Békés Megyei Népújság, 1969. január (24. évfolyam, 1-25. szám)

1969-01-18 / 14. szám

1969. január 18, 6 Szombat nariii Televízió BUDAPEST: 9.00 Nótaszó (Ism.) 9.20 Doktor Vera. Szovjet film. (Ism.) 10.40 G mundeni fesztivál. Filmbeszámoló. 11.10 Kisfilmek. (Ism.) 15.58 Lesiklóverseny-közve- títés Kitzbühelből. 16.30 A bohóc és a Hold. Lengyel rajzfilm. 16.35 Húsz év legjobb tizenkét magyar játékfilmje: Körhinta. 18.10 Reklámműsor. 18.15 Hírek. 18.20 Remekművek titkai. 18.40 A Tv jelenti... 19.25 Cicavízió. 19.35 Mindenki újakra készül. Lapok az 1918—19-es forradalmak irodal­mából. 20.00 Tv-híradó. 20.20 Szerelmi körhinta. Nyugatnémet film (16 éven felülieknek!) 21.50 Tv-híradó — 2. kiadás. 22.10 Ve­zényel: Herbert von Karajan. BUKAREST: 16.35 Gyermekek­nek. 17.05 A román nyelvről. 17.30 Iskolásoknak. 18.40 A népzene szólistái. 19.00 Teleenciklopédia. 20.00 Heti vendégeink. 20.20 An­gyal című folytatásos film. 21.15 A cirkusz világából. BELGRAD: 12.55 Síversenyek. 17.45 Régi akkordok. 18.15 L. La- zarevic: „Megaranyozza ezt a nép”. 19.15 Időgép. 20.35 Szóra­koztató zenés műsor. 21.35 Játék­film. 23.25 Sí versenyek. Rádió KOSSUTH RÁDIÖ: 8.20 Lá­nyok, asszonyok. 8.40 Operarész­letek. 9.24 Orvosi tanácsok az erős fogyókúráról. 9.29 Az elmúlt év legjobb tánczenei felvételeiből. 10.10 Kamarazene. 10.59 Rádió­színház. Albérlet és filodend- ron. Szakonyi Károly hangjátéka. 12.15 Operettrészletek. 13.00 A vi­lággazdaság hírei. 13.06 írók mű­helyében. 13.21 Verbunkos muzsi­ka. 13.45 Rádióreklám. 13.55 Kó­ruspódium. 14.13 Néhány perc tudomány. 14.18 Renata Scotto énekel. 15.10 Csak fiataloknak! Tánczeneműsor. 16.00 Hétvége ... 17.39 Kamarazene. 19.30 Népda­lok, cigánydalok. 20.00 Az 1001. este. összeállítás a Szabó család adásaiból. 22.25 Tánczene. PETŐFI RÁDIÓ: 10.00 A hét könnyű- és tánczenei műsoraiból. 12.00 Zenekari muzsika. 13.00 Ma­gyar táncok egy régi mennyegzőn. 13.18 Bartók népdalfeldolgozások. 14.08 A tenger alatti titokzatossá­gok. Az Ifjúsági Rádió műsora. 14.33 Népdalaink nyomában. A gyermekkor. Máder László össze­állítása. 15.03 Orvosi tanácsok az erős fogyókúráról. 15.08 Sebes­tyén András dalaiból. 15.19 Üj könyvek. 15.22 Karl Richter or­gonái. 16.05 Svéd Sándor operett- dalokat énekel. 16.25 Hivatalos észjárás. Mikszáth Kálmán írásai­ból. 17.00 Hangverseny a stúdió­ban. 17.50 Kőszegi Pál táncdalaá- ból: 17.35 Cigányok Európában. 18.05 A póruljárt pályázó. Hang- játék-komédia. írta: Hárs László. 19.00 Bizet: Carmen. Négyfelvoná- sos opera. 21.00 Távoli tanyákon. Nagy Izabella riportja. 22.00 A Rádió Ady-Emlékkönyve. Várad— Párizs. 22.45 Csárdások. SZOLNOKI STÚDIÓ a 222,38 m hullámhosszon 18—19 óráig: Hét­végi kaleidoszkóp. Zenés ki mit kér. Mozi Békési Bástya 4 és 7 órakor: Egri csillagok I.