Petőfi Népe, 2009. február (64. évfolyam, 27-50. szám)

2009-02-02 / 27. szám

ÚJ REKLÁMRENDELETET HOZOTT A KECSKEMÉTI KÉPVISELŐ-TESTÜLET. A SZABÁLYOZÁS ÉLETBE IS LÉPETT >3 01.Dal ÉVENTE EZER SZEMMÍÍTÉT A KISKUNHALASI KÓRHÁZBAN ► 2. OLDAL A WELLNESSBEN LÁTJÁK A JÖVŐT A BALATONNÁL >e oLo> —WEBER EDE U 10 QQÜOS> TEL: 76/507-655 vcció;;1600 m1en BARON SOR: 79.900 FT EGY PERCBEN Indul a Kapcsold ki! Elindult az Európai Unió energiataka­rékosság-népszerűsítő kampánya. A Kapcsold ki! 45 millió forintba kerül Magyarországon, ám a remények sze­rint behozza az árát. A kampánnyal az unió - a dohányzásellenes akciói min­tájára - népszerűtlenné akarja tenni az energiapazarló készülékeket és gon­dolkodásmódot. ► 6. OLDAL Népszerűtlen előtörlesztés A kedvezményes, sőt számos bank­nál ingyenes elő­törlesztési ajánla­tok ellenére na­gyon kevés devi­zahiteles csök­kentette adóssá­gát soron kívül az elmúlt hetekben. ► 7. OLDAL IDŐJÁRÁS Felhős idő vár­ható, bár olykor előtűnhet a nap. Délután és este havas esőre szá­míthatunk. Kecskeméten 7 fok lesz a csúcs. ► 4. OLDAL TARTALOM MEGYEI KÖRKÉP 2-3 SZOLGÁLTATÁS 4 GAZDASÁG 6-7 KÖZÉLET 8 INTERJÚ 9 BULVÁR ÍO SPORT 14-15 MOZAIK 16 Kisebb parlamentet! Gyurcsány Ferenc miniszterelnök ki­sebb, 199 fős parla­mentet, a minimál­bér háromszorosá­ban rögzített képvi­selői tiszteletdíjat, és felére csökken­tett önkormányza­tokat javasol. ► 8. OLDAL LAPSZÉL Megcsörrent a telefon, egy kellemes hangú hölgy jelentkezett. Azt mond­ta, piackutató. Tudok segíteni, vála­szoltam: - Baja főterét könnyen, meg­találja, onnan a Sugovica mentén a lakótelep felé kell sétálni, és ott van a piac. Tőlünk kissé kacifántosabb az útvonal... Erre letette. Van, akinek semmi sem jó. K. T. E LAPSZÁMUNK VEZETŐ SZERKESZTŐJE: Mihályka Gyula A Petőfi Népe honlapja: www.petofineDe.hu Közösségi és hírportál: www.baon.hu 0 9 0 2 7 9 770133 235013 Még a jég hátán is megül kecskémét A szabadidőközpontban félfokos vízben úszott ifj. Schirilla A miskolci rendőrkapitányt visszahelyezték beosztásába Schirilla Füles kutyával melegített be, utána a félfokos vízben úszott, majd egy jégtáblán mutatványokkal szórakoztatta a nézőket A neves sportember, ifj. Schirilla György Kecske­méten kezdte meg téli úszózezonját. Magyarvári Annamária A szabadidőközpontban ezer néző előtt szombaton délelőtt több mint tíz percig úszott Schirilla a félfokos vízben. Míg a sportember egy szál úszónadrágban merült a jég­táblák közé, addig a kesztyűs­kabátos szurkolók közül jó néhányan forró teát kortyol­gattak a stégen. Az esemény több több szem­pontból is rendhagyó volt: Schirilla György jeges tóban eddig még sosem mártózott, korábban ezt csak folyókban tette. Ráadásul a bemelegítés is rendhagyó volt: a sportoló a vízbe merülés előtti percekben azzal a Füles név­re hallgató kutyá­val kocogott pár kört a parton, „akit” tavaly isme­retlenek aljas mó­don megkínoztak, és életveszé­lyes állapotban került a Ments­vár az Állatokért Alapítvány­hoz. Később jobbra fordult a sorsa: szerető gazdihoz került.