Békés Megyei Népújság, 1970. szeptember (25. évfolyam, 204-229. szám)

1970-09-05 / 208. szám

Teke-híradó Gyolaä Lendület—Szolnoki Cu körgyár 7:1 (2531:2373). ttezevont megyei bajnoki mérkőzés, Gyula. A találkozón a Lendület is megmu­tatta képességeit és Idei legtöbb iáját ütve győzte le derekasan küz­dő ellenfelét. Dobók: Lendület: Mit hoz a forduló? Nő a bombameglepetések száma a I labdarúgó-bajnokságban, így tippe- lnk legutóbb is csak 60 százalékban bizonyultak helyesnek. A váratlan eredmények közül a Doboz ég a Ma- gyarbánhegyes vidéki győzelme, 111. a Szalval SE hazai pontvesztése Saás 444, Tölcsér 401, Czinkóczkí Tippjelnk a következő fordulóra a Újabb rangadó. A tanácsiak helyze­428, Szabó n. 424, Jevuczó 420, Igaz következők: talk nagyszerű kihasználásával, „ki­414 fa. NB I/B ttteses” győzelmet arattak Mezőhe­FÖSPED—BCS. ELŐRE: A csabai­gyesen. VTSK csatársor—Csongrád A FÉRFI NB n. Állasa ak a Kohász ellen közönségsikert SE védelem párharc várható. T: 1, x. KELETI CSOPORT aratva biztosan győzött, így helyze­BCS. AGYAGIPAR—MEZŐRE­te némileg szilárdult a tömör táblá GYES: Jól küzdött az Agyagipar Ha­1. MGM Vasas 47 650 89 zaton. Az NB I-el „kacérkodó” Szél­lason Is, majdnem a győzelmet Is 2. IKARUS 46 909 84 Utók otthonában a pontszerzés a Kő sikerült megszereznie. A MEDOSZ 3. ÉRDÉRT 46 306 81 ér utcai győzelemhez hasonló bra­otthonában csalódást keltett, így a 4. Zugló 45 399 80 várnak számítana. T: x. jamlnalak a találkozó esélyesei: 5. DVTK 47 873 76 NB II T: 1. 6. K. MÁV 45 425 75 SZARVAS—SZOLNOKI MÁV: Re­GYOMA—SZALVAI SE: A vártnál 7. Sz. Postás 45 533 72 méljük, hogy a mezőny egyik leg­súlyosabb vereséget szenvedett a 8. Sz. MÁV 45 561 67 jobb csapatától, idegenben elszen­TK Félegyházán, de a Szalval sem 9. Kistext 43 889 67 védett vereség nem veti vissza a „villogott” eddig. Bármely csapat 10. K. Petőfi 45 575 66 Spartacust. A vasutasok formája győzhet. T: 1, 2. 11. Sz. Építők 44 738 66 változatlanul nem meggyőző, Így a SARKAD — HÖDMEZÖVASAR­12. Gy. MEDOSZ 45 400 65 két pont otthon tartható. T: 1, x. HELY: Az utolsó percekben ítélt 13. Cegléd 45 488 59 GYULA — KOZEPÜLETEPITÖK: ll-es ellenére pontot hozott el a KI­11. Hmvásárhely 40 489 53 Csak felső fokon beszélhetünk a ME­nizsi Újszegedről. A MEDOSZ is megszerezte első győzelmét, így szín­A Tiszántúli Autómodellező Bajnokságon: Kvasz Pál megvédte elsőségét A megyei Modellező Szakszö­vetség megbízásából, a Gyulai városi Modellező Klub rendezte meg a körrepülő megyei minő­sítő versenyt és a már Gyulán hagyományossá vált — autómo- dellek Tiszántúli Bajnokságát. A Team Racing kategóriában a csabai HAFE klub új összetételű csapatokkal kísérletezett több­kevesebb sikerrel. A helyezése­kért óriási volt a küzdelem. Né­mi csalódást