—II. Békéscsabai Brigád: Ne ingereljétek a mamát. Békéscsabai Szabadság: A leg­szebb hónap. Békéscsabai Terv: A ház és gazdája. Gyulai Erkel: A kalózkapitány. Gyulai Petőfi: Tíz kicsi indián. Mezőkovácsi Vö­rös Október: Az első csók. Oros­házi Béke: Méhek völgye. Oros­házi Partizán: A Saint-Tropez-i csendőr. Szeghalmi Ady: Elátko­zott hegyek farkasa. Közületek munkaerőigénye Magasnyomő nyomdai gépmestert keresünk felvételre. Jelentkezés írás­ban vagy személyesen, Papíripari Vállalat Kishunhalasi gyára. A Felsőnyomási Állami Gazdaság központi kerülete lánctaipas traktor- vezetőket keres azonnali belépéssel. Jelentkezés a kerület központjában. Felvétel esetén útiköltséget térítünk. A Csongrád—Békés megyei Vas- és Műszaki Nagykereskedelmi Vállalat Telepe, Békéscsaba, Szerdahelyi út, felvételre keres férfi segédmunkáso­kat, valamint közgazdasági érettségi­vel rendelkező gyors- és gépírót. A békéscsabai Óra- és Bkszerbolt órást keres. HIRDESSEN LAPUNKBAN! Intézmények, magánosok, figyelem! A Békés megyei Vegyesipari Vállalat új telephelyén, Békéscsaba, Tanácsköztársaság útja 53. (Sallai sarok) rövid határidővel vállal asztalos, •tárpi408! munkákat festő- és mázoló, mlinKaKUI bádogos Felvételre keres! SS szakmunkásokat villanyszerelő segédmunkásokat, békéscsabai munkahelyre. Jelentkezés: Békés megyei Vegyesipari Vállalat, Békéscsaba, Tanácsköztársaság útja 53. A békéscsabai KNER Nyomda azonnali fel­vételre keres 5 éves gyakorlattal rendelkező géplakatos szakmunkásokat, valamint egy fő szak­vizsgával rendelkező fütésszerelo-kezelö*. Jelentkezni: KNER NYOMDA, Békéscsaba, Lenin út 9—17. Az Alföldi Üzemi Vendéglátó Vállalat III. osztályú éttermébe v szelő hel yetiest és adminisztrátorokat keres. Jelentkezni lehet a válla­lat központjában, Békés­csaba, Gábor Áron u. 3. Könyvjóváírással vál­lalatoknak, szövetkeze­teknek 1 db MTZ-vontató közúti forgalomra vizs­gázott, pótkocsival, üzemképes állapotban, tipizálás végett eladó Építőipari Ktsz, Mezőkov ácsháza A Műszaki Anyag- és Gép­kereskedelmi Vállalat január 21-én (kedden), Békés­csabán a MÉH-Vállalat Sallai u. 6. sz. alatt gépek, motorok, műszerek, műhelyberendezé­sek stb. becslését, illetve lebonyolítását végzi. Felveszünk vasszerkezeti lakatosokat legalább öt év szakmai gyakorlattal, előbbi bér figyelembevételével, megegyezés szerint. Jelentkezni lehet: Vegyesipari Ktsz, Békés, Szarvasi út 14 szám. Poltz műszaki vezetőnél. Kiemelt bérezés, 44 órás munkaidő, házgyári épületek szereléséhez budapesti házgyárakba alkalmazunk kőműves, ács, vasbetonszerelő, asztalos és lakatos szakmunkásokat, gépkocsivezetőket, kubikosbrigádokat, férfi és női segédmunkásokat. Állandó jelleggel szakmunkás, képző tanfolyamokat indítunk. Vidékieknek szállás van. Minden szombat szabad. Jelentkezés személyesen a 43. sz. Állami Építőipari Vállalatnál Budapest, XI., Dombóvári út 17—19. (4-es, 41-es, 43-as, 47-es villa­mossal.) ILYEN EZ A KRÓNIKA. . . Hol vannak a Maria de la Tore, egy spanyol városkában élő fiatalasszony ott­hon tartózkodott, amikor elfogták a szülési fájdalmak. Azonnal el­indult a kórházba. Amikor fel­szállt az autóbuszra, világra hoz­ta első gyermekét. Az autóbusz megállt és a szülő asszonyt ta­xiba tették át. A taxiban még egy fiúgyermeknek adott