Petőfi Népe, 2009. május (64. évfolyam, 102-126. szám)

2009-05-02 / 102. szám

LIGA-MEGMOZDULÁS: MEGOSZTOTTAN ÜNNEPELTÉK MÁJUS ELSÜÉT A NAGY SZAKSZERVEZETI SZÖVETSÉGEK >80LDAL F F r n r GÓLZÁPOROS MÉRKŐZÉST HOZOTT A KTE-REAC-ÖSSZECSAPÁS . ■■■■■■■■■■■I wmmmmmk AZ ELHÍZÁS MAR KISBABAKORBAN ELKEZDŐDIK >9 0u>al ■■■ WEBER EDE U 10 TEL: 76/507-655 17- 30 ö. i0 1600 IVÚ-EN “—0-13 ö.-lsi ■wawon rs KészSsiSlMil __Órási engedmények! EG Y PERCBEN Versenyhelyzetben a gyógyfürdők Stagnál a vendégek száma a hazai fel­kapott gyógyhelyeken, de a németek mellett egyre több cseh, szlovák és ro­mán vendég keres felüdülést. A kieső OEP-támogatás okoz gondot: az egész­ségpénztár csökkentette a kezelések tá­mogatását, noha továbbra is húzóága­zatnak számít az egészségturizmus. Nem egymással kell versenyezniük, ha­nem az osztrák, német és cseh konku­renciával. Nem is maradnak el idehaza a további fejlesztések. ► 6. oldal Vírusvadászat tartalomé Ferihegyen megyei Megerősítik az utasok ellenőrzé­sét a Ferihegyi re­pülőtéren. Bár nincs influenzás hazánkban, még­is már infraka- merákkal vizs­gálják az ideérke­ző utasokat. ► 7. OLDAL KÖRKÉP 2-3, 5 OTTHON/LAKÁS 4 GAZDASÁG 6-7 8 KOZELET ÉLETMÓD 9-10 SZOLGÁLTATÁS 11 TÉVÉMŰSOR 14 SPORT 15 MOZAIK 16 Munkahelyekről a munka ünnepén IDŐJÁRÁS Ma hűvösebb, változóan felhős idő lesz tartós eső nélkül, futó záporokkal. Va­sárnap ismét melegszik. ► 11. OLDAL A munkahelyek védelméről beszélt Bajnai Gordon mi­niszterelnök az MSZP majálisán. A kormányfő találko­zott több szakszer­vezeti képviselővel iS. ► 8. OLDAL Zápor zárta a majálist kecskémét Sok ezer ünneplő a szabadidőparkban Nem a ringlispíl teszi a népünnepélyt, de az elvárásoknak megfelelően idén is lehetett hintázni A pörkölt megtörte a virsli hegemóniáját, de a vattacukor tartja magát. PN-összefoglaló Megfigyelőink szerint nem a virsli volt a legkelendőbb étek a kecskeméti majális forgata­gában. Ez a tény azonban nem okozott akkora csalódott­ságot a népünnepély résztve­vőinek, hogy ne keserítették volna tovább szájuk ízét sör­rel. Sok sörrel. Az időjárás kedvezett a szomjas vendégek kiszolgálá­sára berendezkedett vendég­látósoknak. A nyári meleg jóté­kony hatásai volt a forgalomra a szabadidőpark­ban. Sok ezer kiszáradt torkot kellett öntözni. Egészen késő délutánig sütkéreztek az em­berek a napon, aztán egy ki­adós zápor lehűtötte a kedé­lyeket, és éltetőn hatott a ma­jálisozó tömeg lépéseit el­szenvedő fűszálakra. A kecskeméti programok tavaszköszöntő felvonulással kez­dődtek, a városon végigvonuló ün­neplők útját rendőrök biztosították. Körhinta, lufi és vattacukor nélkül nehéz volna sikeres ma­jálist rendezni, nem is próbál­koztak ezzel a hírős városban sem. Az élénk szél ugyan nem egy léggömböt elragadott, szo­morúságot okozva apró tulaj­donosának, de a forgatagban gyorsan vigaszt találhatott mirtden pórul járt gyerek. Igyekeztünk kinyomozni, hogy mi lehet az oka a virsli­fogyasztási kedv visszaesésé­nek, de nem