Bányai Evangélikus Egyházkerület jegyzőkönyvei 1886–1890

1890. október

63 1890—91. és 1891—92. évekre a Fekete József-féle 4. oszt. gymn. 2 magánintézet Budapesten. 161. 1890. máj. 29. 24,339. sz. Özv. Strelkó Gusztáv és Henicskó Ludovika jegyesek dispensáltattak. 162. 1890. máj. 31. 24,456. sz. Litzenberger Ádám és Litzen­berger Katalin jegyesek dispensáltattak. 163.1890.máj.31. 24,457. sz. Özv. KokavszkyJános és özv. Kulik Mihályné szül. Ferkó Anna jegyesek dispensáltattak. 164. 1890. jun. 3. 1284. ein. sz. Értesítés hat barsmegyei köz­ség neveinek megmagyarítása illetve megváltoztatásáról. 165. 1890. jun. 30. 28,583. sz. Megküldetnek a «Középiskolai Rendtartás» példányai. 166. 1890. jul. 2. 1551. sz. A m. jelzálog hitelbank által kibo­csátott községi kötelezvények üzleti biztosítékul és bánatpénzül elfogad­tatnak. 167. 1890. jul. 3. 29,179. sz. Özv. Cseszljár György és Buják Paulina jegyesek dispensáltattak. 168. 1890. jul. 7. 27,819. Megküldetik a temesvári állami főreál­iskolánál megüresedett egy rendes tanári állomásra vonatkozó pályázat. 169. 1890. jul. 7. Orsz. m. kir. stat. hivatal 5376/1890. sz. Kéretik a czímtári adatok kibővítése. 170. 1890. jul. 7. 30,037. sz. Megküldetik Bayer Karolinának folyamodványa, melyben Ponillande Leo és Stelzer Karolina esketési bizonyítványa hitelesíttetni kéretik. 171. 1890. jul. 13. 29,922. sz. Stankovszky Gábor pöstyéni lakosnak kiadatik az érettségi bizonyítvány másodlata. 172. 1890. jul. 17. 30,272. sz. Gályái Horváth Bertalannak kiadatik az érettségi bizonyítvány másodlata, az eredeti pedig érvény­telennek nyilváníttatik. 173. 1890. jul. 17. 31,246. sz. Szakáll Istvánnak kiadatik az érettségi bizonyítvány másodlata az állítólag elveszett eredeti pedig érvénytelennek nyilváníttatik. 174.1890. jul. 17. 31,064. sz. Báró Papp Gyulának kiadatik az érettségi bizonyítvány másodlata az állítólag elveszett eredeti pedig érvénytelennek nyilváníttatik. 175. 1890. jul, 17. 24,887. sz. Az érsekújvári Kovacsovics Gyula lopás és hamis igazolványok kiállítása miatt az ország összes közép­iskoláiból kizáratik. 176. 1890. jul. 28. 33,484. sz. A keleti akadémia programmja. 177. 1890. jul. 30. 30,320. sz. Tanterv azon gymnasiumi tanulók számára, kik az 1890. évi XXX. törvényczikk alapján a görög nyel­vet helyettesítő tárgyakat tanulják. 178. 1890. jul. 31. 1716. sz. A temesvári takarékpénztár által kibocsátott záloglevelek, üzleti biztosítékok bánatpénzül elfogadhatók. 179. 1890. aug. 1. 34,863. sz. Büchler Jenőnek kiadatott az érettségi bizonyítvány másodlata.

Next

/
Oldalképek
Tartalom