Békés Megyei Népújság, 1970. augusztus (25. évfolyam, 179-203. szám)

1970-08-08 / 185. szám

Kajak-kenu edzőtábor Békésszentandráson — Simon Fiala Tibor emlékverseny nagy mezőnnyel — k zés. Lazítómozgás, súlyozás majd gimnasztika következik. Ebéd után „csendes” pihenővel folytatódik a tábori program. Előkerül a magnó, szól a zene én vidáman telik az élet. A többit már el lehet képzelni. Van kö­zöttük országos vidéki bajnok és olyan is. akit alig győznek ki­várni, hogy befusson a célba. A tábor remek kezdeménye­zés annyi bizonyos. *** A kéthetes békésszentandrási kajak-kenu edzőtábor műcorába két versenyt is beiktattak. A helyi Hunyadi sportkör Simon Fiala Tibor emlékére rendezte meg 7 egyesület, a Szegedi Ken­der, SZEOL, Szegedi Sportiskola, Szentesi Spartacus, Csongrád SC, Szarvasi MEDOSZ és a ven. déglátó sportolóinak kétnapos vetélkedőjét. A tragikusan el­hunyt fiatal sportember, Simon Fiala Tibor emlékét méltóan reprezentálta a 2 napos verseny, melyen 19 hosszú- és 38 rö. vidtávú számban hirdettek ered­ményt. A sportkör volt edzője és a Békés megyei Kajak-kenu Szakszövetség elnökének tiszte­inég valamikor januárban kez­dődött, vagy talán hamarabb? A karácsonyi szünetben, a Kö­rös jegén korcsolyázva? —, ne­héz lenne meghatározni. Tény, hogy tavasszal a két Békés me­gyei kajak-kenu szakosztály, a szarvasi és a békésszentandrási Simon Fiala Tibor. szép eredményekkel hívta fel magára a figyelmet. Így került sor most nyáron a kéthetes ed­zőtáborra, Szentandráson, vagy Felvételünkön Sándor Tamas edző Irinyik Katalin edzését irányítja. ahogy a helyiek mondják, a Bé­kés megyei Balatonon. A nagy­szállót a sátor helyettesíti, a Kö­rös pedig nagyszerű edzőpálya. A 35 perces futóedzései egybe­kötött reggeli tornát, délelőtt ke­mény munka követi. A hajók futását úgy gátolják, hogy kö­telet kötnek rá és így már lé­nyegesebben nehezebb az eve­A labdarúgó­válogatott 33-as kerete A Magyar Labdarúgó Szövet­ség elnöksége jóváhagyta a 33 tagú Válogatott keretet, amely az alábbi: Kapusok: Bicskei, Rothermel, 'X'cifitás Jobbhátvédek: Fábián, Noskó, Vellai. Középhátvédek: Mészöly, Páncsics (ha a ferencvárosi já­tékos nem szerepel az őszi idényben, akkor helyére Kovács kerül a Videotonból), Ruzsinsz- ki. ÍBalhátvédek: Fejes, Juhász (Ü. Dózsa), Megyesi. Beállósok: Konrád, Répás, VI- dáts. Középpályások: Dunai III, Halmosi, Karsai, Mucha, Müller, Somogyi (Rába ETO). Jobbszé’sők: Pusztai, Szabó S., Szőke (FTC). Belső csatárok: Bene, Dunai II, Fazekas, Kocsis, Sárközi, Szuromi. Balszélsők: Kozma, Nagy L., Tóth J. (Pécs). (Fotó: Hegedi'a László) letére azokban a számokban, ahol ő is versenyezett, tisztelet­díjat ajánlottak fel a győztesek­nek. A második versenyre, az im­már hagyományos Körös-Kupá­ra ma és holnap kerül sor. A kupát jelenleg a Békésszentand- rásd Hunyadi védi. A mostani versenyre azonban nagy szám­ban neveztek a szolnoki és sze­gedi szakosztályok is így vár­hatóan nagy küzdelemben dől majd el, hogy újabb, egy eszten­deig ki védi a vándorserleget. A Simon Fiala Tibor emlék­verseny eredményei. Tiszteletdí­jas számok. K—2 ffi. fein. 10000 m: 1. Makra—Pusztai (SZEOL), ! K—1 ffi.' fein. 10000 m: 1. Ko­vács I. (SZEOL), 2. Sinka II. József (Békésszentandrási Hu­nyadi). K—1 ffi. fein. 1000 m: 1. Kovács I. (SZEOL) ... 3. Sinka II. József (B.-szentandrás). K—1 ffi. fein. 500 m: 1. Kovács I (SZEOL)... 3. Sinka II. József (B.