Bányai Evangélikus Egyházkerület jegyzőkönyvei 1947

1947. november

A BÁNYAI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKEIltjLET 194?.ÉVI NOVEMBER 6-ÁN, BUDAPESTEN TAKTOTT BEHBBg KüKGYÍ) LESÉ: ÍLK JEGYZÖKÖNYVE. 1« A közgyűlésen L.Ordaso Lajos pümpök és dr.Kaas Al­bert kerületi felügyelő-helyettes, majd dr.Vladár Gábor kerü­leti felügyelő elnökölt. Jelen voltak: Az arad-békési egyházmegyéből: Kohály Mihály esperes, ár.Vangyel Endre egyházme^ei felügyelő, Abaffy Gyula, dr.Oub­cso András, dr.Liszka Nándor megbízottak, Kincses Gusztáv, Bisz­kup Ferenc kiküldöttek, A békési egyházmegyéből: Botyánszky János esperes, dr,Lá­nyi Márton egyházme^ei felügyelő, Tátrai Károly, Birst Ervin, dr.Adamkovics Ágost, dr,Torkos Béla megbízottak, Hézer Béla ki­küldött, A budapesti egyházmegyéből: Kemény Lajos esperes, Scholz LászlóMikler Gusztáv, Ocskay Frigyes megbízottak, Sokoray Károly, Gyöngyösi Vilmos, Nandrássy Elek, Brenner Iure, Falvay Jenő, Ken­deh György, dr.Keken András, Bimár Jenő, Bándi István, Simonfal vy Károly, dr.Drottner Elemér, Br.Kiss Ernő László, ifj.dr.Bokay János dr.Eáso Lajos, dr, Gregersen Nils, dr.Bakay Jenő, dr.Kökény Béla, dr. Laurentay Vilmos, dr.Bellusi Baross József, Koritsánszky Otto, je is a er Samu, Benyő Vilmos, Franc iscy Béla, Ágoston Sándor, Lipták Dezső, schelken Béla, Homo la Benső, dr. Far kas Béla, dr. Bánkú ty Dezső, Belohorszky Lajos, Szigeti Árpád, dr.Liffa Aurél, Iliász József, dr.Szteliló Dezső, dr.Féthy László, dr.Göttche Ervin, Sili Béla, Várkonyi Endre,dr• Holitscher Pál kiküldöttek. A csanád-csongrádi egyliázaegyéből: Benkóczy Dániel esperes, dr. schneller Károly e^házme^yei felügyelő. Fecske Pál, Virányi Lajos megbízottak, A pesti felső gyházmegyébői: Eászkaliczky Fái esperes, Tőth-Szőllős Mihály megbízott, Kósa Pál, Janeso Bertalan, Latsán Márton, dr.Várhegyi Miklós, Balon Frigyes, Stefanidesz János, Tas­nády Lajos kiküldöttek, A pesti középső egyházmegyéből: Body Pál esperes, dr.Eal­tigh Árpád egyházmegyei felügyelő. Harmati György, Detre László, dr.JugüVics Lajos megbízottait, Válint János, Jávor Pál, dr. Helle Ferenc, Gombos Ernő^ dr.Turuky Dezső kiküldöttek, A pesti also egyházmegyéből: Kerné y Gábor esperes, dr.Kaas Albert egyházmegyei felügyelő, Bakay Péter, Zoltán László, Fehér Sándor, Hikus János megbízottak, Bakay Zoltán, Bacliát István, Pa­lota^ Gyula, Sikter András kiküldöttek. Nagy Imre, dr. szeberényi Lajos, dr .Renner Jánc>s, dr .K em­pört Elek, dr.Nádor Jenő, Csizmadia György és Fasang Árpád gimná­ziumi illetve tanítónőképzői igazgatok Hivatalból, mint az egyházkerület tisztviselői: Dedinszky Gyula^ dr.Komjáthy Jenő, dr.Murányi György, Sándy Gyula, Kesztler Iászlo, Péter Lajos, dr.Boi^ostylnkőy László, Grünvalszky károly.

Next

/
Oldalképek
Tartalom