életet. Ami­Ponty — s; A pontyot a legválogatósabb ínyencek is a legfinomabb hal­csemegék közé sorolják, de érté­kéből sokat levon, hogy elfogyasz­tásakor bajlódni kell a szálkák­kal. Ezen kíván most segíteni a Max Planck intézet egyik munka­társa. Elképzelése az, hogy a ponty legfontosabb szálkavázának meghagyása mellett kiküszöböli a sok izomközti apró szálkát „Az hármasikrek? kor belépett a kórház szülészeti osztályára, megszülte harmadik gyermekét is. A felesége után ku­tató férjnek meg kellett találnia másik két újszülött fiát. Hosszas kutatás után az egyiket az autó- buszvezető feleségénél találta, a másikat a városka gyógyszertárá­ban. zálka nélkül ilyesmi természetesen nem megy máról holnapra — jegyzi meg a kutató. — A pontynak mintegy 100 izomközti szálkája van. Rönt­genfelvételek segítségével sikerült olyan egyedeket kiválogatnunk, amelyek testében csak 70 izom­közti szálka található. A mégke- vesebb szálkájú ponty kitenyész­tése tehát a megfelelő keresztezé­sek útján történhet. fi Kisebb lófogatú szánkó és rözse el­adó. Békéscsaba, Hajnal utca 16. 80 és 40 négyzetméteres-épület bon- tásra, valamint Bösendorfer zongora eladó. Békéscsaba, Rákóczi utca sí. Elcserélném békéscsabai^ központban levő, KIK fűbérleti lakásomat (szoba, konyha, spájz, pince helyiségekkel) hasonló főbérleti kétszobásra köz­pontban vagy ahhdz közel. „Tavasz” jeligére levelet békéscsabai lapkiadó­ba. Négy darab süldő eladó. Békéscsaba, IV., Munkás utca 12. CH-s rendszámú 1000-es Wartburg el­adó. Érdeklődni: Sarkadkeresztúr, Egyetértés Tsz-nél. Hat 9 hetes malac eladó. Békéscsaba, Felsőkörös sor 29/b. Beköltözhető fél ház eladó. Békéscsa­ba, Aulich u. 25. Nagyobb teljesítményű kalapácsos da­rálót vennék. Id. Mézes Pál, Lökös- háza. Békéscsaba, Fürjes 1530 számú tanya beköltözhetően eladó. Érdeklődni: Kun utca 22. Figyelem! Autósok, motorosok. Jogo­sítványa veszélybe ne legyen, rend­számtábláját festesse át velem. Há­rom napon belül átfestem újra. Olyan olcsón, hogy nem is gondolja. Szabó Zoltán névtáblakészítő, Békéscsaba, Lenin út 14. Levelezni- szeretnék pajtásokkal. Bé­lyeget és képeslapokat gyűjtök. Szkle- nár ndikó, Csabacsűd, Tanya 148 Warszawa személygépkocsi éladó. Szarvas, Kossuth Lajos u. 50 sz. Békéscsaba, Franklin utca 1/11 számú házhely eladó. Érdeklődni Máriássy utca 55. 150 kilós hízó eladó. Telekgerendás, Tanya 483. Botyánszki János. Frissen ellett tehén eladó. Békéscsa­ba. Kisrét, Tanya 114. Külön bejáratú szoba, konyha, búto- rozva gyermektelen házaspárnak vagy két férfinek kiadó. Békéscsaba, V., Thököly utca 32. Eladó ház! Gyomán, Besenszegen, Jó­zsef Attila út 1 számú ház, jószág­tartásra alkalmas helyen. Azonnal be­költözhető. Érdeklődni lehet a követ­kező utcában, Czeglédi Jánosnál, B. Molnár út 2 szám alatt. 1969-re visszaigazolt, 24958-as sorszá­mú Trabant 601-est elcserélnék I—rr. negyedévben megkapható Trabant 601-esre vagy Wartburg Limousine-re. „Wartburg” jeligére, szarvasi hirdető­be. Alig használt fehér, mély gyermekko­csi eladó. Békéscsaba. Bocskai u. 15. 