Békés Megyei Népújság, 1971. augusztus (26. évfolyam, 180-204. szám)

1971-08-17 / 193. szám

Három sportág eredményei9 érdekességei Kézilabda VASAS—BCS. KÖTÖTT 16:7 (7:3), női NB I., Bu­dapest. V: Ka­tona, Kondor. Kötött: Hra­bovszki — Var­ga 2, Illyés, Enyedi E. 1, Tóth, Vaszkó 2, Bozó 2. Csere: Tímárné, Enyedi Zs. Matyuska. Edző: Bárány Béla. Óriási hő­ségben nagy iramot diktálva, a 8. percben már 4:0-ra vezetett a Vasas. Illyés büntetőt hibázott, majd a 12. percben Vargának sikerült a válogatott Bujdosó ka­puját bevennie. (4:1). Szünetig 7:3-ra ment el a Vasas. Szünet után jó ideig ellenállt a csabai csapat, de aztán a textiles lá­nyok átvették a piros-kékek gyors játékát, és ez — sajnos — technikai hibákhoz vezetett. A pestiek lehetőségeiket sorra ki­használták, míg a vendégcsapat tagjai közül csak Vaszkó (két al­kalommal), Bozó és Varga talált a hálóba. A bajnokság egyik esélyese el­len helyenként biztatóan moz­gott a csabai csapat. Ha a lányok nem játszanak annyira elfogul­tan, két büntetőjüket és hat tiszta helyzetüket belövik, — szo­rosabb lehetett volna az ered­mény. Jók: Vaszkó, Varga. CSÜTÖRTÖKÖN, augusztus 19-én, 16.30 órakor, a Kötött-pályán játsszák le a Bcs. Kötött—Savaria Cipő női mér­kőzést. Az NB I. további eredményei: Bp. Spartacus—Bakony Vegyész 7:6, Csepel—Csorna 15:12, Sava­ria Cipő—Pécsi Bányász 11:10, Ózd—OGSC 10:8, FTC—Győr 12:7, Goldberger—Tatabánya 9:6. az nb r. Állasa 1. Bakony V. 14 13 — 1 198—103 38 2. FTC 14 13 — 1 177— 89 28 3. Vasas 14 12 — 2 175—108 24 4. Tatabánya 15 8 2 5 158—140 18 5. Bp. Spart. 14 8 — 6 153—135 18 6. Goldberger 14 7 1 8 134—133 IS 7. Ózdi Kohász 14 6 2 8 159—158 14 8. Csepel 14 4 5 5 136—148 13 9. Győri Text. 14 5 2 7 146—180 12 10. OGSC 14 4 1 9 147—172 9 11. Pécsi B. 14 4 — 10 142—163 0 12. Savária 15 3 2 10 140—225 8 13. Csornai SE 14 1 3 10 139—187 5 14. Bcs. Kötött 14 2 — 12 109—190 4 CEGLÉDI ÉPÍTŐK—SZARVASI SC 13:13 (7:5) férfi NB II., Cegléd, 100 néző. V: Győrfi, Dorkó. Szarvas: Ku- gyela J.—Nemes 1, Csery I. 3, Csery II. 3, Kiss 2, Darida 1, Kugyela B. 2. Csere: Dóba, Ta­kács, Opauszki, Litauszki 1. Ed­ző: Janurik Mihály. Jobban kez­dett az Építők és 3:1,majd 6:4-es vezetést szerzett. A Szarvas SC egy büntető és egy ziccer kiha­gyása után került — a félidő vé­gén — kétgólos hátrányba. For­dulás után a Cegléd 10:6-ra hú­zott el, majd ll:8-ra alakult,az eredmény. Az utolsó negyedórá­ban a teljesen kifulladt hazai csapattal szemben 13:13-ra sike­rült az egyenlítés. Ekkor elsza­badult a „pokol” és a rend hely­reállításával még azok sem tö­rődtek, akiknek ez kötelessé­gük lett volna. Jók: Kugyela J., Csery I„ Csery II., Kiss. BCS. MÁV—MAGYAR KÁBEL 19:16 (11:10) férfi NB II., Budapest, 100 né­ző. V: Dobóczki, Kliment. MÁV: Sidó — Kovács 9, Dukát 2, Ko­máromi 6, Gyulai dr., Suhajda 1, Schwertner 1. Csere: Zoltán, Lo­vas, Csicsey. Edző: Giczey