Petőfi Népe, 2009. február (64. évfolyam, 27-50. szám)

2009-02-21 / 44. szám

PETŐFI NÉPE - 2009. FEBRUÁR 21., SZOMBAT 5 NŐI MAGAZIN Halfarok és tó görbület - titkos pontjaink, ahol elillan a fájdalom Csak pár fogást kell megtanulni ahhoz, hogy csillapíthassa fejfá­jását, hátfájását, és még a mel­lékhatásoktól se kell tartania. Az akupresszúra ősi kínai tu­domány, amely abból a feltétele­zésből indul ki, hogy ha a tes­tünkön bizonyos pontokat meg­nyomunk az ujjunkkal, a blok­kolt energiapályákon ismét fo­lyamatos lesz az áramlás. Ez a gyógymód mindenféle mellék­hatástól mentes. Ha nem találja el a megfelelő pontot, legfeljebb hatástalan marad a kezelés. ÍZÜLETI PROBLÉMÁK - A „Tó gör­bületét” a behajlított karon a kö­nyök magasságában, a bőrredő végében találja. 10 percnyi köze­pesen erős nyomás enyhíti a sport vagy munka közbeni meg­erőltetés hatására fellépő ízületi fájdalmakat. Hatásos sérülések utáni ízületigyulladás-kezelésé- re is. fejfájás És migrén - Ez ellen az segít, ha 3 percig nyomja a négy „Szemöldök feletti speciá­lis pontot”. A pontok a szemöl­dök görbületén és kicsivel pár­huzamosan fölötte találhatók. Tegye a mutató- és középső ujjat a pontokra, és nyomja 3 percig. hátfájás - A két farpofa felső ívének legmagasabb pontján van a „KA-TE” pont. Itt tudja el­lazítani a gerincoszlop begör­csölt izmait. Nyomja 5 percig gyengéden, utána pedig közepe­sen erősen. alvászavar - Az „Isteni nyu­galom” pontja vádli oldalán van, négyujjnyira a térdízülettől, egy érezhető mélyedésben. Nyomja közepesen erősen mindkét lá­bon 5-7 percig az ujjbeggyel! MENSTRUÁCIÓS PANASZOK - A „3 jin találkozása” elnevezésű pont négyujjnyira a belső boka­csont felett található. A csont leg­magasabb pontjától mérje a tá­volságot! Nyomja körkörös moz­dulatokkal erősebben ezt a pon­tot. Utána pihenjen le 20-30 percre! ■ 1 A fejfájást is csillapíthatjuk Ha nem jön a szemre álom Színházi fotográfiák a Teátrum életmód Gyermek- és serdülőkorban sem ritka az alvászavar Galériában Egyszerű szoktatási hiba mellett akár szervi megbe­tegedés vagy gyermekpszi­chiátriai kórkép is állhat az álmatlan éjszakák mö­gött. Fontos, hogy a szülő idejében szakemberhez forduljon, ha bajt észlel. Bajáki Zsanett Túl sok, netán túl kevés alvás, gyakori ébredések vagy alvajá- rás egyaránt az alvászavarra utaló jelek. Ezek a tünetek több­féle problémára is felhívhatják a környezet figyelmét.- A három és nyolc év közötti gyermekeknél leggyakoribb az alvási nehézség, mely a későbbi életkorban csökken, majd a pu­bertásnál ismét előjöhet - ismer­tette a betegséget dr. Bódi Zsu­zsanna gyermekpszichiáter. - Az alvászavar jelentősen befo­lyásolja mind a gyermek, mind a család életét, ezért általában a szülők figyelnek fel először az ilyen típusú gondokra. A válto­zás megmutatkozhat az alvás mennyiségében (túl kevés vagy túl sok), minőségében (felületes, nyugtalan, gyakori ébredések­kel), időzítésében (korai kelés vagy kései fekvés, nappal alvás), de abnormális epizodikus ese­ményekben is, mint amilyen az alvajárás vagy a rémálom. Az alvászavar mint tünet ré­sze lehet számtalan szervi be­tegségnek (légúti akadály, lázas állapot, fájdalom, központi