Békés Megyei Népújság, 1970. július (25. évfolyam, 152-178. szám)

1970-07-30 / 177. szám

A BÉKÉSCSABAI KONZERVGYÁR AZONNALI BELÉPÉSSEL férfi és női dolgozókat vesz fel Fiatalkorúak és idő­sebbek részére egy- vagy kétműszakos munkaidő-beosztást biztosítunk. Jelentkezni a gyár felvételi irodájánál lehet. 161859 A PAMUTTEXTILMÜVEK, MEZÖBERÉNY Bvors- - és gépírókat keres Fizetés megegyezés szerint Jelentkezés: a személyzeti osztályon. x Fizetési igény megjelöléssel, alapanyag és kereskedelmi áruismerettel rendelkező raktárost azonnali belépéssel felveszünk „OROSHÁZI IPARI VÁLLALAT” jeligére, levélben, az orosházi hirdetőbe. 108208 Felvételre keresünk 2 fő védőpzas és 6 fő normál hegesztő szakmunkásokat, valamint segédmunkásokat Fizetés megegyezés szerint. Minden második héten szabad szombat. Útiköltséget térítünk. Jelentkezni lehet: GYULA, Blanár L. u. 3. 162898 VASIPARI SZÖVETKEZET. Olvassa lapunkat! Paradicsom, borsó, gyiimölcs, zöldség alkalmas 38x63x20 cm-es méretű, perforált (208 Ft) és zárt kivitelű (225 Ft), egymásra metszhető rekeszeket raktárról, vidékre is szállít a Vfcstlií 3. sz. BOLTJA, Budapest, VIII., Mária u. 34 Telefon: 143—677. Figyelje hűtőszekrényének gyártási számát! hűtőszekrény legyártása alkalmából rendez. A sorsoláson minden gyártási szám részt vesz. Apróhirdetések Aggregátor — 45 LE J. m. D. 160. tí­pusú: 20 KW-cxs dinamóval — eladó. Érdeklődni: Bm. Baromfikeltető Vál­lalat. Békéscsaba, Szerdahelyi u. 2/a. Telefon 12—012. __________________161848 A jaxrugós kalapács készítését vál­lalom rövid határidőre, üzemben megtekinthető. Takács gépműhely, Békéscsaba. Bartók u. 40.______161797 1 4 000 kilométert futott Skoda 1000 MB De-Lux sürgősen eladó. Érdek­lődni lehet: Orosháza. Birkás lakó­telep, V. épület, A, ín. emelet 9. ________________________________108202 Orosháza, Szamos utca 2 számú utcai házrész eladó. Azonwal be­költözhető._______________________108190 Orosházán, Tó utca 4 szám alatti kétszobás utcai házrész eladó. _________________________________308229 V állalatoknak, szövetkezeteknek, magánosoknak, Deák Ferenc utca 14 számú ház lakómentesen, azon­nal beköltözhető lakással, minden elfogadható áron eladó. Érdeklőd­ni: Orosháza, Deák Ferenc u. 18. __________________________________108230 S zarvasi út mentén 200 négyszög- öles, beépíthető házhely eladó. Ér­deklődni : Orosháza, Táncsics Mi­hály utca 17.____________________108228 O rosházán, Nagyhegyi út 17/a szá­mú ház eladó._________________108227 Érettségizett gyors- és gépírónő tízéves gyakorlattal állást változ­tatna Orosházán. Ajánlatokat „Szeptember 1’’ jeligére az orosházi hirdetőbe.