Petőfi Népe, 2010. szeptember (65. évfolyam, 203-228. szám)

2010-09-20 / 219. szám

PETŐFI NÉPE - 2010. SZEPTEMBER 20., HÉTFŐ 5 MEGYEI KÖRKÉP Célegyenesben a lakópark építése kecskémét - alsószéktó A beköltöző családok számára több ütemben adják majd át a házakat embereknek hol a 35 fok felet­ti kánikulával, hol felhőszaka­dásokkal kellett megküzdeni­ük. A régió egyik meghatározó építőipari cége ennek ellené­re is precíz munkavégzésről tesz tanúbizonyságot nap mint nap. A Mercedes-gyár dolgozói számára a lakások átadása több ütemben zajlik majd, az első családok várhatóan jövő hónap­ban költözhetnek be új ottho­nukba.- Mindent elkövetünk annak érdekében, hogy a jó minőségű lakásokban otthonosan érezzék majd magukat a beköltöző csa­ládok - tette hozzá végezetül Weninger Richárd. ▲ A Spányi & Jakab, a VER-BAU, a Daimler és az UniCredit Leasing képviselői egy bejárás alkalmával Az ötven házból álló lakópark Kecskemét város nyugati részén épül fel, ahonnan a jövőben rövid idő alatt elérhető autóval a Mercedes-gyár Kecskeméten napról nap­ra látványosabb eredmé­nyei vannak a köztudat­ban csak Mercedes-lakó- parkként emlegetett épü­letegyüttes kivitelezési munkálatainak. A fő vállalkozó VER-BAU Kft. szakembereinek dolgát nagyban nehezíti a szélsőséges időjárás, ennek ellenére azonban jól ha­ladnak, várhatóan már a jövő hó­napban megkezdődhet a házak átadása a Kecskemétre költöző családok számára. Az ötven családi házból álló la­kópark Kecskemét nyugati ré­szén, az Alsószéktó városrészen, kertvárosi környezetben, az M5- ös autópályától mintegy 4-5 percre épül, a leendő Mercedes autógyártól alig 15 percre. Az építkezés tavasszal kezdő­dött meg. A közel 25000 négy­zetméteren elterülő, színvonalas kialakítású lakóparkban két kü­lönböző típusú - 125 m2 illetve 140 m2 alapterületű, igényes la­kásokat - épít fel a VER-BAU. Az építkezés teljes egészében a megrendelő által elvárt, euró­pai minőségben valósul meg. A beszállítók, valamint a beépített anyagok kiválasztásánál is a mi­nőség volt a legfőbb kritérium.- Cégünk több szempontból is kiemelt projektként tekint az épülő lakóparkra, melynél egy­értelmű elvárásként definiál­tuk, hogy a lakások a fejlett, nyugat-európai minőségi stan­dardoknak is megfeleljenek. En­nek érzékeltetéséhez csupán egy adat: a házak energiatanú­sítvány szerinti besorolása az át­lagos színvonalhoz képest 5 szinttel lesz jobb, így valameny- nyi lakás elnyeri az „A” kategó­riás besorolást. Naponta egyéb­ként átlagosan több mint há­romszázan dolgoznak azon, hogy céljainknak megfelelően időben és az elvárt színvonalon készüljenek el a házak. Lét­számban is megerősítettük szakembergárdánkat, melyet a szűkös határidő mellett a feladat nagysága és összetettsége is in­dokolt. A minőségi alapanyago­kat és a kivitelezést német, illeti ve magyar szakértőkből álló műszaki stáb folyamatosan fel­ügyeli - hangsúlyozta Weninger Richárd ügyvezető. A kivitelezési munkálatokat a viszontagságos időjárás gyakran nehezítette, a szak­Paprika a hangulathoz Kalocsa A fűszerek királyának hódoltak paprikaországban ► Folytatás az 1. oldalról Az ételnek pírt adó fűszer körü­li ünnepségek és népünnepély jegyében Varga Károly, a frissi­ben paprikalovaggá lett mester­szakács elárulta: nála a papri­ka a fűszerek királya. Ez aligha volt titok, de sosem árt