Viharsarok népe, 1955. május (11. évfolyam, 102-126. szám)

1955-05-17 / 114. szám

1955 május 17., kedd G HÍREK «*— Várható időjárás nia estig: Csök­kenő felhőzet, néhány helyen még eső. Mérséklődő északnyugati-északi szél, az éjszakai lehűlés erősödik. Helyenként ta­lajmenti fagy, a nappali hőmérséklet emelkedik. Várható legalacsonyabb hő­mérséklet éjjel: 2—4, legmagasabb nap­palt hőmérséklet 17—20 fok között. — MÁJUS 22-én, a nyári idő- s zárni tás sál egyidőben indul a nyári menetrend. — A Gádorosi tSK egyik játé­kosa május 8-án a vonatban fe­lejtette 300 forint értékű sport- felszerelését. A MÁV Békéscsabai A1 loinásfőnöksége elküldte a spiDrtkörnek a fegyelmezetlen játékos felszerelését. — A POSTAHIVATALOK kö­zel 115 százalékra teljesítették első negyedévi betétgyűjtési tervü­ket. A megyei postahivatalok kö­zött folyó betétgyűjtési verseny­ben Békés megye 101 százalékot meghaladó eredményével a tizen­egyedik helyezést érte el. — Uévaványán ez év márciusá­ban alakult meg a Vöröskereszt helyi szervezete 128 taggal. Ma már közel 160 tagja van a Vö­röskeresztnek. A vezetőség elha­tározta, hogy minden hónapban egy-egy orvosi előadást tartanak a tagságnak. — Az apponyi iskola úttörői készülnek a vizsga előtti szoká­sos majálisra. A Micsurin TSZ DiSZ-szervezete, az MNDSZ- asszonyok és az iskola szülői m u n ka közössége hozzájárulnak ahhoz, hogy a gyerekek kelleme­sen tölthessék el ezt a napot. Párthír Május 18-án, szerdán délután 5 órai kezdettel, a Pártoktatók Házában (Bé­késcsaba, Kossuth tér 10 sz.) előadást tartunk. Az előadás címe: Az 1955. évi népgazdasági terv. Előadó: Céh Ferenc elvtárs, a Központi Előadó Iroda tagja. Az előadásra pártfunk­cionáriusok, aktívák, állami gazda­sági és tömegszervezeti vezetők meg­jelenését kérjük. Kovács Ferencné, a Megyei Pártbizottság ágit. prop. o. vez. h. Tanácstagi beszámolók Békéscsabán 31-es választókerület tanács­tagja, Kurilla Károly: 1955 má­jus 18-án, este 7 órától a ruha­gyári kultúrteremben. 57-es választókerület tanács­tagja, Kertes György: 1955 má­jus 18-án, este 6 órától a Vand- háti úti Iskolában, 77- es választókerület tanács­tagja, Kazár Mihály: 1955 má­jus 28-án. este 7 órától az Oros-j házi úti Resicza-féle iskolában.! 78- as választókerület tanács­tagja, Jedrejcsik János: 1955 május 28-án, este 7 órától az Orosházi úti Resicza-féle isko­lában tartja tanácstagi beszámo­lóját. MOZI BRIGÁD FILMSZÍNHÁZ, Békéscsaba. Május 12—18: Taxi úr. TERV FILMSZÍNHÁZ, Békéscsaba. Má­jus 14—17: Zűrzavar a cirkuszban. SZABADSÁG FILMSZÍNHÁZ, Békéscsa­ba. Május 16—18: Csók a stadionban. PETŐFI FILMSZÍNHÁZ, Gyula. Má­jus 12—18: Liliom«. BÉKE FILMSZÍNHÁZ, Orosháza. Má­jus 12—17: A 3 Labcrll. PARTIZÁN FILMSZÍNHÁZ, Orosháza. Május 15—18: 13-as számú ügynök. BASTYA FILMSZÍNHÁZ, Békés. Má­jus 12—18: Liliointi. TÁNCSICS FILMSZÍNHÁZ, Szarvas. Május 10—18: Milliomos úr szerelmes. SZABADSÁG FILMSZÍNHÁZ, Cyoimi Május 18—10: Kegyeden tenger. A Jókai Színház békéscsabai műsora: Május 18-án fél 8 órakor: Fejvadá­szok, (Moliere-bérlet.1 