Gá­bor. A Kábel 4:2-re vezetett, amikor a vasutasok 5+1-es vé­dekezésre álltak át, és ez hasz­nosnak bizonyult. Csakhamar át­vették a játék irányítását, s a 26. percben már 10:7-re vezettek. Ekkor egy-két játékos fölöslege­sen kapkodni kezdtek, s a pes­tiek felzárkóztak. Fordulás után a Kábel még egyszer átvette a vezetést (12—11-re), de azután erősített a MÁV és előbb 13:12, majd 14:12-re vezetett. Sidó 15:13-as mérkőzés állásnál bün­tetői védett A hajrában a csabai 1 csapat növelte előnyét és jó já­tékkal megérdemelten győzött. Jók: Dukát (a mezőny legjobb­ja), Kovács, Komáromi, Sidó, Gyulai dr. Jó játékvezetés! BCS. ELŐRE SP. —VÁC 32:22 (19:14 férfi NB II., Békéscsaba, 100 néző. V: Kaposi, Barna. Előre Sp.: Aradszki — Szabó 4, Mol- csán 9, Bíró 2, Csulik 1, Maróti 10 Orosz 2. Csere: Szűcs, Dénes, Szász, KoJarovszki 3, Annus 1. A szombat délután lejátszott mér­kőzésen hosszú ideig „adok—ka­pok” alapon játszottak a csapa­tok. Mindkét oldalon a támadó­játékra fektették a fő hang­súlyt a védekezéssel keveset tö­rődtek. Így már az első harminc perc végén 33 gól esett! A csa­baiak egyébként ebben a játék­részben indításból, átlövésből vé­gig tartották 3—4 gólos előnyü­ket. A tabella második helye­zettje, a Váci Fonó két beállósa révén, ügyes keresztmozgás után szerezte góljait. Szünet után már 17:ll-re vezetett a csabai csapat', amikor a Vác fellángolt és a kapkodó, egymást meg nem értő lila-fehérek mellett 23:21- re zárkózott fel. Ezután végre megszilárdult a csabai védelem és a hazai csapat a fokozatosan elfáradó vendégek ellen sorra lőtte góljait. A lila-fehérek nagy igyekezettel küzdöttek, voltak remek akcijüik, de megingásaik is. A végülis biztos győzelem el­lenére — kiemelkedő teljesít­ményt — senki sem nyújtott. SZARVAS SC—BCS. MÁV 19:15 (7:1) női NB. II., Szarvas, 100 néző. V: Ziegler. Szarvas: Hajdúné — Kolláth 1, Krasznainé, Furár 7, Tusjak 4, Ridegh 2, B. Tóth. Csere: Kovácsné, Pasek 2, Ku­gyela 2, Rojik 1, Marosvölgyi. Edző: Gulyás Mihály. MÁV: Győri — Varga 1, Valastyánné 3, Poszt, Gaálné, Baukó, Rein- holczné 1. Csere: Bohus. Edző: Szikora András. A kánikulai hő­ségben a vasutas-lányok lelke­sedése kevésnek bizonyult a kö­zepes teljesítményt nyújtó ha­zaiakkal szemben. Jók: Furár, Tusjak, Hajdúné, Kovácsné, ill. Baukó, Győri, Valastyánné. MAKÓI VSE—SZARVAS SC 15:9 (5:3) női NB II., Makó, 200 néző. V: Kliment. Végig egyenlő erők küzdelmében a makóiak az utol­só percekben lőtt gólokkal nyer­tek. (Hétközi mérkőzés). KISKUNHALASI MÁV—GY. HARISNYAGYÁR 14:4 (5:2) női NB II., Kiskunhalas, 200 né­ző. V: Urbán. Gyula: Szenedi — Torna 3, Havrán 1, Valach, Er- dődi, Csüllögh, Orvos, Csere: Lehóczky. Edző: Erdődi Rudolf. A TF ellen. a gyulaiak már ko­rábban lejátszották mérkőzésü­ket, így először léptek pályára az őszi idényben. Szünetig még tudták — úgy-ahogy — tartani a fergeteges halasi rohamokat. A