________________________108226 Eladó Orosházán, Nyárfa utca 18 számú házhely. Érdeklődni: ugyan­Ott. 108222 70 éves, nyugdíjas férfi, korban hozzáillő nővel házasság céljából megismerkedne. „Nem jó egyedül” jeligére afc orosházi hirdetőbe. _______________________________108221 E ladó Orosházán, Székács József utca 33 számú családi ház, két család részére is alkalmas, fizetési kedvezménnyel._________________108220 N éhai dir. Tarr fogorvos Orosháza, Ady Endre utca 14 számú utcai házrésze eladó. Vállalatoknak ifi alkalmas. Telefon, víz, gáz beve­zetve. Érdeklődni: Tarr Pálnál, Luther u. 18.___________________108218 K étszobás ház, hűtőszekrény el­adó. Orosháza, Nyár utca 16 szám. _________________108217 Olcsón eladók: rádiók, kerékpárok, tricikli, piaci húzókocsi, malmi ta­liga, Danuvia, Panni motorok, al­katrészek, tejszeparátorok, mosó­gép, villanytűzhely, gáztűzhely, ak­kutöltők, hegesztőtrafó, darálók, szivattyúk, háromkerekű motoros jármű, szalagfűrész, légkompresz- szor, festékszóró, szerszámok, mű­szaki boltban. Orosháza, Tompa utcai víztoronynál. Campingsátor, autóponyva._____________________108232 E ladók: alig használt 100 literes villanyboyler, Novalux villanytűz­hely, új, világos színű cementlap. Orosháza, Veres József utca 5, 4. aj tó. Szilasiéknál._____________-108234 E ladó Orosházán, Bajcsy-Zs. \T. 40 számú háznak fele része (utcai rész). Garázs van. Azonnal beköl­tözhetö. ___________________ 108233 M odem, különleges kivitelű szo­babútorok eladók. Orosháza, Kelet utca 34 szám alatt._____________108239 E ladó Orosházán, Szarvasi út 6/a 6zámú ház, Luther utca sarok. Azonnal beköltözhető._________108238 K a nászhalom dűlőben tanya mel­léképülettel, lebontásra eladó. Ér­tekezni: Orosháza, Munkácsy u. 4. __________________________108237 E ladó Orosházán, Földvári út 19 szám alatt utcai kétszobás, 6 he­lyiségből álló házrész, 150 négyszög­öl telekkel, beköltözhetően. _________ 108236 E ladó Orosházán, Nádor utca 1 számú ház melléképületekkel. 108235 CN Skoda MB 1000-es betegség miatt olcsón eladó. Gyula, Gyár u. 22. 162904 Törzskönyves német juhászkutya­kölyköt vennék. Fekete hát, sárga lábakkal előnyben. Levélválaszt ké­rek. Pardi Gábor mezőőr, Vésztő, tanács._________________________ G —35-ös gumis vontató vaskerék­kel, ekével, üzemanyagos kocsival, pótalkatrészeikkel eladó. Sarkad, Márki Sándor u, 9.____________161865 M oszkvics 407-es éladó. Endrőd. Damjanich u. 6.________________029818 G AZ 69-es tehergépkocsi éladó. Béke Mtsz, Vésztő._______________144 C T rendszámú 407-es Moszkvics eladó. Orosháza, Huba u. 38. 106210 Eladó pusztaföldvári határban ta­nya lebontásra. Érdeklődni: Pusz- taföldvár, Orosházi út 1._____108211 T örzskönyvezett szülőktől szárma­zó 8 hetes kuvaszkölykök és két­éves, továbbtenyésztésre is alkal­mas kuvasz szuka eladó. Dr. Tí­már László, Nagyszénás. Telefon: 17 108219 Eladó Orosházán, Nádasdy utca 16 számú ház, minden elfogadható áron. 108213 Épület bontásra éladó. Orosháza, Posta U. 19. 108215 Pannónia motorkerékpár eladó. Orosháza, Könd utca 68/b, m. eme­let 7. 108216 C Bítísmms^ 1970. JÚLIUS 30. Televízió | BUDAPEST: 17.58 Hírek. 