Bányai Evangélikus Egyházkerület jegyzőkönyvei 1948

1948. november

A bányai evangélikus egyházkerület 1948. évi november 5-én Budapesten tartott rendes közgyűlésének j e g y z ő köny­ve. 1./ A közgyűlésen Benkőczi Dániel ptispökhelyettes és dr. Adaakovios igost kerületi felügyelőhelyettes elnökölt. Jelen voltak: Az arad«békési egyházmegyéből: Bohály Mihály esperes, dr. Vangyel Endre egyházmegyei felügyelő, Kiss Benő, Kovács Pál, Aradszky György, dr. Láng Frigyes, Hernád Tibor, Benkő Ist­ván, Biszkup Ferenc, Kiss György, Dedinszky Gyula egyházme­gyei kiküldöttek. A békési egyházmegyéből: Botyánszky János esperes, dr. Lányi Márton egyházmegyei felügyelő, Jeszenszky János, dr. Farkas Béla, Elefánty Jenő, Tátrai Károly, Koszorús Oszkár.egyház­megyei kiküldöttek. A budapesti egyházmegyéből: Kemény Lajos esperes. Kökény La­jos egyházmegyei másodfelügyelő, Várady Lajos, Sandy Gyula, Artner Oszkár, dr. Zelenka Frigyes, dr. Kéken András, Csaba László, dr. Bemport Elek, dr. Benner János, Murányi árpád, Bonnyai sándor, Handrássy Elek, Mezősi György, Boszik Mihály, Kádár Gyula, Majba Vilmos, Szabó Aladár, Buszák József, Tom­csányi László, Bence Imre, id. Bimár Jenő, sokoray Károly, Váraljai Sasra, dr. Szilády Jenő, Kendeh György, Scholz Lász­ló, Zulauf Henrik egyházmegyei kiküldöttek. A csanád-csongrádi egyházmegyéből: Virányi Lajos alesperes, Fecske Pál, Békés József, Zátonyi Pál egyházmegyei kiküldöt­tek. A pestmegyei felső egyházmegyéből: Zászkaliczky Pál esperes. Kürtösi Kálmán, Erőss Sándor, Endreffy Zoltán, Győri János, Torda Gyula, Lucs£á Márton, Medvey Mátyás, Kökény Elek, Jan­csó Bertalan, Komjáthy Béla, Sihter László, Mezei József, Bágyánszki Pál, Kühn Ernő, Tóth-Szőllős Mihály, Blázy Lajos, dr. Kósa Pál. Blatniczky Jenő. dr. Tury Dezső, egyházmegyei kiküldöttek.

Next

/
Oldalképek
Tartalom