Ciszterci rendi katolikus gimnázium, Baja, 1935

53 Csapiár Konrád ünnepi beszédet mondott a MOVE március 15-i ünnepélyén. Cikkeket írt a helyi lapokba. Ifj. Éber Sándor 1935 nyarán festette a Ciszterci Rend pécsi rend­ház kápolnájának Madonna freskóját. Ősszel gyűjteményes kiállítást rendezett Baján. Budapesten a Műcsarnok és a Nemzeti Szalon kiállításain szerepelt képeivel. Művészeti cikket és kritikát írt á helyi lapokba. A Conventus Francovillensis krónikása, a bajai Nemzeti Kaszinó, a Liszt Ferenc-Kör, a Katolikus Egyesülés választmányának, a Magyar Rajz­tanárok Országos Szövetsége vidéki választmányának és a B. H. E. tagja. Dr. Gondán Felicián a Baja-Bácskai Közművelődési Egyesület ü. v., az Orsz. Frontharcos Szövetség Baja-bácskai Főcsoportjának tiszteletbeli, a Belvárosi Levente Egyesület ü. v. elnöke, a bajai Polgári Lövész Egylet belvárosi csoportjának alelnöke, a Ciszterci Diákszövetség titkára, az 583 számú férficserkészcsapat parancsnoka. Vezette a 105.77—1936. sz. a. belügymín. jóváhagyott Baja-Bácskai Közműve­lődési Egyesületnek, majd múzeumi és könyvtári szakosztályának megalakítását, 1936. jan. 3-i „Magyar Est“-jének, a frontharcosok febr. 22-i hazafias ünnepségének, a bácskai községekben és Baján tartott 9 ingyenes kulturelőadásnak, a belvárosi Levente Egyesü­let „Legszebb dal“ című hazafias szinielőadásának, az 1935 szept. 7—8-i máríakönnyei Passiójátékoknak a rendezését, az 1935 aug. 4-i „Üzen a Bácska“ c szabadtéri előadás­hoz megírta Hungária verses szerepét (előadta Mátrai E., a Nemzeti Színház tagja), Frontharcos c. prológusát előadták a Központi Színházban a frontharcosok és a közműv. egyesület előadásán, E L. Schwerkoff Russische Lieder-jéből fordított 2 dalát Doszto- jevszki Bűn és bűnhődés c műve előadásán. A Juventus c. latin ifjúsági folyóirat 1935 —36-i évfolyamában Jocosa címen közölt anekdotákat. Sajtó alá rendezi Rendszeres Nemzeti Irodalomtörténetének Vili. kiadását. Holczinger Titusz a Katolikus Középiskolák igazgató és tanári Fegyelmi Tanácsának kinevezett tagja. Rózsa István a Conventus Franco villensis aerariusa, a bajai Nem­zeti Kaszinó, a Baja-Bácskai Közművelődési Egyesület tagja. Törvényszéki állandó hites könyvszakértő. Ismeretterjesztő előadásokat tartott. Tanterv, tananyag, gyakorlatok. 1. Intézetünk jellege: azt I. oszt. a VKM. 3000—1934. ein. sz. ren­deleté szerint gimnázium volt. (Ugyancsak gimnázium lesz a jövő isk. évben a II. osztály, és így fokozatosan a többi is.) A II—VIII. osztály pedig az 1924. évi XI. te. folytán az intézet kegyura és a VKM. között történt meg­állapodás szerint még reálgimnázium maradt. Az intézet neve kegyurának, a zirci apátúrnak rendelkezéséből : gimnázium. 2. A tanítás anyagát a tanterv és az utasítások szellemében, a tanker, kir. főigazgatóságtól jóváhagyott keretekben elvégeztük.

Next

/
Oldalképek
Tartalom