Petőfi Népe, 2009. szeptember (64. évfolyam, 204-229. szám)

2009-09-01 / 204. szám

Petőfi 11ind B VlVl-l / A DUNA-TISZA KÖZE NAPILAPJA KÖZÖSSÉGI ÉS HIRPORTAL 2009. SZEPTEMBER 1., KEDD LXIV. ÉVFOLYAM, 204. SZÁM, ARA: 105 FT, ELŐFIZETVE: 85 KERESSE A BAON.hU OLDALON: RUDOLF HESS EMLÉKÉNEK ÁPOLÓI GYŰLNEK ÖSSZE PESTEN ►www.baon.hu ■■ ■■ TÖRÖTT TDK A FOGGYOKERBEN, r ■■ JL1, GOND NÉLKÜL TUSZUL EJTETT SZEMÉLYI , 2 0L0AL filézi a halat Nem veszik, nem viszik szőlészet Hobbinak igen drága mulatság - mondják a gazdák Már él az államnyelvtörvény A szlovák kormány nem hátrál meg. Budapesten lehet a Bajnai-Fico-talál- kozó helyszíne. Konkrét időpontról még nincs megállapodás. ► 8. oldal Qj 06-30-324-8466 IDŐJÁRÁS Napközben derült, száraz, délután már kellemesen meleg idő lesz. Gyenge, délies szél fúj. ► 11. OLDAL MEGYEI KÖRKÉP 2-3 KISKUN­FÉLEGYHÁZA DIÁKVILÁG GAZDASAG KOZELET ELETMOD BULVÁR 6-7 SZOLGÁLTATÁS 11 SPORT 14-15 MOZAIK 16 Ki issza meg a levét? Szőlő van, felvásárlás nincs. Az olasz bort tartják a gazdák végzetének. EGY PERCBEN LAPSZÉL Sokfélék az emberek. Amikor futok, van, aki mosolyog, van, aki megmo­solyog. Van, aki közönyösen félrepil­lant vagy éppenséggel rám köszön, esetleg biztat. Tegnap egy idős férfi kerekezett velem szemben, talán nem is emlékeznék rá, ha abban a pilla­natban, amikor egy vonalba értünk, rám nem köhint. Bele a szuszogó ké­pembe. A kéretlen bacikra gondolva azt mondom: jobb lett volna, ha észre sem vesz. P. Zs. PILLANATFELVÉTEL A BA0N.hu olvasóitól Van mit szedni, van mit eladni, de vevő nincs. Az édes szőlő megkeseredik a gazdák szájában. Kubatovics Tamás- Szép, egészséges termés, mennyiségileg is nagyon jó át­lag, de szinte eladhatatlan - így összegzi a szőlőpiaci álla­potokat Wilhelm András hajó­si hegybíró.- Most lehetett először 40 fo­rintos árról hallani, de ez még csak ígéret volt, a kifizetés jó pár hónap múlva lesz esedé­kes. Gyakorlatilag nincs felvá­sárlás, több borászat is jelezte, hogy - eltérően a korábbi évek­től - egy kiló szőlőt sem kíván megvásárolni. A helyzet siral­mas - sorolja a hegybíró. Véle­ménye szerint jövőre a kivágá­si engedélyek jelentik majd a fő papírmunkát, könnyen le­het, hogy támogatás nélkül is a termelés megszüntetése mel­lett döntenek a gazdák. Jöve­delmezőség híján ugyanis na­gyon drága hobbi a szőlészke­dés, borászkodás. A 600 hektá­ros hegyközségnek közel 600 tagja van, a gazdák mintegy fe­le 1000-1500 négyzetméteres területet művel.- Olyan még nem volt, hogy valaki a tőkén hagyta volna a szőlőt. Most azonban előfordul­hat - fogalmaz Wilhelm And­rás, aki úgy véli, 60 forint fölé nem jut a felvásárlási ár. Nemesnádudvaron szeptem­ber végén az újbort ünnepük. Ilyenkor mindig jó hangulat, de ez független az üzleti hely­zettől. Idén valószínűleg éppen a búsongás lenne indokolt a gazdák részéről. Balogh Sán­dor hegybíró szerint a piaci helyzetről nem lehet sokat be­szélni, mert piac - nincs. - A nyár eleje óta szállingóz­nak a hírek, hogy tele vannak a pincék az országban. De el­képzelhető, hogy inkább a bankszámlák üresek, ezért a pincészetek elkezdték megdol­gozni a termelőket - mondja a hegybíró. Példaként említi; ne­ves pincészet közölte, hogy 60 forintért nem vásárol szőlőt, mert nincs helye, harminc fo­rintért viszont vinné a termést. Ebből - véleménye szerint - következik: fele akkora helyet igényel a félárú szőlő.