sikerült megbíz­ható magyarázatra lelnünk. A vendéglátósok csak széttárják kezüket: a pacalt vagy marha- pörköltet faló majálisozók pe­dig értetlenül pillantanak a kérdezőre. Miért kellene ahhoz még virsli is? ■ Lovas kocsis népzenészekkel vonult a tömeg;. Kettős baleset ért diákokat szerenádozás közben Halason Két szerenádozó diák esett le egy teherautó platójáról csü­törtökön este Kiskunhalason. Egyikük megúszta, a másik könnyebb sérüléseket szen­vedett. Az érettségire készülő fia­talok éppen egy rendőrautó elé zuhantak. A közlekedési helyszínelők így tanúi voltak a történteknek. A rendőrök mentőt hívtak, de szerencsé­re komoly baja nem esett senkinek. ■ A szerenádozás útvo­nalát bejelentik a rendőrségen, de a köz­lekedési eszközt nem.- A rendőrség eddigi vizs­gálata szerint a tehergépkocsi vezetőjének felelőssége egyér­telmű, hiszen szabálytalanul szállította a fiatalokat a platón, rögzített ülések nélkül - tud­tuk meg Nagy János százados­tól, a kiskunhalasi rendőrkapi­tányság közlekedési osztályá­nak vezetőjétől. A rendőrségen általában be­jelentik az iskolák a szerená­dozó fiatalok útvonaltervét, de arról nincs hivatalos informá­ciójuk, hogy gyalog vagy jár­művekkel közlekednek. Gya­kori, hogy alkoholt isznak a fi­atalok. Úgy tudjuk, a baleset részesévé vált kocsi platóján is volt néhány üveg szesz. Csütörtök este Kiskunhalast ellepték a szerenádozó fiata­lok. Lovas kocsin, traktor von­ta pótkocsin,vagy éppen kiste­herautók platóján utaztak a di­ákok. A baleset a Széchenyi és a Kárpát utca kereszteződésé­ben történt, az 53-as főúton. ■ Pozsgai Ákos LAPSZÉL A jó minőségű hazai árukat párto­lom, így aztán az egyik „legmagya- rabb” csokoládé csomagolásán meg­lepődve olvastam: „Származási helye: Csehország”. Néztem, mint boci az új kapura akkor is, amikor a halasi szociális bolt magyar árus polcai ros­kadoztak a kólás palackoktól. „Száz százalék magyar. ” - téká ­E LAPSZÁMUNK VEZETŐ SZERKESZTŐJE: Ökrös Csaba KÖZÖSSÉGI ÉS hírportálunk: Telefon: 76/518-284 9 770133 235068 Olyan szabad a magyar sajtó, mint az osztrák Magyarország megőrizte tava­lyi helyét a Freedom House- nak a sajtószabadság helyzeté­ről készített jelentésében. Ma­gyarországot a „szabad” kate­góriába sorolta az amerikai kormány és magánszervezetek által finanszírozott nonprofit szervezet. Magyarország a 33. helyen áll a sajtószabadság glo­bális rangsorában Ausztriával, Japánnal holtversenyben. ■ Pirtón már a gyerekek is volán mögé ülnek? Összefogás készül Pirtón an­nak érdekében, hogy megfé­kezzék a jogsi nélkül motor­ral és gépkocsival száguldo­zó, 7-8. osztályos diákokat. A helybéliek szerint Pirtón hagyománya van, hogy gyer­mekeiket a szülők már na­gyon fiatal korukban a volán mögé ültetik. ► 2. oldal Viszlát, középiskola! A ballagások figyelmeztető jelként hívják fel a mét: nyakukon az érettségi. Bács-Kiskun ballagói is azzal a tudattal magyarból írják első vizsgadolgozatukat. BALLAGÁSOKAT

Next

/
Oldalképek
Tartalom