Békés Megyei Népújság, 1972. január (27. évfolyam, 1-25. szám)

1972-01-16 / 13. szám

f 1972. szeptember l-ével vállalatunk ipar* tanülőkai iskoláz b&f> 9 üdképetí éket az alábbi szakmákra: kőműves, ács, tapaaUóaé és a»üanyagburk©l®0 hidegburkoló, géplakatos, épületlakatos. Szegező, épületasztalos, központifűtés-szerelő, víz- és gázszerei®, építőgépész, épületbádogos, műkőkészítő, A vidékieknek tanulóotthoní elhelyezés, és teljes ellátás. Bejárásra felveszünk sz< hafestő és mázol® (tapétázd), valamint villanyszerelő tannlókafe .SeSeratkezée: MIS. február SS-ig, A 43« §1» Állami Építőipari Vállalat Szakoktatás! .csoportjánál Budapest 30., SBombóvára űt S8. Televf^iő W&SAWSAP aKraSÄPBSiri ints® CsaJU gyerekek- xakt 1*.» Neassrtközi műlesiklé- venreay, L (SZÍNES}, u.2® j.pfco ikrek. líJ# Slágerstútiló. U.SÍ Nem. aatkdzi mülesiklöverseny. BB. 14.38 afűsoe-lsmertetto, 14.SS Podá*ógu*®fc äSrame. iu® Jane Eyra. 8. BIS Műrorainkto ajánljuk ( 1C.«G Műkor­csolyázó Európa-bajnokság. A gá- Isműsoir közvetítés® Göteborgból. M.« RéklAraműsog. 18.8* Deli®, 18J® Sporthírek. 18.4® Esti ment, M.» A H*T. Si.S* Hírek. 2®. OS A fekete váróé. 8, SÍ.®» Muzsikáló városok. Bóes, SLAB Hírek — Sport- kirak. ESKOLA-TVs 9.S9 Alapfokúi sngo8 nyelvtan (oly am. ».SS Német nyelv SsníoHyBim. SM8 S-Magógusok ff«» nimá BUKAREST: %3B Plonlr-nSfisoff. 9.«® A falu életéből. KM)® Leonard Berasneits » zenéről. Csajkovszkij! A hattyúk tava, Strsvlsznklj: Tűz­madár. 21.S® Magyar nyelvű adás. 15.0® Folytatásos Ifjúsági film: „Óriások földjén”. 15.55 Közvetítés a göteborgl műkorcsolyázó Európa- bajnokságról, a nyertesek gálamű­sora. UJ» A legkisebbeknek. 13.0® A móczofc földjén. Biportműsor, 19J* Játékfilm. ».43 Román—bol­gár könnyűzenei műsor. A Román Televízió Szerkesztősége a mfisorváltoztatás jogát fenntartja! BELGRAD; 9.0® Barázda — ma­gyar nyelvű adás. ».2® Kultúra és művészet — magyar nyeévű adás. 9.S4 Népi muzsika. 10.10 Földműve­lőknek. 10.55 Az évszázad fogadá­sa. 11.30 llosszú harisnya. Pipi — filmsorozat, gyermekeknek. 12.00 A 3® betű művelete. 12.20 Egy Jogász naplójából. 12.0® Falu parasztok nélkül. 13.3® Műlesiklás. Férfiak — az Eure vízió közv. Kitzbttheíből (felvételről). U.2® Kosárlabda: Ra- botnicki—Zadar. 1805 Reménység — dokumentumíilm. 18.25 Peyton kisváros — filmsorozat. 18.45 Rajz­film. 20.2® Korcsolya Európa-baJ- nokság. Az Eurovizió közv. Göte­borgból. 32.20 Sportszende. 220® ökölvívás: Frejzer—Damiefi. HETF® BUKAREST: 17.0® Filmkritika. 17.3® Román művészegyüttes skan­dináviai turnéja. 18.2® Ezeregy este a legkisebbeknek. ‘19.8® Irodalmi est. ÍOOS Folytatásos film Copper­field David. 20.30 Könnyűzenei ve­télkedő. 21.30 A szocialista orszá­gokból. Riportműsor. Magyarország­ról„ Miskolcról, BELGRAD: 18.45 Magyar nyelv® tv-krónika. 17.4® A sün házacská­ja — bábjáték, gyerekeknek. 18.0® Tv-ővoda. 18.30 Stúdió 71 (Tv-posta). 19.00 Tegeződve — fjúsági műsor. 19.45 Rajzfilm. 20.30 Időgép. 