második félidőben azonban lövő­erőben és gyorsaságban lénye­gesen jobbnak bizonyult a hazai gárda. Jók: Szeredi, Torna. Röplabda A hagyomá­nyos női röp­labda Zombori Kupa kétnapos versenye Szol­nokon, jó felké­szülési lehető­séget biztosított a csapatok szá­mára. A mintaszerű rendezés Tar Imrének, a Szolnok megyei Röplabda Szakszövetség elnöké­nek jó munkáját dicséri. Az ál­tala irányított versenybizottság nagyón kedvesen, előzékenyen bánt a Szolnok' megyén kívüli csapatokkal. A tornát körmérkőzéses rend­szerben bonyolították le, ez ösz- szesen 15 mérkőzést jelentett. Egy-egy mérkőzésen — az ered­ménytől függetlenül —, három szettet játszottak. Megyénket a Bcs. Kötött képviselte. A textilesek eredményei a kö­vetkezők voltak: Szolnoki Vegyi­művek 3:0, Szolnoki MTE 3:0, Jászberényi EÜSE 3:0, Bcs. Űt­ép. Isk. SK 3:0, Nyíregyházi VSC 2:1. Az utolsó mérkőzés előtt a Kötött már 3:0-as vereség ese­tén is elsők voltak. Ennek kö­vetkeztében a rekkenő hőségben kissé könnyelműen játszottak és csak nagy küzdelem után tudták legyőzni a szimpatikus NB Il-es nyíregyházi csapatot A VÉGEREDMÉNY 1. Bcs. Kötött 2. Jászt). EÜSE 3. Nyíregyházi VSC 4. Szolnoki MTE 6. Bcs. Otép, Isk. 5 5 — 14: 1 1« 5 4 1 12: 3 9 5 3 2 9: 6 8 5 2 3.6: 9 7 5—5 1:14 5 Salakmotor A Tisza parti városban, Szol­nokon, 3000 né­ző izgulta végig az SZMTE ren­dezésében sor­ra került nem­zetközi salak­pályás motor­kerékpáros- versenyt. Há­rom lengyel, két bolgár és'tizen­egy magyar versenyző alkotta a mezőnyt. Elsősorban a lengyel salako­sok, valamint a magyar Gyepes és Berki teljesítményét kísérte fokozott érdeklődés. A döntés az utolsó, a huszadik futamra ma­radt, amelyben három veretlen: Mazúr, Berkj és Gyepes csapott össze. Berki állt az élre, de egy ka­nyarban megingott a gépe. Ma­zúr megelőzte és ezzel meg is nyerte a versenyt Gyepes har­madik lett. A nemzetközi verseny győzte­se: Mazúr (Lengyelország) 15, 2. Berki (Debreceni Volán), 14, 3. Gyepes (Gyula) 13, 4. Jandrej (Lengyelország) 12, 5. Berej (Lengyelország) 11, 6. Nadjalko (Bulgária) 10 pont. Labdarúgás Az NB I. második fordulójának eredményei: Ferencváros—Vasas 1:0, Csepel—Egyetértés 0:0, MTK—Ü. Dó­zsa 0:1, Videoton—Pécs Iá), Honvéd— SBTC 1:1, Komló—Haladás 2:0, Rába ETO—Tatabánya 1:1, DVTK—Eger 3:1, Az NB I. állása: 1. O. Dózsa 2 2 — — S—1 4 2. Egyetértés 2 1 1 — 2—0 3 3. FTC 2 1 1 — 3—2 3 Salgótarján 2 1 1 — 3—2 3 Tatabánya 2 1 1 — 3—2 3 6. Vasas 2 1 — 1 3—1 2 7. Diósgyőr 2 1 — 1 3—3 2 Csepel 2 — 2 — 2—2 2 Rába ETO 2 — 2 — 2—2 I Szombathely 2 1 — 1 2—2 8 Videoton 2 1 — 1 2—2 I 12. Komló 2 1 — 1 3—7 2 13. Bp. Honvéd 2 — 1 1 2—3 1 14. Eger 2 — 1 1 2—4 1 15. MTK 2 — — 2 0—3 — 16. Pécs 2 — — 2 0-4 — Tolótippieink 1. Egyetértés—Bp. Vasas 3 2. Salgótarján—Tatabánya 1 x 3. Eger—Komló 1 x 4. Várpalota—Ganz-MÁVAG 1 5. Dorog—Őzd 1 6. Pénzügyőr—Zalaeg. TE 1 x 7. FŐSPED—Kecskemét 1 x 8. Bp. Spartacus—Debrecen 1 9. Almásfüzitő—Szekszárd 1 x 10. KOMÉP—Pécsi Ércb. x2 11. Leninváros—Vasas Izzó 1 12. Ikarus—BVSC 1 13. Debreceni EAC—Budafok 1 x Pótmérkőzések 14. Postás SE— Szegedi D. x 15. Zalaeg. D.