ideg- rendszeri elváltozás, fertőzés, pajzsmirigy-működési zavar), de társulhat gyermekpszichiátriai kórképhez (depresszió, szoron­gás, autisztikus betegségek, fi­gyelemzavar vagy hiperaktivitás), és lehet önálló problé­ma, amit egyszerű­en csak a rossz szok­tatás eredményez. Ezért fontos, hogy ha a szülő úgy érzi, nem tud úrrá lenni a problémán, azonnal forduljon szakember­hez. Gyermekorvos, gyermek­pszichiáter, gyermekpszicholó­gus, védőnő, óvónő és pedagó­gus is segíthet attól függően, hogy a gond hátterében milyen okok húzódnak meg.- A gyermekpszichiátriai szakrendelésen ritkán haszná­lunk gyógyszeres kezelést. In­A hosszú altatáshoz könnyen hozzászoknak a babák A túlzott törő­dés elhagyása rövid időn belül csökkentheti az éjszakai ébredé­seket. kább a verbális terápiára he­lyezzük a hangsúlyt - folytatta Bódi Zsuzsanna. - Emellett a magatartás-terápia, az autogén tréning, a különbö­ző progresszív rela­xációs technikák és a hipnózis is al­kalmas módszer a gyógyításra. Az al­vászavar, amennyi­ben a normális fej­lődés része, többnyire spontán megoldódik. Különösen az első gyermeknél fordul elő, hogy a túlzott szülői aggodalom és a ta­pasztalatlanság miatt rosszul szoktatják a picit. Minden kis moccanásra etetéssel, dajkálás- sal reagálnak nem tudván, hogy ezzel csak még jobban felkeltik őt. Kifejlesztenek benne egy éb- redési mintát, és a gyermek már nem magát nyugtatja meg, hanem a szülőtől vár figyelmet és oltalmat. Ha pedig ezt nem kapja meg, akkor nem tud visz- szaaludni. A túlzott törődés el­hagyása azonban rövid időn be­lül csökkenti az éjszakai ébre­déseket. Egy újszülött körülbelül 16 órát alszik naponta. Az idegrendszer érésével azonban az alvásigény csökken, az első életév végére át­lag 12-13 órára, majd a serdülőko­rig nyolc órára. Óvodásoknál és kisiskolásoknál szerencsés betar­tani az este nyolc órai fektetést, de a középiskolások is csak akkor tudják magukat rendesen kipi­henni, ha este tízkor legkésőbb ágyba kerülnek. Tévénézés helyett jobb az esti mese ÁLTALÁNOS TAPASZTALAT, hogy a televíziózás nincs jó hatás­sal a gyermekek alvási szo­kásaira, és nem helyettesíti a szülő által mondott mesét sem. Ha a gyermek kontroll nélkül nézi, kifejezetten ká­ros is lehet, hiszen olyan féle­lemkeltő, szorongató tartal­makat láthat, melyeket ön­maga képtelen feldolgozni, és akár meg is betegítheti. Mindenképpen kerülendő, hogy a szülők ugyanabban a helyiségben tévézzenek, ahol az apróság alszik. Galambos Erzsi, Moór Marian­na, Pécsi Ildikó, Gábor Miklós, Udvaros Béla - és még hosszan sorolhatnánk azoknak a művé­szeknek a nevét, akiknek fotog­ráfiái láthatók Tóth Sándor pén­teken, a kecskeméti színházban megnyílt kiállításán. A Petőfi Né­pe egykori fotóriportere 1960 és 1985 között készítette a most ki­állított képeket azokról a színé­szekről, rendezőkről, akik a kecskeméti teátrumbán léptek színpadra. A dokumentumérté­kű felvételek március közepéig tekinthetők meg a színház néző­téri büféjénél kialakított Teát­rum Galériában. ■ 50 éve Kecskeméten Tóth Sándor a Petőfi Népe fotólaborvezetőjeként, fotóripor­tereként dolgozott nyugdíjba vo­nulásáig. Felvételei számos könyvben, kiadványban megje­lentek