megerő­síteni azt, amit sokan tudni vél­nek egy lovagról. Tőle Németh József, a Ma­gyar Nemzeti Gasztronómiai Szövetség Déli Régiójának el­nöke, a Venesz-díjas mestersza­kács vette át a szót, aki elmond­ta, hogy a rendezvény egyik alappillére a főzőverseny miért is olyan fontos: a paprikás éte­lek főzőversenye arra hivatott, hogy tovább nemesítsék gaszt­ronómiánkat e jeles növény mi­nél sokoldalúbb felhasználása által. Nem véletlen, hogy az egész népünnepély a paprika­füzérek köré fonódik. Kalocsa és környéke gyönyörűségesen pirosló fűszerpaprikájával be­írta magát a történelembe-tét- ; te hozzá a mesterszakács.- A gyönyörű szín a Nap | ajándéka. Épp ezért bízunk 1 benne, hogy észreveszi magát az időjárás és a testünknek-lel- künknek és persze a papriká­nak is hiányzó vénasszonyok nyarát a véltekkel ellentétben nem sumákolja el - ezt már Koncz Gyula, a Kalocsai Fű- szerpaprika Zrt. vezérigazgató­ja mondta lapunknak, aki azt is elárulta, idén a paprika festék­Immár lovagok anyaga közel sem lesz olyan mennyiségű és stabilitású, mint egy normál évben. Ez azt jelenti, hogy jövőre előfordul­hatnak esztétikai problémák a fazékba kerülő termékkel. A sokat emlegetett időjárás délután ismét megmakacsol­ta magát és öt óra körül megint áztatni kezdte a részt­vevőket. De így is bőven akad­tak hajthatatlan vendégek, Képgalériát keresse a BAON.hun. akik paprikapálinkával és egyéb lélekmelegítőkkel fel­szerelkezve még Fenyő Mik­lóst is megvárták, aki kora es­te adott koncertet a nagyszín­padon. Négy jeles személyiség tett fogadalmat „fogadom, hogy megőr­zőm és továbbviszem e patinás magyar márka­termék hírnevét” - zengte be a Szent Ist­ván Kalocsai Paprika Lovagrend új tagjainak fogadalma a kalocsai Paprika Napok nagy­színpadának környékét szombaton délelőtt. A piros aranynak is neve­zett hungarikum, a ka­locsai fűszerpaprika nevét és hírét innentől kezdve még négy, mun­kájával a paprikakultú­ráért is tevékenykedő férfi képviseli a világ­ban. Képünkön a négy új tag látható. Tímár Zoltán Béla, a kalocsai Fűszer- paprika Kutató-fejlesztő Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezető igazgató­ja mellett Kárpi Lajos, fűszerpaprika termesz­téssel foglalkozó csalá­di vállalkozó áll. A sor­ban a harmadik Farkas András, a Farkas és Társa Kft. ügyvezetője, aki szintén évtizedek óta a piros arany elkö­telezettje, a negyedik paprikalovag pedig Var­ga Károly, a Magyar Nemzeti Gasztronómia Szövetség Mesterbizott­ságának elnöke. Díjat kap a megyetői a képíró Dr. Ferenczy István nyitotta meg nyugdíjas éveit töltő kollégánk, Tóth Sándor fotókiállítását Tisza- kécskén, az Arany János Műve­lődési Központban. A megyei fő­jegyző méltatása szerint a „dűlő- úttól egészen az országházig” mindenről kiváló képeket készí­tette a fotóriporter. A Bács-Kis- kun Megyei Önkormányzat, a most 75 éves fotóst, művészeti díjjal jutalmazza, amit pénteken vehet majd át. Javasolta, hogy a megye és Tiszakécske közösen kategorizálják azt a hatalmas mennyiségű anyagot, amivel Tóth rendelkezik. A fotográfus azt ígérte, hogy a Kécskéről ké­szített képeket a városnak ado­mányozza. Dr. Bodóczky László, a megyei bíróság volt elnöke tör­ténelmi képírónak nevezte Tóth Sándort, és a megyei Jogász Egy­let nevében emlékérmet adott át neki. ■ A fotós és egyik képe

Next

/
Oldalképek
Tartalom