21.00 Eriit Btos: Hálóban — tv-dráma. Rádió VASÁRNAP KOSSUTH RADIO: 8.10 Kellemes vasárnapot! Közben: 8.50 Műsoris­mertetés. Budapest és a vidék kul­turális programjából. 7^25 Múzeu­mi híradó, 7.28 Híres helységek. 8.06 öt kontinens hét napja. 8.2® Népművészek a mikrofon előtt. 8.33 Mozart: Esz-dúr zongoraötös, 9.00 Szerkesztői üzenetek. SJ® A két LotU Rádiójáték. 10.08 Az MRT Gyermekkórusa énekel. 10.15 Ver­sek. 10.30 Vasárnapi koktél. 12.10 Édes anyanyelvűnk. 12.15 Jó ebéd­hez szól a nóta. 13.05 Nem azért mondom... 13.15 Budapesti be­szélgetés Boris Cbristoffal. 14.13 Pillantás a nagyvilágba. 14.33 Ope­A Hűtőhál felvesz lakatos, villanyszerelő, vízvezetékszerelő szakmunkásokat, illetve gázkazánfűtőt, valamint ■ női és férfi segédmunkásokat Jelentkezés a munkaügyi osztályon. 350675 BEttäalofco 3S48 Művészlemezek. 15.58 Költők albuma. 14.13 A dzsessz mesterei. J7AS Faluról falunak, muzsikával, 11JC Debussy: Szonáta gordonkára és zongorára, is.es V®*-. sek. 18.2® Páholyból. 19.15 A bol­dogság ösztöne. André Maurois z®- gényének rádióváltozkta. 8#.«g A Paraguaysu-együttes lemezeiből. Közben: 81.13 Versek. 22.15 Mag­mások, figyelem | s.M Népzene. Í3.2® Könnyűzene. PETŐFI RADI®s 1M As évangé- Mkus egyház félórája. 7.3® Lionel Rogg Bach-műveket orgonái. 8.0$ Miska bácsi lemezes ládája. 8.3® Mis hallunk? 9ju Bartók: A kék­szakállú herceg vára. Egyfelvoná- ®®o opera, 10.39 Darázsvár. Doku­mentum játék. 11.11 Nagy mesterek — világhírű előadóművészek. Köz­bem: 11,43 KIS mii érdekei? 12.47 Oluen, a virágot lépő lány. Mese­játék. 14.0® Táskarádió. 15.00 Mit üzen a Rádió? 15.35 Trombita-pará­dé. 15.5® Csak . játék? 10.05 A va­sárnap sportja. 16.35 Edwin Frischer zongorázik. 14.5® Mikrofon előtt ax irodalmi szerkesztő. 17.00 Operarész­letek. 17.45 Az érem másik oldala. 18.10 OJ magyar zene a Rádióban. 19.11 Színes népi muzsika. 2(05 Ez is, az is... 22.20 Antonio Ja- nigro és Jörg Demus hangverse­nye. SZOLNOKI STUDIO: a 222,38 ma- es hullámhosszon, u—19 óráig: Va­sárnapi magazin. Mosolygó zene-1 történet. Látogatás a bábjáték ti- szakécskej 0 fellegvárban. Könnyű­zene, KOSSUTH RADIO: 7.45 Mit főz­zünk? 8.15 Mit üzen a Rádió? 8.50 Népzene. 9.JS Különös házasság. VE. 9.SS Rádióbőrze. 9.3® A hét zeneműve. Schubert:. B-dúr trió. 10.05 A boldog élet könyv®. Re­gényrészlet. 10.35 Richard Tauber énekel. U.00 Iskolarádió. 11.35 Doh- nányis Gordonkaverseny. 12.35 Tánczenei, koktél. 13.20 Népzene. 13.50 Válaszolunk hallgatóinknak. 14.05 Édes anyanyelvűnk. 14.10 P&l- esó Sándor énekel. 14.21 Bartók: Tíz könnyű zongoradarab. 14.40 Fia­talok Stúdiója. 15.10 llarsan a kürt­szó! 15.45 Zental Anna énekel. 16.05 j Zenekari muzsika. 17.05 Külpoliti­kai figyelő. 1732® Cigánydalok, csárdások. 17.45 Van új a Nap alatt. 18.00 Húszas stúdió. 18.40. Erich Knight: Légy hű. magadhoz. 20.44 Ablak. 21.44 Népdalok. 22.20 Tánc­zene Varsóból. 22.45 A XX. század nagy gondolatai. D. 23.00 Magyar művészek operafelvételeibőL PETŐFI RADIO: 8.05 Zenekari muzsika. 9.(8 Ezeregy délelőtt. 12.0® Mezők, falvak éneke. 123)9 A Könyv Eve. Kovács Júlia műsora. 