Békés Megyei Népújság, 1958. május (3. évfolyam, 102-127. szám)

1958-05-28 / 124. szám

6 b£k£s megyei népújság 1958. május 28., szerda LABDARÚGÁS NB III Orosházi Kinizsi—Martfű 3:1 (1:1). Orosháza: I.andy — Szőke, Perjésig Adász — Szabó, Szűcs — Kollár, Kü­mos, Szökő, Komóozy, Basch. Edző: Csonka Béla. Marfű: Papp I. — Papp JE., Seres, Gulyás — Munkácsi, Szűcs —. Honti, Tömöri, Rozsnyai, Mészáros, Pálinkás. Edző: Horváth Ferenc. A rangadó szép játékot, helyenként ér­dekes küzdelmet hozott. A Kinizsi győ­zelme teljesen megérdemelt. Jók: Sző­ke (a mezőny legjobbja), Eandy, Adász, Szabó, Illetve Seres, Gulyás, Munká­csi. Mezőkovácsházi Petőfi—Tiszakécske i:l (0:0). Mezőikovácsháza, 800 néző, ve­zette: Horváth. Petőfi: Kiss — Bálvá­nyos, Glgac, Juhász — Herjeozky, Bá- nyik — Sári, Haluslca, Zsilák, Kert- megi, Tóth. Edző: Sári Ferenc. Tisza- kéoske: Parádi — Bagi, Varga II., Bo- zóky — Rácz I., Rácz II. — Bállá, Hla- váas, Varga I., Sántha, Tordai. Edző: Szántó József. Az új összeállításban játszó hazai együttes már az első perc­től kezdve nagy lendülettel támadott. A döntetlen igazságosnak mondható. A hazai csapatból egyedül Juhászt le­het kiemelni, a vendégek közül Pa- rádi, Bagi. Varga II, Bozóky volt jó. Gyulai TE—Békéscsabai MÁV-Bocs- kai 4:3 (2:2). Békéscsaba, 600 néző, ve­zette: Hazai. Gyulai TE: Oravecz II — Bíró, Nemes, Tövisháti — Gabiik, Danicska — Nagy, Gyetvai, Krizsán, Varga, Juhász. Edző: Benedek Gyula. MÁV: Andó — Bánki, Gyócsi, Pécsi — Simon I, Marik — Csicsely, Békészky, Virág, Sóváry, Szarvas. Edző: Szilassy Vilmos. Hazai támadásokká)*1 rítidüff a mérkőzés, de végül is a lendületeseb­ben és tervszerűbben támadó GYTE, juhász góljával megérdemelten győ­zött. MÁV a szünet után visszaesett. Jók: Gabiik, Gyetvai, Varga, illetve Simon, Sovány, Szarvas. Szarvasi MEDOSZ—Törökszentmik­lósi Vasas 3:1 (2:0). Törökszentmiklós, 800 r.éző, vezette: Hegedűs. Szarvas: Kecskés — Rokony I, Csernus, Burázs — Patkós, Kerekes III — Járó, Bod­nár, Sebő, Kerekes LL, Paál. Edző: Probszt Elemér. Törökszentmiklós: Simái — Bíró, Halász, Polgár — Ka­tiik, Szabó — Barna, Fülöp, Kovács, Pintér, Fekete. Edző: Csabai János. Ä vendégek jó összjátékuk révén fcgérdeeneiten győztek. Jók: Csernus, Sebő, Kerekes H, illetve Balázs, Pol­gár és Hálá k » * Szolnoki MTE—Szolnoki Vasutas 4:0 (8:0). Szolnok, 1000 néző, vezette: Gutt- freund. SZMTE: Solti — Pege, Török, Kurucz — Baricza, Gy, Kiss — Wil- Iisch, Máté, Cs. Farkas, Kiss, Simon. Edző: Selmeczy János. Sz. Vasutas: Tomka — Toma, Szabó, Tóvizi — Pa­lotai, Hamar — Tarcsa, Gramán, Gyé­mánt, B. Nagy, Simon. Edző: Búza Imre. A helyi rangadó a bajnokságra törő SZMTE biztos győzelmét hozta. Jók: Kiss, Willisch, Török, illetve T6- vizi, Varga, B. Nagy. Tótkomlós! MTK—Bcs. Agyagipar 1:1 (1:0). Békéscsaba, 800 néző, vezette: Járási. TMTK: Rimovszky — Dafkó, Nyíregyhászky H, Srankó — Kanka, Lapusnyik — Pipis, Druga, Petrina, Nagy, Füredi. Edző: Sipiczky András. Agyagipar: Vandlik — Horvtáh, Bie- lik, Gajdács — Mokran, Milecz — Ku­kuk, Vasas, Vári, Mitykó, Krcsmarik Edző: Szabó József. A TMTK inkább védekezett, csak szórványosan táma­dott, de akkor aránylag veszélyesen. Vasas egy 11-est kihagyott. Jók: Ri­movszky (a mezőny legjobbja), Nyír­egyhászky, Füredi, illetve Vandlik, Bielik, Vasas. Szolnoki