Békés Megyei Népújság, 1958. április (3. évfolyam, 77-101. szám)

1958-04-29 / 100. szám

6 BÉKÉS MEGYEI NÉPÜJSAG m*. átfriUa 30., kedd \éddűJm&á$ NB. 11. Déli csoport Érdekes, változatos játék után igazságos döntetlen... Gyulai Medosz—Jászberényi Vasas 0:0 ismételten visszapattant. A 26. percben Fodor—Csűri—Gazsó— Kiss a labda útja, de az utóbbi el­esett és a befutó Szakáll elhamar­kodott lövését Balogh szögletre tudta menteni. A 35. percben Csű­ri a félpályáról elindulva hozta fel a labdát, szépen beívelte Kiss elé, aki a kapura továbbította, de a labda a védőkről visszapattant Gazsó elél Gazsó feleslegesen a kezét használta, így Himmennelc következő pillanatban lőtt gólja érvénytelen volt. Fordulás után a hazaiak nagy lendülettel kezdtek. Az 57. perc­ben Gazsó szabarúgását Csűri be­ívelte Szakáll elé, aki a Icaipu felé vi-hetné akadálytalanul a labdát, de ehelyett a kapu fölé lőtt. A 72. percben az egyik összecsapásnál Fodor megsérült és kiállt. Tíz em­berrel is sokat támadtak a hazai­ak. Végeredményben a technikailag és taktikailag felkészültebb ven­dégek. megérderhelten vitték el az égjük pontot a nagy lelkesedéssel és akarással játszó gyulai együt­testől. Gyula, 2500 néző, vezette: Hor­váth. MEDOSZ: Horváth — Nagy II., Pásztor, Petrovszki — Szilágyi, Fodor, — Csűri, Hámori I., Sza­káll, Gazsó, Kiss. Edző: Vasvári Péter. Vasas: Balogh — Dányi, Túri, Schmied — Rétsági, Pintér — Márkus, Szántai, Buchár, Szentan- may, Bíró. Edző: Kerekes Imre. A nagy érdeklődéssel várt mér­kőzés a vendégek gyors és veszé­lyes támadásaival indult és a 17. percben Szentanmay 16 méterről küldött bombáját, majd Márkus veszélyes lövését Horváth csak lágy bravúrral tudta hárítani. A félidő második negyedórájában feljött a hazai együttes. Sorozatos támadások során HAmmer sokat ígérő helyzetben kiugrott ,a védők között, akik csak szabálytalanul tudták szerelni, de a játékvezető előnyszabályt alkalmazva nem fújta le a szerelést. Pár perc múl­va Himmer szabadrúgásából nagy kavarodás volt a vendégek kapuja i előtt, többször kapura lőtték a labdát, de az a tömörülő védőkről | Súlyos vereség ••• Bp. Gázművek—Bcs. Ép. Előre 4:0 (1,*0) Gázművek: Tóth — Tukács, Márton, Murányi— Molnár, Ka­pitány — Berek, Márton, Szarka, Szentgyörgyi, Nagy. Edző: Lő­rinc Alajos. Építők Előre: Csepregi — Pil­lér, Fülöp, Lipták — Farkas, Szi- kora — Pécsi, Lonovics, Sipos, Előre — széltől támogatva — a- ránylag jól kezdett, a csatárok tudománya azonban csak a 16-os- ig terjedt, mert senki sem vállal­kozott a kapuralövéssel. Váltakozó játékban úgy né­zett ki, hogy döntetlennel fordulnak, amikor a 36. percben Szikora elvétett labdáját Szentgyörgyi véd- lietetlenül a hálóba lőtte. Fordulás után, szél ellen rosz- szul adogatott az Előre, nem ját­szottak laposan, legtöbbször fel­emelték a labdát. Már a félidő elején átját- szották a csabai védelmet és Szentgyörgyi lövése a felső sarokban kötött ki. A váratlan gól teljesen letörte a csapatot, kapkodott mindenki és rendszertelen, csupán egyéni kez­deményezések voltak, persze e- redmény