-szentandrás). K—2 ffi. fein. 500 m: 1. Pusztai—Makra I. (SZEOL). További eredmények: K—ffi. ifi 5000 m: 1. Szernyi (Szentes). Pk—1 ffi, ifi 5000 m: 1. Dezső László (B.-szentandrás), 2. Sindel Imre (B.-szentandrás), 3. Fabó István (B.-szentandrás) C—1 ffi, ifi 5000 m: 1. Csete (Szegedi Kender). K—1 női, ifi1 2000 m: 1. Kováas (SZEOL). Pk—1 serd. fiú 2000 m: 1. Dra­gon (Csongrád). Pk—1 serd. lány 2000 m: 1. Trinyik Katalái? (Szarvasi MEDOSZ), 2. Löwy Erzsébet (B.-szentandrás){ K—2 ffi. ifi 500 m: 1. Vesmás—Eszik (SZEOL). C—1 ffi. fein. 1000 m: 1. Lázár (SZKSE). K—1 női ifi 500 m B: 1. Villányi (SZEOL). T. A.—Cs. Gy. Barcs és Győri A Magyar Labdarúgó Szövet­ség Játékvezetői Bizottsága ki­jelölte az országos játékvezetői keretet. A bírókat A. és B- csoportra osztották. Az orszá­gos kerettagság nem biztosít jogot arra, hogy a besoroltat melyik osztályban kell működ­tetni. A B-keretben Barcs Aladár és Győri László személyében két Békés megyei játékvezető is helyet kapott. Mérlegen a Bcs. Spartacus női tekecsapata Röviden — Az oslói Bislet-stadionban elbúcsúzott az aktív verseny­zéstől Ronald Clarke, a nagy­szerű ausztrál hosszútávfutó. A 33 éves sportoló a 10 ezer mé­teren állt rajthoz, de csak ha­todik lett. Jelenleg még 5 tá­von (2, 3, 6 mérföld, valamint 5 és 10 ezer méter) tartja a világcsúcsot. — Az angliai asztalitenisz If­júsági Európabajnokságon a magyar fiú. és a lánycsapat sem került a döntőbe. — Az országos atlétikai baj­nokságon csütörtökön az 1500 méteres síkfutásban Zsilák Ilo­na, a Bcs. Dózsa versenyezője 4:32,4 perccel a negyedik he­lyen végzett. lenthet az előrelépésben, ha a fiataloknak Hursán Zsófia át­adja nemzetközi tapasztalatait. — Az FTC és a Vasas jutott a kézilabda Magyar Népköztár" sasági Kupa döntőjébe. A ta­lálkozót szerdán játsszák le. Az 1970-es tavaszi idény­ben a Sparta­cus NB Il-es női csapatánál egy ütőképes együttes kiala­kítása volt a cél, annál is inkább, mert a gárda fiatal erőkből tevődik össze (a legidősebb 22, a leg­fiatalabb 15 éves, hatan pedig most töltik be 16. életévüket.) Mint más sportágakban, úgy a tekében is 2—3 esztendő szük­séges, hogy egy-egy fiatal ered­ményeket érjen el. A csapat a tavaszi hét vidé­ki és 3 hazai mérkőzés alap­ján összességében 40 százalékos teljesítést nyújtott. Legne­hezebb ellenfélnek itthon a Győri Lenszövő, legkönnyebb­nek a Budapesti Postás bizo­nyult idegenben. Az egyéni teljesítést figyelembe véve a válogatott Hursán Zsófia, Rau Franz Oeser zongora. Igényes zene- értőnek eladó. 14 ooo,— Ft-ért. Ér­deklődni: Magyarbánhegyes, Tarján. _________________________________161906 1 300-as Polski Fiat-utalvány eladó. Érdeklődni: Doboz, Iskola.______176 D r. Matók Franciska bőrgyógyász­szakorvos. magánrendelését meg­kezdte. Szarvas. Szabadság u. 22. szám alatt______________________029819 6 01-es ilj Trabant Igényesnek el­adó. Megtekinthető: Mezőtúr, Sal­lai út 28 SZ„ 18 órától.______ 98067 H áz eladó. Békéscsaba. Kolozsvári u. 40. Érdeklődni; V.. Nyisztor u. 9, 16 óra után._________________161973 V ennék régi pénzeket, antik ezüs­töt, porcelánt, régi fegyvereket. „Gyűjtő" jeligére a békéscsabai hirdetőbe.________________________161943 CL Wartburg nagy kerekű, jó ál­lapotban eladó. Gyula, Malom u 16 162917 Fiatal hasas tehén és 6 hónapos bi­kaborjú eladó. Mezőmegyer. Marx u. 1._______________________ 161959 4 9 éves egyedülálló, házzal rendel­kező, dolgozó özvegyasszony, hozzá hasonló élettársat keres házasság céljából. „Szeretetre vágyó” jeligére a békéscsabai hirdetőbe. • 161959 Ház eladó. Békés, I., Petőfi 21. Ér­deklődni: községi tanács, 1-es iroda, 8-tól 17 óráig.