Kinizsi —Jászapáti Vasutas 2:1 (2:0). Szolnok, 800 néző, vezette: Kösztner. Sz. Kinizsi: Erdei — Mol­nár, Szurovecz, Kiss — Gyetvai, Ka­tona — Szatmári, Géczy, Szabados, Gyémánt, Gajdos. Edző: Horváth Ist­ván-. J. Vasutas: Sándor — Pásztor, Do­bós, Horváth — Polgár, Utassy — Bob- jás, Kökény I, Ferenczi, Adám, Szur- ze. Edző: Korom Pál. Változatos játék folyt, de a csatárok mindkét oldalon csak a 16-osig jutottak el. A 43. perc­ben egy közvetett szabadrúgás alkal­mával Szolnok váratlanul gólt ért el. Kezdés után Gajdos növelte az előnyt. Szünet után a vasutasok kerültek mezőnyfölénybe, de csak szépíteni tudtak Horváth révén. Jók: Kiss, Gyetvai, Erdei, illetve Horváth .Sán­dor, Szurze. * Mezőhegyesi MEDOSZ—Mezőtúri Honvéd 3:2 (0:1). Mezőtúr, 600 néző, ve­zette: Ekly. Mezőtúr: Adám — Lib. Nagy I, Csepe — Gerlioky, Flaskai — Nagy n, Moravcsik. Farkas, Piros, Gordos. Mezőhegyes: Balogh — Ri- zsányi, Sajti, Antal — Pálhidai, Bán — Faitaas, Madácsi, Tóth, Vígh, Császár. Az első percekben a Honvéd lép fel támadólag, de magára talál a vendég­csapat is és hol az egyik, hol a má­sik kapu forog veszélyben. A 35. perc­ben Gordos szögletrúgásából Morav esik megszerzi a Honvéd vezető gólját. Farkas beadásszerű lövése a Honvéd kapufa tetejére esik. Fordulás után a 40. percben Tóth rárohan egy előre­vágott labdára és a Honvéd kapussal együtt nézik, hogy megy a kapuba a labda, (nagy kapushiba). A 60. perc­ben vezetésre tesznek szert Tóth ré­vén. A 73. percben Moravcsikot fel­vágják a 16-oson belül. A 11-est Nagy I értékesíti. A 80. percben szögletrú­gásból szép gólt lő Vígh. Jók: Tóth; Farkas, Császár, illetve Nagy I, Csete. Moravosik. A BÉKÉS MEGYEI ALLATFORGALMI vállalat folytatja az 1958/2 évi sertéshizlalási akcióban a Védjük meg 1 burgony vetésünket! Irtsuk az amerikai burgonyabogarat DÓI porozószerekkei vagy „Holló 10“ és GDI permetezűszerekkel Beszerezhető: a földművesszövetkezetben, állami kiskereskedelmi vál­lalat boltjaiban és a 1 vető­magboltokban. Forgalomba hozza: A Műtrágya és Növényvé­dőszer Értékesítő Szövetke­zeti Vállalat és megyei ki- rendeltsége. 1 Terjeszd a Népújságot! ( Leveleinkből) Csináljanak valamit Nagy mennyiségű Istopirint és Kalmopirint fogyasztunk, még pedig a következőkért: te­kintettel arra, hogy a varrodák­ban nagy meleg van, tavasstól- őszig nyitott ablaknál dolgozunk és rá vagyunk kényszerítve, hogy a velünk szemben lévő „Magasépítők“ kéményének füstjét teli torokkal szívjuk mellre. Régi kérésünk, hogy va­lamilyen megoldást találjanak ki, szívesen látott szomszédja­ink azonban erre semmiféle haj­landóságot nem mutatnak. Nem akarnak megmenteni bennünket a sok fejfájást okozó, kellemet­len füsttől. Javasoltuk, hogy é- pitsék magasabbra a kéményt, annyira, hogy a levegő áramlata elsodorja a füst ízét és szagát, Ezideig azonban mindennek semmi látszata, pedig már nyolc ive (M füstölöonek be nekünk az ablakon. Ügy tudjuk, már a ta­nács is foglalkozott az üggyel, de eredménytelenül. Mi készek vagyunk arra, hogy akár éjszaka, társadalmi mun­kában lebontsuk a kéményt és jobb helyre építsük. Ha esetleg eljön hozzánk kedves Szúr Kál­mán feltétlenül hozzon magá­val gázálarcot. Több száz dolgozó nevében: BANKÓ ISTVÁN, a Békéscsabai Ruhagyár dolgozója. Éhen maradtam Megkívántam a