nélkül. Ennek ellenére némi mezőnyfölényt harcolt ki a csabai együttes, mindenki felhú­zódott. Egy váratlan hosszú fel­szabadító rúgás nyomán ellentá­madásba lendült a gyors hazai csatársor. A hátvédhármas nem bírt a támadó öt csatárral és Szarka góljával már 3:0-ra alakult az eredmény. Ez megpecsélte végleg a mér­kőzés sorsát. Csapkodó já­ték után Nagy beállította a végeredményt. Jók: Szentgyörgyi (a mezőny legjobbja), Takács, Nagy, illetve: Csepregi, Sipos, Szikora. NB III. Délkeleti csoport Vékony, Rieger. Edző: Kalmár. Kedvezőtlen előzmények után utazott el az Előre a nagy fontos- ! ságú fővárosi mérkőzésre. A csu­pa fiatalokból álló Gázművek j már Gyulán is igazolták, hogy nem véletlenül értek el az utóbbi hetekben jó eredményeket. Az új felállításban szereplő SPORT HÍREK ­A 14. SZABAD MÁJUS 1 alkalmából további jó termelési eredményket, erőt, eészséget kíván minden dolgozójának a Halasi Állami Gazdaság Üzemi Bizottsága üzemi pártszervezete és Igazgatósága. A 14. szabad Május 1 nagy ünnepén pártunk, kormányunk mellett a továb­bi fegyelmezett jó munkával, magasabb termelé­kenység elérésével! Jó egészséget kíván minden dolgozójának a Vésztői Állami Gazdaság Üzemi Bizottsága, Üzemi pártszervezete Igazgatósága. dl MmJtelk&íU ftbú-í&iáMátud> minden becsületes dolgozónknak jó egészséget, jjő »reményeket kíván a Töviskesi Állami Gazdaság üzemi Bizottsága, Üzemi Pártszervezete és Igazgatósága. Magyarország A)—Románia B) vá­logatott 5:1. Magyarország B)—Magyar Utánpót­lás válogatott 8:2. NB II. DÉLI CSOPORT Szolnok—Vác 1:0 K. Lombik—Cegléd 0:0. Baja—BVSC 0:1. Kecskemét—Bpest V. Meteor 4:0. Szegedi VSE—Makó 2:0. Bp. Petőfi—Pénzügyörök 2:0. Kistext— UTTE 3:0. Bajnokságok állása NB II. Déli csoport állása: Orosházi Kinizsi—Szolnoki Kinizsi 4:0 (1:0). Orosháza, 1500 néző, vezette: Kasza. Orosházi Kinizsi: Landy — Sző­ke, Perjési, Ad ász — Szabó, Szűcs — Kollár, Kunos, Szökő, Túri, Basch. Ed­ző: Csonka Béla. Szolnoki Kinizsi: Er­dei — Fogarassy, Karácsonyi, Kiss II. — Gyetval, Szurovecz — Szatmári, Gé- czy, Szabados, Gyémánt, Sokváry. Ed­ző: Hortváth. Egyenlő képességű csa­patok találkozóján a jobb fedezetpár­ral rendelkező hazaiak biztos győzel­met arattak. Landy egy büntetőt kivé­dett. Góllövők: Basch 2 (egyet 11-es- ből), Szabó és Szökő. Jók: Szűcs (a mezőny legjobbja), Lendy, Perjési, Szőke, Szabó, illetve Erdei, Fogarassy, Szabados, Sokvári. Szolnoki MTE—Tótkomlós! MTK 3:1 (3:1). Tótkomlós, 1200 néző, vezette: Gi- llcz. SZMT.E: Solti — Csaba, Török, Kurucz — Cs. Kiss, Pagó — Kiss, Máté, Willis eh, Cs. Farkas, Baricza. Edző: Sélmeezy János. TMTK: Sándor — Dafkó, Nyiregyházszky II., Srankó — Kanfca I., Loposnyi — Paksi, Pipis, Lachata, Nagy. Karika II. Edző: Si- piczky András. Változatos, élénk iram­mal kezdődött a mérkőzés és már az elején a vendégék váratlanul gólhoz jutottak Kiss révén. Ezután váltakozr va, mindkét kapu sokszor volt veszély­ben. A 22. percben Wiblisch, majd négy perc múlva Pipis góljával 2:1-’ve ala­kult az eredmény. A 43. percben Máté eredményes. Szünet