okozott a gyulai Demkó—Mult T. R. páros, bár mentségükre szolgál, hogy Múlt József jelenleg katonai szolgála­tot teljesít, s így edzési lehetősé­gűik alig volt. A sebességi kate­góriában viszont Múlt József ra­gyogó eredményt ért el. Az Au- tómodellek Tiszántúli Bajnok­ságán, a Békés megyeiek csak az 1,5 ccm kategóriában indul­tak, ahol a tavalyi bajnok, Kvasz Pál (HAFE) megvédte el­sőségét. A megyei bajnok Czakó Józsefnek (Gyula), „makrancos- kodott” a kocsija, s így a debre­ceni versenyző mögé szorult. Szendrői Mihály (HAFE) kocsi­ja sem bírt a nyolckörös távval. Eredmények. Team Racing kategória. 1. Zelenyánszki—Kot- roczó (Bcs. HAFE) 5,49, 2. Szeles —Kvasz (HAFE) 6,16, 3. Kut­DOSZ szolnoki csupaszfv Játékáról és pontszerzéséről. A hazaiak esé­lyesebbek; bár az Építők szívós vé­delme révén, szorgalmasan gyűjti a pontokat. T: 1. BCS. nb m VTSK—CSONGRÁDI SE: tich—Szendrői (HAFE) 6,25, 4. Demkó—Múlt (Gyula városi MK) 7,56 rop, 2,5 ccm Speed kát. 1. Múlt (Gyula) 180, 2. Szegedi (Gyula) ,171,4 km. Autómodellek Tiszántúli Baj­noksága. 1,5 ccm kategória. Baj­nok: Kvasz Pál (HAFE) 104, 2. Sólyom (Debrecen) 94,7. 3. Czakó (Gyula) 85,3. 2,5 ccm kát. Baj­nok: Kiss András „A”-kocsija (Debrecen) 165,1, 2. Kiss „B”- kocsija (Debrecen) 160,7, 3. Bló- dy (Debrecen) 160,7. 5 ccm kát. Bajnok: Lengyel László (Gyön­gyös MK) 180, 2. Zsamóczy (Gyöngyös) 166,6. 3. Sólyom (Debrecen) 166,6. 10 ccm kát. Bajnok: Tarcza Emil (Debrecen) 168,2 km. A megyei II. o. ifjúsági labdarúgó bajnokság állása KELETI-CSOPORT 1. Bcs. Kinizsi 3 3 — — 5: 1 2. Elek 3 2 1 — 10: 5 3. Kardoskút 3 2 1 — 2: 1 4. Lökösháza 2 2 — — 14: 2 5. Csorvás 3 2 — 1 5: 1 6. Bcs. Szabadság 2 2 — — 5: 2 7. Kaszaper 3 2 — 1 6: 6 8. Szabadkígyós 3 1 1 1 4: 4 9. Medgyesbodzás 2 1 — 1 5: 9 10. Csabaszabadl 2 — 1 1 l: 1 11. Végegyháza 3 — 1 2 2: 3 12. Kunágota 2 — 1 1 6: 8 13. Kétegyháza 3 — 1 2 2: 8 14. Újkígyós 3 .-------­3 2 : 8 15. Almáskamarás 3 — — 3 4:14 nyugati-csoport 1. Békési Vasas 3 3-------­1 6: 1 6 2. Sz. MEDOSZ 3 3-------­1 0: 0 6 3. Gádoros 3 2 1 — 7: 3 5 4. Nagyszénás 3 2—1 9: 6 4 3. Kertészsziget 3 2—1 6: 6 4 6. Oh. Üveggyár 3 1 l 1 8: 8 3 7. Békési MED 3 111 4: I 3 8. Kondoros 3 1—2 i0: 3 2 9. Gyulavári 2 — 2 — 5: 5 2 10. Kétsoprony 2 1—1 2: 3 2 11. Körösladány 2 1 — 1 l: 3 2 12. Sarkadl MED. 3 — 1 2 2:13 l 13. Sz. FMGT — 11. Füzesgyarmat 2 — — 2 l: 6 — 15. Oh. MEDOSZ 3--------3 t : 7 — 16. Bévaványa 2 — — 2 0:11 — Raj! a kosárlabda NB-ben Nem volt ese­ménytelen a nyá­ri szezon a kosa­rasok számára. A MezŐberényi Pe­tőfi Sándor Gim­názium női csa­pata megnyerte az országos baj­nokságot, reme- kül sikerült a hagyományos Vi­harsarok Kupa. Es elérkezett az NB-s bajnokság őszi rajtja is! Az NB Il-es berényi lányok ma Szekszárdim, a Vasas ellen