Petőfi Népe, 2011. február (66. évfolyam, 26-49. szám)

2011-02-17 / 40. szám

2011. február 17. 7 Hirdetésfelvevő és olvasószolgálati irodáink: Kecskemét, Szabadság tér 6., Széchenyi krt. 29. Telefonos apróhirdetés-feladás: 76/518-250 OLÁHNÉ CSÓKÁS ANDREA Hőfizetési és terjesztési ügyekkel kapcsolatban várjuk a Széchenyi krt. 29. szám alatt! Tel.: 80/480-756 MÚLTIDÉZŐ Az Ókollégium volt az első Kecskemét hosszú időn keresz­tül a Duna-Tisza köze iskolavá­rosa volt. Első jelentős, emeletes iskolaépülete az 1830-ban meg­épült Református Ókollégium volt. A kétemeletes, klasszicista stílusú épületben folytatatta ta­nulmányait Jókai Mór is. A kecskeméti iskolákról na­gyon sok korabeli, látványos képeslap készült, igy a Refor­mátus Ókollégiumról is. Ezek közül több megtalálható Sebes­tyén Imre kecskeméti képes­levelezőlap-gyűjtő gyűjtemé­nyében is . Az Ókollégium története egé­szen az 1500-as évek közepéig tekint vissza. Hivatalos iratok szerint a gimnázium létezését 1564-től rögzítik, ez az első is­kola az egykori fatemplom kö­zelében, a régi kecskeméti re- formata schola udvarán mint a híres debreceni kollégium parti­kulája működött. Az iskolaépü­let 1570-ig elemi és alsó gimná­ziumi évfolyamoknak, majd hat évfolyamos gimnáziumnak adott otthont egészen 1678-ig, a nagy tűzvészig. A régi iskola- épület történetét tekintve még egy dátumot, az 1599. évet eme­lik ki a történelmi források. Eszerint 1599-ben a Tolna refor­mátus iskolájának egy része a Kecskemétre lelkésznek hívott l|jccsl{cttictr'öl. ■**97, imr/ MA MAR NEM CSAK OKTATÁS FOLYIK AZ EPULET FALAIN BELÜL Az Ókollégium épületében ma egyrészt a Károll Gáspár Református Egye­tem Állam- és Jogtudományi Karának levelező tagozata működik. Emel­lett az épület ad otthont a református egyházművészetet bemutató Ráday Múzeumnak, valamint Fuxreiter András ásványkiálllításának. jelvényén és később pecsétjén e szorongattatások emlékét jel­zi azóta is a rajz és a szimboli­kus jelmondat: Crescit sub pondere palma (Teher alatt nő a pálma.) A XIX. században a kecske­métiek nagyszabású iskolaépí­tési munkálatokba fogtak, s 1830-ban lerakták új iskolájuk­nak, a mai Ókollégiumnak az alapjait. Ezt fémjelzi az épület homlokzatán az MDCCCXXX felirat is. Az Ókollégium mű­szaki terveit Hofrichter József (1779-1835), pesti építőmester készítette, akinek legismertebb Ref. főgymnashim és jogakadcmia A felső képeslapot 1899-ben, az alsót 1906-ban adták postára Búzás Mihály rektorral egye­temben idemenekült. 1678-ban a nagy tűzvészben sajnos a fatemplom és az isko­la nagy része elpusztult. A ka­tasztrófa után a reformátusok megújították és kibővítették az iskola épületét, de nem ment minden zökkenőmentesen, az ellenreformáció szelleme miatt az építkezés az 1700-as évek közepéig húzódott el. Az iskola munkája a budapesti, Kálvin téri református templom. A ter­vek alapján az építkezés Fi­scher Ágoston helyi mester ve­zetésével zajlott. Áz épület ki­emelt középső része öttenge­lyes, az