___________________111211 H asznált cementlap, ablak és bon­tott csempe eladó. Békéscsaba, III., Bulcs u, 2,'a. 161964 Trabant 500-as, kitűnő állapoban el­adó. Békéscsaba, Achlm Ltp. 20/1. __________________ 161966 1 7 hónapos üsző eladó Békéscsaba, Kisfényes, Tanya 2125/2. Mohnács Mátyás. ______________________161967 2 50 négyszögöl telek eladó. Békés­csaba, Madách u. 39. 161972 Julianna és Likerecz Mária bizonyult a legereményesebb- nek. Előbbi kettő valamennyi fordulóban győzött ellenfelével szemben! Trabant 601-es eladó. Megfelelő ga­rancia esetén 25 000 Ft + részletre Is. Érdeklődni: Galbáts Gyula. Bé- ke sugárút 9, délután_________161942 B ékéscsaba, Bajza u.-l/a. számú ház eladó. 161998 90 kg-os süldő eladó. Békéscsaba, Zöldfa 11. 41._____________ 161976 E gy szobából álló különbejáratú lakrész eladó. Békéscsaba, Berzse­nyi u. 25.. Machlik. 101948 A bajnokságra való felkészü­lési időszakban több hátráltató körülmény is közrejátszott. Nem volt bábuállító és többen betegség miatt kényszerültek rövidebb-hosszabb kihagyásra. A második (őszi fordulóra) való előkészületek július 8.-a óta folynak. A bajnokság au­gusztus 16-án rajtol. Addig a Spartacus több barátságos, for- mábahozó mérkőzést vív kü­lönböző ellenfelekkel. A cél az őszi bajnokságban, hogy a ta­vasszal elért 8. helynél eggyel Skoda Felicia nyári, téli tetővel, rá­dióval 45 ezerért eladó. Mezőtúr, Vizkozl kert 8. ________________ 93069 K uvaszkölykök, kéthetesek, törzs­könyvezett, nagyon jó szülőktől el- adó. Békés. Zrínyi 7„ Batizi. 111210 Üres lakást keresek. vagy Idősebb ember eltartását vállalnám. „Laká­sért" jeligére a békéscsabai hirdető- be. 161953 Békéscsabán OTP- vagy szövetkezeti lakást vennék. Ajánlatokat „Rózsa­fa” jeligére a békéscsabai hirdető­be. ______________________* 161940 S koda 1000 MB személygépkocsi első kézből el?dó. Dr. Gyökös. Endréd, telefon : 24. ________161.956 H áz beköltözhetően eladó. Békéscsa- ba, V., Temesv4ri u. 1.________161980 K étszobás, jó faanyagú tanya eladó. Kétsopronv 2. _______________161955 60 0 négyszögöl Békékért, a Dobozi út mellett eladó. Érdeklődni: Bé­késcsaba, Dugonics u. 4. 1G1937 Utcai házrész eladó. Békéscsaba, m., Rákóczi U. 23. 161936 Figyelem! Lakodalmakra, rendezvé­nyekre termelői fajborok 17,— Ft-os áron. Békéscsaba, Hajnal 3.______118 H álószobabútor eladó. Békéscsaba, Lázár u. 26. 161922 407-es „Moszkvics”, jó állapotban eladó. Gyula, Tinódi 12. 162919 1000-cs „Wartburg”, igényesnek el­adó. Gyula, Akácos út 6. Érdeklőd­ni: vasárnap, egész nap, délután 4-től. 162932 feljebb rukkoljanak. Sokat je­A iérfi teke NB !l állása 1. MGM Vasas 37 281 73 2. ÉRDÉRT 36 094 70 3. Zuglói Danuvia 35 301 65 4. IKARUS 36 206 60 5. DVTK 37 140 58 6. K. MÁV 35 561 57 7. KISTEXT 36 162 56 8. Sz. Postás 35 410 55 9. Szolnoki MÁV 35 566 54 10. Sz. Építők 34 701 51 11. Gy. MEDOSZ 35 419 48 12. K. Petőfi 35 360 47 13. Hmvásárhely 33 140 46 14. Ceglédi Építők 35 134 44 Skoda 1201 típusú. 5 személyes, 700 kg teherbírású, generálj a vitott sze­mélyautó eladó. Békéscsaba, Gyulai U, 30. _______________________161954 R ex-asztal dákókkal együtt eladó. Békéscsaba, Sállal u. 2._______161952 C sabaszabadi 1423. számú tanya el­adó. _________________________161947 F iatal házaspár, idős személy eltar­tását vállalná házért. „Békéscsabán” jeligére a békéscsabai hirdetőbe. 