- Előfordulhat, hogy kései szüretelésre tőkén marad a termés egy része. Abszurdum 30-40 forintos felvásárlási árakról beszélni, amikor egy kiló szőlő 50-52 forintba ke­rül a termelőnek, ebből 10-15 forint a kézi szüretelés költsé­ge - hangsúlyozza a 480 tagot számláló helyközség hegybí­rója. ► FOLYTATÁS A 2. OLDALON KÖRKÉP: 7. OLDAL Takarékos büdzsé ígéretével állt ki a szocialisták elé a miniszterelnök A miniszterelnök szerint jövő­re több pénz jut az egészség­ügyre, a közbiztonságra és az Út a Munkához programra; az MTI információi szerint Bajnai Gordon többek között erről be­szélt az MSZP tegnapi frakció- ülésén. Az MTI úgy tudja: a kormányfő szavai szerint a 2010-es büdzsét a takarékos­ság, a stabilitás megőrzése, va­lamint a közbiztonság és a munka becsületének helyreál­lítása jellemzi majd. A minisz­terelnök beszélt a közösségi közlekedésről és az önkor­mányzatok forráscsökkentésé­ről is. Bajnai Gordon a képvise­lők előtt megerősítette: tovább­ra is 3,8 százalékos hiánycél­lal, 0,9 százalékos gazdasági visszaeséssel, valamint 4-4,5 százalékos inflációval számol­nak jövőre. ■ Megegyezett a kivitelező a lakókkal Megoldódni látszik két kis­kunfélegyházi panelház fel­újításának sorsa. A lakóknak és a kivitelezőnek sikerült közös nevezőre jutnia. ► 4. OLDAL A PETŐFI NÉPE MAI KÉRDÉSE: • Jövőre csakugyan megindulhat a gaz­dasági növekedés az országban? SMS: 30/324-8466 Öregbíti-e a magyar borok hírnevét a rali? A legjobb reklám az lenne, ha soha többé nem hallanánk borhamisításról. E LAPSZÁMUNK VEZETŐ SZERKESZTŐJE: Ökrös Csaba KÖZÖSSÉGI ÉS hírportálunk: BAON.hu Telefon: 76/518-284 HIRDETÉS QASHQAI A VALAHA ELÉRT LEGMAGASABB PONTSZÁM A FELNŐTT UTASVÉDELEMRE NISSAN QASHQAI - VAROSALLO áTcömpakt crossover autó NISSAN MICRA TELE A LEGÚJABB TECHNOLÓGIÁVAL Klímával már 2.690.000 Ft tói NISSAN NOTE MEGLEPŐEN TÁGAS EGY KOMPAKT AUTÓHOZ KÉPEST. Klímával már 3.190.000 Ft tói NISSAN QASHQAI 1.6 VISIA (116 LE)-tói EURÓÍyNCAP MAR SZEMÉLYES VÁLTOZATBAN IS' NISSAN HOVANY Kecskemét, Szent László krt. 20. Tel.: 76/501-640 www.nissanhovany.hu / SHIFT .the way you move A hirdetésben feltüntetett indulóárak a következő felszereltségekre érvényesek: Qashqai: 1,6B Visia, Micra: 1.2B Visia 3 ajtós, Note: 1.4B Visia. A képek illusztrációk Az ajánlat 2009. augusztus 15-töl szeptember 30-ig vagy a készlet erejéig érvényes. A tájékoztatás nem teljes körű, részletek márkakereskedésünkben. Vegyes átlagfogyasztás (1/100 km): Qashqai: 5,4-6.4; Micra: 4,7-6,8; Note: 5,1-7,0; C02-kibocsátás (g/km): Qashqai: 145-208; Micra: 125-163; Note: 135-166. Kunbaracsot térfigyelő kamerák pásztázhatják A közbiztonságot elősegítő tér­figyelő rendszert kap Kunba- racs. A Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás egyik legki­sebb, aüg hétszáz lelkes közsé­gében tíz fix építésű külterüle­ti és két belterületi kamera tele­pítésére, üzemeltetésére fordít­ják a TEKI-pályázaton elnyert több mint kétmillió forintot. A helyi önkormányzat közel nyolcszázezer forint önrésszel száll be a projektbe. A kültéri kamerák a közút forgalmasabb részein, valamint néhány frek­ventált helyen szolgálják a bűn- megelőzést. A beltéri térfigye­lők a helyi könyvtárban kapnak helyet Ugyancsak pályázati pénzből fűnyíró traktort, öntözőrend­szert vásárolhat a település. Az idei fejlesztések között szerepel még a szabadtéri színpad kor­szerűsítése: felülete beton, ami nem kedvez a táncos produkci­óknak. Félmillióból mobil dobo­gó épülhet a színpadra.« P. Zs. ■ Ön mit és hol figyelne kame- rával Magyarországon? Szavazzon honlapunkon / ma 16 óráig: BA0N.hu V A szavazás eredményét a szerdai számunkban közöljük.

Next

/
Oldalképek
Tartalom