—Pécsi VSK 1 16. Pápa—Győri Dózsa x * * * A totó 33. heti telitalálata a következő: 2, 1, x, 1, 2, 2, x; 1; 1, 1, x, x, 1, x. 13+1-es találatot 9-en értek el, nyereményük 42 617, a 22 db 13 találatos szel­vényre 22 367, a 12-esekre 485, a 11-esekre 52, a 10-esekre 18 fo­rint nyeremény jut. Séta az autópiacon Az autóhelyzetről adott tá­jékoztatót a Hétfői Hírlap tegnapi száma. Eszerint a Merkur az elmúlt évben az eredetileg tervezett 36 ezer helyett 45 ezer gépkocsit ér­tékesített. Az idei terv 49 ezer, ám várhatóan 51 ezerre emelkedik az eladásra kerülő gépkocsik száma. Jövőre a megkötött államközi ' szerző­dés alapján 57 ezer személy- gépkocsi behozatala várható. A szocialista országokból érkező autóknál az elkövetke­zendő évben sem várható áremelkedés, de a tőkés or­szágokból importált kocsik ára ez ,év augusztus 1-től a következőképpen változott: Fiat 500-as 61 ezer. Fiat 12Ö- as 109 ezer 300, Fiat 850-es Sport Coupé 106 ezer, Renault 4-es 83 ezer 600, Renault 16- os 142 ezer 990, Volkswagen 1300-as 112 ezer, Volkswagen 1302-es 115 ezer 500 forint. Az áremelkedés a nyugati pi­acon bekövetkezett áremelke­dések miatt történt. (Az áre­melkedés nem érinti azokat, akik még a múlt év decembe­re előtti előjegyzés alapján kapják meg a tőkés import­ból érkezett autót.) A negyedik ötéves terv idő­szakában a kereslet 325—475 ezer között várható. Mivel az államközi megállapodások eredményeként mintegy 300— 350 ezer személyautó beszer­zésre kerülhet sor, a keres­let—kínálat még nem kerül egyensúlyba. A Merkur közreműködésé­vel az elmúlt esztendőben 5300 használt személyautó cserélt gazdát. Ennek 80 szá­zalékát magánosok vásárol­ták meg. A vidéki kirendelt­ségék megnyitásával az idén a használt autók forgalma a vállalat szerint — meghalad­ja a nyolcezret. A Merkur rendszeresen megfigyelőket küld a használtautó piacra és igyekszik annak árait féken tartani, összehasonlításul né­hány típus ára a Merkúrnál és a szabadpiacon: Trabant 1 éves 35—38 ezer (szabad­piacon 38—40 ezer), Skoda 1000-es két éves 52—55 ezer (55—60 ezer), VW 1300-as 4 éves 70—75 ezer (75—80 ezer), Fiat 850, 5 éves 55—60 ezer (60—65 ezer). Ügy hisszük ezekhez az adatokhoz nem szükséges kommentár, annyi azonban bi­zonyos, hogy a használt au­tók piacának magasabb árai végérvényesen csak a kereslet­kínálat egyensúlyba hozásával szoríthatók le. Nem az elnök volt... „Augusztus 10-én megjelent Békés megyei Népújságban ér­deklődéssel olvastuk a Fékezzen egy percre című rovatot. Ebben több olyan személyről, akit it­tas vezetés miatt megbüntettek. Köztük volt Hrabovszkj Mihály, akit — mert vezetés előtt egy deci konyakot fogyasztott — 1600 forintra büntettek. E