Bányai Evangélikus Egyházkerület jegyzőkönyvei 1901–1907

1901. szeptember

A BÁNYAI ÁG. HITV. EVANG. EGYHÁZKERÜLET 1901. ÉVI SZEPTEMBER 11—13. NAPJAIN BUDAPESTEN TARTOTT KENDES ÉVI KÖZGYŰLÉSÉNEK rr •• JEGYZÖKÖNYVE. BUDAPEST, 1901. HORNYÁNSZKY VIKTOR CS. ÉS KIR. UDVARI KÖNYVNYOMDÁJA VI., AKADI-UTCZA 14.

Next

/
Oldalképek
Tartalom