után a TMTK sokat támadott, de az SZMTE megerő­sített védelme jól zárt. A mezőnyjáték alapján szorosabb is lehetett volna az eredmény. Jók: Solti, Török, Wil- lisch, illetve Sándor. Paksi. Nyíregy- házszkv. I -o­Békés csabai Agyagipar—Mezőtúri Honvéd 3:0 (0:0). Békéscsaba, 1000 né­ző, vezebte: S&lánky. Agyagépar: Vandlik — Horváth, Bieliik, Gajdács — Müleo, Mokran — Kukuk, Vasas, Vári — M'itykó, Krasmarik. Edző: Szabó Jó­zsef. Honvéd: Kuosera — ‘ KoiPély, Mikea, Csete — Nagy I., Flaskai — Ko­vács, Gerllczky, Nagy II., Farkas, Kiss. Mindkét csapat nagy lendülettel kez­dett, az Agyagipar támadott veszélye­sebben, de a Honvéd védelme, Kuose- rával az élen, mindent hárított. Szü­net után a nagy lelkesedéssel és jól játszó Agyagipar köael negyedórán ke­resztül ellenállhatatlan volt és egymás után érbe ed góljait. A Honvéd táma­dásait a jól záró hazai védelem hárí­taná tudta. Góláövők: Kukuk, Kroama- riik, Vasas. Jók: Milec, Mokran, Hor­váth, Gajdács. Bielík, illetve Kucsera, Mikes, Nagy T.. Gerliezky. 1. BVSC 27 18 4 5 55:20 40 Békéscsabai MÁV-Bocskai—Mezőko­2.KISTEXT 25 16 3 6 73:24 35 vácsházi Petőfi 1:0 (0:0). Békéscsaba, 3. UTTE 27 13 9 5 44:31 35 500 néző, vezette: Bereczky. MÁV: An­4. Szolnok 27 12 8 7 45:29* 32 dó — Bánki, Gyócsi, Pécsi — Simon I., 5. Pénzügyőrök 27 11 10 6 39:33 32 Marik — Csicsely, Békészky, Virág, So­6. Kecskemét 26 13 4 9 48:34 30 vány, Szarvas. Edző: Szilassy Vilmos. 7. Jászberény 26 10 9 7 30:22 29 Petőfi: Kiss — Szokol, Gyuris, Juhász 8. Vác 27 10 8 9 39:39 28 — Herjeczky, Bányik — Tóth, Kert­9. Cegléd-7 9 10 8 37:45 28 megi, Sári, Gigac, Zsilák. Edző: Sári 10. Éaja 26 8 8 10 32:46 24 Ferenc. Elfogódottan kezdett mindkét 11. Gyula 2« 8 8 10 27:49 24 csapat, a védelmek párharca jellemez­12. Szeg. VSE 26 10 3 i3 30:37 23 te a játékot. A csatárok mindkét olda­13. Bp. V. Meteor 27 9 5 13 32:48 23 lon sokat hibáztak. A MÁV többet, míg !4. Makó 27 9 4 14 34:44 22 a Petőfi veszélyesebben támadott. A 15. Békéscsaba 27 8 5 14 37:49 21 84. percben egy szögletnél kézzel érin­16. K. Lombik 27 7 7 13 32:48 21 tette az egyik védő a labdát, a bün­17. Gázmüvek 26 7 6 13 33:49 20 tetőt Sovány értékesítette. A gyenge 18. VKSE 26 7 4 15 41:45 18 iramú, helyenként csapkodó játék u­19. Bp. Petőfi 2$ 7 3 15 30:46 17 tán döntetlen igazságosabb lett volna. ».A. Jók: Andó, Gyócsi, Pécsi, Simon, il­letve Szokol, Gyuris, Gigac, Juhász. NB Ili. Délkeleti csoport:-o­1. Szolnoki MTE 21 16 s . 49:10 37 2. Martfű 21 11 8 4 31:17 28 Szarvasi MEDOSZ—Tiszakécske 2:1 3. Orosházi K. 21 10 7 4 45:19 27 (2:1). Szarvas, 1500 néző, vezette: Spit­4. Mezőhegyesi M. 22 10 4 8 32:31 24 zer. Szarvas: Kecskés — Knajc&ovics, 5. Szolnoki K. 21 10 2 9 31:42 22 Csernus, Paál — Patkós, Rohony I. — 9. Mezőkovácsháza 22 8 6 9 44:28 21 Járó, Bodnár, Sebő, Kerekes IL, Bu­7. Bcs. Agyagipar 21 8 5 8 31:30 21 rázs. Edző: Probszt Elemér. Tiszakécs­8. Bcs. MÁV 21 9 3 9 37:37 21 ke: Parádi — Bagi, HLavács, Bozóky — 9. Törökszentmiklós 21 8 5 8 33:28 21 Varga II., Ádám H. Balta, Rácz, 10. Szarvas 22 7 8 9 35:40 