Ciszterci rendi katolikus gimnázium, Baja, 1900

54 király 2 drb. ezüst pénze; Báthori István lengyel király 1 drb. ezüst 3 krsa; Miksa József bajor fejedelem 1 drb. ezüst 10 krsa; Károly Tivadar bajor fejedelem 1 drb. ezüst 10 krsa; Napoleon 1 drb. ezüst olasz pénze; a délafrikai boer-köztársaság 1 drb. ezüst pénze; Károly olmützi püspök 1 drb. ezüst krsa; 2 drb. ezüst török pénz; 1 drb. ezüst szerb 1 kr. b) 1 drb. árpádkori pénz; I. Ferdinánd 1 drb. r. pénze; I. Lipót 1 drb. magy. polturája; II Rudolf 1 drb. magyar pénze ; Mária Terézia 2 drb. magyar pénze; Mária Terézia 2 drb. 1 krsa; II. József 1 drb. 1li krsa; II. József 1 drb. Va krsa; II. József 1 drb. 1 krsa ; II. Ferenez 2 drb. Va krsa; II. Ferenez 14 drb. 1 krsa; II. Ferenez 6 drb. 3 krsa; II. Ferenez 2 drb. 6 krsa; II. Ferenez 3 drb. 15 krsa; II. Ferenez 3 drb. 30 krsa; osztrák császárság 1 drb. 1 kr. és 1 drb. 4 krsa; Szaniszló lengyel király 2 drb. r. pénze ; Viktor Emánuel 2 drb. 5 cen­tesimije és 1 drb. 10 centesimije; XVI. Gergely pápa 1 drb. baioccoja; Viktória angol király 1 drb. half penny-je; Umberto olasz király 2 drb. 1 centesimo; az amerikai egyesült államok 1 drb. 1 cent-je; 2 drb. szerb 5 para; 1 drb. török pénz. c) Szerbia 1 drb. nikel 20 para; Sveicz-közt. I drb. nikel 20 krsa. Emlékérmek: Európa felszabadításának emlékére vert emlékérem ; Kossuth Lajos szabadságérme és 3 drb. halála emlékére vert érem ; Ferenez József magyar király megkoronáztatásának negyedszázados jubileumára vert érem; Ferenez József osztrák császár félszázados ural­kodásának jubileumára vert érem; az 1861. országgyűlés emlékére vert érem; Széchenyi István halálára vert érem; az 1867. honvédegyletek alakításának emlékérme; Szűz Mária érem; Szent György érme ; szerb emlékérem. Papírpénzek: Kossuth pénzek: 2 drb. 15 kr.; 3 drb. 30 kr. ; 1 drb. 1 frt.; 2 drb. 2 frt.; 6 drb. 5 frt; 1 drb. 10 frt. Összesen: 25 drb. ezüst; 63 drb. réz; 2 drb. nikel; 13 drb. érem és 15 grb. papírpénz. Adományozók: Jorgovits Sándorné urnő; tek. Kilbinger Ferenez mohács­szigeti intéző ; főt. Evetovics János ; főt. Borsodi Miklós ; főt. dr. Madarász Flóris ; tek. Schnetzer Ede; Hahn Gyula VIII. o. t. ; Miskolczy Ágoston, Rohrböck József VII. o. t. ; Agai Emil, Bettelheim Sándor, Vámosi Jenő VI. o. t.; Berger Gyula, Berzenkovits Péter, Halász József, Kubinszky Aladár V. o. t.; Hegedűs Ernő, Ingusz Miksa, Katanits Antal, Nagy Sándor, Rohrböck Sándor, Singer Zoltán, Vasvári Ferenez, Vollvveiter Henrik IV. o. t. ; Bubonyi Lajos, Tessényi József III. o. t.; Fischer Dezső, Grünhut Aladár, Kollár Béla, Madarász Lajos, Schőn Miksa II. o. t. ; Bocskay Károly, Schwerer Béla I. o. t.

Next

/
Oldalképek
Tartalom