oldalrészek hattenge­lyesek. Az épület díszítése sze­rény, kivétel ez alól a középső rész. 1865-ben a termek jobb megközelítése érdekében az udvari homlokzat felé függőfo­lyosót építettek. A nemzeti ébredés korának legnagyobbjait is erős szálak fűz­ték a városhoz. Az Ókollégium épületében az 1830-tól főiskola­ként működő református kollé­gium diákja volt 1842-44 között legnagyobb magyar regény­írónk, Jókai Mór (1825-1904), akinek kecskeméti élményei írói munkásságára is jelentős hatás­sal voltak. Egy későbbi vissza­emlékezésében a következőket írta: „Nem ok nélkül nevezem Kecskemét városát második szü­lővárosomnak, mert valójában szellemi énemet e város szülte.” A XX. század elejére azonban már az Ókollégium is szűk lett. Ezért a kecskeméti gyülekezet áldozatkészsége segítségével megépült a Református Gimná­zium és az Országos Reformá­tus Jogakadémia részére az Új­kollégium, 1912-ben. (Folytatjuk) SEBESTYÉN HAJNALKA Of INGATLAN ELCSERÉLNEM értékegyeztetéssel (kméti la­kásra) v. eladnám Segesvári út 28. alatti újsze­rű áll. lévő cs. házam. Telefon: 06-20/296- 8546 —--------------------­----------------------—----------------“1120191* KE CSKEMÉT belvárosában, a Petőfi S. u. 5. sz. alatt III. em.-i, 67 m!-es, 3 szobás lakás eladó. T.: 06-20/9459-966----------------------------------------------------------------------“1121829* KE CSKEMÉT, Széchenyivárosban 2 + félszobás lakás garázzsal eladó. Telefon: 06-20/979- 5822-----------------------------------------------------------------------“1121479* KECSKEMÉTHEZ közel, Helvécián 100 mJ-es összkomfortos, kertes családi ház eladó, mel­léképülettel. 06-70/3878-143----------------------------------------:---“1121220* LA KITELEKEN kis ház eladó. Telefon: 06- 20/5935-138---------------------------------------------------------------------“1120554* ÖS SZKÖZM. máriahegyi 3770 m! telek eladó. Kp+minden megoldás érdekel 06-20/59-35- 138-----------------—I------------------------------------------------“1121785* SZ ALAGHÁZI 53 m!-es, 2 szobás, bútorozott la­kás tulajdonostól eladó. 06-30/2974-230-----------------------;-----------------------------------------------“1121186* SZ ÉCHENYIVÁROSI, 55 m1, kívül-belül teljesen felújított, üresen álló, fűtéskorszerűsített lakás tulajtól eladó. 06-30/400-9534 BÉRLEMÉNY KECSKEMÉT belvárosi üzlet kiadó. Telefon: 06- 30/255-5220 JÁRMŰ GÉPEK MAGAS keresettel munkatársakat “keresek nem ügynöki munkára, fix+jutalék. 06- 30/520-4512----------------------------------------------------------------------“1119004* ÁL LÁST KERES VARRÓNŐI és bolti eladói szakképzettséggel, gyakorlattal munkát keresek. Takarítói, kony­hai munka is érdekel. Telefon: 06-70/226- 9293--------------------------------------------;-------------------------“1121791* ________AD ÁSVÉTEL_______ AK ÁC tűzifa vágott 2100-tól, hasított 2300 Ft szállítással Kecskemét környékén. 