • • Férfi segédmunkást fel­veszünk. Békés megyei Nyom­daipari vrá!lalat Telepe, Békés­csaba, István király tér 18. • •• Felvételre keresünk üzemgaz­dászt. Feltétel : közgazdasági egyetemi végzettség, legalább 5 éves gyakorlat. Keresünk to­vábbá nagy gyakorlatú nyom. dai szedő szakmunkást (gépi, kézi). Jelentkezés : Tempó Ksz, Szolnok, Várkonyi I. tér 80. Szolgáltatóház, L em. Sze­mélyzeti előadónál. 677U » 0 • A Békés megyei Vendéglátó, ipari Vállalat békéscsabai tele. pére kereskedelmi vagy ven. déglátőipari képesítéssel ren­delkező képesített, valamint érettségivel rendelkező képesí. tés nélküli eladó, két fő fel­író női dolgozókat keresünk felvételre. Bérezés megegyezés szerint. Szükséges érvényes egészségügy] könyv, munka- könyv, erkölcsi bizonyítvány. Jelentkezés: Békéscsaba, IV „ Gutenberg u. a. Munkaügyi osztály. a A Sütőipari Vállalat felvesz villanyszerelőt és tmk segéd, munkásokat. Jelentkezni: Bé­késcsaba, Orosházi út 33. x • 9 • Azonnali belépéssel felve­szünk gyakorlattal rendelkező műszerészeket, békési üzemhá- zunkba, valamint textilkonfek dóban jártas normást szövet­kezetünk központjába. Méretes Szabók ás Szűcsök Ipar] Sző. vetkezete, Békéscsaba, Csaba u. 4. Jelentkezés a személy­zeti vezetőnél. x * * • A Dévaványa és Vidéke ÁFÉSZ pályázatot hirdet az 5/1972. Bk. M. sz. rendelet alap­ján a Dévaványa községben levő Vadkacsa-vendéglő IIL osztályú melegkonyhás egység vezetőjének, valamint két he­lyettesének munkaköri betöl­tésére. Az egység havi átlagos forgalma 200 000,-- Ft. Ebből ételforgalom 80 000,— Ft. Je­lentkezésüket 1873. június hó »0-ig kérjük írásban az ÁFÉSZ-igazgatóság elnökének cin*áré elküldeni. * • * • A Mezőberény és Vidéke ÁFÉSZ ellenőrzési csoportve­zető beosztásba pályázatot hir­det. Követelmény: közgazd. technikumi érettségi és 5 év ellenőri gyakorlat. Fizetés megegyezés szerint. Jelentkez. ni személyesen az ÁFÉSZ köz­pontjában (Mezőberény, Nép- köztársaság u. 7), Hegedűs Pál kér. és term. főo. vez.-nél. • ♦ • Gépelni tudó adminisztrátort, gyors- és gépírót, vas-edény eladó szaksegédeket, valamint férfi raktári dolgozókat keres felvételre a Vídia Kereskedel­mi Vállalat Telepe, Békéscsa­ba, Szerdahelyi út, X —, Segédmunkásokat azonnali belépéssel felveszünk. „Csaba” Szőnyegszövő Hsz, Békéscsaba, Tanácsköztársaság u, 41—43. * ... A DEGAZ békéscsabai klren. Aeltsége 5 kubikost keres fel­vételre. Érdeklődni : DEGAZ bé­késcsabai kirendeltsége, Békés­csaba, Kétegybázi u, 1919. 167881 T eb ergép járművezetőket Te­szünk fel i évnél magasabb vezetést gyakorlattal, állandó alkalmazásra. Jelentkezés : Bé. kés m. GFV munkaügyi osz­tály, Békéscsaba, Gyulai ». t. 16787, «•« Mérlegképes könyvelő! képe. sltésse! rendelkező revizort keres a BISZÖV revizori iroda. 16787, ... A Békés megyei GFV István, malom üzem munkára felvesz: 2 férfit őr-portásnak, 44 órás munkahét, páratlan heteken szabad szombat. Szükség ese­tén férfiak részére munkás, szállást biztosítunk. Jelentke­zés: Békéscsaba, Kórház u. 1. **• 167872 A Békéscsabai Konzervgyár azonnali belépéssel motorsze­lőt és akkumulátortöltőt vesz fel. Jelentkezni a gyár szállí­tási osztályvezetőjénél. 167880 A Budakalászi Textilművek felvételt hirdet az alábbi munkakörökbe: Szakmunkás: Betanítóit munkás: Segédmunkás: Szövő Lakatos Villanyszerelő VetülékcsévéLő Tártól tő Segédművezető gyaik. Szegő és varrónő Árucsomagoló Egyéb betanított munka Transaportőr Takarító Géptisztító Széntoló-salakozó Egyéb segédmuíifta Fentieken kívül felveszünk tizenötödik életévet betöltött lányokat és fiúikat, akik a nyolc általános iskolát elvégezték, szövőtanulónak, segédmuveze tő gyakornoknak. Vidékiek részére elhelyezés » gyár környékén egyénileg bérelt, de a gyár által berendezett lakásokban. Elhelyezést csak magános ok részére tudunk biztosítani. Évente kétszer-háromszor helyet változtatók jelentkezését nem igényeljük. Jelentkezéseket vidékiek részéről írásban kérjük. Címünk: Lenfonó és Szövőipari Vállalat Budakalászi Szövőgyára, 201i Budakalász, Szentendrei út 1—3,

Next

/
Oldalképek
Tartalom