12.34 Romantikus zene. 14.00 Ket­tőtől hatig. 18.05 Külpolitikai fi­gyelő. 18-20 Hírek a mérlegen. 18.45 Jónás bálnája. Rádiójáték. 19.30 A la carte. 20.28 Falusi esték. 21.17 Nagy mesterek — világhírű elő­adóművészek. 22.15 Versek. 22.30 A hét zeneműve. 23.15 Nóták. SZOLNOKI STÚDIÓ: a 222,38 to­es hullámhosszon, 18—19 óráig: Al­földi krónika. Üzemi lapszemle. A kiskunfélegyházi eiterazenekar ját­szik. Egy év után. Háromnegyed ütemben. Zenés autóstop. Színház Január 16-án, vasárnap este 7 órakor Békéscsabán: IV. HENRIK Január 17-én, hétfőn este 7 óra­kor Békéscsabán: SZEGEDI NEMZETI SZÍNHÁZ VENDÉG J ATEKA MOZI ®9te&a Bástya: m o-Sase: ffaüy- lassa, doktor!, fél 8- és fa 8-kor: Napsugarán szeműk. Békéscsabai Brigád: Lányok pórázom. Békés­csabai Szabadság: 8 kor: CMplte- tóesOa, $. és 7-&or: Saeűld moto­rosok. Békéscsabai Terv: Asszony a banditák eilen. Gyulai Erkel: Ben Wade to a farmer. Gyufái Pe­tőfi: Egymillió Lauráért, Mezőkor- vácsházi Vörös Október: Meato má­llók. Orosházi Béke: A hét mes­terlövész. 'Orosházi Partizán: fél «-kor: Hetntje, M 0-, 3» 9-kor: . a. ,©b hamarosan a sötétség. Szarvasi Táncsics: A m®Sve to a baba. Szeghalmi Ady: Susaraoe to Christian» JSDÉTF® astésfi Bástya: fél «-fear: l«o%- tassa, doktort, té1 8- to fél g-kor: Napsugaras azemék. Békéscsabai Brigád: Lányok pórázom. Békés­csabai Szabadság: 3-kor: A kétéltű ember, 8- to 7-kcr: Szelíd moto­rosok. Békéscsabai Terv: S.ent Péter-hadm ű valet. Gyulai Erkel: Ben Wade és a farmer. Gyula: Pe­tőfi: Egymillió Lauráért. Mezőko- váasházj Vörös Október: Boszor­kányper. Orosházi Béke: A hé* mesterlövész. Orosházi Partizán: .,. Es hamarosan a sötétség. Szarvasi Táncsics: A medve to a baba. Szeghalmi Ady: Két élet egy halálért Bm. Baromfikeltető Vállalat felvételt hirdet 2 gépkocsivezetii állás betöltésért Jelentkezmi Sehet: Békéscsaba, Szerdahelyi IL 2/a, 350774 A Békés megyei Szolgálta­tó és Termelő Szövetkezet 5 év feletti gyakorlat­tal rendelkező forgalmi könyvelőt vesz feL Fizetés megegyezés szerint Jelentkezés: Békéscsaba, Igenül út 7. 350777 A TÜZÉP Vállalat autódarujára felvesz 1 darukezelőt, 1 kötözőt Jelentkezni tehet: Békéscsaba, Kórház bl_ 1U 350760 A Felsőnyomási Állami Gazdaság megvételre felajánl 1 <ib 6.8 t teherbírású UAZ kis tehergépkocsit Érdeklődni: S. Petrovszky Mátyás főmérnöknél. x. 1« darab 39—35 kg-os süldő eladó. Békéscsaba Nagy. Antal u 13 190 kg-os hlzó eladó. Békéscsaba IV., Sarkantyú u. 8. _________________350764 Ü j pianínó eladó. Békéscsaba, Ka­zinczy jUL_l. A._p. ih. g»________350672 13 0 kg-o® hízó eladó. Békéscsaba. Kolozsvárid. «5.________________350770 200® darab hódfarkú cserép eladó. Békéscsaba. Fényes 1650. Franklin u. végén____________________________350752 O J állapotban levő Ikarus 31. típusú autóbusz 15 000 km-rel eladó. Érdek­lődni MTS Békés megyei Tanácsa, Kórház u. 6. Uhrin Pál gépkocslelő­adőnál.