110 kilós hízó eladó. Békéscsaba, Bá- thori u. 98/1. A szarvasi 62-es galambtenyésztők egyesülete galambkiállítást rendez fo­lyó hó 17-, 18-, 19-én, a művelődési ház tánctermében. 140 kilós hízó eladó. Békéscsaba, Szarvasi út 25. Családi kertes ház eladó. Békéscsaba, III., Szél u. 1. Telekgerendás 110 szám alatt cserepes tanya beköltözhetően vagy épületen­ként bontásra eladó. Érdeklődni: Bé­késcsaba. IV., Sas u. 6. Beköltözhető ház sürgősen, áron ájul eladó. Gyula, Béke sugárút 65. 312-es Wartburg személygépkocsi el­adó. Békéscsaba, Széchenyi a. 5. n 2. Telefon: 11—488. 106/1 számú tanya eladó. Érdeklődni: Békéscsaba, Botyánszki Pálnó u. 5. Karádi János. Nyolclovas Hoffer MIA motor, 60 cen­timéteres Greno köves daráló, kala­pácsos darálók, áramfejlesztő dinamó eladó. Békéscsaba, Urszinyi Dezsőné u. 11. tJj típusú Wartburg (Limousine is), Moszkvics. Skoda személygépkocsit veszek. 20 000 Ft plusz részlet. „Vé­telár legkésőbb őszig rendezve” jel­igére, gyulai hirdetőbe. Harisnyaszem-felszedő gép eladó. Bé­késcsaba, Felsőkörös sor C/2, ITT. 16. Utcai kétszobás, mellékhelyiséges, víz­vezetékes házrész eladó. Békéscsaba, IV., Fürst Sándor u. 17. Zsíros. Kölcsönözzön esküvői ruhákat, kora­beli, női, férfi- és gyermekjelmezeket, népitánc-ruhákat. Jelmezkészítő és kölcsönző, Békéscsaba, Kazinczy u. 26. Telefon: 11—341. 20 mázsa hereszéna eladó. Békéscsaba, Kastély! szőlők 2063. Szétszedhető garázs lebontással eladó. Érdeklődni: Békéscsaba, Tanácsköz­társaság útja 39. Fodrászüzlet. Pempős virágpor szépítő, arcráncta- lanító, fiatalító, erősítő. Dekája 30 Ft. Csonki János méhész, Békésszentand- rás. Ház eladó. Békéscsaba, I., Szemere u. 12, részben beköltözhető. Érdeklődni: Bartók Béla u. 40. Trabant 601-es 13 600 km-rel, megkí­mélt állapotban eladó. Békésszentand- rás, Tóth. Szőnyegüzem mellett. Tele­fon munkanapokon: 9. Szép szoba-, konyhabútor, kombinált és más szekrények, kis és nagy asz­talok, varrógépek, rekamié, fotel, sez- lon és sok mindent eladok és veszek. Békéscsaba, Fiumei u. 34/b. Téglagyár mellett. Békéscsaba, V., Báthori utca 73 szá­mú sarki fél ház eladó. Érdeklődni: Báthori utca 89 alatt. Használt hálószobabűtor eladó. Megte­kinthető: Békéscsaba, m., Lázár u. 5 Négyhónapos malacok eladók. Békés­csaba, I., Partizán utca 56. alatt. | Keresem Novodonszki Máriát, aki Békéscsaba, Achim u. 12 számú ház középső egy harmad része eladó. Ér­deklődni: hétköznap 5 után. vasárnap egész nap. 1938-ban a szarvasi Donner-fatelepen tisztviselőként dolgozott. Aki tud ró­la értesítsen: Nagy Imréné, Balaton­almádi, Zichy u. 10. A BÉKÉSCSABAI KONZERVGYÁR. gyakorlattal rendelkező lakatosokat, esztergályosokat, villanyszerelőket, vízvezetékszerelőket, autó-alváz és emelővillás targoncaszerelőket vesz fel. A munkaidő 44 órás. A vidéki dolgozók utazási kedvezményben részesülnek. Az alkalmazta­táshoz negatív vér-, tüdő- és bacilusgazda vizsgálati eredmény szükséges. Jelentkezni a gyár felvételi irodáján lehet

Next

/
Oldalképek
Tartalom