06- 30/9355-015---------------------------------------------------------:-------------“1121772* BI 0PTR0N gyógylámpa közepes, új + ké­zi masszírozó eladó. Telefon: 06-30/8598- 159 IGNIS dízel, 2004-es, klímával, ABS-sel, jó ál­lapotban eladó. 1,17 M 06-30/397-3506----------------------------------------------------------------------“1121758* IP ARI lakókocsi 7 m-es, 2 tengelyes, fűthető, vontatható eladó. 06-20/5935-138----------------------------------------------------------------------“1120550* PE UGEOT Expert HDI eladó. 06-20/5935-138-----------------------------------------------------------------------“1120551* SUZUKI 99-es, 5 ajtós, klíma, ABS, alufelnivel eladó. 500 E Ft, 06-30/397-3506-----------------------------------------------------------------------“1121758* VOLVO V40 nagy csomagtérrel, 5 ajtós, 97-es, friss mszv.-val eladó. Telefon: 06-30/8598- 159----------------------------------------------------------------------*1121805* VO NTATOTT (5 t-ás) és függesztett műtrágya­szóró eladó. 06-30/476-6770---------------------------------------------------------------------“1121681* ál lást kínál GYAKORLATTAL rendelkező pultoslányt felve­szek. 06-70/424-0230--------------:-------------------------------------------------------“1121816* HI RDETÉSSZERVEZŐI gyakorlattal területi veze­tőt, ill. értékesítőt keresünk Kecskemétre, több éve működő kiadványunkhoz. Önéletraj­zokat a szabo.szilardl@hdsnet.hu e-mail cím­re várjuk. Tel.: 06-30/869-1955 HAJAT veszek 40 cm-től. 06- 30/3019-128 .1120832. HASZNÁLT sütőolajat vásárolunk (lakosságtól is). BIOPRÉMIUM Kft. Telefon: 06-70/428- 0180----------------------:------------------------------------------------“1121118* MI NŐSÉGI angol használtruha a Szll-Coop melletti üzletben flx 800 FVTcg áron! .,1214l ÁLLAT OKTAfÁS SALGÓ jellegű polcok gyári áron. www.fordexpolcok.hu Érdeklődni a 06- 20/222-2000, 06-30/455-6432-es telefon­számokon lehet. —----------------------------------------------------------------“1121716* SZ ÍNESFÉMET, ócskavasat veszek. 06- 20/805-5041 MINDEN TIPUSU GÉPJÁRMŰ TELJES KÖRŰ JAUÍTÁSA, FELÚJÍTÁSA ' •' j -Á­life y* fp f 76/485-292 • Felkészítés műszaki vizsgára teljes körű ügyintézéssel • Tachográfok beszerelése,, javítása • Környezetvédelmi vizsgálat • Minden típusú szervizmunka • Autók fényezése • Légkondicionáló berendezések vizsgálata, javítása • Gépi kefés mosás NKH KIJELÖLT VIZSGÁLÓ ÁLLOMÁSA - VIZSGAIDŐPONTOK: A HÉT MINDEN NAPJÁN Autó Univerzál Járműjavító, Kereskedelmi, Szolgáltató Kft. Kecskemét, Csáktornyái u. 4-6. www.autouniverzal.hu Nyitva tartás: Autómentés, mosás, szerviz: 0-24 óráig • Javítóműhely: 6-17 óráig ■ «H SZOLGÁLTATÓHAZ MINDENÓRÁS előhasi üszők eladók. 310 E Ft/db. Érdeklődni a 06-70/338-2657-es tele­fonszámon lehet.----------------------------------------------------------------------“1121383* 150 kg-os hízók eladók. Telefon: 06-30/572- 6172 0KJ-S biztonsági őr tanfolyam, álláskiajánlás- sal. Nytsz.: 03-0123-04. Telefon: 06- 30/219-0501 —-----------------------------------------------------------------“1118315* SZOLGÁLTATÁS MASSZÁZS mindenkinek! Telefon: 06- 20/4629-269---------------------------------------------------.