hatá­rozattal egyetértünk és helyesel­jük. azonban azt kérnénk, hogy a megbüntetett személy lakcímét is szíveskedjenek közölni, mert a neve azonos termelőszövetke­zetünk elnökének nevével, s ez félreértésre adhat okot. Már olyan megjegyzést is hallottunk, hogy csak azért nem írták oda a lakcímét, mert a tsz elnöké­ről van szó” — írja levelében Borgulya Györgyné Békésszent- andrásról. Nos, a félreértések elkerülése végett és a tsz-tagság megnyug­tatására közöljük, hogy nem a békésszentandrési Zalka Máté Termelőszövetkezet elnökéről volt szó. Ugyanis a megbünte­tett Hrabovszkj Mihály 18 éves, Békéscsabán született és jelen­legi lakhelye Békéscsaba, Ka­rnagyén, Tanya 111/2. Rakéta-autó A gép egyelőre még csak egy ezüstös, autóhoz távolról sem ha­sonlítható modell képében léte­zik. Az absztrakt ábrázolásé ős­kori lényre emlékeztető szerke­zet hegyes orra lándzsában vég­ződik. Hátsó része szélesen szét­terül, oldalai mentén pedig uszonyszerű bordák vannak. Ez a gép már sem sebességét, sem pedig konstrukcióját tekint­ve, nem tekinthető autónak — a szó hagyományos értelmében. Meghajtása rakétaszerű motor segítségével, kerékáttétel nélkül történik, fékezéséhez pedig ejtő­ernyőt helyeznek működésbe. Az áramvonalas bordákat és a fa­rokrészt úgy alakították ki, hogy azok nehezítsék a gépnek az út­tól való elszakadását. A gép orr­részébe szerelt elektronika az előretörő „lándzsa” körüli áram­lási adatok alapján, a repülőgé­peknél használatos fékszárnyak segítségével tartja a rendkívüli autót az úttesten. A gépkocsik gyorsasági rekordjai ugyanis csak akkor érvényesek, ha az autók folyamatos, jól kivehető nyomot hagynak az úton. A gyorsjáratú autók a Harkovi BÍKÍS Q 1971. AUGUSZTUS 17. Autóközlekedési Intézet egyik tágas laboratóriumában készül­nek. Ezek a versenyautók har­minc országos és kilenc nemzet­közi rekord birtokosai. Valamennyiüket Vlagyimir Nyikityin versenyző és konstruk­tőr tervezte, aki 1948 óta áll a diáktervezőiroda élén. Nyikityin,t a Baszkuncsak-tó tükörsima sós medrében rende­zett egyik versenyén nem akarta könnyen gyorsuló gépét vissza­fogni, túllépte a gumiköpenyre érvényes 300 kilométeres garan­cia-határt. Bal hátsó kereke de- fektet kapott. A gépkocsi a leve­gőbe emelkedett, kerekeivel az ég felél fordult, majd a földre zuhant. Az üvegszálas műanyag karosszéria kitűnően vizsgázott, nem úgy Nyikityin háta, amely alaposan lehorzsolódott a sós „betonon”. De, ha a gumi alig bír el 350 kilométert, hogyan akarnak majdnem a hangsebességgel szá­guldani? Megjegyezzük, hogy a világrekord óránként 966 kilo­méter... A szerkezet modelljével il­lusztrált magyarázat azonban el­oszlatta a kételyeket. Lehet, hogy az autó nem éri el a ter­vezett sebességet, megjelenése és elvileg új megoldású futóműve mégis nagy technikai esemény lesz a szakemberek számára. A. Kraminov (APN—KS)

Next

/
Oldalképek
Tartalom