____________________ 350779 E ladók skót juhász (collie) kölykök C. A. C. és C. A. C. I. B győztes szülőktől. Érdeklődni lehet Babos Rezső, Békéscsaba, Szarvasi u. 21. Telefon: 11—796, 18 óra után. _ Eladó: favágó gép. morzsoló, dará­ló, csirke daráló. Orosháza, Ber­csényi utca 8.__________________255344 C O rendszámú Skoda 1000 MB eladó. Békéscsaba, Ligeti sor 12._______ 2307 4 07-es Moszkvics felújított, 1971-ben műszaki vizsgázott eladó. Kondoros, &u»ii*t»vszki u. 6. Kovács. 350759 850-es Fiat Sport Cupé eladó. Gyula, Cinka P. u._31._________________366142 1 70—180 kilós hlzó eladó. Békéscsaba, Kastély! szőlők 2064.______________2328 S tereo rádió magnó, nagyító, le­mezjátszó, centrifuga sürgősen el­adó Békéscsaba, Kórház u. 5 17 óra után._______________________________2319 M odern, piros, német mély gyermek- kocsi eladó. Békéscsaba. Alsókörös sor 6.______________________________2316 E ladó 1 darab ZSUK 0.8 to. csukott tehergépkocsi üzemképes állapotban. ÁFÉSZ Békés. Szánthó u. 6_________ Z slrosbödönök, széntüzelésű kályha, sózóteknő eladó. Békéscsaba, Dózsa Gy. út 27._____________________________ W artburg de Luxe kitűnő állapotban eladó. Merőkovácsháza. Deák u 142 ________________________________ 35064Í W artburg de Luxe 353-as kitűnő ál­lapotban eladó. V., Békéscsaba Wag­ner u. 83.________________ 350746 1 10—15# kg-os hízó eladó. Békéscsa­ba, Szabolcs u. 8._____________ 350732 E ladó egy új S6-os sofőrbunda. Bé­késcsaba. Sallal U. S._________ 350767 L engyel gyártmányú kétrészes (mély és sport) gyermekkocsi eladó. Békés­csaba, Könyves u. 15.___________350673 20 0 kg-os hízó eladó. Békéscsaba, VI. Berzsenyi u. 57.___________ 350727 5 éves fiastehén éladó. Békéscsaba, Achlm u. 21.___________________ 350783 E ladó egy 7 éves köselellös (január) jóltejelő tehén. Érdeklődni Telek­gerendás 437 szám alatt Cstcsely Mi. hálynál, reggel 7-ig vagy 17 óra után. Ugyanott 500 kéve száraz, jól kötözött szárizéik eladó.__________________350731 1 5® kg-os hízó eladó! Békéscsaba .Vasvárt _u. 2.____________________350655 6 01-es Trabant 5—10000 km-ig kere- sek ..Készpénz” jeligére a gyulai hirdetőbe.________ 366141 1 60—180 kilós hízók eladók. Békés­csaba. IV., Garai utca 12. 2322 Fiatal fiastehén eladó. Gyula. Kálvin u, 6. Nádházi András.__________366143 V örösréz fürdőhenger kompletten, ki- , fogástalan állapotban eladó, Oro-^a- za, Zombai 12, 255364 8 darab 15 hetes malac eladó. Békés- csaba. Kanális! szőlő. Botyánszkl. Hasaskoca eladó, Békéscsaba, V., Po­zsonyi u. 83. _____________ 2324 130—19® kg-os hízóik eladók. Békés- csaha, Telep utca s. Békéscsaba. SCuüch itp-en garázs «4­adó^ Érdeklődni 13—173 telefonon.__ F él ház eladó. Békéscsaba, Jókai u. 0. 