20 Tóth, Ádám I., Tordai. Edző: Szántó 11. Tiszakécskt 22 6 7 9 25:37 19 József. A hazai együttes széllel hátban 12 Mezőtúri H. 22 8 3 11 19:32 19 játszva, nem használta ki előnyét. Se­13. Gyulai TE 21 7 4 10 38:46 18 bő szerezte meg a vezetést, Bozókl 11­14. Jászapáti V. 2$ 6 6 10 29:37 18 esbői azonban nemsokára kiegyenlí­15. Szolnoki V. 22 4 r 11 28:42 15 tett. A félidő felé Bodnár révén a ha­16. Tótkomlós 22 8 3 14 .24:55 13 zunk nemcsak a vezetést, hanem ez­zed a győzelmet is megszerezték. A B félidőben nagy küzdelem volt, de t csatárok mindkét oldalon . rontottak. Jók: Kecskés, Csemus, S^bő, illeA Varga II., Tóth.-o­i'% Mezőhegyes! MEDOSZ—Szolno; utas 2:1 (2:0) Szolnok, 400 néző,'-' Homyák. Mezőhegyes: Balogh — Rb.sányi, Mii> ler, Antal — Pálhidai, Madácsi — Farkas, Molnár, Tóth, Vigh, Császár. Edző: Ha; ser Jenő. Szolnok: Danika — Torna, f bó, Tóvizi — Rózsahegyi, Eiedei - mar, Grámán, Horváth, B. Nagy. Edző: Búza Imre. Nagy lendülettel kezdeti a MEDOS- már az 5. percben Tóth megszerezte vezetést, majd pár perc múlva újabb „ jával már 2:0-ra vezettek. A félidő végefelé Tóvizi szépített. Fo du lás után váltakozó lett a játék és vasutasok közel álltak a döntetlen habár a vendégek csatárai is sokat báztak. Jók: Madácsi, Rizsányi. Vigh. lelve Tóvizi, Danka, Simon.-O­Jászapáti Vasutas—Gyulai TE 3:1 (o:i,/ Jászapáti, 600 néző, vezette: Kékly. Jász­apáti: Sándor — Pásztor, Dobos, Hor­váth — Polgár, Utassy — Bolyós, Ad ám, Ferenczy, Kökény I., Szirze. F.dző: rom Pál. Gyula: Bondár — Bíró, Pus Gabiik — Tövisháti, Monori — Gyehl^ Farkas? Oravecz í., Juhász, Oravecz II. Hdző: Dr. Csonka István. Nagyon s.»k hibával játszott az I. félidőben mindkét csapat. Fordulás után a vasutas csatárok sokat lőttek kapura és jó játékkal bi'.ío- san győztek a nagy lelkesedéssel játszó vendégek ellen. Góllövők: Kökény l. 3, Bolyós, illetve Gyetvai. Jók: Szirze, Ro- lyós, Polgár, Kökény, illetve Bondár (a mezőny legjobbja). Pusztai, Gabiik. Törökszentmiklósi Vasas-Martfű l:f (1:0) Törökszentmiklós, 1200 néző, Kiss. Vasas: Mák — Halók, Balázs. Polgár — Mihók, Szabó — Darvasi, Fülöp, Kozák, Pintér, Pekete. Edző: Csabai János. Mart­fű: Papp II. — Papp I., Seres, Gulya Száraz, Sztícs — Pálinkás, Rozsu Munkácsi, Mészáros, Mikus. Edző: Hor­váth Ferenc. A találkozón nem alakult ki szép Játék, inkább küzdelem volt. A mérkőzés egyetlen gólját a 12. percbeír Fülöp szerezte. Fordulás után a hazaiak támadtak többet, mezőnyfölényt harcoltak ki. de a Vasas csatárok sokat hibáztak. Jók: Halók. Fülöp, Szabó, illetve: Seres, Gulyás. Rozsnyal. yá.^L-O­SPORTHÍR Békéscsabán a Csányi utcai sporttelepen április 30-án dél­után 5 órakor Bcs. MÄV Bocs­kai—Szolnoki Kinizsi, NB Hí. bajnoki labdarúgó mérkőzés lesz. Ol vasit A NÉPÚJSÁGOT BÉKÉS MEGYEI NÉPÚJSÁG Kiadja az MSZMP Békés megye-.; Végreha jtóbizot tsága. Szerkeszti a szerkesztő bizo’tság Szerkesztőség: Békéscsaba, Jóasef Attila u. 4., I. emelet. Telefon: 22—96 Békés megyei Nyomdaipari Vállalat, Békéscsaba. Felelős nyomdav.: Kendra Gvörgy

Next

/
Oldalképek
Tartalom