sertésfej-pör­költet s feleségemnél azt ren­deltem vasárnap ebédre. Vett is a feleségem 24 forintért sertés­fejet. Nagyon készítettem rá a gyomromat. Jött a vasárnap. Sertésfej készül ebédre! — ör­vendeztem. Dél múlott pár perc­cel, feleségem közölte velem, hogy szagos a hús. Körülszag­lásztam és valóban az volt. Oda a vasárnapi jó ebéd, — sóhaj­toztam. így történt, hogy nem telje-- sült a vágyam, de a szomszéd kutyájának igen. Sajnos, több­ször előfordul, hogy a békési földszöv. I. számú húsboltja mi­att megkoplalják sokan a va­sárnapot. Megkérlek Kálmánkám, szür­küld meg egy kicsit a békési földszöv. vezetőségét, de egyes népi ellenőrölcet se felejts ki, a- kik nem teljesítik jól a köteles­ségüket. Békési Gábor, Békés, 1, Szántó Albert u. 16.-o­Ha igazad van Gábor, tényleg megérdemlik ezek a földszövösök, hogy beléjük szúrjunk. Megkér­lek. légy segítségemre. Ha legkö­zelebb ott jársz, kérdezd csak meg tőlük, hogy ők is abból a húsból vittek vasárnapi ebédre? Sz. K a szerződéskötési Október 31-ig lehet ezen akcióban a szerződéseket a vállalat felvásárlóival megkötni legkésőbb decemberi lejáratra. A kötéskor kamatmen­tes előleget folyósít, az átadáskor az alábbi vételárakat fizeti a vállalat: 106 kg-on felüli hús- és húsjellegű sertésért 14.80 Ft 126—165 kg súlyú zsír- és zsírjellegű sertésért 14.50 Ft 165 kg-on felüli zsír- és zsírjellegű sertésért 14.80 Ft 170 kg-on felüli súlyú tenyésztésbe fogott koca és kanlott sertésért 14.— Ft 90—105 kg súlyú szabvány szerinti minőségnek megfelő baconsertésért 15.50 Ft Bacon-sertésként csak a szabványnak megfelelő Ker­ítést vesz át fenti 15.50 Ft-os áron a vállalat. A termelőszövetkezetek, valamint I. és II típusú tszcs-k részére 1-2 Ft mennyiségi felárat fizet a vállalat Részletes és bővebb felvilágosítást a községi felvá­sárlók és a vállalat járási kirendeltségei adnak. IVe Hit ff / vízben percek alatt oldódik J POfí a legkitűnőbb fém ti siti tó.! Állami gazdasagok ES TERMELŐSZÖVETKEZETEK FIGYELEM' A Mezőhegyesi Törzsállat­tenyésztő Állami Gazdaság Központi Gépjavító üzeme vállal bognár­és kovácsmunkákat továbbá 0-35. HP (lóerős) villanymotorok, valamint önindítók, dinamók újra- tekercselését. Apróhirdetések Alig használt hajlított vázú, kifogásta­lan női kerékpár eladó. Gajdács töl- tőtolljavító. Békéscsaba, Sztálin út 22. Jókarban lévő 100-as NSU motorke­rékpár 3500-ért eladó, Battonya, Béke Tsz, Szokat Pulykakakas elveszett, megtalálója jutalomban részesül. Achtm György, Békéscsaba, Szigetvári u. 3. DRW Meisterklasse Gabriolette négy­üléses személygépkocsi eladó. Oros­háza, Táncsics u. 18. Tizenhat forint literje a valódi ter­melői boroknak, a kaslcantyúi szak­csoport, Békéscsaba, Corvin utcai pincéjében. Végegyházi Földművesszövetkezet ELADÁSRA felkínálja 4 tonnás GMC tehergépkocsiját Érdeklődni: a földművesszövetkezeti irodában. Telefon: 3 FUVAROZÁSBAN JÁRTÁS KIRENDELTSÉG VEZETŐT KERESÜNK SZARVASRA. BELSPED, Békéscsaba. Jelentkezés: Békéscsaba, Sztálin út 77. BÉKÉS MEGYEI NÉPÚJSÁG Az MSZMP Békés megyei Bizottságának lapja Szerkeszti a szerkesztőbizottság Kiadja a Békés megyei Lapkiadé Vállalat Szerkesztőség: Békéscsaba, József Attila u. 4., I. emelet. • Békés megyei Nyomdaipari Vállalat, Békéscsaba. Felelős nyomdav.: Kendra Gv&»jt.

Next

/
Oldalképek
Tartalom