18.05 A ! zeneművészeti szakközépiskolák j díszhangversenye H. rész. 18.40 írók j könyvek, kritikusok. 19.00 Esti me­se. 19.10 Erőpróba. Riportfilm. 19.35 Parabola. 20.00 Tv-híradó. 20.20 Szé­chenyi. Történelmi dráma két rész­ben. 22.20 Tv-híradó — 2. kiadás. BUKAREST: 9.00 A nézők kíván­ságára: „Errare humánum est”. Fiatalkorúak műsora. 9.40 Játék­film: „Rebeka”. 16.30 Magyar nyel­vű adás. 17.00 Édes és szép... Ro­mán nyelvi műsor. 17.25 A volán mellett... Adás gépkocsivezetők ré­szére. 17.40 Nemzetközi körkép. 18.15 Hirdetések — reklámok. 18.20 j Ezeregy -este: adás gyermekeknek. J 18.30 A tv-híradó esti kiadása. 19.00 „Patrium carmen” — megyék kö­zötti kórusverseny. 20.00 Folytatá­sos tv-film: „Malom a pádon”. 21.20 Tv-posta. 21.35 Irodalmi élet. 22.00 Tv-híradó 2. kiadás. BELGRAD: 17.15 Magyar nyelvű tv-krónika. 17.50 Gyermekműsor. 18.30 Sinji karika. 19.05 Encyklopé- dia — Peru. 19.20 Ilyesmi is meg­esik — angol folytatásos film. 20.35 Montré rózsája. 21.35 A megingat­hatatlan — folytatásos film. dór szerzeményeiből. 17.05 Időszerű nemzetközi kérdések. 17.15 Opera­részletek. 17.48 Nyitott stúdió. Ami­ről júliusban beszéltünk. 18.13 Mag­nósok, figyelem! 19.25 Kritikusok fóruma. 19.35 Szimfonikus hang­verseny. 21.06 Gondolatok Kína kül­politikájáról. 21.27 Bodza Klári és Baksay Árpád népdalokat énekel. 22.20 Egyveleg Fényes Szabolcs mű­veiből. 22.50 Meditáció. 23.00 Tánc­zene. 23.30 Janacek operáiból. x PETŐFI RADIO: 8.05 Fúvóseszt- rád. 8.24 Mikrobi és a Holnaplá­tók. m. 8.54 Külpolitikai figyelő. 9.09 Nagy énekesek életregénye. 9.40 Tanácsaink a tudományos kutatás tükrében. 12.00 Könnyűzenei híradó. 12.30 Gesualdo madrigálok. 12.45 Pécsi stúdiónk jelentkezik. 13.03 Ze­nekari muzsika. 14.00 Ifjúsági ran­devú kettőtől hatig. 18.10 Útlevél nélkül — álruhában. 19.00 Hangver­senynaptár. 19.15 Színes népi mu­zsika. 19.44 Nagy magyar orvosok: Hőgyes Endre. 20.25 Üj könyvek. 20.28 Napkeleti királykisasszony. Színházi közvetítés. 21.59 Zongora­művek. 23.15 Népi zene. Mozi Rádió KOSSUTH RADIO: 8.20 Zenekari muzsika. 9.00 Tudomány a fantázia tükrében. HE. 9.25 Népdalok, nép­táncok. 10.05 Operarészletek. 11.16 A homti igricek. Móra Ferenc vi­dám írásaiból, összeállítás. 12.30 Me­lódiákoktól. 13.40 Miért szép? 14.00 Rudolf Kerer zongorázik. 14.50 A muzsika hangja. 15.10 A Magyar Rádió énekkari híradója. 15.40 A Humblebuirus folk-beat együttest bemutatja: Tardos Péter. 16.05 Üj felvételeinkből. 16.34 Lakatos Sán­Békésl Bástya: Kis titkok. Bé­késcsabai Brigád: A kardforgató­nő. Békéscsabai Szabadság: 6 óra­kor: Farkasvisszhang — 8 órakor: A kardforgatónő. Békéscsabai Terv: Vigyázat, hekus! Gyulai Erkel: Fél 6-kor: Grisa őrmester — fél 8-kor: A veréb is madár. Gyulai Petőfi: Elkésett virágok. Mezőko­vácsházi Vörös Október: Veled, Madridban. Orosházi Béke: Szent Péter hadművelet. Orosházi Parti­zán: Két úr esernyő nélkül. Szarvasi Táncsics: Brúnó, a va­sárnapi gyerek. Szeghalmi Ady: őfelsége Herceg elvtárs! Kizületek minkaerűigénye A békéscsabai TÜZÉP Vál­lalat felvételre keres egy fő rakodógép-kezeléshez értő te­hergépkocsi-vezetőt gyulai munkahelyre. Jelentkezés a vállalat központjában. Békés­csaba, Kórház u. 1. 