Petőfi Népe. 2011. szeptember (66. évfolyam, 204-229. szám)

2011-09-27 / 226. szám

6 GAZDASÁG 2011. SZEPTEMBER 27., KEDD A BUX index 2011. szeptember 26-án Euró-valutaárfolyamok (forint/euró, 09.26.) Vételi Eladási Budapest Bank 279,71 297,01 CIB Bank Citibank 278,16 279,96 301,34 303,30 Erste Bank FHB Bank 280,42 282,90 296,58 299,80 K&H Bank 280,93 297,11 MKB Bank 281,77 296,23 OTP Bank Raiffeisen Bank 281,78 284,10 296,23 296,88 A BUX index az elmúlt napokban 16 900 1677» BÉT-áruszekció (forint/tonna, 09.26.) Új elszámolási ár MALMI BÚZA 2011. december 49 500 TAKARMÁNYBÚZA 2011. december 47 500 TAKARMANYKUKORICA 2011. november 48500 OLAJNAPRAFORGÓ 2011. október 105000 REPCE 2011. november 119200 MNB-árfolyamok Hivatalos devizaárfolyam 2011. szeptember 26-án 1€ 1$ 1CHF f f f 289,73 Ft 215,24 Ft 237,05 Ft +0,91 Ft +1,96 Ft +0,75 Ft Kezdhetik a nyúltenyésztést több mint io hazai és egy hatá­ron túli pályázó kezdheti el a „NYÚL-UNK A MUNKÁÉRT” fa­luközösségi nyúltenyésztési ok­tató-nevelő programot. A Zika és a Nagyhajmási Gazdaszövetke­zet hívta életre, a pályázat költ­ségeit 20 millió forint támoga­tásból is ők biztosítják. Csatla­kozott hozzájuk az Üj Hangya In­tegrációs Szövetkezet, az Alpha- Vet Kft., a Fehérkereszt Állatvé­delmi Liga és az Agribrands Europe Zrt, a Cargill Inc. leány- vállalata. Ilkén volt az ered­ményhirdetés, melyen részt vett V. Németh Zsolt vidékfejlesztési és Czomba Sándor foglalkozta­táspolitikai államtitkár: mind­ketten méltatták a pozitív kez­deményezést. A program a gye­rekeken keresztül próbálja ráve­zetni a családokat a felelősség- vállalásra, a munka örömére. nyertesek: Füzérkomlós, Holló­háza, Gemzse, Ilk, Közép-Tisza- völgyi Népfőiskola (Szenttamás, Surjány, Bartapuszta, Óballa és Szakállas közös pályázata), So- mogyaszaló, Gyulaj, Jánoshida, Bácsalmás, Szászvár, Bojt, Körös­szakái, és az erdélyi Gyimes- bükkről a Dévai Szent Ferenc Alapítvány (Bővebben: www. nyulunkamunkaert.hu). ■ Kevesebb lesz a borra való kampánykilátások Csökkenni fognak a marketingre fordítható összegek Korrigálnak, tempót váltanak Idén már kevesebb pénz­ből láthat neki az Agrár- marketing Centrum a bormarketing-pályáza­toknak, miután a terme­lés és a fogyasztás vissza­esése révén kevesebb jut a kasszába. Braunmüller Lajos Száznál is több vendéglő és bor­szaküzlet vett részt szeptember 21-én, az első idei Borszerdán a magyar borokat és a kulturált borfogyasztást népszerűsítő kam­pányban. Az akcióhoz csatlakozó éttermek 50, a kereskedők leg­alább 10 százalékos kedvezményt adtak minőségi magyar fehérbo­raik listaárából. „Pontos, összesített adatokat még nem tudok mondani a Bor­szerdáról, de az eddigiek alapján jól sikerült az esemény” - nyilat­kozta Simon Péter. Az Agrármar­keting Centrum (AMC) igazgató­ja hozzátette: „vita volt arról is, a vendéglátós borfogyasztást ho­gyan lehetne felfuttatni. Tapasz­talni, a kereskedelemben és a vendéglátásban erősen túl van­nak árazva a borok. A bor azon­ban alapvetően nem drága cikk. Németországban például 1 -5 eu­róért már jó közép-, vagy akár fel­ső kategóriás minőséget lehet kapni”. Simon Péter hozzátette: „A forgalmazásnak ártó drágulás rossz irányát megfordítandó ve­zettük be a Borszerdát, melynek üzenete, hogy az éttermi borfo­gyasztás elérhető.” A fogyasztás elterjedését elősegítő kampá­nyokra várhatóan szűkösebb for­rások jutnak. A második fél év­ben induló kampányok az au­gusztus közepi forgalombahoza- talijárulék-befizetéstől függenek. Ennek pontos értékét ma még nem lehet tudni, de az irány ked­vezőtlennek tűnik. „Bár az összesítés még folyik, a tavalyi rosszabb év, a viszonylag magas árak és az alacsony szin­tű fogyasztás miatt valószínűleg az idén a bormarketingre is keve­sebb pénz jut” - ismerte el Simon Péter. A bormarketinghez kap­csolódó kampányokat a bor liter­je után fizetett 5, illetve minősé­gi