ViUaisawk Héfit OUT, Budapesti Törekvés—Békéscsabai Építők 4:0 (1:0) Budapest, Szőnyi u. 1000 néző, ve­zette: Pazaurek, Bp. Törekvés: Mészáros — Fekete, Kónya, Rendek — Tihanyi, Rejtcr — Dóra, Ze le, Pális, Jéger, Kösa. Edző: Fenyvest László. Bcs. Építők: Andó — Kocziszki, Fű- löp, Pécsi — Weiner, Bohus — Csi- eselv, Szabó, Loaovios, Kliment, Varga. Edző: Kiráty Tivadar, Az ismét új összeállításban játszó Építők az első félidőben lelkes játé­kukkal sokáig fel tudták tartani a Tö­rekvés korszerű támadásait és csak az felső félidő végén estek vissza. A játé­kot zavarta a sokszor orkánszerű szél. Szünet után a Törekvés egységesebb és jobb csatársora egymásután sok ve­szélyes támadást indított a csabai kapu ' ellen. Az Építők védelme hősiesen verte | Hs&za a fergeteges támadásokat. A mér- I kozés utolsó negyedórájában már nem ! bírta a nagy nyomást, amikor is a 1 hazai csapat egymásután érte el gól- ; Jait. A csabai védelem a kapott gólok ' ellenére jól játszott, a csatársor fellű- ! nőeu gyenge játéka rányomta bélyegét I az Építők egész csapatára. | Góllövők: Pália 2, Kosa, Kónya (11-es- ből.) Jók: Mészáros, Rendek, Dóra, illetve Andó, Fülöp (mezőny legjobbja'» és Ko­cziszki. Gyulai Traktor—Szeghalmi Traktor 2:1 (0:0) Gyula, 600 néző; vezette: Hodroga. Gyulai Traktor: Orovecz — Mecseki, Hack, Petrovszki — Gerdán, Berndt II. ~ Csőri, Gyepes, Zvolenszki, Himer, Pugy- mer. Edző: Vágó Zoltán. Szeghalmi Traktor: Deák — Pengő, Ko­zák, Szekercés — Lovász, Varga — Tö­rőcsik, Losonczi, Tóth, Papp, Rigó. Edző. Király Jenő. Az első félidőben sok gólhelyzetet hagy­tak ki az erőtlenül játszi gyulai csatá­rok, Szeghalom a mezőnyben ügyesen játszott. A második félidőben percek alatt kétgólos vezetésre tesz szert a gyulai csa­pat, ami bár nehezen, de elég volt a győ­zelemhez. Góllövők: Zvolenszki, Pugymer, illetve Losonczi. Jók: Petrovszki, Gerdán, illetve Kozák, Varga, Rigó. Hodroga az első félidőben jól vezette a mól kőzést, a második félidőben kissbb hi­bákat vétett. Sarkadi Kinizsi—ülezőberényi Vörös Meteor 3:0 (1:0) Sarkad, 1500 néző; vezette: Simon II. Sarkadi Kinizsi: Cserháti —* Borbély, Barna, Tóth II. — Szabó, Házi — Tóth i.. Kiss H., Kiss I„ Mózes, Tamási. Ed­ző: Bodnár Béla. Mezőberényi V. M.: Kiss — Mészáros, Weigert, Pillér — Kóta, Horányi — Ha* lász, Pauló, Jakab, Wagner, Kt appán. Ed* ző: Tóth Károly. Közepes színvonalú mérkőzés, a2 első félidő unalmas, csapkodó játékot hozott Szünet után felélénkült a játék, s a sa; ta győzelmét. Mezőberény a mezőnyben szebben, tervszerűbben játszott, azonban helyzeteit nem tudta értékesíteni. Gól lövők: Kiss I., Kiss II., Pillér (ön­gól). kadi csapat a 65. és 78. percben Pillér ön | Jók: Barna. Tóth II., Kiss II., illetve gólja és Kiss II. gólja révén bebiztosítot- Weigert, Kalász, Wagner. Orosházi Kinizsi—Gyulai Vörös Meteor 0:0 (3:0) 800 néző; vezette: Flóra. Orosházi Kinizsi: Kinetykó — Nagy, Szendl, Fiam — Kovács, Basch — Szö­kő, Szűcs, Farkas, Bozó, Gojdár. Gyulai V. M.: Puskás — Kováss. Tár­nái, Sordie — Tövisháti, Vasvári — Fii­top, Oravecz III., Nagy, Csűri, Sánta A Kinizsi az első percekben három biz­tos gólhelyzetet hagyott ki, de később feljavultak és 3 gól előnyt szereztek. For­dulás után a Kinizsi szebbnél-szebb tá­madásokat vezetett, de rengeteg gólhely­zetet kihagyott. Góllövők: Szökő 2, Farkas 2, Bozó 2. Jók: Bozó Kovács. Szökő, illetve Nagy, Sordie. Flóra játékvezető kitünően vezette a ne­héz, kemény mérkőzést. Szarvasi Traktor—Gyulavári Traktor 2:1 (1:1) Szarvas, 2300 néző; vezette Sági. jzőnyjáték folyt. A 12. percben egy szarvasi Szarvasi Traktor: Kecskés — Janurik ; támadásnál a bizonytalankodó hátvéd II., Csernus, Sznagyik — Sebő, Ulrich — j mellett elfutó Járó a kapus fölött a háló­járó, Kerekes, III., Kerekes II., Bodnáréba emeli a labdát, 1:0. Gyulavári heves Podani, Edző:' Korányi Lajos. Gyulavári Traktor: Kovács — Darvas!, Kovács, MonoiT — Pugymer, Székely -r- Sómogyi, Szentesi, Túri, Karaba, Hegyes. Edző: Kubicza János. Kezdés után erős iramú, váltakozó me­ellentómadáspkfcal válaszol, és össz­játék után Szentesi közelről a hálóba bom­báz» 1:1. A hátralevő időben Szarvas tá­mad többet, az eredmény azonban már nem változik. A második félidő kemény játékkal kezdődött. Egyre jobban feljött a szarvasi csapat és az 52. percben Ko­vácsról kipattanó labdát Járó a kapuba lövi. Ezután a végig jobb technikai fel­készültségű szarvasi csapat irányítja a játékot, de a biztos gólhelyzetek egész sorát hagyja ki. Jók: Kecskés, Ulrich, Kerekes II., illet­ve Szentesi, Monor-i és Karaba. Sági játékvezető a mérkőzést megfele­lően vezette. Békéscsabai BósEsa—Orosháxi Bástya 4:1 (2:0) Békéscsaba, Stadion; vezette: Gyarmati. Békéscsabai Dózsa: Vandlik — Kubik, Popot, Székely — Fűzi, Marik — Bartyik, Hrabovszki, Vaszkó, Tóth, Belanka. Ed­ző: Szllasi Vilmos. Soproni, O. Kovács — Kiss, Szimonidesz gyobb arányban is győzhetett volna — Tripe, Kovács, Paál, Szabó, Geéb. Ed­ző: Glózik Pál. Az első félidőben tervszerűbben játszó Dózsa széllel vezetést ér el, a szünet után a vendégcsapat visszaesett és még na­Dózsa. Góllövők: Tóth 2, Hrabovszki, Belanka, illetve Kovács. Jók: Hrabovszki, Tóth, Belanka (a me­zőny legjobbja), illetve Kovács, Szimoni­desz, Paál. Orosházi Bástya: Baranyai — Adász, Békéscsabai V. Meteor—Mező kovácsházi Bástya 2:1 (1:0) Békéscsabai V. Meteor: Jancsika — [ Tóth, Lukács I., Kálmán, Kanász, Hit- Bunghart, Palotai, Hugyecz — Csicsely, j man- E(*z°: Járási Ferenc. Schweriner, Maján, a Meteor nehezen győzte le a mezőny­Márta — Szarvas, Fiam, Baukó. Edző: Fazekas István. M.-kovácsházi Bástya: Fülöp — Sz!o zár, Gyuris, Bafia — Lukács II., Pozsír, ben sokkal jobban és 80 percen át 10 em­berrel Játszó Bástyát. Ä Meteor támadó- sora sokkal gólratörőbb volt. A hazai csa­pat lelkesedéssel harcolta ki a győzelmet, ; az elég kemény mérkőzésen. Góllövők: Csicsely (11-esből), Maján, il- j leive Kanász. Jók: Palotai, Csicsely, Schweriner, Bung­hart, illetve Szlozár (a mezőny legjobb ja), Kálmán, Kanász. Békéscsabai Törekvés—Békéscsabai Agyag-ipar 3:0 (3:0) Békéscsaba, 800 nézó; vezette: Bontovics Békéscsabai Törekvés: Gyurkó — Ko­vács, Gyócsi, Vadász -*- Chovan, Sovány — Unyatyinszki, Kovács, Blahut, Báni, Virágh. Edző: Laczkó István. Békéscsabai Agyagipar: Arnóczki — Bugyinszl, Gyucha, Molcsányi — Dudás, Mllecz — Farkas, Boldvai, Uhrin I., Pre- kop, Tóth I. Edző: Reindl Antal. Az első félidő 30. percéig változata iramos játékban gyönyörködhetett a kö­zönség. Már-már úgy látszott, hogy az Agyagipar megismétli múlt vasárnapi tetszetős játékát. De nem így történt. A 31. percben egy váratlan baloldali Törek­vés-támadás után Unyatyinszki eredmé­nyes, 1:0. Majd a 34. és 35. percben ha­talmas védelmi és kapushibából az ered­mény már 3:0. Ettől a perctől kezdve az Agyagipar teljesen visszaesik. Pontatlan j leadások, szfvnélküli játék jegyében telik el a mérkőzés további része. A Törekvés Ilyen arányban is megérdemelten nyerte a „rangadót”. Jók: Gyurkó, Gyócsi, Blahut, illetve Boldvai, Prekop, Tóth I. Labdarúgás: Nemzetközi mérkőzés: Bp. Kinizsi—Tottenham Hotspor 4:1. NB II. Keleti-Csoport: Szegedi Haladás—Gödöllői Dózsa 5:2 Salgótarjáni Vasas—Budapesti VM 1:2 Debreceni Törekvés—Kecskeméti H. 5:0 Bp. Szikra—ózdi Vasas 0:1 Perecesi Bányász—Kislext 1:4 Miskolci Törekvés—Nyíregyháza 2:1 Kecskeméti Dózsa—Ceglédi T. 3:2 NB II. Nyugati-Csoport: Bp. Gyárépítők—Pécsi Törekvés 2:0 Szállítók Törekvés—Sztálinvárosi V. 2:0 Kaposvári Kinizsi—Soproni T. 1:3 Váci Bástya—Bp. Szpartakusz 0:1 Pénzügyőrök—Vasas Dinamó 4:2 Nagykanizsai B.—Várpalotai B. 5:0 Tatabányai B.—Győri Törekvés 4:0 Kinizsi Dohánygyár—Komlói B. 1:0 NB IL Keleti-Csoport: 1. Bp. V. Meleor 12 10 1 1 38:12 21 2. Szeged 12 8 4­24:10 20 3. Gődjöllő 11 8 2 1 29:12 18 4. Bp. Törekvés 12 7 3 2 22:10 17 5. Salg. Vasas 12 6 2 4 17:16 14 6. ózd 12 4 4 4 17:16 12 7. Kis text 12 5 2 5 20:19 12 8. Cegléd 12 4 3 5 23:30 11 9. Debrecen 12 3 4 5 12:18 10 10. Bp. Szikra 12 3 3 6 10:11 9 11. Kecsk. Dózsa 12 3 3 6 17:20 9 12. Nyíregyháza 11 3 3 5 9:15 9 13. Kecsk. Honvéd 12 3 3 6 12:21 9 14. Miskolc 12 2 4 6 11:22 8 15. Pereces 12 1 4 7 10:28 6 16. Békéscsaba 12 2 1 9 9:25 5 Mezőhegyesi Traktorba Tótkomlós! FSK 1:0 Terjeszd a Viharsarok Népét! Megyei L Bcs. Dózsa Orosházi Kinizsi Sarkadi Kinizsi Gyulavári Traktor Szarvasi Traktor Mezőhegy esi Kinizsi Gyulai V. Meteor Gyulai Traktor Orosházi Bástya Bcs. Törekvés Bcs. V. Meteor Mkliázl Bástya Szeghalom Tótkomlós Bcs. Agyagipar Mezőberény osztály: 10 6 3 1 10 6 2 2 10 6 2 2 10 6 2 2 10 6 1 3 10 5 2 3 10 4 4 2 10 5 1 4 10 4 1 5 10 3 3 4 10 2 3 5 10 2 3 5 10 1 4 5 10 2 2 6 10 3 - 7 10 1 3 0 17: 7 26: 9 22:12 21:14 16: 8 12:11 15:18 20:15 18:18 12:17 9:14 9:16 13:17 16:27 7:20 11:21 Ifjúsági bajnokság Békéscsabai Törekvés—Agyagipar 4:| (2:1) Békéscsaba, Agyagipar-pálya. Az I. osztályú megyei rangadó elő- inerközése, az ifjúsági mérkőzés is. biz­tos Törekvés győzelmet hozott. Orosházi Kinizsi—Gyulai VM 5:2 (3:2) Orosháza, vezette: Koválcsik. Oh. Kinizsi: Landi — Szedlúk, Szá­szak, Szappanos — Dudás, Horváth — Czikora, Zsarkó, Burázs, Kunos, Túri, Gyulai VM: Márk — Mini, Iloczopán, Papp — Bánhegyi, Bolyé — Mészá­ros, Fretyáit, Rotál*. Gyetvai, Szabó. A nagyobb rutinnal rendelkező Ki- Uizsi ifik lehengerelték a gyulai együt­test. Góllövők: Czikora 2, Túri, Burázs, 2, illetve Frettyán, Hoczopán. Koválcsik játékvezető jól vezetett. Sarkad! Kinizsi—Mezőbe rétiéi VM 1:1 (3:0) Sarkad, 1500 néző, vezette: Hankó. Sarkadi Kinizsi: Nagy — Borbély. Pó­lyák II., Gyetvai — Kesztyűs,. Gyulai — Daoda, Oláh, Pólyák I., Váczi, Gurzé. Edző: Bodnár Béla. Mezőberényi VM: Guba — Hidast, Zsolnai, Horváth — Kiss, Pacsik — Petries, Szűos, Juhász, Schäffer, Baksf. Edző: Tóth Károly, A sarkadi csapat végig nagy fölényben játszott és ilyen arányban is megér­demelten győzött. Mezőberény szünet után kifulladt. Góllövők: Pólyák I. 4, Daoda, Oláh 2, Gyetvai, illetve Petries. Jók: Gyetvai, Kesztyűs, Pólyák I., il­letve Zsolnai, Juhász. A játékvezető jól vezetett. Gyulai Traktor—Szeghalmi Traktor 6:1 (2:0) Gyula, 300 néző, vezeüe: Gyuska, Gyulai Traktor: Vidó — Ny égni, Kar­dos, Hack II. — Ludvig, ökrös — Szabó, Cs. Szabó, Kulcsár, Jámbor, Már­kus. Edző: Vágó Zotán. Szeghalmi Traktor: Varga — Szab. Vágány!, Karacs — Hegedűs, Turbtcs — Jurobek, Socző, Barát, Rónai, Vanek. Edző: Király Jeuő. A nagyobb tudású gyulai ifik megér« eteméi ték a győzelmet, bár a szeghalmi csapat nem játszott alárendelt szerepet. Góllövők: Cs, Szabó 2, Kulcsár 2, Jámbor, Márkus, illetve Jurobek. Jók: Kardos, Ludvig, Gs. 'SiíábÖ, il­letve Vágűnyi, Jurobek, Rónát. Mezökovácsházl Bástya—B-csabai VM •:0 (2:0) Békéscsaba, 300 néző. vezette: Hazai. Megérdemelten és fölényesen nyert a Bástya ifi a 10 emberrel kiálló Meleor ellen. Góllövök: Tóth 2, Hajdú, Varga. Jók: Hajdú, Varga, illetve Varga, Vizsnyai, Kraszkó, Szarvas] Traktor—Gyulavári Traktor 5:0 (0:0) Szarvas, 800 néző, vezette: Kollár. Szarvasi T.: Semmelvelsz — Gönczy, Medvegy, Csonki — Katona, Rohony — Zvonár, Paraszt, Fábiánffy, Nádas, Ján- vári. Edző: Korányi Lajos. Gyulavári T.: Dobra — Nagy, Kubi­cza, Kállai — Góti, Vidó — Kovács, Molnár, Balogh, Berár, Borsy. Edző: Ku­bicza János. A tartalékosán felálló szarvasi csapat a szokottnál gyengébb játékkal is biz­tosan győzött. Góllövők: Fábiánffy, Nádas 2-2, Pa­raszt. Jók: Medvegy, Rohony, Nádas, illet­ve Kubicza, Góti és Kálai. B-osabai Építők—Orosházi Bástya 2:1 (1:1), Békéscsaba. 300 néző; vezette Pau- ’ik. Az első félidőben egyenrangú ellen­felek változatos küzdelme, szünet után az Építők megérdemelten nyerik a mér­kőzést. Az Építők tíz emberrel játszot­tak. Góllövők: Miklya 2, illetve Ugró. Jók: Miklya, Rieger, illetve Tüske, Dénes. VIHARSAROK NÉPE az MDP Békés megyei Pártbizottságának lapja. Szerkeszti a szerkesztőbizottság. Felelős kiadó: Bíró József. Szerkesztőség és kiadóhivatal: Békéscsaba, Szabadság-tér 19. Telefon szerk. és kiadóliiv. 22—96. Gyulai Nyomda. Felelős nyomdavezető Kendra György* Terjeszti: a Megyei Postahivatal Hit- laposztálya és a hirlap-kézbesítő pos­tahivatalok. Előfizetés: postahivatalok­nál és kézbesítőknél. Havi előfizetési díj: 11 forint.

Next

/
Oldalképek
Tartalom