161864 ••• Budapesti Fűszer- és Édes­ség Nagykereskedelmi Válla­lat különböző telephelyeire azonnali belépéssel felvesz: kocsikísérőket, raktári fizikai dolgozókat (női fizikai dol­gozók), raktárosokat, admi­nisztrátorokat, gyors- és gép­írónőket, portásokat, takarító­nőket (lehet nyugdíjas Is). Kedvezmények: kollektív szer­ződésben biztosítjuk. Jelent­kezés: Budapest, VD., Dohány u. 40., munkaügyi osztály (szombat kivételével), 1811 MÉH Vállalat, Orosháza, Hu­ba u. 31 sz., fizikai dolgozó­kat vesz fel. Bérezés teljesít­mény szerint, kereseti lehető­ség 1800—2100 Ft. 108188 ••• Gépkocsivezetőket, forgó-ra­kodó dömperre rakodógépkeze­lőket, 18 életévüket betöltött, erős fizikumú fiúkat nehézgé­pek mellé felveszünk. Mun­kásszállást biztosítunk. A ne­hézgépkezelői vizsga letételét a gyakorlati idő eltelte után biz­tosítjuk. Felvételre jelentkezni lehet: Duna-Tiszaközi Talajja­vító és Talajvédelmi Vállalat, Dunakeszi, Terv u. 1. Mun­kásszállást biztosítunk. 3167 Felveszünk uszálykormányo­sokat, úszni tudó matrózókat, gépésztechnikusokat 18—50 éves életkorig. Érettségivel ren­delkező fiatalokkal esetleg szerződést kötünk. Felvétel esetén az utazási költséget megtérítjük. Jelentkezés: Fo­lyamszabályozó és Kavicskotró Vállalat, Dunai Kirendeltsége. Bp„ xm, Cserhalom u. 2. ••• A Felsőnyomási Állami Gaz­daság gépkocsi-rakodókat vesz fel. Bérezés teljesítmény sze­rint. Üzemi étkezést és szállást biztosítunk. Ütiköltséget fel­vétel esetén térítünk. Jelent­kezés a szállításvezetőnél, x A Körösi Állami Gazdaság, Gyoma, keres gyakorlattal rendelkező szakács képesítésű üzemikonyha-vezetőt. Jelent­kezéseket írásban eddigi mű­ködés, jelenlegi munkahely feltüntetésével kérjük gazda­ságunk címére megküldeni. Ütiköltséget meghívás esetén térítünk. x ••• A* Országos Sertéshizlaló Vállalat békéscsabai I-es szá­mú (Kétegyházi úti) telepe ács szakmunkást és segéd­munkásokat vesz fel. x * * * A Vetőmagtermeltető és Érté­kesítő Országos Vállalat 2. sz. üzeme Szarvas, állandó munká­ra felvesz zsákos rakodáshoz férfi munkásokat. Bérezés tel­jesítmény szerint. Jelentkezni lehet Szarvas, Ipartelep út 1. ••• Lányokat 15 év felett fonó, szövő átképzésként, férfiakat festődébe és kikészítőbe be­tanított munkásként, vala­mint lakatost, villanyszerelőt, csőszerelőt, bádogost és tető­fedőt felveszünk. Levélben! jelentkezésre részletes tájé­koztatást adunk. Üjpest! Gyapjúszövőgyár, Budapest, IV. Berni út 1. 3012 Vizsgázott gépírónőt kere­sünk. Jelentkezés személyesen, fizetés megegyezés szerint. Haladás Termelőszövetkezet, Lökösháza. \*

Next

/
Oldalképek
Tartalom