az elmúlt évtizedekben. Kereken 50 esztendeje él Kecs­keméten. Farsang farka tavaszköszöntő kicsiknek Kiszebábkészítés és énekes-tán­cos téltemető játszóház várja a gyerekeket február 28-án a Kecs­keméti Ifjúsági Otthonban. A ze­nés mulatság 15 órakor kezdő­dik, s aki idejében érkezik, a farsangifánk-készítésbe is be­szállhat. A későn jövőknek már „csak” a kóstolás jut. A foglalko­zást Gömöry Dorottya, Oláh Edit, Ferenczi Viktória és Mató Adri­enn vezeti. ■ Orvosi előadással egybekötött egyesületi találkozó Február 24-én tart összejövetelt a Mellműtöttek Bács-Kiskun Me­gyei Egyesülete. A találkozó helyszíne a megyei kórház Izsá­ki úti telephelyén lévő klubhe­lyiség, ahol 13 órakor kezdődik az orvosi előadással is egybekö­tött összejövetel. ■ Tavaszi nagytakarítás: teremtsen harmóniát otthonában! lakás Amire legalább három esztendeje nem volt szüksége, arra valószínűleg már nem is lesz soha Fárasztó kötelesség? Szükséges rossz? - a fengsuj tanítása sze­rint a tavaszi nagytakarítás in­kább lehetőség. Alkalom arra, hogy otthonunkon keresztül sa­ját életünkben is harmóniát te­remtsünk. A rendrakás mindig nagyon fontos: aki egyensúlyt teremt a környezetében, az rengeteg energiát nyer, és ez hozzásegí­ti, hogy elérje mindazt, amit cé­lul tűzött ki maga elé. Akit vi­szont rendetlenség vesz körül, rendszerint állandó fáradtság­ról, gyengeségről panaszkodik, s fogalma sincs arról, hogy a fö­löslegesen fölhalmozott tár­gyakkal zárja ki környezetéből az éltető energiát. Ősi kínai mondás, hogy amire három évig nem volt szükség, arra már nem is lesz soha. Ha a múlt jó volt, visszasír­juk, és nem engedjük magunk­hoz a jelent és a jövőt. Tehát mi­előbb meg kell válni a jelképe­itől, és már a selejtezéssel el­kezdődik a feltöltődés. Ezt elkezdhetjük, például, a hálószobában. Ugyanis ezt a te­ret fenyegeti leginkább az a ve­szély, hogy használaton kívüli tárgyak gyűjtőhelyévé válik. A túl sok csecsebecse - legye­nek bár még oly kedvesek - összevisszaságot okoznak. A gardróbot vagy ruhásszek­rényt sem szabad kihagyni a nagytakarításból. Az évszakvál­A nagytakarítás feltöltődés - kár lenne megfosztani tőle férjünket tás miatt úgyis el kell tenni a meleg holmikat. Jó tanács: vál­jon meg minden olyan téli ruhá­tól, melyet idén nem hordott. Ezekbe ugyanis nagy valószí­nűséggel jövő télen se szívesen bújik bele. Akkor meg minek foglalnák a helyet? Jól teszi az, aki csak az adott évszaknak megfelelő ruhákat tárolja látha­tó, könnyen elérhető helyen. A téli ruha látványa ugyanis a ta­vaszba is a hideg évszak hangu­latát lopja be. Tehát ha elillan­nak a mínuszok, a meleg sapka, a sál is tűnjön el. Még egy hasznos tanács: csak élő növény legyen a szobákban! A hervadó virágok negatív energiát sugároznak. ■ Lakáskultúra élőben - 7000 négyzetméteren nyitott az új lakberendezési trendekre? Lakásfelújításra készül? Az immáron hatodik alkalommal megrendezendő interaktív Lakáskultúra kiállí­táson több mint 7000 beépí­tett négyzetméteren vadászhat olyan ötletekre, melyeket saját otthonában is megvalósíthat. A Syma Rendezvényközpont­ban március 13-15-én több mint 100 kiállító mutatja be újdonságait.

Next

/
Oldalképek
Tartalom