------------------*1118284* ______TÁRSKERESÉS______ 30-AS Andi partnert keres. Telefon: 06- 70/309-9266----------------------------------------------------------------------“1121250* 38-AS Niki partnert keres. Telefon: 06- 30/687-0734-----—-------------------------------------------------------------“1121665* 40 É VES Lara partnert keres. Telefon: 06- 20/278-7546-----------------------------------------------------------------------“1118767* _________VEGYES_________ A FÉRFIAKNAK egy bizonyos kor után valami pluszra van szükségük a partnerkapcsolatuk­ban. PARTNER PLUSZ KAPSZULA. Mátyás ki­rály gyógyszertár, Kecskemét, Szabadság tér 1.----------------------------------------------------------------------*1120239* BÁ RÁNYFELVÁSÁRLÁS 2 hetente febr. 15-től Kkfházán. Faragó 06-30/330-1666 FÉNYMÁSOLÁS A/O-IG SPIRÁLOZÁS - LAMINÁLÁS • HÓKÖTÉS Színes fénymásolás A/3-ig DIGITÁLIS NYOMTATÁS LEVÉLPAPÍROK, BORÍTÉKFELÜLNYOMÁS, PROSPEKTUSOK, PLAKÁTOK Napoleon ‘91 Kft. 6000 Kecskemét, Vörösmarty u. 1. Tel.: 76/506-048 Tel/Fax: 76/327-820 | E-mail: napoleonkft@t-email.hu z n „HÍRŐS AUTOUVEG KERESKEDÉS AUTOUVEG-forgalmazás és -beszerelés. Saint-Gobain Sekurit minőségű valamint AKCIÓS autóüvegek forgalmazása. Helyszíni CASCO-s kárfelvétel! Kecskemét, Halasi út 29. (Agroker területe) 76/495-323, 06-30/471 -4078, 06-20/353-7180 Nyitva: H-P: 8-16 óráig V­LAKÁSÁT, rllf'Bi INGATLANÁT, *' ÜZLETÉT,5 BÉRLEMÉNYÉT... Keddenként megjelenő ingatlanbörze oldalunkon! Apróhirdetését telefonon is feladhatja ©76/518-250 Petőfi Népe TSXÜVŐI M'EQMÍV&K. Napoleon ‘91 Kft, 6000 Kecskemét Vörösmarty u. 1. Tel.: 76/506-048 _ TelJFax: 76/327-820 Nj E-mail: napoleonkft@t-email.hu Kínálatunkat bővítettük, egyedi készítésű meghívókkal is! Személyre szabottan, csak Önöknek! TELI GUMIABRONCSOK acél- és alufelnik óriási választékban, verhetetlen árakon! Szigma-Marker Kft. Autóalkatrész-, Gumi szaküzlet Kmét, Szent M. u. 25-27. (voltPmkinu.) Tel.: 76/413-845 Akkumulátor­értékesítés nagy választék, kedvező ár. Viszonteladóknak kedvezmény. Kecskemét, Mária krt. 18. Tel.: 76/325-003 LILLY Pósalaki Lilla többéves szakmai tapasztalat Tel.: 06-20/2499-621 6000 Kecskemét, Aradi vértanúk tere 3. § www.lillykutyakozmetika.hu’ 7é/444 444 www.zebrataxi.hu AKKUMULÁTOROK Motorkerékpirtól a kamionig nagy választékban! Szigma-Marker Kit. Autóalkatrész-, Gumi szakűzlet Kmét, Szent M. u. 2S-27. (volt Puikin a.) Tel.: 76/413-845 Gyűjtő keres megvételre: régi pecsétnyomókat, régi pénzeket, j papírpénzeket, régi képeslapokat, régi spörtérmeket, kitüntetéseket, papírrégiséget, részvényeket. Egész gyűjteményt is vásárolok! Kecskemét, Ceglédi út 74. § . -16. óráig. 2 Tel.: 76/506-156, 06-20/573-25-99 Hdoim puli PIZZA SZOLGÁLAT Frissen sütött pizzák 590 Ft-tól, 3 méretben! Házhoz szállítás Kecskeméten pj mindennap 11-23 óráig! 5 76/717-075 winnAi.donpuli.hu

Next

/
Oldalképek
Tartalom