350671 OTP kétszobás lakág fizetési kedvez­ménnyel eladó. Békéscsaba Achlm ltp 18. II. 9,____________ 350735 B ékéscsaba, Fiumei u. 60 számú hás beköltözhetően eladó. Érdeklődni 14 óra után. Pozsonyi u. 42,_______350741 C sauádapácán, Deák út 3 sz. alatt, kövesút mellett 450 négyszögöl telek, egy épülettel, leválasztással eladó. Érdeklődni Békéscsaba, Vásárhelyi Pál u. 2._______________________350653 Eladó Orosházán, Páva utca 8. szá­mú 3 szoba összkomfortos csa­ládi ház. 25534® Eladó Orosnázán, Iglci út 9. szá­mú 2 szoba komfortos ház, beköl­tözhetöen, _____________ 255343 3 szobás vízvezetékes családi ház eladó Mezőmegyer, Dombos u. IS, Érdeklődni: 17 óra után és vasárnap. _______________________ 350758 B ékéscsaba, V., Kun utca 46 számú ház azonnali beköltözéssel eladó ___________________^______________332S E ladó beköltözhetően Orosházán, Szentesi út 166 számú ház (Rákóczi- telep) 32o négyszögöl kerttel. Érdek­lődni Ady Endre 5. Járási sportta­nácsnál, délelőtt 8—12-ig. I. emelet. _________________________________ 255357 Kétszobás I. emeleti lakás OTP átvái lalássai eladó. Békéscsaba, Achlm la­kótelep M/17. 5. ajtó. Érdeklődni hétköznap 18 óra után, szombat, va­sárnap egész nap._______________2313 H atártelki másfél kh föld eladó vagy kiadó Szarvason. Érdeklődni Alkol- mány u. 82. , 350S69 Békéscsabán, szarvasi u. 34 számú ház eladó. Érdeklődni Nagy Antal u, 18.____________________ 350765 Ö sszkomfortos új családi ház, 2 csa­lád részére Is alkalmas, sok mellék- helyiséggel, Ipariárammal, állattar­tásra is alkalmas, fizetési kedvez- ménnyél Békéscsabán, vi-ik kerület­ben eladó. Érdeklődni ,.Tavasz 2” je_ Ugére a békéscsabai hirdetőbe. 2 szobás, családi ház félkész állapot­ban eladó. Közvetlen a Körös part­ján. Érdeklődni Békéscsaba, Felső­körös sor 35._____________________350786 Szeghalom központjában Petőfi u. 9 szám alatt 300 négyszögöles telek melléképülettel eladó. _________2309 G yulán vennék közművesített házhe­lyet. ,.Központban” jeligére a békés­csabai hirdetőbe. 350598 Szappancserélés zsiradékért minden­nap. mosógépi mosáshoz is. Békés- Csaba, parték Béla út 29 alatt. Békéscsaba központjában levő egy­szobás. konyhás, vlzvezetékes házré­szemet elcserélném Kulich lakótelepi, egyszobás szövetkezetiért JT. emele­tig. Ajánlatokat írásban „Magánház"1 jeligére a békéscsabai lapkiadóba. Szegedi 2 szoba, összkomfortos örök­lakásomat elcserélném hasonló bé­késcsabaiért. Dr. Újvárt Katalin, Szeged, Rózsa u. 11. ____________371721 V asesztergályos tanulót felveszek, Szokolay, Orosháza, Dózsa György u 53.________________________________25635» O lajkályhák speciális javítása. Oros­háza. Ady Endre utca 18. (volt SZTK ■mellett) Maisainál. _________255318 Cipészműhelyt bérelnék, Békéscsba köznnnfiában. ..Me^-'-'-ezés” je’i-^-e a békéscsabai hirdetőbe, ' 380771 120 négyzetméter területű raktár ki­adó. Érdeklődni Békéscsaba. Áehim U. 11.. Új épület ________________35Q761 K aszaperen e^y fékét levéltárcát el­hagytam, benne levő Iratokkal eeyütt. Kérem a becsületes megtalá­lót. juttassa el a kasza^ri postahiva­talba. „Jutalom5* jeligére. u miBBBS " ® 1973. JANUÁR 16. „Beruházók” Lakásépítő Szövetkezete tagfelvételt hirdet 126 db középtéglablokkos lakás építésére Békéscsaba Lencséa úf jobb oldalán A KISZ. lakótelep mellett. Jelenfkeeni lehet: Fesető Jánosáénál, Békéscsaba István király tér ?. I. sn. SSL s

Next

/
Oldalképek
Tartalom