- A Gong Rádió és az állatvé­delem miatt választottam idén úszásaim első állomásának Kecskemétet. Sokan tudják, több mint tizenöt éves kapcso­lat fűz a városhoz: rengeteg is­merősöm, barátom él itt, mű­sorom van a rádióban, jógatan­folyamokat indí­tok. A mostani ak­ciómat figyelem­felkeltő demonst­rációnak is szá­nom. Szeretném, ha a jövőben na­gyobb hangsúlyt kapna az állatvédelem, és való­ban büntetést kapjanak azok, akik bántalmaznak egy állatot. Az életben két fontos dolog van: az egészség és a szeretet. És nemcsak az embereket, hanem az állatokat is szeretni kell - fo­galmazott Schirilla. Az úszásról elmondta: - A tűz­oltóság törte fel nekem a je- | get. Most először úsztam té­len tóban. A legnagyobb kü­lönbség az volt a folyókhoz ké­pest, hogy most én toltam ma­gam előtt a jégtáblákat, és nem azok engem. E hét szombaton Mohácson, a február t4-én Budapesten folytatódó sorozat február 21- én, Sárospatakon zárul. Édesapja nyomdokában IDŐSEBB SCHIRILLA GYÖRGY 37 éven át minden évben meg­merült a jeges Dunában. Fia 10 éve teszi ugyanezt. Ahogy ő fogalmaz: immár 47 éve nem telik el tél Schirillák nél­kül a jeges vízben. ■ A sportoló egyéni csúcsa 26 perc, ez volt eddig a maximum, amit eltöltött a jeges Dunában. Folytathatja eredeti munkáját Pásztor Albert miskolci rend­őrkapitány. Átvezénylését Bencze József országos rend­őrkapitány - Draskovics Tibor rendészeti miniszter jóváha­gyásával - megszüntette. Ben­cze József hozzátette: a vizsgá­lat megállapította, hogy a vita­tott nyilatkozat általánosítás­ra, félreértésre alkalmas le­het, ezért a miskolci rendőrka­pitányt Bencze József figyel­mezteti. Az ügy kapcsán a Fidesz és más szervezetek is - köztük a Mezőkövesdi Cigány Kisebb­ségi Önkormányzat - Dras­kovics Tibor lemondását kö­vetelték, aki viszont nem lát okot erre. A miskolci Városház téren mintegy két és fél, háromezer ember vett részt a Pásztor Al­bert miskolci rendőrkapitány mellett szervezett szimpátia­tüntetésen tegnap, a késő dél­utáni órákban. ► 8. oldal NÉZŐPONT 3. OLDAL Súlyos vége lett a motoros- bemutatónak Szemtanúk szerint egykere- kes-bemutatót tartott motor- kerékpárjával egy fiatal férfi Kecskeméten egy parkolóban. Tegnap délután a krosszmo- toros elesett, és mentőt kellett hívni hozzá. A rendőrség köz­lése szerint a huszonegy éves fiatalember állapota súlyos, a csípőcsontja törött el. A krosszmotorban mintegy százötvenezer forintos kár ke­letkezett. baon.hu HIRDETÉS HASZNÁLTAUTÓ-AKCIÓ A HOVÁNYNÁL! 750 ab bevizsgált használtautó akár 30%-os kedvezménnyel és 1 6V garanciával, ráadás biztonsági csomaggal Hovány-használtautó a kockázatok nélküli biztos választás! Kedvező hitelek és teljeskörű, gyors ügyintézés. A kedvezmény mértéke és a garancia-jogosultság gépjárművenként eltérő. Az akció részleteiről érdeklődjön kereskedéseinkben. Az ajánlat 2009. febr.04-11-ig vagy a készlet erejéig érvényes. HOVAN Y- CSOPORT Kecskemét, Szent László krt. Tel.: 76/487-300 Vízelvezetés: Nagykőrös nem lesz Velence! Közel egymilliárd forintból fej­lesztik a belvízvédelmet Nagy­kőröstől a Tiszáig. Kőrös leg­fontosabb vízgyűj­tője, a Kőrös-ér las­sanként eldugul. Kiadós esőzések idején az alacso­nyan fekvő város­részekből nem képes levezetni a vizet a Tiszába a negyven kilométer hosszú csatorna. Mivel a belterületi csapa­dékvíz-elvezető rendszerének teljes kiépítésére egyébként is készül a városi önkormány­zat, célszerű azzal együtt a Kőrös-ér medrét is karbantar­tani és átépíteni benne az át­eresztési szabályozó létesít­ményeket. A pénz szerencsé­re meg is van hozzá. A hamarosan kezdődő beruhá­zásról Szabó Im­re környezetvé­delmi miniszter, valamint víz­ügyi szakemberek tájékoztat­ták a sajtót. A csak részben fe­dett csatorna - yárost átszelő 1200 méteres - szakaszán föld alá kényszerítik majd a csapa­dékvizet. Fölötte négyhektáros zöldfelületet alakítanak ki. ► FOLYTATÁS A 3. OLDALON ■ Egymilliárdos beruházással teszik rendbe a Kőrös-eret.

Next

/
Oldalképek
Tartalom