kezdenek. Pályára lépnek az NB III. Dél-keleti csoportjának fér­fi együttesei is. A versenybíró­ság az őszi sorsolás I. és IX. fordulóját a főiskolai csapatok indokolt kérésére felcserélte. (A részletes hétvégi programot lapunk más helyén közöljük.) Döntést hoztak a kiesés kérdé­sében. Eszerint a férfi csoport utolsó hét helyezettje „búcsú­zik” a szezon végén. A nőknél nem lesz kieső, hiszen a Dél-ke­leti csoport létszáma még hiá­nyos. A békési fürdő vezetősége értesíti kedves vendégeit, hogy a közös és kádas fürdő szeptember 7- től 25-ig tatarozás miatt zárva A strand és a hozzá tartozó zuhanyozók ez idő alatt is üzemelnék. 111221 vonalas, kemény összecsapás várha­tó. T: 1, x. MEZÖKOVACSHAZA — KISKUN­HALAS: Nagy küzdelemben maradt alul a MEDOSZ Vásárhelyen, s most otthonában nyílik lehetőség a Ja­vításra, bár a halasiak jó játékerőt képviselnek. T: 1, x. MEGYEI I. OSZTÁLY Doboz—Endrőd: A forduló legna­gyobb meglepetését okozva, bravú­ros győzelmet arattak a doboziak Tótkomlóson. Az E. Spartacus remek gólkülönbséggel pontveszteség nél­kül vezeti a mezőnyt. Otthonában a Petőfi nehéz elleniéinek ígérkezik. T: 1, 2. Szeghalom—Oh. Kinizsi: Mindkét együttes a megyei I. osztály élme­zőnyében foglal helyet, a MEDOSZ közönsége előtt bizonyára fokozott erőfeszítéseket tesz a győzelemért. T: X. 1. A TÖBBI TALALKOZON: Mezőberény—Medgyesegyháza: 1, Vésztő—Bcs. MÁV: x, 1, Békésszent- andrás—Előre II: 2, Dózsa SE—Bcs. Vasas: x, 1, Mh. Kinizsi—Bcs. Épí­tők: 1, x, Magyarbánhi nya: l,x. ■fpníiM[Enn/ii«Kj Űj sorozat a 43. bélyegnap alkalmából M ■il Augusztus 22-én, a 43. bélyegnap alkalmából megrendezésre kerülő or­szágos bélyegkiállltás megnyitása napján 4x1,— Ft f 50 filléres bélyeg­ből álló bélyegsorozatot és 4x2,—Ft +50 fillére« bélyeget tartalmazó bé­lyegblokkot hozott forgalomba a posta. A sorozat 490 000 fogazott és 6500 fogazatlan, a bélyegblokk pedig Békéscsaba, V., Rózsa Fe­renc utca 26 számú ház el­költözés miatt sürgősen el­adó. ________________________ 282 B ékéscsaba központjában, Lázár utca 1 fél ház eladó. Igényesnek is megfelel, be­költözhető. Kajdl._________281 2 60 négyszögöl telek, 150 kg-os mázsa, 4 mázsa ol­tott mész eladó. Zsigmond U. 5._______________278 B ékéscsaba, Arany u. 4 sz. alatt beköltözhető lakás el­adó. Érdeklődni: Tessedlk U. 4.________________________162422 Ü zembiztos Skoda 1100-as 10 000-ért eladó. Motort be­számítok. Mezőberény, Tán­csics 75. H8337 1972-ről visszaigazolt Tra- bant-kiutalás eladó. Mező­berény, Szarvasi út 118. 118338 15 család méh, egy elektro­mos harmónia, 1102-es Sko­da felújított motorral el­adó. Veszek 8 LE MIB Die­selt. Dudás János, MezŐko- vácsháza, Deák u. 129. 162362 Utcai házrész Békés­csaba, ni.. Rákóczi u. 23. 