Bányai Evangélikus Egyházkerület jegyzőkönyvei 1924–1930

1924. szeptember

A BÁNYAI EV. EGYHÁZKERÜLET 1924. ÉVI SZEPTEMBER HÓ 25-ÉN BUDAPESTEN TARTOTT KÖZGYŰLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE. A közgyűlésen Dr. Raffay Sándor püspök és Dr. Zsigmondy Jenő kerületi felügyelő elnököltek. \ Jelen voltak: Az arad-békési egyházmegyéből: Dr. Szeberényi L. Zsigmond esperes, Dr. Sailer Vilmos felügyelő, Piltz Ádám, Dr. Hegedűs Béla, Szeberényi Gusztáv, Linder László egyházmegyei megbízottak, Sztolár Gyula, Dr, Vangyel Endre, Povázsay Endre, Susánszky János, Greksza György, Bárdy Ernő, Jakabfi György egyházmegyei kiküldöttek. A békési egyházmegyéből: Kovács Andor esperes, Rohály Mihály, Horémusz Pál, Dr. Mázor Elemér egyházmegyei meg­bízottak, Russ Zoltán, Zoltán Emil, Raskó Kálmán, Kálmán Rezső, Csermák Elemér, Dr. Scholtz Oszkár, Dr. Jeszenszky Elek, ifj. Zsilinszky Mihály, Dr. Haviár Gyula egyházmegyei kiküldöttek. A budapesti egyházmegyéből : Broschko G. Adolf esperes, Dr. Tolnay Kornél felügyelő, Sommer Gyula egyházmegyei meg­bízott, Pap Elek, Landgraf János, Dr. Varsányi Mátyás, Möhr Henrik, Misura Mihály, Morhács Márton, Majba Vilmos, Janisch Gyula, Szüts Gábor, Bereczky Sándor, Dr. Petrik Aladár, Glück Frigyes, Dr. Bendl Alajos, Hüttl Ármin, Krompecher Jenő, Dr. Träger Zsigmond, Schulek János, Sándy Gyula, Dr. Gündisch Guido, Mauritz Vilmos, Góbi Imre, Lipter Rezső, Dr. Pazár Zoltán, Dr. Händel Béla, Dr. Holitscher Pál, Aranyossy Endre, Dr. Mágócsy­Dietz Sándor, Lombos Alfréd,\Dr. Moravcsik Emil, Szeszlér Hugó, Benyó Vilmos, Dr. Németh Ödön, Dr. Zimányi Dániel, Draskóczy Lajos, Wack Keresztély, Dr. Zimmermann Ágost, Fuszek Ágost egyházmegyei kiküldöttek.

Next

/
Oldalképek
Tartalom