Bányai Evangélikus Egyházkerület jegyzőkönyvei 1886–1890

1889. szeptember

19 Valent Ármint Kis-Kőrösre; Algöver Istvánt Csalira; 3. Droba Dánielt Petrováczra; és Jausz Vilmost mint budapesti hitoktatót. Értetik, hogy mindezek előzőleg a papi vizsgálatot letették az egyetemes papvizsgáló bizottság előtt. Chriastelyi Gyula, Morhács Márton es Schäfer Lajos a papi vizsgát sikeresen letette. Ő Felsége a borosznoki egyháznak 100 frtot, Salgó-Tarjánnak 200 frtot, Horhátnak 100 frtot, Zolnának 100 frtot legkegyelmeseb­ben adományozott. A központi gyámintézeti bizottság a felállítandó kerületi lányiskolára 50 frtot küldött, mely a b.-csabai bankban van elhelvezve. j Vérrokonságtól való fölmentvényeket a következőknek eszkö­zöltem 1888-ban úgymint: Polgár Mihálynak 10 frt. Tomásik János­nak 10 frt. Kalmár Mihálynak 10 frt. Héjjas Mihálynak 15 frt. Hesz Péternek 10 frt. Dr. Moravcsik Gyulának 10 frt. Pecznik Györgynek 10 frt. Bensinger Fülöpnek 20 frt. Tót Mártonnak 10 frt. Breznyiczky Mihálynak 10 frt. Stenger Ádámnak 10 frt. Weisz Vilmosnak 10 frt. Német Lajosnak 20 frt. Zahorecz Pálnak 10 frt. Babinka Jánosnak 10 frt. Holik Györgynek 10 frt. Varga Jánosnak 10 frt. Zwolanek Mátyásnak 30 "frt. Jakus Pálnak 10 frt. Balog-Gyurian Jánosnak 10 frt. Wallrabenstein Jakabnak 10 frt. Gazda Mihálynak 15 frt. Zajacz Istvánnak 10 frt. Heszler Jánosnak 10 frt. Franko Pálnak 10 frt. Eliker Károlynak 20 frt. Schütz Jakabnak 15 frt. Kvasz György­nek 20 frt. Klenovszky Mihálynak 10 frt. Klobusiczky Jánosnak 10 frt. Kovács Józsefnek 10 frt díj mellett; összesen 385 frt. Az ezután való kamattal 390 frt 38 kr., mely összeget áttettem a kerületi özv­árva intézet pénztárába. A Zsedényi-alapból a következő tanítókat részesítettem szorga­lomdíjban: Pittner Pált, Lacziak Benőt, Kmettvi Mihályt, Graszel Józsefet, Sáling Gézát, Fuchsz Pált, Zoch Szaniszlót, Szuchovszky Sándort, Lacziak Mihályt, Hamel Adolfot. Az egyes esperességekből vett értesítéseket a következőkben van szerencsém előterjeszteni: Bács-szerémi esperesség. / Ä) Halálozás: Pfeiffer István bulkeszi lelkész, Lelbach Adám, cservenkai felügyelő; Kolényi Gusztáv consist. ülnök; Kvacsala János petrováczi, Sztraka János petrováczi, Heinz Jakab ujbánovcei tanítók. B) Változások: Kottler Ottó bulkeszi lelkésznek választatott. Langhoffer Károly volt bulkeszi helyettes lelkész Tarnóczára lelkész­nek hivatott meg. Droba Dániel petrováczi segédlelkészszé lett, 2*

Next

/
Oldalképek
Tartalom