162335 Beköltözhető ház eladó. Bé­kés. III., Bocskai u. 42. Ér­deklődni: ugyanott egész nap. 162359 2 darab süldő eladó. Békés­csaba, IV., Nagy Balogh u. 14. 162375 Battonya, Puskin u. 52 sz. űj ház eladó. Érdeklődni: vasárnap délelőtt. 162733 Lakatosmüheiy-berendezés eladó. Békés, IV., Tóth u. H.__________________________111219 H asznált üvegajtó tokkal, gyermekágy eladó. Bóké«. csaba. Wagner u. 05. 162392 0 km-es 850-es Fiat és CZ rendszámú Skoda MB 1000- es eladó. Békéscsaba, Jókai u. 67._______________________1S23P6 Simca Aronde Combi eladó. Békéscsaba. Bartók u. 13. Vennék 10/100 síkkötőgépet Ajánlatot ármegjelöléssel, ,,Szakmunkás” jeligére a békéscsabai hirdetőbe. .162398 318 ooo fogazott és l-től 7500-ig térje- I róhirdeté Jó állapotban levő világos | Gépírást váUalok. „Precíz” hálószobabútor eladó. Bé- jeligére a békéscsabai hlr- késcsaba. V.. Eav.éj u. 102. detőbe. 162104 Moszkvics 412-es személy­gépkocsit 0 km-rel kész­pénzért veszek. Huszár Mi­hály Újkígyós, Kossuth u. 33. 162376 cezetta 175 felújított, olcsón eladó, szarvas, Petőfi u. 7. Fodor. 162402 Dupla épület eladó. Telek- gerendás, Tanya 410. 162401 107 négyszögöl telek eladó. Békéscsaba, VI., Nagyvá­radi utcai rész. Érdeklődni: Kovács Pál u. 24. 162377 Ház beköltözhetóen eladó. Békéscsaba. V.. Jósika u. 35. Érdeklődni: vasárnapokon a helyszínen vagy Rózsa Ferenc u. 28. 162368 Néhány sor kézírásából leg- őszlntébb jellemábrázolást küldöm egyéniségéről. Ada­tokat: kor, foglalkozás vá­laszbélyeg. Somoskéry Pál, Budapest, 10. Postaitok 144. 7581 Kukoricagóré, 5 m-es és 2 darab cementvályú eladó. Békéscsaba, Szív u. 20. 162369 Egyedülálló özvegyasszony öröklakást, keres. , 40 000 Ft” jeligére a békéscsabai hirdetőbe. 162399 Elcserélném szegedi, utcai, erkélyes. nagyméretű, két szoba, konyhás lakásom, Víz, gáz van, kisebb kom­fortos, emeletire, Békéscsa­bára más városból is érde­kel. „Régi bérű 113800” jeli­gére a szegedi hirdetőbe. 113800 2 darab 70 kg-oe ártár>y sül­dő eladó. Szőlős Istv/n, Bé­késcsaba, Stkony 3373. 162410 Mindenféle szép bútort vá­sárolhat. cserélhet is, elad­hatja a feleslegeset, hiányzó dolgait beszerezheti. Békés­csaba. Fiumei u. 34. Nyitva 7—17 óráig. 162409 öt helyiségből álló családi ház. 623 négyszögöl telekkel beköltözhetően eladó. Ér­deklődni: vasárnaponként, Újkígyós. Hosszú ü. 111. 162341 Gyermekgondozást vállalok, Békéscsaba, Achim Ltp. 2. Klssné. 162408 Nád eladó. Békéscsaba, Má- riássy u. 35 162344 1« kalapácsos daráló áll­vánnyal, 250-es Pannónia motorkerékpár jó állapot­ban eladó. Fábián Pál, Bé­késcsaba. VI. Peter J. u. 2. 162405 Skoda Octävia Super gép­kocsi jó állapotban, 35 000 forintért eladó. Motorkerék­párt beszámítok. Békéscsa­ba. Sallai u. 4. 