bor esetén 10 forintos, Bormar­keting Alapba fizetendő hozzájá­rulásból finanszírozzák. Tavaly ez az összeg 800 millió forint volt, a kisebb fogyasztás után viszont a végösszeg is szükségszerűen kevesebb lesz. A TAVASSZAL kihirdetett kam­pányok késése miatt - ezt a borászok is kritizálták - a ta­valyi négy után idén csak két­szer volt/lesz Borszerda, mind­kettő ősszel. A sikeresnek mondható, Hajós András ar­cával hirdetett Fröccskampány szintén kissé megkésve, július 31-én indult útjára. SIMON PÉTER a késést admi­nisztratív okokkal magyaráz­za: „A csúszás oka: év elején módosult a közbeszerzés. A bormarketingpénzek elköltése pedig szigorú szabályokhoz kötött. Nem így terveztük, de valóban csúsztunk. Azért siker volt. Most azon dolgo­zunk, hogy ezen javítsunk. ” PROMÓCIÓ Most érdemes váltani! ; : * * jf fcfff |í | • it F fi Október 18-áig napi öt értékes készüléket lehet nyerni a T-Home jóvol­tából. A 2011. szeptember 19-én kez­dődött, és október 18-áig tartó időszakban naponta egy 3D-s Samsung Smart tévét, egy 9-es sorozatú Samsung note-bookot, egy HTC Flyer tabletet, egy Xbox Kinect játékkonzolt és egy iPhone416 GB okostelefont sor­solnak ki a T-Home tévé- vagy internetszolgáltatást újonnan megrendelő és hűségidőt válla­ló ügyfelek között. Amennyiben valaki két szolgáltatásra: tévé­és internetcsomagra is előfizet, akkor a sorsoláson dupla esély- lyel indul. A napi öt nyere­ményt a nyereményjátékban az azonos napon leadott megren­delésekből sorsolják ki, ha a szolgáltatást 2011. november 20-áig bekötik. A sorsolást 2011. november 21-én tartják, a sze­rencsés nyertesek ezt követően értesülnek tárgynyereménye­ikről. Ráadásul most a T-Home az internet- vagy tévészolgáltatá­sát hűségidővel megrendelő ügyfelei számára elengedi a ha­vi díjat a létesítéstől számított egy hónapig, és még a telepíté­si díjat sem számítja fel. Amennyiben valaki tévészol­gáltatását internetszolgálta­tással, vagy internet- és telefon­szolgáltatással együttesen, vagy ezen szolgáltatások mellé rendeli meg, a T-Home kedvez­ményrendszer igénybevételé­vel a tévé- mellett telefon- és/vagy internetszolgáltatások­ra is megkapja a dupla, tripla kedvezményeket az első hónap alatt is. Érdemes tehát most T-Home- ra váltani: a tévézés és a netezés élménye mellett szerencsés eset­ben értékes nyereményben le­het részünk. Minderről bőveb­ben a www.t-home.hu oldalon lehet olvasni. Orbán: számítunk az idősek szaktudására „MEG KELL VÁLTOZTATNUNK az öregséghez, az öregkorhoz való viszonyunkat, egy új gondolko­dásmódot kell kialakítanunk!” - hangoztatta tegnap Orbán Vik­tor, az Idősügyi Tanács alakuló ülésén. A miniszterelnök szerint „a holnapot felélő fogyasztás vi­lágában” egészségtelen módon felértékelődött az emberi élet egy rövid, 16-30 év közötti sza­kasza, az élet többi része pedig leértékelődött. „Minőségi idős­kori életre van szükségünk, nem pedig becsapós fiatalítókúrákra” - mondta a kormányfő. A miniszterelnök az alakuló ülés alkalmából - amelyen át­adta a tagoknak a megbízóleve­lüket - azt mondta: nem szeret­te volna, ha úgy vág neki az Or­szággyűlés a jövő évi költségve­tési törvényjavaslat vitájának, hogy nem alakult meg az Idős­ügyi Tanács. Orbán fontosnak tartotta, hogy akkor jöjjön létre e testület, amikor Magyarország megkezdi azt a „nagy menetelé­sét”, mellyel megkísérli, hogy egy bajba jutott európai gazda­sági rendszertől, annak válság- övezetétől minél messzebbre juthasson. „Ez az igen nehéz helyzet szo­katlan, akár ortodox megoldá­sokat is megkövetel” - jelentet­te ki a kormányfő. A miniszter- elnök hangsúlyozta: „ a Nemze­ti Konzultáció Kormánya mesz- szemenően számít az Idősügyi Tanács véleményére és szaktu­dására”. ■ Orbán Viktor az Idősügyi Tanács alakuló ülésén, az ország házában. Fiata­lítókúrák helyett minőségi időskori élet kialakítását szorgalmazza.

Next

/
Oldalképek
Tartalom