161945 Békéscsaba, m„ Hársfa u. 2. számú ház beköltözhetően eladó._____161977 B ékéscsaba, Arany *Tános u. 42. sz. ház beköltözhetően eladó. 161920 1971-re visszaigazolt „Zaporozsec” személygépkocsi-utalvány eladó. Ér­deklődni: Békés, Lánc u. 19., szóm­ba t^vasárnap._______________ 161918 2 szoba összkomfortos, erkélyes, II. i emeleti békéscsabai szövetkezeti la- I kásomat elcserélném l szoba erké- lyesre. „Szeptember 1” jeligére a békéscsabai hirdetőbe._________161919 1 00 négyszögöl telek eladó. Békés- csaba, in.. Munkás u. 2/2. 161985 Elcserélném Békéscsaba. Kulich la­kótelepi 1 szoba összkomfortos, gá­zos, földszinti lakásomat hasonló kétszobásra. „Csere 70” jeligére a lapkiadóba. 169 Középkorú, független, barna, 160 magas, haladó gondolkodású mű­szaki, berendezett lakással megis­merkedne, »hasonló adottságokkal rendelkező, jó megjelenésű, intey- gens nővel, 36-ig, házasság céljából. „Jogosítvánnyal előnyben” jeligére ja. lapkiadóba.________________ 168 G yomán, Kossuth út 62. szóm alatti kétlakásos családi ház azonnal be­költözhetően eladó. Érdeklődni lehet: Kovács 'Zsigmond, Vörösmarty út 45. szám alatti lakosnál. _________161 E gy /kataszteri föld, bontásból épü­let-faanyag, két parasztkocsi, osz­lopnak való akácfa eladó. Békéscsa- ba, 56-os MAV-őrház._____________172 S zeghalmon, Fő utca közepén, 23. szám alatti ház eladó, 400 négyszögöl széles telekkel, kelet-déli fekvésű. Elismerten legszebb, legértékesebb telek. Üzlet, irodaház, emeletes tár­sasház építésére kiválóan alkalmas, özv. Csoór Gyuláné. 181 Telek eladó. Mezőmegyer, Luther u. 3^________________________________161982 B ékéscsaba, Forgách u. 11. sz. ház eladó._____ 180 A tsz labdarúgó- bajnokság állása DÉL-BÉKÉS MEGYEI CSOPORT 1. Nagysz. Dózsa 11 3 2 — 19:3 20 2. Batt. Petőfi 12 6 1 5 16:12 13 3. N.-kam. Ságv. 11 4 4 3 17:17 12 4. Gerendási Pét. 11 5 2 4 15:19 12 5. Csorv. V. O. 10 4 3 3 9:11 11 6. Gerend. Búzák. 10 4 2 4 17:11 10 7. Nagysz. Lenin 12 4 — '8 7:23 8 Megjegyzés: a Gádorosi Petőfi a n. fordulóban kizárva. Pontjait az ellenfelek javára írták4 Eladó Cserkeszőlőben, gyógyfürdő­höz közel, 44-es főútvonalon, gyü­mölcsfás. 1540 négyszögöles szőlő (megosztva is), beköltözhető épület­tel. Víz, villany van. Kerekes Róbert, Kunszentmárton, Batthyány u. 13. 133731 Házaspárnak bútorozott szoba kiadó. Békéscsaba, Rákóczi u. 44. 161939 2 2 szobás ház eladó. -Békéscsaba. V.. Landler Jenő u. 95._____________161978 A zonnal beköltözhető fél ház és 350 négyszögöl gyümölcsös eladó, vagy személygépkocsit beszámítok. Békéscsaba, Felsőkörös sor 61. 161979 NB pergető és mézeskanna eladó. Szenteszki Jánosnál. Mezőberény. Madarász 18. 118331 Skoda Octávia Super autó 36 000,— Ft-ért eladó. Pannóniát beszámítok. Békéscsaba, Sallai u. 4. 161960 601-es Trabant CL eladó. Békéscsa- ba, V., Kun u. 51._______ 179 2 db 50 literes boroshordó, 3 db bon­tott csempekályha eladó. Békéscsa­ba, VI.. Micsurin u. 1. 161951 Házhely, téglával, építési engedély- lyel, Majakovszkij utcában eladó. Érdeklődni: Békéscsaba, ör u. 8. _____________________ 161949 T elek eladó a Táncsics utcában 22.000,— Ft-ért, sürgősen. Érdeklőd­ni: Békéscsaba, Kapisztrán u. 1. » 161946 1970. AUGUSZTUS 8. 9

Next

/
Oldalképek
Tartalom