162358 56 éves, gyermektelen asz- szony, nőtlen vagy elvált vagy özvegy, ipari nyug­díjas férjet keres házasság céljából, aki falura vágyik és saját kertes házamba lönne. „Liliomszál” jeligére a békéscsabai hirdetőbe. 162343 150 négyszögöl telek eladó. Békéscsaba, Czucor u. 3. 162396 63 köbméter tégla eladó. Békéscsaba, Orgona u. 14. 162383 Bikaborjú eladó. Békéscsa­ba, Kisrét. Tanya 20. 162387 Eladók borótshc rdók ki- •;ebb-nagyobb méretben. Gella Illés, Békéscsaba. Szarvasi u. 4. 162403 Épületanyagok eladók. Gép­állomástól harmadik dűlő. Békéscsaba, Tanya 146. 162388 Tanácsköztársaság) vas­műszaki üzlettől az Úttörő utcáig, hétfőn 11 órától, el­vesztettem pénztárcámat 400 forinttal, vásárlási blokkal Kérem a megtalálót. Békés cs^ba. Báthori u. 61 szám alá leadni. 162393 Bútorozott szoba, fürdőszo­ba-használattal, négy ‘ fér­finak kiadó. Békéscsaba. III.. Kemény u. 5. 162390 I 1000-es Simka eladó. Szarvas, Petőfi u. 12. 0288833 dő sorszámozással 7500 fogazatla példányban készült többszínű rasz­teres mélynyomással, vízjel nélküli fehér papíron az Állami Nyomdá­ban, Zombory Éva grafikusművész rajzai alapján. Képünkön bemutatjuk az új blok­kot. Vas Tibor sek Élőkért«« családi ház eládo. Beköltözhető. Békéscsaba, Schönhercz Zoltán u. 1/4 a. 029832 Jó állapotban levő Skoda Felicia eladó. Békéscsaba, Kullch Ltp. 2«. C. III. 9. 182413 Simson Schwalbe motor- kerékpár újszerű állapot­ban. 5800 km-rel. sürgősen eladó. Érdeklődni: Gyula, Alpár u. 20/a, 184569 Gyulán, Galbács-kertben, Kassal utca 13/a számú kétszobás, OTP-s új családi ház sürgősen eladó. 184567 Gyulán. Réz József u. 34 számú ház azonnali beköü főzéssel eladó. __________ 162984 G ödöllőn szoba-konyhás, beköltözhető házrész 35 000 forintért eladó. ..Pestre Jó bejárási lehetőség” jeligére az orosházi hirdetőbe,_____x E gy vagy másfél szobás la­kást vennék Békéscsabán. ..Szeptember” jeligére a békéscsabai lapkiadóba. x Trabant 600-as Combi, ki­tűnő állapotban, műszaki vizsgázott eladó. Gyula, Bocskai u. 11. Vldó. X 850-es CP rendszámú Fiat kifogástalan állapotban, sürgősen eladó. Szentes. Le- nln út 85, 178788 Gyula. Dobó utca 12 szá­mú ház azonnali beköltözés­sel eladó. Érdeklődni: Sar- kadl út 1 sz. alatt, a román temetőben._______________184566 L ebontásra eladó Csanád- apácán. Horváth Papp Ist­ván féle 34 méteres tanya, gyümölcs- és akácfákkal. Érdeklődni: Hováth Papp Pálnál, Cjszalonta. Telefon: 4 délelőtt, 294 CP rendszámú, új típusú Wartburg 20 000 km-rel el­adó. Érdeklődni: vasárnap, Gyula. Sz.t István u. 34. _________________________________292 Békekert eladó. Békéscsaba, Gyulai út. szénáskert. Vá­rad! Ferenc._________________291 » 08-a« Moszkvics 24 000 km- rel eladó (fehér). Békés, V.. Csabai út 60._______________290 6 01-ea Trabant eladó. Bé­késcsaba. Körgát sor 15. 287

Next

/
Oldalképek
Tartalom